Günün Ayeti

Neml 79 Ayet

Öyleyse sen sadece Allah’a dayanıp güven! Çünkü sen, doğruluğu apaçık ve kesin bir hakikat/Kuran üzeresin.

Bknz: (2/213) - (5/48) - (33/45)»(33/48)

Bu gün birmeal.com sizin için Neml 79 ayetini seçti.

GÜNÜN AYETİ sistem tarafından 6236 ayet içinden otomatik olarak seçilmektedir. Sistem her kullanıcı için farklı bir ayet seçer.
Neml 79 ayeti bu gün sizin için seçilmiş bir ayettir.

Yarın sizin için seçeceğimiz ayeti görmek için tekrar bekleriz.