Günün Ayeti

Nisa 111 Ayet

Kim de kendini ilgilendiren bir günah işlerse, bunun vebali kendine yönelik olur. Allah, her şeyi bilen doğru karar verendir.

Bknz: (3/135) - (43/74)»(43/78)

Bu gün birmeal.com sizin için Nisa 111 ayetini seçti.

GÜNÜN AYETİ sistem tarafından 6236 ayet içinden otomatik olarak seçilmektedir. Sistem her kullanıcı için farklı bir ayet seçer.
Nisa 111 ayeti bu gün sizin için seçilmiş bir ayettir.

Yarın sizin için seçeceğimiz ayeti görmek için tekrar bekleriz.