35. Fatır Suresi / 29.ayet

Hiç şüphe yok ki Allah’ın kitabı/Kuran’ı okuyup iletenler, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikâr infak edenler asla tükenmeyecek bir kazanç elde etmeyi umabilirler.

Bknz: (16/98)(18/27)(29/45)

Mustafa Çavdar Meali

Fatır 29 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

O kişiler ki kitabı okurlar ve namaz kılarlar ve onları rızıklandırdığımız şeylerin bir kısmını gizli, aşikar, yoksullara harcarlar ve bu suretle de kesat bulmaz bir alışveriş umarlar.

(Fatır 29)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Gerçekten Allah'ın Kitab'ını (dikkatle) okuyanlar (mana ve mealini anlayıp uygulayanlar), namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infakta bulunanlar; kesin olarak asla zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Bunlar her halde kazançlı çıkacaklardır.)

(Fatır 29)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar ve O'na uyanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizliaçık başkaları için harcayanlar; işte ancak bunlar, hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Adem Uğur Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Ahmet Hulusi Meali:

Muhakkak ki Allah'ın Kitabını "oku"yanlar, salatı ikame edenler ve kendilerini beslediğimiz yaşam gıdalarından, gizli - açık, Allah için karşılıksız bağışlayanlar, asla kaybetmeyecekleri yatırımı yaptıklarını umabilirler!

(Fatır 29)

Ahmet Tekin Meali:

Devamlı Allah'ın kitabını, Kur'ân'ı okuyanlar,uygulayanlar, namazı erkanına, şartlarına, vaktine riayet ederek âşikâre kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızık ve servetten gizli ve âşikare Allah yolunda karşılık beklemeden, gönüllü harcayanlar, insanların ihtiyaçlarını görenler, asla zarar etmeyecek, kesada uğramıyacak büyük bir alış-veriş, büyük bir kazanç kapısı bulduklarını umabilirler.

(Fatır 29)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak (hayır yolunda) harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Ali Bulaç Meali:

Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.

(Fatır 29)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Gerçekten Allah'ın kitabını (Kur'an'ını hükümleriyle amel etmek ve başkalarına da öğretmek suretiyle devamlı) okuyanlar, namazı gereği üzere kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikâr harcayanlar, asla ziyan etmiyecek bir ticaret (sevap) umabilirler.

(Fatır 29)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, Allah'ın Kitabı'nı okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerine geçimlik olarak verdiklerimizden hem gizli hem de açık olarak yardımlaşmak amacıyla paylaşanlar, asla tükenmeyecek bir getiri umut edebilirler.

(Fatır 29)

Ali Ünal Meali:

Allah’ın Kitabı’nı gerektiği gibi okuyan (ve dolayısıyla O’na tesbih, tahmid, tekbir ve tehlilde bulunan), namazı bütün şartlarına riayet ederek, aksatmadan ve vaktinde kılan ve kendilerine rızk olarak ne lütfetmişsek, onun bir miktarını gizli ve açık (Allah rızası için ve kimseyi minnet altında koymadan ihtiyaç sahiplerine geçimlik olarak) verenler, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah’ın kitabını devamlı okuyanlar, doğruca namaz kılanlar, onlara verdiğimiz rızıktan gizli-açık nafaka verenler, işte onlar yok olmayacak bir ticareti umuyorlar.

(Fatır 29)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Bekir Sadak Meali:

Allah'in Kitap'ina uyanlar, namazi kilanlar, kendilerine verdigimiz riziktan gizli ve acik sarfedenler, tukenmeyecek bir kazanc umabilirler.

(Fatır 29)

Besim Atalay Meali:

Allahın kitabını okuyan kimseler, namaz kılanlar, gizli, açık verdiğimiz azıklardan yedirenler tükenmiyen bir kazanç ummaktadırlar

(Fatır 29)

Celal Yıldırım Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli-açık harcayanlar, işte onlar kesada uğramıyacak, yok olmayacak bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah'ın kitabını okuyan, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak (Allah için) verenler, hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticaret yaptıklarını umabilirler.

(Fatır 29)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah'ın Kitap'ına uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz, Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden, gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH'ın kitabını okuyanlar, namazı gözetenler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için verenler, tükenmeyen bir kazanç umarlar.

(Fatır 29)

Elmalılı Orjinal Meali:

O Allahın kitabını okur, ardınca gider olanlar ve namazı kılıp kendilerine merzuk kıldığımız şeylerden gizli ve açık infak etmekte bulunanlar her halde öyle bir ticaret umarlar ki hiç batmak ihtimali yoktur

(Fatır 29)

Elmalılı Yeni Meali:

O Allah'ın kitabını okuyup ardınca gidenler, namazı kılıp kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık vermekte olanlar, herhalde hiç batma ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Erhan Aktaş Meali:

Kuşkusuz Allah'ın Kitap'ını okuyanlar, salatı[1] ikame edenler ve rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak ihtiyaç sahiplerine verenler, asla kesilmeyecek bir kazanç umabilirler.

1)Şirkten arınmış bir bilinçle Allah'a yönelip, O'na kulluk edenler. Yardım ve desteği canlı ve diri tutanlar.

(Fatır 29)

Gültekin Onan Meali:

Gerçekten Tanrı'nın Kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.

(Fatır 29)

Hakkı Yılmaz Meali:

(29-30) Hiç şüphesiz Allah'ın kitabını okuyan, salâtı ikame eden [mâlî yönden ve zihinsel açıdan destek olma; toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan ve ayakta tutan] ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık olarak veren şu kimseler, Allah, ödüllerini kendilerine tastamam versin ve armağanlarından kendilerine artırsın diye, kesinlikle batma ihtimali/ olasılığı olmayan bir ticareti umarlar. Hiç şüphesiz O, çok bağışlayıcı ve karşılık vericidir.

(Fatır 29)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Hiç şüphesiz, Allah’ın Kitabı’nı okuyan, namazı dosdoğru kılan ve rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak edenler; zarara uğramayacak bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Harun Yıldırım Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allah için) gizli ve açık sarfedenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Hasan Basri Çantay:

Hakıykat, Allahın kitabını okumıya devam edenler, namazı dosdoğru kılanlar, kendilerini rızklandığımız şeylerden gizli ve aşikar infaak edenler kat'iyyen kesad bulmayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Hayrat Neşriyat Meali:

Doğrusu Allah'ın kitâbını okuyanlar, namazı hakkıyla edâ edenler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allah yolunda) gizlice ve açıkça sarf edenler aslâ zarar etmeyecek bir ticâret umarlar.

(Fatır 29)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(29-30) Gerçekten, Allah'ın kitabını okuyup teşvik eden, namazı sürekli olarak gereğince kılan, kendilerine rızık ettiğimizden gizlice ve açıkça harcama (infak) yapanlar, [Allah'ın] onlara ödüllerini tamamen vermesi ve onları kendi ikramından artırması için asla yok olmayacak bir ticareti beklerler. Gerçekten o, çok bağışlayandır, teşekküre çokça karşılık verendir.

(Fatır 29)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, Allah’ın kitabına uyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açıkça verenler, tükenmeyecek bir kazanç umarlar.

(Fatır 29)

İbni Kesir Meali:

Şüphesiz ki Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli, açık infak etmekte bulunanlar; bitmez tükenmez bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli veya açıkça, ihtiyaç sahiplerine verenler (Allah dan) hiç tükenmeyecek bir kazanç bekleyebilirler.

(Fatır 29)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâk edenler, asla kesilmeyecek (devam edecek) bir ticaret (kazanç) ümit ederler.

(Fatır 29)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

0 kimseler ki Allah'ın Kitap'ını okurlar, namaz kılarlar, kendilerini azıklandırdıklarımızdan gizlice, açıkça başkalarını azıklandırırlar, işte bunlar ardı arası kesilmek bilmiyen bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Kadri Çelik Meali:

Gerçekten Allah'ın kitabını okuyanlar, dosdoğru namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler (var ya, işte onlar) tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Mahmut Kısa Meali:

Allah’ın kitabını anlamaya çalışarak okuyan, böylece Allah’ın, hayatın bütün yönlerinde kural koymaya yetkisini onaylayan onu pratik hayata uygulayan, bunun için namazı güzelce kılan ve kendilerine verdiğimiz nîmetlerden bir kısmını Allah için yoksullara gizli ve açık olarak harcayanlar var ya; işte onlar, asla zarara uğramayacak bir kazanç elde etmeyi umabilirler.

(Fatır 29)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Tam hakkıyla Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve ihsan edilen rızıklar, İçinden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğratılmayacak bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)

Mehmet Türk Meali:

Asla zarar etmeyecek bir kazanç olan (cenneti,) ancak Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı dosdoğru ve devamlı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak verenler, umabilir.

(Fatır 29)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz Allah’ın Kitabı’nı okuyan, namazı ayakta tutan ve kendilerine verdiklerimizden gizlice (de,) açıkça (da) harcayanlar, hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticaretin arayışı içindedirler.

(Fatır 29)

Muhammed Esed Meali:

Allah'ın vahyine (şeksiz şüphesiz) uyanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli / açık başkaları için harcayanlar; işte ancak bunlar hiç kesintiye uğramayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, içtenlikle yakaranlar, kendilerine verdiğimiz yaşandıklardan gizli ve açık olarak yardımda bulunanlar, asla zarara uğratmayacak bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)

Mustafa Çavdar Meali:

Hiç şüphe yok ki Allah’ın kitabı/Kuran’ı okuyup iletenler, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve aşikâr infak edenler asla tükenmeyecek bir kazanç elde etmeyi umabilirler.

Bknz: (16/98) - (18/27) - (29/45)

(Fatır 29)

Mustafa Çevik Meali:

29-30 Şüphesiz ki Allah’ın kitabını okuyanlar, davet edildikleri hayat nizamını yaşamak uğrunda gayret edenler, namazlarını bilinçli ve devamlı kılanlar, kendilerine Allah’ın verdiği rızıktan, O’nun yolunda açık ve gizli harcayanlar, tükenmez bir kazanç elde edecekler. Allah onların mükâfatını eksiksiz hatta çok daha fazlasıyla verecek. O çok merhametli, şefkatli ve bağışlayıcıdır.

(Fatır 29)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Şüphesiz Allah'ın kelamını tilavet edenler, namazı istikametle kılanlar, ancak verdiğimiz rızıktan gizli ve açık Allah yoluna harcayanlar asla tüketilemez bir kazanç elde etmeyi umabilirler;

(Fatır 29)

Osman Okur Meali:

Allah'ın Kitab'ını okuyanlar (yani uyanlar), namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler, tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Muhakkak o kimseler ki, Allah'ın kitabını daima okurlar ve namazı dosdoğru kılarlar ve Bizim kendilerini merzûk ettiğimizden gizlice ve âşikâre olarak infakta bulunmuş olurlar, (işte onlar) hiç zeval bulmayacak bir kazanç umarlar.

(Fatır 29)

Ömer Öngüt Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarfedenler aslâ tükenmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar, kendilerine rızk olarak verdiklerimizden gizlice ya da açıkça vererek yoksulları da faydalandıranlar, işte ancak bunlar kesintisiz bir kazancı umabilirler.

(Fatır 29)

Sadık Türkmen Meali:

O (bilgin) kimseler ki; Allah’ın kitabını gereği gibi/anlamaya çalışarak okurlar, salâtı ikâme ederler/namaza devam ederler. kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli açık dağıtırlar (ve onlar) asla batmayacak bir ticaret/alışveriş umarlar!

(Fatır 29)

Seyyid Kutub Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıkların bir bölümünü gizlice ve açıkça ihtiyacı olanlara verenler, hiçbir zaman zarar etmeyecek bir ticaret yaptıklarını umabilirler.

(Fatır 29)

Suat Yıldırım Meali:

Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasib ettiğimiz imkanlardan, gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar, ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Süleyman Ateş Meali:

Allah'ın Kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için gizli ve açık harcayanlar, asla batmayacak bir ticaret umarlar.

(Fatır 29)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah'ın Kitabına uyan, namazı tam kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık harcamada bulunanlar, tükenmeyecek bir kazanç beklentisi içindedirler.

(Fatır 29)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah'ın gönderdiği Kitab'a uyanlar, namazlarını kılanlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli açık başkalarına harcayanlar, kesintisiz bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Şaban Piriş Meali:

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan, infak edenler, asla yok olmayacak bir kazanç umabilirler.

(Fatır 29)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, Allah yolunda gizli ve açık sarfedenler, asla zarar etmeyecek bir ticaret beklerler.

(Fatır 29)

Tefhimul Kuran Meali:

Gerçekten Allah'ın Kitabını okuyanlar, dosdoğru namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler.

(Fatır 29)

Ümit Şimşek Meali:

Allah'ın kitabını okuyan, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler, hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticareti ümit edebilirler.

(Fatır 29)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın Kitabı'nı okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık infak edenler, asla batmayacak bir ticaret umabilirler.

(Fatır 29)