2. Bakara Suresi / 173.ayet

Allah, size sadece leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim de buna, mecbur kalırsa, taşkınlık etmemek, aşırı gitmemek şartıyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Şüphesiz Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sahibidir.

Bknz: (5/3)(6/145)(16/115)

Mustafa Çavdar Meali

Bakara 173 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Söz budur ancak. O, size ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesilen hayvanı haram etmiştir. Fakat zorda kalan, başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını da aşmamak üzere yerse günah etmiş olmaz. Çünkü Allah, suçları örten rahimdir.*

(Bakara 173)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

O, size ölüyü (hayvan leşini), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan) ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim muztar (zaruret ve mecburiyet durumunda) muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (bunlardan yerse) ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir.

(Bakara 173)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen şeyi yasakladı. Ama açlıktan dolayı darda kalana, başkasının hakkına el uzatmadan ve sınırı aşmadan, bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Allah, çok bağışlayan ve çok acıyandır.

(Bakara 173)

Adem Uğur Meali:

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir.

(Bakara 173)

Ahmet Hulusi Meali:

Size yalnızca ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır. Ama zor durumda kalanın, kendine zulmetmeden, (haram kılınanı) helal kabul etmeyerek ve haddi aşmadan (ihtiyaç fazlasına kaçmadan) yemesinde üzerine bir suç yoktur. Muhakkak ki Allah Ğafur'dur, Rahıym'dir.

(Bakara 173)

Ahmet Tekin Meali:

Allah size, ölmüş hayvanı-leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Kim bunları yemeye mecbur kalırsa, helâl saymadan, zarurî ihtiyaç sınırını aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.*

(Bakara 173)

Ahmet Varol Meali

(Allah) size, leşi, kanı, domuz etini ve Allah'dan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Kim mecbur kalır da, taşkınlık etmeden ve aşırıya gitmeden yerse onun için günah yoktur. Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.

(Bakara 173)

Ali Bulaç Meali:

O, size ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan)ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Bakara 173)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah size, (eti yenen hayvanlardan) boğazlanmaksızın ölmüş olanı, akan kanı, domuz etini ve Allah'dan başkası için (putlar ve şahıslar adına) kesilenleri, kesin olarak haram kıldı. Fakat helâk olacak derecede darlığa düşen kimse, helâl benimsemiyerek ve hududu aşmıyarak (zarurî ihtiyacını giderecek kadar) bu haram şeylerden yiyebilir, ona bir günah yoktur. Şüphesiz ki, Allah Gafûr'dur = çok bağışlayıcıdır, Rahîm'dir= çok merhamet edicidir.

(Bakara 173)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yalnızca, leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası için kesilmiş olanları size yasaklamıştır. Yine de kim umarsız kalırsa, başkasının hakkına saldırmaz ve sınırı aşmazsa üzerine suç yoktur. Kuşkusuz, Allah, Sınırsız Bağışlayandır; Merhametlidir.

(Bakara 173)

Ali Ünal Meali:

Allah size ancak, (kesilmesi mümkün iken kesilmeden veya kesilme yerine geçmeyecek herhangi bir sebeple) ölen hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası için kesilen (hayvanın etini) haram kıldı. Bununla birlikte, kim yemediği takdirde ölecek derecede mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak kaydıyla bunlardan da yemesinde günah yoktur. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, hususî rahmet ve merhameti pek bol olandır.

(Bakara 173)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah, ancak leşi, kanı, domuz etini ve Allah dışındaki diğer şeylere kesilen kurbanları haram kılmıştır. Kim mecbur kalırsa, istemeyerek ve haddi aşmayarak yerse, ona günah yoktur. Hiç şüphesiz Allah, Gafur ve Rahimdir.

(Bakara 173)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilmiş olanı yasaklamıştır. Fakat kim bunlardan yemek zorunda kalırsa, aşırıya kaçmamak ve sınırı aşmamak şartıyla ona günah yoktur. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayandır; çok merhamet edendir.

(Bakara 173)

Bekir Sadak Meali:

suphesiz size olu hayvan etini, kani, domuz etini, Allah'tan baskasi icin kesilen hayvani haram kilmistir; fakat, darda kalana, baskasinin payina el uzatmamak ve zaruret mikdarini asmamak uzere gunah sayilmaz. Cunku Allah bagislayandir, merhamet edendir.

(Bakara 173)

Besim Atalay Meali:

Allah ölü hayvanı, her çeşit kanı, domuz etini, Allahtan başkasıyçin boğazlanmış olanı, size haram kılmıştır, azgınlık etmeksizin, taşkınlık etmeksizin, sıkışıp yiyene bir günah yoktur, Allah bağışlayıcı, Allah yariıgayıcı

(Bakara 173)

Celal Yıldırım Meali:

O, ancak size ölüyü (ölü hayvan etini), kanı, domuz etini; bir de Allah'dan başkası adına boğazlanan hayvanı haram kılmıştır. Ama (açlıktan) darda kalana, (başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartiyle) günah yoktur. Şüphesiz ki, Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir..

(Bakara 173)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı yasakladı. Ama kim onlara mecbur kalırsa, bir arzu ve iştah duymamak, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan yerse ona hiçbir günah yoktur. Hiç şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. *

(Bakara 173)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Şüphesiz size ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesilen hayvanı haram kılmıştır; fakat, darda kalana, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere günah sayılmaz. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

(Bakara 173)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da, istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz, Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

(Bakara 173)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir*

(Bakara 173)

Edip Yüksel Meali:

O, size sadece leş, kan, domuz eti ve ALLAH'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Her kim (bunları yemeye) mecbur kalırsa, (suistimal yolunu) aramamak ve sınırı aşmamak koşuluyla günah işlemiş olmaz. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

(Bakara 173)

Elmalılı Orjinal Meali:

o size yalnız şunları haram kıldı: meyte, kan, hınzır eti, bir de Allahın gayrisinin namına kesilen; sonra kim bunlardan yemeğe muztar kalırsa diğerin hakkına tecavüz etmemek ve zaruret mıkdarını geçmemek şartile ona da günah yükletilmez, çünkü Allah gafur, rahimdir

(Bakara 173)

Elmalılı Yeni Meali:

O, size, yalnız hayvan ölüsü, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni yasakladı. Ancak, kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zorunlu olan miktarı geçmemek şartıyla ona da günah yükletilmez. Çünkü Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.

(Bakara 173)

Erhan Aktaş Meali:

O; size, sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Mecbur kalan bir kimsenin, haddi aşmamak ve istismar etmemek koşuluyla, bunları yemesinde bir günah yoktur. Kuşkusuz, Allah'ın Rahmeti Bol ve Kesintisiz'dir.

(Bakara 173)

Gültekin Onan Meali:

O, size (sadece) leşi, kanı, domuz etini ve Tanrı 'dan başkası adına kesileni kesin olarak haram kıldı. Fakat kim (bunları yemeye) muhtaç / mecbur kalırsa, (suistimal yolunu) aramamak/taşkınlık yapmamak ve sınırı aşmamak koşuluyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Tanrı bağışlayandır, esirgeyendir.

(Bakara 173)

Hakkı Yılmaz Meali:

O size, sadece ölü hayvanı, kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları harâm kıldı. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret ölçüsünü geçmemek üzere ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

(Bakara 173)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Allah) size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanları haram kılmıştır. Kim de zorda kalırsa, haddi aşmaksızın ve taşkınlık yapmaksızın (haram kılınanlardan yemesinde) ona bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm’dir.

(Bakara 173)

Harun Yıldırım Meali:

Şüphesiz O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Her kim mecbur kalırsa, zulmetmediği ve aşırı gimediği takdirde ona bir günah yoktur. Şüphesiz Allah Ğafur'dur, Rahim'dir.

(Bakara 173)

Hasan Basri Çantay:

O, size ölüyü (murdar hayvanı), kanı, domuz etini, bir de Allahdan başkası için kesileni kat'iyyen haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemiye muztar kalırsa (kimseye) saldırmamak ve haddi (ölmeyecek mikdarı) geçmemek şartıyle onun üzerine günah yokdur. Şübhesiz ki Allah çok yarğılayıcıdır, hakkıyle esirgeyicidir.

(Bakara 173)

Hayrat Neşriyat Meali:

(O,) size ancak ölüyü (usûlünce kesilmeden veya avlanmadan ölen hayvanı),(akan) kanı, domuz etini ve kendisi Allah'dan başkası için kesilen (hayvanın etin)i haram kılmıştır. Fakat (başkasının hakkına) tecavüz edici olmadan ve haddi (zarûret mikdârını)aşıcı olmadan kim (bunlardan ölmeyecek kadar yemeye) mecbur kalırsa, artık ona bir günah yoktur.(4) Şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.*

(Bakara 173)

Hubeyb Öndeş Meali: /

size ancak kendiliğinden ölmüş¹ hayvan, kan, domuzun eti ve kendisiyle Allah harici bir şey adına² kesilenler ne ise onları yasak etti. O halde mecbur kalan kimseye sınırı aşmayı istemeksizin ve düşmanlık etmeksizin [bunları yemesinde] kasıtlı suç yoktur. Kesinlikle Allah, çok bağışlayandır, Rahimdir.

(Bakara 173)

Hüseyin Atay Meali:

Ancak, Allah size, ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası için kesileni haram kılmıştır. Ancak, darda kalana, istekli olmamakla, aşırı gitmemekle bir günah yoktur. Doğrusu, Allah bağışlayandır, acıyandır.

(Bakara 173)

İbni Kesir Meali:

O, size; ölüyü, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır. Ancak kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak şartıyla günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur'dur, Rahim'dir.

(Bakara 173)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ancak (Rabbiniz) size, ölü hayvan etini, kanı (içmeyi), domuz etini ve Allah'dan başkaları adına kesilen hayvanların etlerini yemeyi haram etmiştir. Darda kalanın, aşırı gitmeden ve haddi aşmadan yemesinde mahzur yoktur. Allah bağışlayan ve merhametli olandır.

(Bakara 173)

İskender Ali Mihr Meali:

Fakat (Allah) size, sadece ölü hayvan etini, kanı ve domuz etini haram kıldı. Ve Allah’tan başkası için olanı (putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı) helâl kılmadı. Ama kim zarurette (açlıkta ve zor durumda) kalırsa, o taktirde (başkasının) hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak (şartıyla) onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahîm’dir.

(Bakara 173)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten Allah size ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ancak, bunları istekli olmıyarak, aşın gitmiyerek yemek zorunda kalanlar için günah yoktur. Çünkü Allah yarlıgayıcıdır, esirgeyicidir.

(Bakara 173)

Kadri Çelik Meali:

Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası için kesileni haram kılmıştır; elbette haksızlık etmeksizin ve haddi aşmaksızın zorda kalana, (bunlar da) günah sayılmaz. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

(Bakara 173)

Mahmut Kısa Meali:

O size ancak boğazlanmadan ölmüş olan leşi, akan, akıtılmış kanı, domuzun eti yağı, kemiği vb. herşeyini ve Allah’tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Aynı şekilde, Allah’ın adı kasten terk edilerek yâhut besmele çekilse bile, putların önünde kesilenleri yemek de haramdır. Fakat her kim yiyecek başka bir şey bulamama veya başkasının zorlaması gibi sebeplerle bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkalarını tehlikeye düşürecek biçimde onların hakkına saldırmamak ve yemek zorunda kaldığı ölçüyü aşmamak şartıyla, ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, pek merhametlidir. Asıl haram yiyenler kimlerdir, bilir misiniz?

(Bakara 173)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah size başkasının adına kesilmiş olanı, domuz etini, leş yemeyi haram kılmıştır. Başka çaresi kalmaz muhtaç kalırsa, haddi aşmamak şartıyla ona vebal yoktur. Ancak başkasının hakkına el uzatmasın. Çünkü Allah bağışlayandır, Rahimdir.

(Bakara 173)

Mehmet Türk Meali:

O (Allah) size leşi,1 kanı,2 domuz etini3 ve Allah’tan başkası adına kesilmiş4 olan (hayvanların etini yemeyi) kesinlikle haram kıldı. Fakat kim de mecbur kalırsa onun, saldırmamak ve sınırı aşmamak şartıyla5 (yemesinde) bir günâh yoktur. Zîrâ Allah çok bağışlayandır, pek esirgeyendir.6*

(Bakara 173)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz O, size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve (üzerine) Allah’tan başkasının adı anılanı haram kılmıştır. Ancak (bunları kullanmak) zorunda kalmış olup, emirlere karşı gelmeyen ve haddi aşmayan için, onlar günah değildir. Doğrusu Allah çok bağışlayan ve çok rahmet edendir.

(Bakara 173)

Muhammed Esed Meali:

O, size yalnız leşi, kanı, domuz etini ve üzerinde Allah'ın adından başka bir adın anıldığı şeyi yasakladı. Ama kim onlara mecbur kalırsa -bir arzu ve iştah duymamak ve zaruri ihtiyacının üstüne çıkmamak şartıyla- günaha girmiş olmaz: çünkü, unutmayın, Allah çok bağışlayıcıdır, rahmet kaynağıdır.

(Bakara 173)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

O, size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen şeyleri yasak kılmıştır. Kim bunlardan; sınırı aşmadan ve taşkınlık yapmadan yemek zorunda kalırsa, onun için bir günah yoktur. Çünkü Allah, çok acıyan ve esirgeyici olandır.

(Bakara 173)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah, size sadece leşi, kanı, domuz etini, bir de Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim de buna, mecbur kalırsa, taşkınlık etmemek, aşırı gitmemek şartıyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Şüphesiz Allah, eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz merhamet sahibidir.

Bknz: (5/3) - (6/145) - (16/115)

(Bakara 173)

Mustafa Çevik Meali:

172-173 Ey mü’minler! Rabbinizin yarattığı rızıklardan yiyip için ve O’na şükredip itaat ve ibadet edin. Allah size murdar olarak ölmüş olan hayvanın etini (leşi), domuz etini, üzerine Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen havyanın etini ve akan kanı yemeyi haram kılmıştır. Kim de açlıktan ölmekle karşı karşıya kalır ve başka bir şey de bulamaz ise haddi aşmadan, severek ve isteyerek yememek kaydıyla, hayatta kalabileceği kadar bunlardan yemesinde mahzur yoktur. Allah çaresizlik içinde kalan kullarına karşı çok merhametli ve bağışlayıcıdır.

(Bakara 173)

Mustafa İslamoğlu Meali:

O, size yalnızca leşi, kanı, domuz etini ve üzerine Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanı haram kıldı. Kim bunlara mecbur kalırsa -iştahı kabarmadan ve haddi aşmadan- ona bir günah yoktur: Allah tarifsiz bağışlayıcıdır, eşsiz merhamet kaynağıdır.

(Bakara 173)

Osman Okur Meali:

Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir

(Bakara 173)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O sizlere ancak meyte (ölü) olanları, akar kanı, hınzır etini ve Allah'tan başkası namına boğazlananı haram kılmıştır. Sonra kim muzdar bir halde kalır da bâğî ve mütecaviz olmamak üzere (bunlardan istifade ederse) kendisine bir günah terettüp etmez. Şüphe yok ki Allah gafûrdur, rahîmdir.

(Bakara 173)

Ömer Öngüt Meali:

Allah size leşi, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa, başkasına saldırmadan zaruret miktarını aşmamak üzere yemesinde bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah bağışlayandır, merhamet edendir.

(Bakara 173)

Ömer Sevinçgül Meali:

O size ölüyü, kanı, domuz etini, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etlerini yemenizi yasakladı. Ancak, zorda kalana günah yoktur. Yeter ki başkasının payına saldırmasın, belirlenen sınırları aşmasın. Allah günahları bağışlayıcıdır, merhametlidir.

(Bakara 173)

Sadık Türkmen Meali:

Allah size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası (putları) adına kesileni haram etmişti. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

(Bakara 173)

Seyyid Kutub Meali:

Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini kesinlikle haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bu etlerden yemek günah değildir. Hiç şüphesiz, Allah bağışlayıcı ve merhametlidir.

(Bakara 173)

Suat Yıldırım Meali:

O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim mecbur kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret miktarını geçmemek şartıyla bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir. (günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur).

(Bakara 173)

Süleyman Ateş Meali:

Allah size leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur kalırsa, (başkasına) saldırmadan ve sınırı aşmadan (bunlardan) yemesinde bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

(Bakara 173)

Süleymaniye Vakfı Meali:

O, size sadece meyteyi (kesilmeden ölmüş hayvanı), akmış kanı,[1] domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır.[2] Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse, doğal yapısından uzaklaşmaz[3]. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah'tır.

1) Sadece akmış kan haramdır, damarlarda kalan kan haram değildir  (Bkz. En'am 6/145)
2) Allahtan başkası adına kesilmediği müddetçe, Müslüman olmayanların kestiği veya besmelesiz kesilen hayvanın eti haram değildir. Aksini gösteren ne bir ayet ne de hadis vardır. (Bkz. Maide 5/3) (Bkz. En'am 6/145)
3) Ayetteki  إِثْمَ =ism, kişiyi sevaptan yani iyiliklerden ve doğal yapısından uzaklaştıran davranış anlamındadır. (Müfredat).

(Bakara 173)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Darda kalanın, helal saymadan ve zorunlu miktarı aşmadan bunlardan yemesinde bir sakınca yoktur. Doğrusu Allah, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

(Bakara 173)

Şaban Piriş Meali:

Allah, size ölüyü, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesileni haram kıldı. Bununla beraber, mecbur kalanın, taşkınlık etmemek, aşırı gitmemek şartıyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı ve esirgeyendir.

(Bakara 173)

Talat Koçyiğit Meali:

O size, ölüyü, kanı. domuz etini ve Allah'tan başkası için kesilen (hayvan eti)i haram kıldı. Bununla beraber, kim mecbur kalırsa, haris olmamak ve haddi aşmamak üzere (bunlardan yemesinde) herhangi bir günâh yoktur. Şüphesiz ki Allah, çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

(Bakara 173)

Tefhimul Kuran Meali:

O, size ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan (hayvan) ı kesin olarak haram kıldı. Fakat kim kaçınılmaz olarak muhtaç kalırsa, taşkınlık (ve saldırı) yapmamak ve haddi aşmamak şartıyla (ölmeyecek oranda yiyebilir), ona bir günah yoktur. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.

(Bakara 173)

Ümit Şimşek Meali:

O, size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olan şeyi haram kıldı. Kim bunlardan yemek zorunda kalırsa,(74) başkasının hakkına tecavüz etmeden ve haddi aşmadan(75) yemesinden dolayı ona bir günah olmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.*

(Bakara 173)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size leşi, kanı, domuz etini, Allah'tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Ama zorda kalanın, sınırı aşmadan, şuna-buna haksızlık ve tecavüze gitmeden yemesinde kendisi için günah yoktur. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

(Bakara 173)

Rashad Khalifa Meali:

He only prohibits for you the eating of animals that die of themselves (without human interference), blood, the meat of pigs, and animals dedicated to other than GOD. If one is forced (to eat these), without being malicious or deliberate, he incurs no sin. GOD is Forgiver, Most Merciful.

(Bakara 173)