- Ey Nebi) biziz sana her türlü hayrı cömertçe bahşeden.

Öyleyse sen sadece Rabbine dayan ve tüm varlığınla ona adan!

Asıl sana dil uzatandır bu hayırdan mahrum kalacak olan.