Maun 1    

Görüyorsun değil mi hesap gününü yalan sayan şu adamı?

Maun 2    

İşte odur yetimi horlayarak itip kakan.

Maun 3    

Yoksulu doyurmayan ve kimseyi de buna teşvik etmeyen.

Maun 4    

(Ama kendince ibadetten de geri kalmayan) Yazıklar olsun böylesi ibadet edenlere!

Maun 5    

Onlar gerçek ibadetten habersizdirler.

Maun 6    

İşleri güçleri gösteriştir.

Maun 7    

Zira onlar en küçük bir yardımı bile esirgerler.