40. Mümin Suresi / 64.ayet

Yeryüzünü yaşamanız için elverişli kılan, gökyüzünü üstünüze bir kubbe gibi tavan yapan, size şekil veren hem de en güzel şekli veren ve yine size temiz ve güzel rızıklar bahşeden Allah’tır. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz! Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, ne büyük bir bereket kaynağıdır!

Bknz: (13/2)

Mustafa Çavdar Meali

Mümin 64 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bir Allah'tır ki yeryüzünü, size karar edecek bir yurt, göğü de bir kubbe olarak yaratmıştır ve size suret vermiştir, suretinizi de en güzel bir şekle sokmuştur ve sizi, tertemiz şeylerle rızıklandırmıştır; işte budur Rabbiniz; ne yücedir alemlerin Rabbi Allah.

(Mümin 64)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar (yaşam ve yerleşim alanı), gökyüzünü (kubbemsi) bir bina kıldı; sizi (mükemmelce) şekillendirip (donattı), suretinizi de en güzel (bir şekil ve özellikte) yaptı ve size güzel-temiz (ve leziz) şeylerden rızık verip (yararlandırdı) . İşte sizin Rabbiniz bu (Kâdir ve Kerim olan) Allah’tır. Âlemlerin Rabbi Allah ne Mübarektir (ve Şanı Yüce olandır).

(Mümin 64)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren ve şeklinizi de en güzel hale sokan O'dur. Sizi tertemiz rızıklarıyla rızıklandıran O'dur. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.

(Mümin 64)

Adem Uğur Meali:

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

(Mümin 64)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah ki, arzı sizin için bir yaşama yeri, semayı da bina (içindekilerle arzı - bedeni mamur eden) olarak oluşturdu... Sizi tasvir etti (özelliklendirdi) de sizin (mana) suretlerinizi (özelliklerinizi) en güzel etti ve sizi tayyibattan (ilim ve marifetlerden) yaşam gıdalarıyla besledi! İşte Rabbiniz Allah! Alemlerin (insanların) Rabbi Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Ahmet Tekin Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için yerleşim alanı haline getiren, göğü yükselterek düzenleyip tavan olarak inşa eden, sizin çehrelerinizi ve vücut hatlarınızı şekillendiren, şekillerinizi, çehrelerinizi, bedenlerinizi itina ile yaratarak güzelleştiren, size temiz, helâl, sağlıklı rızık ve servetler ihsan edendir. İşte O, Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah yücelerden yücedir.

(Mümin 64)

Ahmet Varol Meali

Allah, sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yapan, sizi şekillendiren ve şekillerinizi güzel yapan ve temiz şeylerle sizi rızıklandırandır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek uludur.

(Mümin 64)

Ali Bulaç Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

(Mümin 64)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah O'dur ki, sizin için yer yüzünü bir oturma yeri, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi; sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Pâk ve hoş şeylerden size rızık verdi. İşte (kudret sahibi olan) bu Allah'dır Rabbiniz. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!...

(Mümin 64)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah, yeryüzünü, sizin için bir yerleşim yeri ve gökyüzünü bir yapı yapmıştır. Ve size biçim vermiş; ardından biçimlerinizi güzelleştirmiş ve temiz yiyecekler vermiştir. Efendiniz Allah, işte böyledir; Evrenlerin Efendisi Allah, Çok Yücedir!

(Mümin 64)

Ali Ünal Meali:

Allah’tır ki, yeryüzünü sizin için bir yerleşme yeri, göğü de (onun üzerinde) bir kubbe yapmıştır. Ayrıca, sizi şekillendirmiş, hem de size en güzel, en uygun şekli ve yapıyı vermiştir; sizi helâl, temiz ve sağlıklı nimetlerle rızıklandırmaktadır. Rabbiniz olan Allah’tır bütün bunları yapan. Âlemlerin Rabbi Allah, gerçekten ne yüce, ne mübarek, ne büyük bereketler kaynağıdır!

(Mümin 64)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah O’dur ki; yeryüzünü size bir karargâh kılmıştır, göğü bir dam yapmıştır. Sizi şekillendirmiş ve şeklinizi güzelleştirmiştir. Ve çok güzel hoş şeyleri, size rızık olarak vermiştir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Bütün âlemlerin sahibi olan Allah, bütün kusurlardan münezzehtir.

(Mümin 64)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de kubbe yapan, size şekil verip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran, Allah'tır. İşte, Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!

(Mümin 64)

Bekir Sadak Meali:

Sizin icin yeri durak, gogu bina eden, size sekil verip de, seklinizi guzel yapan, sizi temiz seylerle riziklandiran Allah'tir. Iste Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yucedir!

(Mümin 64)

Besim Atalay Meali:

Sizin için yeryüzünü dölenek, gökyüzünü bir örtü yapan Allah O'dur, size kılık verdi, ne de güzel yaptı kılığınızı, temiz azıklar verdi, işte bu Allahtır sizin Tanrınız; âlemlerin sahibi Allah yücedir

(Mümin 64)

Celal Yıldırım Meali:

O Allah ki, yeryüzünü sizin için oturmaya elverişli, göğü de bir bina (kubbe) kıldı. Sizi biçimlendirdi, biçiminizi güzel yaptı ve helâl-temiz şeylerle sizi rızıklandırdı. İşte bu Allah, Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah çok yücedir, çok kutsaldır.

(Mümin 64)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah, O'dur ki sizin için yeri bir karargâh, göğü de bir bina yaptı. Size (birbirinin aynısı olmayan) şekil verdi ve sonra şeklinizi de güzel yaptı. Size temiz ve helal nimetlerden rızık verdi. İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!*

(Mümin 64)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan; size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah! Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Diyanet Vakfı Meali:

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

(Mümin 64)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH yeryüzünü sizin için bir yerleşim ve göğü de bir yapı kılandır. Sizi biçimlendirip biçiminizi güzel yapan ve sizi besinli gıdalarla besleyendir. Rabbiniz olan ALLAH budur. Evrenin Rabbi olan ALLAH ne yücedir!

(Mümin 64)

Elmalılı Orjinal Meali:

Allah o ki sizin için Arzı bir makarr yaptı, Semayı bir bina ve size suret verdi, sonra da suretlerinizi güzellendirdi, hoş ni'metlerden sizi merzuk da buyurdu, işte o Allahdır rabbınız, ne yücedir o Allah, rabbül'alemin

(Mümin 64)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah O'dur ki, sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yaptı, size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi ve hoş nimetlerden size rızık verdi, işte o Allah'tır Rabbiniz! Ne yücedir O alemlerin Rabbi olan Allah!

(Mümin 64)

Erhan Aktaş Meali:

Sizin için yeryüzünü yerleşim alanı, gökyüzünü de üzerinize bir tavan gibi yapan Allah'tır. O, size en iyi şekille şekil veren ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte Rabb'iniz olan Allah odur. Âlemlerin Rabb'i olan Allah, ne mübarektir.[1]

1)Kutlu, yüce. Nimeti bereketli kılan, çoğaltan, bol bol nimet veren.

(Mümin 64)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin rabbiniz Tanrı budur. Alemlerin rabbi Tanrı ne yücedir.

(Mümin 64)

Hakkı Yılmaz Meali:

Allah, sizin için yeryüzünü bir karargâh, göğü de bir bina yapan, size şekil veren, –ki şekillerinizi ne de güzel vermiştir– ve sizi temiz şeylerden rızıklandırandır. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. –İşte, âlemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir!–

(Mümin 64)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Allah ki; yeri sizin için (üzerinde yaşanacak) bir yerleşke, gökyüzünü de bir bina/tavan kılandır. Size şekil verdi, şekillerinizi en güzel hâle getirdi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu, sizin Rabbiniz olan Allah’tır. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne mübarek, ne yücedir.

(Mümin 64)

Harun Yıldırım Meali:

Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Allah, sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah, yücelerden yücedir.

(Mümin 64)

Hasan Basri Çantay:

Allah, sizin (faideniz) için yeri bir karar (gah), göğü bir bina (kubbe) yapan, size suret veren,. sonra suretlerinizi güzelleştiren, en temiz ve güzel şeylerden sizi rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Demek, alemlerin Rabbi ne yücedir!

(Mümin 64)

Hayrat Neşriyat Meali:

Allah, arzı size kalınacak bir yer, göğü ise (üstünüze) bir binâ (bir tavan) kılandır. Hem sizi şekillendirdi de, sûretlerinizi güzel yaptı ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah bu (ni'metleri veren)dir. (Ve) işte âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir!

(Mümin 64)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, yeri [dünyayı] sizin için bir barınma; göğü ise bir bina yapandır. Sizi şekillendirdi. Ardından şekliniz güzel yaptı. Sizi, Temiz olanlardan rızıklandırdı. İşte o, RAB'biniz Allah'tır. Alemlerin RAB'bi olan Allah kutludur.

(Mümin 64)

Hüseyin Atay Meali:

Sizin için yeri konut, göğü bina yapan, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin eğiteni Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

İbni Kesir Meali:

Allah, O'dur ki; sizin için yeri bir karargah, göğü bir bina yapmış, size şekil verip şeklinizi güzelleştirmiş ve size temiz şeylerden rızık vermiştir. İşte Rabbınız olan Allah budur. Alemlerin Rabbı olan Allah ne yücedir.

(Mümin 64)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için kalınacak bir yer, semayı da bina eden, sizi şu andaki en güzel şeklinizle şekillendiren ve sizi tertemiz rızıklarla rızıklandıran dır. Rabbiniz Allah işte böyledir. Alemlerin Rabbi Allah yüceler yücesidir.

(Mümin 64)

İskender Ali Mihr Meali:

O Allah ki, yeryüzünü sizin için karar (yerleşme) yeri kıldı. Ve semayı bina etti. Ve sizi tasvir etti (suret verdi). Sonra suretlerinizi ahsen kıldı (güzelleştirdi). Ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı. İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi; Allah, Mübarek'tir (yücedir).

(Mümin 64)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah, sizin için yeryüzünü durak, gökyüzünü dam yapan, sonra sizi biçime sokan, size biçimlerin en güzelini veren, sizi en iyi nesnelerle azıklandırandır. İşte çalabınız olan Allah budur. Öyleyse bütün varlıkların çalabı olan Allah kutludur.

(Mümin 64)

Kadri Çelik Meali:

Sizin için yeri durak, göğü bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi Allah pek de yücedir!

(Mümin 64)

Mahmut Kısa Meali:

Yeryüzünü sizin için yaşamaya elverişli bir yurt, gökyüzünü de emniyet kalkanı gibi bir kubbe yapan; size şekil veren —hem de, ihtiyaçlarınıza ve yaratılış gayenize uygun bir hâlde düzenleyerek en güzel şekli veren— ve sizi tertemiz nîmetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte sizin gerçek Sahibiniz, Efendiniz ve Rabb’iniz olan Allah, budur! Evet; bütün âlemlerin Rabb’i olan Allah, gerçekten ne yücedir!

(Mümin 64)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

(Üzerinize) gökyüzünü bir bina, yeryüzünü sizin için bir karar yerleşme kılan Yüce Allah'tır Mükemmel suret verip suretlerinizi güzelleştirmiş, sizi helal hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah bu zattır. İşte alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da Yücedir.

(Mümin 64)

Mehmet Türk Meali:

Yeryüzünü oturmaya elverişli, gökyüzünü de koruyucu bir tavan1 kılan, size şekil veren ve şeklinizi de çok güzel yapan ve sizi temiz şeylerle rızıklandıran, hep Allah’tır. İşte bu Allah sizin (gerçek) Rabbinizdir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şânı, ne yücedir.*

(Mümin 64)

Muhammed Celal Şems Meali:

Yeryüzünü sizin için kalınacak bir yer, göğü (de korunmanız için) bir yapı olarak yaratan Allah’tır. O, size bir şekil verdi ve şekillerinizi (de) çok güzel kıldı. Size temiz şeylerden rızık verdi. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah çok bereket sahibidir.

(Mümin 64)

Muhammed Esed Meali:

Yeryüzünü sizin için bir dinlenme yurdu ve göğü de bir kubbe yapan, size şekil veren -çok da güzel bir şekil veren- ve sizi hayatın tertemiz nimetleri ile rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

O Allah ki, yeryüzünü size bir karar yeri, göğü de bir tavan yaptı. Size bir şekil verdi, sonra da görünüşünüzü güzelleştirdi. Ve size temiz nimetlerle yaşamlık verdi. İşte rabbiniz olan Allah budur. Evrenlerin rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir.

(Mümin 64)

Mustafa Çavdar Meali:

Yeryüzünü yaşamanız için elverişli kılan, gökyüzünü üstünüze bir kubbe gibi tavan yapan, size şekil veren hem de en güzel şekli veren ve yine size temiz ve güzel rızıklar bahşeden Allah’tır. İşte bu Allah’tır sizin Rabbiniz! Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir, ne büyük bir bereket kaynağıdır!

Bknz: (13/2)

(Mümin 64)

Mustafa Çevik Meali:

64-65 İnsanları yaratıp en güzel şekli veren, yeryüzünü insanların yaşaması için elverişli hale getiren, gökkubbeyi üzerinize bina eden ve tertemiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır ve âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Ey insanlar! Her şeyi yaratan, şeklini veren, mükemmel nizamlarını kuran ve hep diri olan Allah, gerçek ilahtır. O halde yalnız O’na dua edin, övgüye ve şükredilmeye tek layık olan O’dur.

(Mümin 64)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yeryüzünü sizin için bir yerleşim alanı yapan ve gök kubbeyi inşa eden, size şekil verip üstelik şeklinizi de en güzel kılan, dahası sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandıran Allah'tır. Rabbiniz olan Allah işte böyledir: nitekim alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır!

(Mümin 64)

Osman Okur Meali:

Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Allah o zâttır ki, sizin için yeri bir ikametgâh, göğü de bir bina kıldı ve sizi tasvir buyurdu, sonra sûretlerinizi güzelleştirdi ve sizi temiz şeylerden merzûk kıldı. İşte Rabbiniz olan Allah O'dur. İmdi âlemlerin Rabbi olan Allah, ne kadar mukaddesdir.

(Mümin 64)

Ömer Öngüt Meali:

O Allah ki yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de kubbeli bir çatı yaptı. Size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi. Temiz şeylerden size rızık verdi. İşte Rabbiniz olan Allah budur, âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah, sizin için yeri bir durak, göğü bir bina yaptı. Size suret verdi, biçiminizi güzelleştirdi. Tertemiz nimetler yaratıp sizi rızklandırdı. İşte, Rabbiniz Allah budur! Allah, âlemlerin Rabbidir, sınırsız yücedir!

(Mümin 64)

Sadık Türkmen Meali:

Allah o’dur ki; yeryüzünü sizin için durulacak yer, gökyüzünü de bir bina yaptı. Sizi suretlendirdi/şekillendirip donattı, suretlerinizi çok da güzel şekillendirdi; sizi temiz, güzel şeylerden rızıklandırdı. Sizin Rabbiniz Allah işte budur! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Seyyid Kutub Meali:

Sizin için yeri durak, göğü bina eden, size şekil verip de, şeklinizi güzel yapan, sizi temiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

(Mümin 64)

Suat Yıldırım Meali:

Allah o yüce Zattır ki sizin için yeryüzünü yerleşme yeri, göğü de kubbeli bir çatı yapmış, size suret verip suretlerinizi de güzel kılmış ve sizi helal hoş nimetlerle rızıklandırmıştır. İşte sizin Rabbiniz olan Allah bu Zattır. Demek alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir!

(Mümin 64)

Süleyman Ateş Meali:

Allah O'dur ki arzı size durulacak yer, göğü de bina yaptı; sizi şekillendirdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Ve sizi güzel rızıklarla besledi. İşte Rabbiniz Allah budur. Bütün alemleri yaratan Allah, ne yücedir!

(Mümin 64)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı, göğü de bina gibi yapılandıran Allah'tır. Size şekil vermiş, şeklinizi de güzel yapmış, temiz şeylerle rızıklandırmıştır. İşte Allah budur, sizin Sahibinizdir. Varlıkların Sahibi olan Allah pek yücedir!

(Mümin 64)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yeryüzünü yaşamanıza elverişli duruma getiren; etrafınızı saran gökyüzünü var eden; sizi en güzel biçimde yaratan ve tertemiz şeylerle rızıklandıran Allah'tır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Şaban Piriş Meali:

Yeryüzünü sizin için yerleşme yeri ve göğü de bina olarak yaratan Allah'tır. Sizi en güzel şekilde şekillendirmiş ve iyi şeylerden size rızık vermiştir. İşte sizin Rabb'iniz Allah! Alemlerin Rabb'i olan Allah ne yücedir!

(Mümin 64)

Talat Koçyiğit Meali:

Yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü de bina yapan, sizi en güzel bir surette yaratan ve size temiz şeylerden rızık veren Allah'tır. İşte, Rabbınız Allah budur. Bütün âlemlerin Rabbı ne yücedir.

(Mümin 64)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah, yeryüzünü sizin için bir karar, gökyüzünü de bir bina kıldı; sizi suretlendirdi, suretinizi de en güzel (bir biçim ve incelikte) kıldı ve size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

(Mümin 64)

Ümit Şimşek Meali:

O Allah ki yeryüzünü size bir karar yeri, göğü bir tavan yaptı; size bir suret verdi, sonra da suretinizi güzelleştirdi;(6) hoş ve temiz nimetlerle sizi rızıklandırdı. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şânı ne yücedir!*

(Mümin 64)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah'tır sizin Rabbiniz! Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!

(Mümin 64)

Rashad Khalifa Meali:

GOD is the One who rendered the earth habitable for you, and the sky a formidable structure, and He designed you, and designed you well. He is the One who provides you with good provisions. Such is GOD your Lord; Most Exalted is GOD, Lord of the universe.

(Mümin 64)