Biz senin yüreğini vahiyle ferahlatmadık mı?

Ve o ağır yükü üzerinden kaldırmadık mı?

Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Evet her zorlukla bir kolaylık elbette vardır.

Öyleyse zor bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul!