Biz senin yüreğini vahiyle ferahlatmadık mı?
Ve o ağır yükü üzerinden kaldırmadık mı?
Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Evet her zorlukla bir kolaylık elbette vardır.
Öyleyse zor bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul!