80. Abese Suresi / 15.ayet

(13-16) Bu Kuran çok kıymetli, çok yüce ve tertemiz sahifelerde olup saygın ve güvenilir elçiler eliyle indirilmiş bir mesajdır.

Bknz: (26/192)»(26/195)(81/19)»(81/21)

Mustafa Çavdar Meali

Abese 15 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yazıcıların ellerinde.

(Abese 15)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Taşıyıcı meleklerin ve sahabeden sadık) Kâtiplerin elleriyle (yazıya geçirilmiştir).

(Abese 15)

Abdullah Parlıyan Meali:

O şanlı sahifeler ki, Allah'ın kendisiyle peygamberleri arasında elçi kıldığı meleklerin elleriyle gönderilip yayılmaktadır.

(Abese 15)

Adem Uğur Meali:

Kâtiplerin ellerindedir,

(Abese 15)

Ahmet Hulusi Meali:

Sefere'nin (yazıcı meleklerin) elleri (kuvveleri) ile.

(Abese 15)

Ahmet Tekin Meali:

Sefâret-elçilik göreviyle memur kâtiplerin elleriyle yazılan, tertemiz ellerce açılan, okunan, anlatılan, korunan kitaptır.*

(Abese 15)

Ahmet Varol Meali

Yazıcıların ellerinde.

(Abese 15)

Ali Bulaç Meali:

Katiplerin ellerinde.

(Abese 15)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Meleklerden ibaret) kâtiblerin elleri ile yazılmıştır,

(Abese 15)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yazıcıların ellerinde.

(Abese 15)

Ali Ünal Meali:

Elleriyle (taşınır) melek–elçilerin,

(Abese 15)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bazı kâtiplerin ellerindedirler.

(Abese 15)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Kur'an,kutsal sayfalardır. Yüksek tutulan tertemiz sayfalarda, yazıcıların yani değerli, iyi yazıcıların ellerinde.

(Abese 15)

Bekir Sadak Meali:

(15-16) Iyi kimseler, saygideger elcilerin eliyle yazilmistir.

(Abese 15)

Besim Atalay Meali:

13,14,15,16. Şerefli, yücelmiş, tertemiz sayfalarda, pek değerli, kerim olan yazıcılar eliyle

(Abese 15)

Celal Yıldırım Meali:

(15-16) İyilik timsâli saygıdeğer kâtiplerin elleriyle (yazılmıştır).

(Abese 15)

Cemal Külünkoğlu Meali:

15,16. (O Kur'an) şerefli, itaatkâr ve güvenilir kâtiplerin elleri ile yazılmıştır.

(Abese 15)

Diyanet İşleri Eski Meali:

15,16. İyi kimseler, saygıdeğer elçilerin eliyle yazılmıştır.

(Abese 15)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(13-16) O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

(Abese 15)

Diyanet Vakfı Meali:

11, 12, 13, 14, 15, 16. Hayır! Şüphesiz bunlar (âyetler), değerli ve güvenilir kâtiplerin elleriyle (yazılıp) tertemiz kılınmış, yüce makamlara kaldırılmış mukaddes sahifelerde (yazılı) bir öğüttür; dileyen ondan (Kur'an'dan) öğüt alır.

(Abese 15)

Edip Yüksel Meali:

Elçilerin elleriyle (yazılmıştır).

(Abese 15)

Elmalılı Yeni Meali:

yazıcıların ellerinde,

(Abese 15)

Erhan Aktaş Meali:

Yazıcıların elleriyle,

(Abese 15)

Gültekin Onan Meali:

Katiplerin ellerinde.

(Abese 15)

Hakkı Yılmaz Meali:

11-16 Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! Kur’ân, değerli sayfalar içinde, yüceltilmiş, tertemiz temizlenmiş, saygın, iyi yazıcıların ellerinde bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır.

(Abese 15)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Kâtiplerin elleriyle (yazılmaktadır).

(Abese 15)

Harun Yıldırım Meali:

Kâtiplerin ellerinde.

(Abese 15)

Hasan Basri Çantay:

(15-16) Kıymetli, sevgili, takva saahibi katiblerin elleriyle (yazılmışdır).

(Abese 15)

Hayrat Neşriyat Meali:

15,16. Değerli ve itâatkâr yazıcı (melek)lerin elleriyle (yazılmış)tır.

(Abese 15)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(15-16) Değerli, iyi yazarların ellerindedir.

(Abese 15)

Hüseyin Atay Meali:

15-16 İyi kimselerin, saygıdeğer yazarların elleriyle yazılmıştır.

(Abese 15)

İbni Kesir Meali:

Katiblerin elleriyle.

(Abese 15)

İskender Ali Mihr Meali:

Sefirlerin (kâtiplerin) elleri ile.

(Abese 15)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Elçilerin elleriyle yazılmıştır,

(Abese 15)

Kadri Çelik Meali:

Kâtiplerin ellerindedir.

(Abese 15)

Mahmut Kısa Meali:

Melekler arasından seçilen üstün ve erdemli elçiler aracılığıyla Muhammed (s)’in kalbine vahyedilen, böylece Son Elçinin diliyle insanlığa sunulan ve onun izinden yürüyen İslâm dâvetçilerinin tebliğ çalışmalarıyla tüm dünyaya duyurulan ilâhî kurtuluş reçetesidir. Ama gel gör ki, insanların çoğu ayetlerimizden yüz çeviriyor:

(Abese 15)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(15-16) Elleriyle yazıcıların yazdığı güvenilir değerli iyiliklerdir.

(Abese 15)

Mehmet Türk Meali:

13,14,15,16. İşte o (Kur’an) kutsal, şânı yükseltilmiş,1 tertemiz, (levh-i mahfuz) sahifelerinde, değerli ve dürüstlük sembolü kâtiplerin elleriyle (yazılmış olan bir öğüt)tür.*

(Abese 15)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Bunlar) yazanların ellerindedir.

(Abese 15)

Muhammed Esed Meali:

elçilerin elleriyle (yayılıp duyurulan),

(Abese 15)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Elçilerin elleriyle yazılmıştır.

(Abese 15)

Mustafa Çavdar Meali:

(13-16) Bu Kuran çok kıymetli, çok yüce ve tertemiz sahifelerde olup saygın ve güvenilir elçiler eliyle indirilmiş bir mesajdır.

Bknz: (26/192)»(26/195) - (81/19)»(81/21)

(Abese 15)

Mustafa Çevik Meali:

11-16 Ancak yaratılışının sebebine uygun yaşamak isteyenler, Allah’ın âyetlerinden (vahyinden) öğüt alırlar. Bizim katımızda kayıt altında olan vahyi, yine bizim yanımızda itibarlı, değerli ve güçlü kıldığımız melek (Cebrail), Peygamber’e ulaştırmaktadır.

(Abese 15)

Mustafa İslamoğlu Meali:

elçilerin elleriyle (taşınan);

(Abese 15)

Osman Okur Meali:

(15-16) Saygı değer elçilerin elleriyle taşınmıştır.

(Abese 15)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Sefirlerin elleriyle.

(Abese 15)

Ömer Öngüt Meali:

Kâtip (melek) lerin elleriyle (yazılmıştır).

(Abese 15)

Ömer Sevinçgül Meali:

Yazıcıların elleriyle,

(Abese 15)

Sadık Türkmen Meali:

Taşıyıcıların/elçilerin ellerindedir;

(Abese 15)

Seyyid Kutub Meali:

Taşıyıcıların ellerindedirler.

(Abese 15)

Suat Yıldırım Meali:

(13-16) O ayetler şerefli yüce ve tertemiz sahifelerde, iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır.

(Abese 15)

Süleyman Ateş Meali:

Yazıcıların ellerinde:

(Abese 15)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yazıcıların elleriyle kaydedilir[1].

1)Ağızdan çıkan her söz ve yapılan her iş kayda geçer. İlgili ayetlerden bir kısmı şöyledir: "Yok, yok… Siz hesap verme işini yalan sayıyorsunuz. Ama üzerinizde korumaların olduğu bir gerçektir. Değerli yazıcıların… Onlar yaptığınız her şeyi bilirler." (İnfitar 82/9–12) İki kayıt görevlisi oturmuş, biri sağdan biri soldan kayıt tutarlar. Kişi ağzından hangi sözü çıkarsa yanında onu kayda hazır bir gözcü mutlaka olur. (Kaf 50/17–18) Yaptıkları her şey defterlerdedir. Küçük, büyük hepsi satırlara geçmiştir. (Kamer 54/52-53) Defter önlerine konacak ve içindekilerden ötürü günahkarların tir tir titrediğini göreceksin. Diyecekler ki; «Vay başımıza gelenler! Bu defter de ne? Ne küçük koymuş ne büyük; hepsini toplamış». Bütün yaptıklarını hazır bulacaklardır, Rabbin kimseye zulmetmez. (Kehf 18/49) Yaptığı iyiliği ve kötülüğü önünde bulacağı gün herkes çok ister ki, keşke yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsa. (Ali İmran 3/30) O gün huzura alınırsınız, hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Defteri sağdan verilmiş olanlar derler ki; "İşte defterim, okusanıza!" Ben yaptıklarımla yüzleşeceğimi biliyordum. (Hakka 69/18–20)

(Abese 15)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(13-16) Onlar, Allah'tan korkan şerefli elçiler tarafından indirilen, değerli, yüce ve temiz vahiylerdir.

(Abese 15)

Şaban Piriş Meali:

Elçilerin elleriyle..

(Abese 15)

Talat Koçyiğit Meali:

13-16 Bu öğüt, şerefli ve tertemiz elçiler eliyle yazılmış, şerefi büyük, yüce ve temiz sahifelerdedir.

(Abese 15)

Tefhimul Kuran Meali:

Kâtiplerin ellerinde,

(Abese 15)

Ümit Şimşek Meali:

15,16. Saygın ve itaatkâr kâtiplerin elleriyle yazılmıştır.

(Abese 15)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yazıcıların ellerinde;

(Abese 15)

Rashad Khalifa Meali:

(Written) by the hands of messengers.

(Abese 15)