2. Bakara Suresi / 215.ayet

Sana infak olarak ne vereceklerini soruyorlar. De ki: “İyilik yaparak harcadığınız şey; anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır, olarak ne yaparsanız, Allah şüphesiz onu bilir.”

Bknz: (2/219)(4/36)

Mustafa Çavdar Meali

Bakara 215 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ne gibi nafaka vereceklerini, mallarını nereye sarfedeceklerini soruyorlar sana. De ki: Hayra ait sarf edeceğiniz şey, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlaradır. Hayra dair ne yaparsanız şüphe yok ki Allah onu bilir.

(Bakara 215)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Sana neyi (ve kime) infak edeceklerini sorarlar. De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz şey; anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir.”

(Bakara 215)

Abdullah Parlıyan Meali:

Başkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: “İyilik ve hayır umarak yapacağınız harcama, öncelikle ana babanız, yakın akrabanız, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Siz her ne iyilik yaparsanız, mutlaka Allah onu çok iyi bilir.”

(Bakara 215)

Adem Uğur Meali:

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.

(Bakara 215)

Ahmet Hulusi Meali:

Sana soruyorlar, neyi, kime Allah (rızası) için karşılıksız bağışlayacaklarını. Hayır olarak bağışlayacağınız şeyler, ana-baba, akraba, yetimler, yoksullar ve evinden uzak düşmüş yolcular içindir. Hayırdan ne yaparsanız, Allah (Esma'sıyla fiillerinizi yaratan olarak) bilir.

(Bakara 215)

Ahmet Tekin Meali:

Sana Allah yolunda İslâm uğrunda karşılık beklemeden, gönüllü, nereye, ne kadar harcayacaklarını soruyorlar: “Karşılık beklemeden, gönüllü yapacağınız hayırlar, anaya-babaya, akrabalara, yetimlere, dullara, kimsesizlere, çevresi, çaresi olmayan yoksullara, yolda kalan muhtaç yolcularadır. Yapacağınız her türlü iyiliğin, ihsanın izzetin, ikramın hepsini Allah biliyor, mükâfatsız bırakmayacak." de.

(Bakara 215)

Ahmet Varol Meali

Sana ne sarfedeceklerini soruyorlar. De ki: "Hayır yolunda sarfedeceğiniz şey anne-babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere ve yolda kalmışadır. Hayır adına her ne işlerseniz şüphesiz Allah onu bilir."*

(Bakara 215)

Ali Bulaç Meali:

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir."

(Bakara 215)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ey Rasûlüm, onlar neyi nafaka olarak vereceklerini sana soruyorlar. De ki: “- Maldan vereceğiniz şey, ana-babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcunundur. Hayır olarak daha her ne yaparsanız. Cenâb-ı Allah onu bilir ve mükâfatını verir.

(Bakara 215)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sana, yardımlaşmak amacıyla ne paylaşacaklarını soruyorlar; şunu söyle: "İyilik amacıyla paylaşacağınız, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir!" İyilik olarak ne yaparsanız, Allah, kesinlikle onu bilir.

(Bakara 215)

Ali Ünal Meali:

Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “Her ne tür maldan (farz veya nafile olarak) ne infak ederseniz, önce annebaba, sonra en yakın akraba ve daha sonra da muhtaç yetimler, yeterli geçimlikten gerçekten mahrum düşkünler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır adına her ne işlerseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilendir.

(Bakara 215)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar sana neyi (kime nafaka) vereceklerini soruyorlar. De ki: “İnfak ettiğiniz mal, öncelikle ana babanın, akrabaların, yetimlerin, miskinlerin ve yolcularındır. Yaptığınız her iyiliği, hiç şüphesiz Allah çok iyi bilir.*

(Bakara 215)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Sana, kimlere infak edeceklerini soruyorlar. De ki: "İyilik umarak yapacağınız harcama,anne babanıza, yakın akrabanıza, yetime, muhtaca ve yolcuya/bitirilemeyen hayır işlerine aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu bilir."

(Bakara 215)

Bekir Sadak Meali:

Sana, ne sarfedeceklerini sorarlar, de ki: «Sarfedeceginiz mal, ana baba, yakinlar, yetimler, duskunler, yolcular icindir. Yaptiginiz her iyiligi Allah suphesiz bilir".

(Bakara 215)

Besim Atalay Meali:

Ne gibi bir nesne harcanmak için, senden soruyorlar, diyesin ki: «Anaya, ataya, hısımlara, öksüzlere, yoksullara, yolculara maldan ne hayır işlerseniz onu Allah bilicidir

(Bakara 215)

Celal Yıldırım Meali:

Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar, de ki: Hayırdan sarfedeceğiniz, ana baba, en yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmışlar içindir. Hayırdan ne işlerseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir.

(Bakara 215)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Ey Resulüm!) sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “İnfak edeceğiniz mal anne-babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Muhakkak ki Allah, yapılan o iyiliği hakkıyla bilendir.”

(Bakara 215)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sana, ne sarfedeceklerini sorarlar, de ki: "Sarfedeceğiniz mal, ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler, yolcular içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah şüphesiz bilir".

(Bakara 215)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Hayır olarak ne harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir."

(Bakara 215)

Diyanet Vakfı Meali:

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Maldan harcadığınız şey, ebeveyn, yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.

(Bakara 215)

Edip Yüksel Meali:

Nasıl yardım edeceklerini soruyorlar sana. De ki, 'Para ve mal yardımlarınızı ana-babaya, yakınlara, öksüzlere, yoksullara ve yolda kalmışlara yapmalısınız.' İşlediğiniz her iyiliği ALLAH bilir.

(Bakara 215)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sana soruyorlar: neye infak edecekler? de ki: Verdiğiniz nefaka ana baba, en yakınlar, öksüzler, biçareler, yolda kalmışlar içindir, hayrolarak daha her ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir.

(Bakara 215)

Elmalılı Yeni Meali:

Sana Allah yolunda mallarını neye harcayacaklarını sorarlar. De ki: "Vereceğiniz nafaka, ana, baba, en yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah onu muhakkak bilir.

(Bakara 215)

Erhan Aktaş Meali:

Sana neyi infak[1] edeceklerini soruyorlar. De ki: "Hayır[2] adına ne harcayabilirseniz; o, anne ve babaya, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlaradır.[3] Hayır adına her ne yaparsanız kuşkusuz Allah, Her Şeyi Bilir.".

1)Yardım.
2)Sahip olduğunuz varlıktan, maldan ve mülkten.
3)Kendisini Allah'ın yoluna adayanlar. "Yolda kalanlar" deyim olarak, yapılan bir şeyin, bir işin yarım kalması anlamına da gelmektedir. Yani yaptığı şeyi yarım kalana, sıkıntıya düşene.

(Bakara 215)

Gültekin Onan Meali:

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır.Hayır olarak ne yaparsanız, Tanrı onu kuşkusuz bilir.

(Bakara 215)

Hakkı Yılmaz Meali:

Onlar, sana neyi Allah yolunda harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayırdan/maldan; zamandan, bilgiden verdiğiniz şeyler, ana-baba, en yakınlar, yetimler, miskinler ve yolda kalmışlar içindir.” Ve hayırdan ne işlerseniz, artık şüphesiz Allah, onu en iyi bilendir.

(Bakara 215)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: “Hayır olarak infak ettiklerinizi; ebeveyne, akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışa (verin). Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir.”

(Bakara 215)

Harun Yıldırım Meali:

Sana, neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki: “Hayırdan infak edeceğiniz şey; ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanadır. Hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla bilendir.”

(Bakara 215)

Hasan Basri Çantay:

Onlar, hangi şey'i nafaka olarak vereceklerini sana sorarlar. De ki: "Maldan vereceğiniz şey (evleviyyetle) ananın, babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yol oğlunun (müsafirin hakkı) dır. Her ne hayır işlerseniz şübhesiz Allah onu çok iyi bilen (mükafatını veren) dir.

(Bakara 215)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Resûlüm!) Sana (Allah yolunda) neyi (kime) sarf edeceklerini soruyorlar. De ki: “Hayır (ve hasenât)dan ne sarf ederseniz, artık (onlar); ana baba, en yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) için olmalıdır.” Hayır (ve hasenât)dan ne yaparsanız, artık muhakkak ki Allah, onu hakkıyla bilendir.(2)*

(Bakara 215)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Neyi harcayacaklarını sana soruyorlar. "İyiden (hayırdan) ne harcama (infak) yaptıysanız o, artık meydana getirenler [anne ve baba], akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Bir hayır [türün]den ne yaparsanız, kesinlikle Allah onu devamlı bilendir.

(Bakara 215)

Hüseyin Atay Meali:

Ne vereceklerini sana sorarlar. De ki: "Yapacağınız iyilikler, ana baba, en yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolculara olur. Yaptığınız her iyiliği, doğrusu Allah bilir."

(Bakara 215)

İbni Kesir Meali:

Sana, ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayırdan her ne infak ederseniz, babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır. Ve her ne hayır işlerseniz, şüphesiz ki Allah, onu bilir.

(Bakara 215)

İlyas Yorulmaz Meali:

Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. Deki “Mallardan yapacağınız her türlü harcama, (öncelikli olarak) ana babaya, akrabalara, yetimlere, fakir insanlara ve yolda kalmışlara.” yapılır. Mallardan ne harcarsanız, elbete ki Allah hepsini bilir.

(Bakara 215)

İskender Ali Mihr Meali:

Sana (Allah yolunda) ne infâk edeceklerini soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne infâk ederseniz (Allah yolunda verirseniz) işte o, anne-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve (yolda kalmış) yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o taktirde muhakkak ki Allah, onu en iyi bilendir.”

(Bakara 215)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlar size kimleri geçindireceklerini sorarlar. Onlara de ki: «İyilik olarak geçindirecekleriniz, ana, baba, yakınlar, öksüzler, düşkünler, yolda kalanlardır. Her ne iyilik işlerseniz, gerçekten Allah onu bilicidir.»

(Bakara 215)

Kadri Çelik Meali:

Sana, ne infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İnfak edeceğiniz mal; ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler, zorda kalan yolcular içindir. Yapacağınız her iyiliği Allah şüphesiz bilir.”

(Bakara 215)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Muhammed! Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. Oysa asıl, kimlere harcamak gerektiğini sormalıydılar. Onlara de ki: “Harcayacağınız mallar, ana baba başta olmak üzere akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Öyleyse az çok demeyin iyilik edin, çünkü her ne iyilik yaparsanız, Allah onu mutlaka bilir ve karşılığını mutlaka verecektir.” Ve en büyük iyilik şudur:

(Bakara 215)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(Rahatlıkla) infak edecekleri şeyi soruyorlar. De ki: Hayra ait sarf edilecekler Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmış olanlaradır. Bir hayır olarak ne yaparsanız yapın, şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir."

(Bakara 215)

Mehmet Türk Meali:

(Ey Muhammed!) Sana (mallarını) Allah yolunda nereye harcayacaklarını soruyorlar.1 Sen onlara: “Hayır olarak vereceğiniz mal anaya, babaya, yakın akrabalara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Allah hayır olarak yaptıklarınızın tamamını, mutlaka bilir.” de.*

(Bakara 215)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onlar sana ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: “Harcayacağınız iyi mal, (öncelikle) ana ve babanızın, akrabalarınızın, öksüzlerin, düşkünlerin ve (de) yolcuların hakkıdır.” Yaptığınız her iyiliği, şüphesiz Allah çok iyi bilir.

(Bakara 215)

Muhammed Esed Meali:

Başkaları için ne harcayacaklarını sana soruyorlar. De ki: İyilik/hayır umarak yapacağınız harcama, (önce) ebeveyninize, yakın akrabanıza, yetime, muhtaca ve yolcuya aittir; her ne iyilik yaparsanız mutlaka Allah onu çok iyi bilir."

(Bakara 215)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Sana, nasıl yardımda bulunacaklarını soruyorlar. De ki; "Yardımlarınız; ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmış olanlar için olmalıdır. Kuşkusuz ki, Allah, yaptıklarınızı bilmektedir."

(Bakara 215)

Mustafa Çavdar Meali:

Sana infak olarak ne vereceklerini soruyorlar. De ki: “İyilik yaparak harcadığınız şey; anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır, olarak ne yaparsanız, Allah şüphesiz onu bilir.”

Bknz: (2/219) - (4/36)

(Bakara 215)

Mustafa Çevik Meali:

Sana, sahibi olduklarını Allah yolunda nasıl kullanacaklarını soruyorlar. Sen onlara de ki: “Sahibi olduklarınızdan, öncelikle ihtiyacı olan ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara infak edin ve unutmayın ki Allah kendi yolunda, hayır amaçlı yaptığınız her şeyi bilir ve karşılığını verir.”

(Bakara 215)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sana, (kime) neyi infak edeceklerini soruyorlar. Cevap ver: "Hayır olarak yapacağınız harcama öncelikle ebeveyninize, akrabanıza, yetimlere, yoksullara, yoldakileredir. Her ne iyilik yaparsanız yapın, Allah onu mutlaka bilir.

(Bakara 215)

Osman Okur Meali:

(Ey Resûlüm!) Sana (Allah yolunda) neyi (kime) sarf edeceklerini soruyorlar. De ki: 'Hayır (ve hasenât) dan ne sarf ederseniz (gönlünüzden gelen sevdiğiniz maldan ne olursa olsun), artık (onlar); ana baba, en yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) için olmalıdır.' Hayır (ve hasenât)dan ne yaparsanız, artık muhakkak ki Allah, onu hakkıyla bilendir.

(Bakara 215)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ne infak edelim?» diye senden soruyorlar. De ki: «Maldan ne infak ederseniz anababa ile en yakınlar, yetimler, yoksullar, yolcular içindir. Ve hayırdan her ne yaparsanız şüphe yok ki, Allah Teâlâ onu hakkıyla bilir.»

(Bakara 215)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayırdan harcayacağınız şey, ana-baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolcular içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz ki Allah onu bilir. ”

(Bakara 215)

Ömer Sevinçgül Meali:

Sana, başkalarına yardım amacıyla ne harcayacaklarını soruyorlar. “Maldan yana ne verirseniz, ana babanın, yakınların, yetimlerin, yoksulların, yolcuların hakkıdır” de. Allah, yaptığınız iyilikleri elbette bilir.

(Bakara 215)

Sadık Türkmen Meali:

SANA Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o; ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”

(Bakara 215)

Seyyid Kutub Meali:

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını sorarlar. De ki; «Vereceğiniz mal (hayır) ana- baba, yakın akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hiç şüphesiz Allah yaptığınız her hayrı bilir.»

(Bakara 215)

Suat Yıldırım Meali:

Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki: İnfak edeceğiniz mal anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.

(Bakara 215)

Süleyman Ateş Meali:

Sana (Allah yolunda) ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Verdiğiniz hayır (mal), ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış(lar) içindir. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.

(Bakara 215)

Süleymaniye Vakfı Meali:

(Kime) neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Yapacağınız harcama; ana-baba, en yakınlarınız, yetimler, çaresizler ve yolda kalmışlar için olsun."[1] Hayır için yaptığınız her şeyi bilen Allah'tır.

1) Neyi harcayacaklarının cevabı (Bakara 2/219) ayettedir. Burada ise Allah nerelere harcayacaklarını açıklıyor. 

(Bakara 215)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Sana başkaları için ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Ana-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara iyilik olsun diye ne harcayabilirseniz... Doğrusu Allah, yaptığınız her iyiliği bilir."

(Bakara 215)

Şaban Piriş Meali:

Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: -Hayırdan infak edeceğiniz şey; anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak yaptığınız şeyleri, Allah şüphesiz en iyi bilendir.

(Bakara 215)

Talat Koçyiğit Meali:

(Sadaka olarak) ne vereceklerini sana soruyorlar. (Onlara) de ki: Maldan vereceğiniz şey, anaya babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. İyilik olarak yaptığınız şeyleri Allah, şüphesiz en iyi bilendir

(Bakara 215)

Tefhimul Kuran Meali:

Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: «Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yol oğluna (yolda kalmışa) dır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu kuşkusuz bilir.»

(Bakara 215)

Ümit Şimşek Meali:

Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: Hayır olarak harcayacağınız şey, anne ve baba, akraba, yetimler, yoksullar ve yolcular(105) içindir. Siz hayır olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu bilir.*

(Bakara 215)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sana, neyi infak edip vereceklerini soruyorlar. De ki: "İnfak ettiğiniz mal ve nimet; ana-baba, yakınlar, yetimler, yoksul ve çaresizlerle yolda kalan için olmalıdır. Hayır olarak yaptığınızı Allah en iyi biçimde bilmektedir."

(Bakara 215)