57. Hadid Suresi / 22.ayet

Yeryüzünde veya kendi bünyenizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce onu bir yasaya bağlamış olmayalım. Hiç şüphe yok ki bu Allah için çok kolaydır.

Bknz: (48/23)

Mustafa Çavdar Meali

Hadid 22 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yeryüzüne, yahut canlarınıza gelip çatan hiçbir felaket yoktur ki biz, onları yaratmadan önce onu, bir kitapta tespit etmemiş olalım; şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolaydır.

(Hadid 22)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ne yeryüzünde ne de kendi nefislerinizde (gerek genel ve gerekse özel olsun) hiçbir (hadise ve) musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, o bir kitapta (ezeli takdir programında tayin ve tespit edilmiş) bulunmasın. (Her şey belirlenmiştir, bilinmektedir; Ancak; Allah ezelden öyle yazdığı için, kullar mecburen böyle hareket etmemekte; doğrusu Rabbimiz kimin ne yapacağını bildiği için bunları önceden kaydetmektedir. Çünkü ilim maluma tâbidir.) Şüphesiz bu, Allah’a göre pek kolay bir şeydir.

(Hadid 22)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ne yeryüzünde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet, afet ve hastalık yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphe yok ki bu yazılması gerekenler, ne kadar çok olursa olsun Allah'a pek kolaydır.

(Hadid 22)

Adem Uğur Meali:

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Ahmet Hulusi Meali:

Arzda (bedeninizde - dış dünyanızda) ve nefslerinizde (iç dünyanızda) size isabet eden hiçbir musibet yoktur ki, bizim onu yaratmamızdan önce, bir kitapta (ilim boyutunda oluşmuş) olmasın! Muhakkak ki bu Allah üzerine çok kolaydır!

(Hadid 22)

Ahmet Tekin Meali:

Yeryüzünde cereyan eden hiçbir olay ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet, hastalık ve sakatlık, elde ettiğiniz hiçbir hayır yoktur ki, biz onları yaratmadan önce, bir kütükte, bir sicilde, bilgi işlem merkezinde kaydedilmiş bulunmasın. Bunları kaydetmek Allah'a kolaydır.

(Hadid 22)

Ahmet Varol Meali

Yerde ve sizin nefislerinizde hiçbir musibet olmaz ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Ali Bulaç Meali:

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Hadid 22)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Kıtlık ve kuraklık gibi) ne yerde, ne de(hastalık ve âfet gibi) nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki, biz onu yaratmazdan önce (o) bir kitabda (Levh-i Mahfûz'da= Allah'ın ilminde) yazılmış olmasın. Şübhesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde oluşan hiçbir yıkım yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce, bir Kitap'ta kayıtlı olmasın. Aslında, işte bu, Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Ali Ünal Meali:

Gerek (kıtlık, kuraklık, deprem gibi) yerde, gerekse (hastalık, açlık, sevdiklerinizi kaybetme, mallarınızdan eksilme gibi) kendinizde vuku bulan hiçbir musibet yoktur ki, onu yaratmamızdan önce bir Kitap’ ta kaydedilmiş bulunmasın. Bu, Allah için elbette pek kolaydır.

(Hadid 22)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ne yerde ne de canlarınızda hiçbir musibet (afet, hastalık) olmaz ki Biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılı olmasın. Çünkü bunu yazıp tespit etmek, Allah’a çok kolaydır.

(Hadid 22)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Gerek dışınızda, gerek içinizde olup biten musibetler daha biz yaratmadan önce bir kitaba kaydedilir. Bu, Allah'a göre çok basit bir işlemdir.

(Hadid 22)

Bekir Sadak Meali:

Yeryuzune ve sizin basiniza gelen harhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan once o, Kitap'da bulunmasin. Dogrusu bu Allah'a kolaydir.

(Hadid 22)

Besim Atalay Meali:

Gerek yeryüzüne, gerek size, hiçbir belâ gelmez ki —yaratılıştan önce— bir kitapta bulunmasın, bu, Allah için kolaydır

(Hadid 22)

Celal Yıldırım Meali:

Yeryüzünde ve kendi nefsinizde hiçbir musîbet meydana gelmemiştir ki o, biz ortaya çıkarmadan önce bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu da Allah'a göre çok kolaydır.

(Hadid 22)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Gerek yeryüzünde görülen, gerekse başınıza gelen her musibet tarafımızdan yaratılmadan önce kesinlikle bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) belirlenmiş (Allah tarafından bilinmiş)tir. Şüphesiz bu ayrıntılı planlama Allah için kolay bir iştir.

(Hadid 22)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce o, Kitap'da bulunmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır.

(Hadid 22)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Diyanet Vakfı Meali:

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Edip Yüksel Meali:

Yeryüzünde ve aranızda oluşan hiç bir şey yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Bu, kuşkusuz ALLAH için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ne Arzda, ne de nefislerinizde bir musıbet başa gelmez ki biz onu fi'le çıkarmazdan evvel bir kitabda yazılmış olmasın, şübhesiz bu Allaha göre kolaydır.

(Hadid 22)

Elmalılı Yeni Meali:

Yeryüzünde ve kendilerinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki, Biz onu uygulamaya koymadan önce bir Kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır!

(Hadid 22)

Erhan Aktaş Meali:

Ne yeryüzünde ne de kendinizde meydana gelen bir musibet yoktur ki Biz onu gerçekleştirmeden[1] önce bir Kitap'ta[2] yazılmamış olsun. Kuşkusuz bu Allah'a kolaydır.

1)Bize rağmen, Bizim dışımızda, İznimiz olmadan meydana gelmez. Ayette geçen "en nebree-ha" sözcüğüne "yaratma" anlamı verilmektedir. Bu doğru bir anlam değildir. Doğru anlam, "gerçekleştirmektir". Sapkın bir anlayış olan "kadercilik" anlayışı, sıklıkla bu ayeti referans göstermektedir. Onlara göre, yeryüzünde ve insanın hayatında olup bitenlerin tamamı Allah tarafından yapılmaktadır. Dolayısı ile olup bitenlerde insanın hiçbir rolü bulunmamaktadır. Oysaki insan, "kendi fiilinin yaratıcısı değil, failidir, yani öznesidir. İnsan, yaptıklarından ve tercihlerinden sorumlu tutulan bir varlıktır. Her şeyi Allah yapıyor olsaydı, bizzat bu sure de dahil, baştan sona Kur'an'ın tamamında neden insana emirler verilmekte, neleri yapması ve nelerden kaçınması gerektiği gösterilmekte ve irade sahibi bir varlık olarak dilediğini seçebileceği, istediği gibi davranabileceği ifade edilmektedir? Madem her şeyi Allah belirliyorsa, o zaman insan ne diye yaptıklarından ve tercihlerinden dolayı sorumlu tutulsun ki? Kaldı ki ayette, yeryüzünde ve insanın hayatında meydana gelen musibetlerin tamamının Allah tarafından yaratıldığından değil, olup biten her şeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğundan söz edilmektedir.
2)Ezeli İlmimizde. Koyduğumuz yasalarda. Bilgimiz çerçevesinde.

(Hadid 22)

Gültekin Onan Meali:

Yeryüzünde olan ve sizin nefslerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Tanrı'ya göre pek kolaydır.

(Hadid 22)

Hakkı Yılmaz Meali:

(22-24) Yeryüzünde ve kendilerinin içinde musibetten isabet eden şeyler, –elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği şeylerle şımarmayasınız diye– Bizim onu yaratmamızdan önce, kesinlikle bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah'a göre çok kolaydır. Ve Allah, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği emreden kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Kim yüz çevirirse de, biliniz ki şüphesiz Allah, çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayanın, övülen, övgüye lâyık bulunanın ta kendisidir.

(Hadid 22)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yeryüzünde veya nefislerinizde meydana gelen her musibet, onu yaratmadan önce mutlaka bir Kitap’ta yazılıdır. Şüphesiz ki bu, Allah’a kolaydır.

(Hadid 22)

Harun Yıldırım Meali:

Yeryüzünde ve kendinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır.

(Hadid 22)

Hasan Basri Çantay:

(Gerek) yerde, (gerek) nefislerinizde herhangi bir musiybet vukua gelmemişdir ki bu, bizim onu yaratmamızdan evvel mutlakaa bir kitabda (yazılmış) dir. Şübhesiz ki bu, Allaha göre kolaydır.

(Hadid 22)

Hayrat Neşriyat Meali:

Yeryüzünde ve nefislerinizde baş(ınız)a gelen hiçbir musîbet yoktur ki, mutlaka onu yaratmamızdan önce bir kitabda (Levh-i Mahfûz'da yazılı) olmasın!(2) Şübhesiz ki bu, Allah'a göre pek kolaydır.*

(Hadid 22)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yerde ve kendi benliklerinizde, sıkıntıdan size ne isabet ettiyse, onu¹ örneksizce yaratmamızdan önce mutlaka bir kitapta vardır. işte bu, Allah'a göre çok kolaydır.

(Hadid 22)

Hüseyin Atay Meali:

Yeryüzünde olan ve başınıza gelen bir olayı ortaya koymamızdan önce, şüphesiz, o kayda geçmiştir. Doğrusu, bu Allah’a kolaydır.

(Hadid 22)

İbni Kesir Meali:

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki; Biz onu yaratmadan evvel kitabda bulunmasın. Şüphesiz ki bu; Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yeryüzünde meydana gelmiş her türlü musibet ve nefislerinize isabet eden zararları uzaklaştırmamız, daha önce yazılmış bir kitapta kayıtlıdır. Bunları yapmak Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

İskender Ali Mihr Meali:

Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde, sizlere isabet eden bir musîbet yoktur ki, onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu, Allah’a kolaydır.

(Hadid 22)

Kadri Çelik Meali:

Yeryüzüne ve nefsinize isabet edip de biz (daha) kendisini yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmayan herhangi bir musibet yoktur. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır.*

(Hadid 22)

Mahmut Kısa Meali:

Ne yeryüzünde, ne de kendi bünyenizde başınıza gelen size göre ilk bakışta kötü veya iyi görülen hiçbir şey yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce bir kitapta kayıtlı olmasın. Yani başınıza gelenler, Bizim bilgimiz dışında değildir. Bütün olup bitenler, bir hikmet dahilinde önceden yazılan kader kitabında mevcuttur. Bu nasıl olur demeyin; hiç kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İhtimal dahi olsa tüm yeryüzünde ve nefsinize gelip çatan musibetler, Daha yaratılmadan önce kitapta yazılı olmasın! Bu Allah'a kolaydır.

(Hadid 22)

Mehmet Türk Meali:

Gerek yeryüzünde görülen, gerekse başınıza gelen her musîbet, yaratılmadan önce tarafımızca mutlaka bir kitaba yazılmıştır. Şüphesiz bu, Allah’a göre pek kolaydır.1*

(Hadid 22)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yeryüzünde (vuku bulan) ve sizin (başınıza) gelen her musibet, Biz onu ortaya çıkarmadan önce bir Kitap’ta (saklıdır.) Şüphesiz bu, Allah için (pek) kolaydır.

(Hadid 22)

Muhammed Esed Meali:

Hiçbir musibet, daha önce buyruğumuzda (öngörülmüş) olmadıkça ne yeryüzünün ne de sizin başınıza gelmez, şüphesiz bu Allah için kolay (bir iş)tir.

(Hadid 22)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen herhangi bir sıkıntı yoktur ki biz, onu yaratmadan önce o, bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu, Allah için kolaydır.

(Hadid 22)

Mustafa Çavdar Meali:

Yeryüzünde veya kendi bünyenizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce onu bir yasaya bağlamış olmayalım. Hiç şüphe yok ki bu Allah için çok kolaydır.

Bknz: (48/23)

(Hadid 22)

Mustafa Çevik Meali:

22-24 Gerek kâinatta olanlar gerekse insanların başlarına gelenler, Bizim kâinat ve insanlar için önceden takdir ettiğimiz, kayıt altına aldığımız yasalara bağlı olarak iznimiz dahilinde meydana gelir. Şüphesiz Allah, her şeyin mutlak doğrusunu bilen ve dilediği her şey O’na çok kolay olandır. O halde kaybettiklerinize üzülmeyin, O’nun bahşettikleri ile de şımarıp azgınlaşmayın! Unutmayın ki bunların hepsi, Allah’ın sizi imtihan etmek için koyduğu yasaları gereği olup bitmektedir. Allah, imtihan vesilesi olarak bahşettiği nimetleri kendi çabalarıyla elde ettiğine inanan azgın, şımarık ve nankörleri sevmez. Böyleleri kibirlenmekle birlikte, kendilerine bahşedilen nimetleri Allah yolunda harcamak hususunda hem cimrilik eder hem de başkalarını bu yolda cimriliğe teşvik ederler. Her kim, Allah’ın bahşettiği nimetleri O’nun yolunda harcamaktan kaçınırsa, unutmasın ki Allah’ın hiçbir şeye ve hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. O’na muhtaç olan sizlersiniz.

(Hadid 22)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ne yeryüzünün ne de sizin başınıza, daha önceden kayıt altına aldığımız bir yasa olmadıkça asla bir musibet gelmez: şüphesiz bu Allah için pek kolaydır.

(Hadid 22)

Osman Okur Meali:

Yeryüzünde veya kendi bünyeniz de meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce onu bir yasaya bağlamış olmayalım. Hiç şüphe yok ki bu Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ne yerde ve ne de kendi nefislerinizde musibetten bir şey isabet etmez ki, illâ o, onu yaratmamızdan evvel bir kitapta yazılmıştır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Hadid 22)

Ömer Öngüt Meali:

Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Ömer Sevinçgül Meali:

Biz, yeryüzünde olanları, sizin başınıza gelenleri yaratmadan önce, onu bir kitapta mutlaka yazmışızdır. Bu, Allah’a göre kolay bir iştir.

(Hadid 22)

Sadık Türkmen Meali:

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, Biz izin verdiğimiz takdirde, bir Kitaba (Levhi Mahfuz’a) yazılıyor olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.

(Hadid 22)

Seyyid Kutub Meali:

Gerek yeryüzünde görülen, gerekse başınıza gelen her musibet tarafımızdan yaratılmadan önce kesinlikle bir kitapta belirlenmiştir. Bu ayrıntılı planlama Allah için kolay bir iştir.

(Hadid 22)

Suat Yıldırım Meali:

(Üzülmenize veya sevinmenize sebep olacak şekilde) gerek ülkenizde, gerek kendi nefislerinizde, size ulaşan hiçbir şey yoktur ki Bizim onu yaratmamızdan önce bir kitapta yazılı olmasın. Bu, Allah'a göre elbette pek kolaydır.

(Hadid 22)

Süleyman Ateş Meali:

Ne yerde ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet (afet, hastalık) yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir Kitapta (yazılmış ezeli bilgimizde tesbit edilmiş) olmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır.

(Hadid 22)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yeryüzünde veya kendinizde meydana gelen bir tek olay yoktur[1] ki onu, ayrı bir varlık olarak yaratmamızın öncesinde bir deftere kaydedilmiş olmasın. Bu, Allah'a göre kolaydır.

1)  Âyette geçen مُّصِيبَةٍ musibet, savb (صوب) kökündendir. Mucemü mekayis'il-luğa'ya göre savb, bir şeyin nüzulü ve yerine yerleşmesi anlamına gelir. Bu sebeple ayete, ister iyi ister kötü olsun ‘olan her şey' anlamını verdik. Sonraki ayet de bu anlamı doğrulamaktadır.

(Hadid 22)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Biz dilemedikçe, sizin başınıza ve yaşadığınız yere hiçbir musibet gelmez. Doğrusu bu, Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Şaban Piriş Meali:

Yeryüzüne veya kendinize isabet eden hiçbir musibet yoktur ki; biz onu yaratmadan önce bir yazıtta bulunmasın. Şüphesiz O, Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Talat Koçyiğit Meali:

Gerek yerde ve gerek kendi nefislerinizde başınıza gelen hiçbir musîbet yoktur ki, biz onu yaratmazdan önce, bir kitapta yazılmamış olsun. Bu, şüphesiz Allah'a çok kolaydır.

(Hadid 22)

Tefhimul Kuran Meali:

Yeryüzünde olan ve sizin nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (yazılmış) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Hadid 22)

Ümit Şimşek Meali:

İster yeryüzünde olsun, ister kendi canlarınızda, sizin başınıza gelen ne varsa, daha Biz yaratmadan önce o bir kitapta yazılıdır. Bu ise Allah için pek kolaydır.

(Hadid 22)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yeryüzünde ve kendi benliklerinizde meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir Kitap'ta belirlenmiş olmasın. Bu, Allah için çok kolaydır.

(Hadid 22)

Rashad Khalifa Meali:

Anything that happens on earth, or to you, has already been recorded, even before the creation. This is easy for GOD to do.

(Hadid 22)