12. Yusuf Suresi / 26.ayet

Yusuf: “Asıl o beni baştan çıkarmak istedi.” dedi. Kadının ailesinden bir bilirkişi: “Eğer, Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, Yusuf ise yalan söylemektedir.”

Bknz: (4/58)

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 26 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yusuf, o benden murat almak istedi dedi ve kadının yakınlarından biri tanıklık ederek dedi ki: Eğer Yusuf'un gömleği, ön taraftan yırtılmışsa kadın doğrudur, o yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Hayır, onun kendisi benden murad almaya çalıştı. (Yakalanınca da suçu bana yıktı.”Orada misafir bulunan) Kadının (Züleyha’nın) yakınlarından bir (hanımın bebeği mucize olarak dile gelip) görgü tanığı (gibi) şöyle şahitlik yaptı: "Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi (Yusuf) ise yalan konuşmaktadır."

(Yusuf 26)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yûsuf: “Ben ona saldırmadım, aksine o benden murad almak istedi!” diye kendisini savundu. O an kadının yakınlarından duruma tanıklık eden biri, görüşünü şöyle bildirdi: “Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru, öbürü yalan söylüyor demektir.

(Yusuf 26)

Adem Uğur Meali:

Yusuf: "Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi" dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Ahmet Hulusi Meali:

(Yusuf) dedi ki: "Nefsimden yararlanmak isteyen o idi"... Onun hane halkından biri, olayın çözümünü gösterdi: "Eğer Onun (Yusuf'un) gömleği ön tarafından yırtılmışsa, (kadın) doğru söylemiştir, O (Yusuf) yalancılardandır. "

(Yusuf 26)

Ahmet Tekin Meali:

Yûsuf: “O, bana sahip olmaya kalkıştı” dedi. Hanımın akrabalarından, meseleye çözüm getirebilecek tecrübeli, ileri gelen birisi: “Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Yûsuf yalancılardandır.” diye fikrini beyan etti.

(Yusuf 26)

Ahmet Varol Meali

(Yusuf): "Asıl o benim nefsime yaklaşmak istedi" dedi. Kadının yakınlarından bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir o yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Ali Bulaç Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Onun kendisi benden murad almak istedi." Kadının yakınlarından bir şahid şahitlik etti: "Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir.

(Yusuf 26)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yûsuf şöyle dedi: “- O, benim nefsime yaklaşmak istedi.” Hanımın akrabasından bir şâhid de şöyle şâhidlik etti; “- Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, hanım doğru söylemiştir; o ise yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Beni, elde etmek istedi!" dedi. Bu sırada, kadının yakınlarından birisi, şöyle tanıklık etti: "Gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğruyu söylüyor; O ise yalan söylüyor!"

(Yusuf 26)

Ali Ünal Meali:

Yusuf, “Asıl o benim nefsimden murat almak istedi!” diyerek, kendisini savundu. Hanımın ailesinden o anda orada bulunan bir kişi görüş beyan etti: “Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa, hanım doğru söylüyordur; Yusuf yalancıdır.

(Yusuf 26)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yusuf: “Hayır! O beni iğfal etmek istedi” deyince (mesele ortada kaldı.) Kadının ailesinden (onu) tanıyan biri de şöyle tanıklık etti: “Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa, o doğru söylüyor, Yusuf da yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yusuf,"Asıl kendisi benimle ilişkiye girmek istedi" dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik yaptı: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir; bu adam ise yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Bekir Sadak Meali:

(26-27) Yusuf: «Beni kendine o cagirdi» dedi. Kadin tarafindan bir sahit, «Eger gomlegi onden yirtilmissa kadin dogru soylemis, erkek yalancilardandir; sayet gomlegi arkadan yirtilmissa kadin yalan soylemistir, erkek dogrulardandir» diye sahidlik etti.

(Yusuf 26)

Besim Atalay Meali:

Yusuf ona dedi ki: «O bana saldırmıştır!»; ailesinden birisi tanık olup dedi ki: «Eğer gömlek önünden yırtılmışsa, kadın gerçektir, Yusuf yalancı

(Yusuf 26)

Celal Yıldırım Meali:

(26-27) Yûsuf, «O beni kendine çağırdı» dedi. Kadının ailesinden biri şâhidlik ederek dedi ki: «Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o ise yalancılardandır. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiştir, o ise doğru sözlülerdendir.»

(Yusuf 26)

Cemal Külünkoğlu Meali:

26,27. (Yusuf:) “Asıl kendisi benim gönlümü çelmek istedi!” diyerek (kendini savundu). O an kadının yakınlarından duruma tanık olan birisi: “Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir, o (Yusuf) ise yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa, bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğruyu söyleyenlerdendir” dedi.

(Yusuf 26)

Diyanet İşleri Eski Meali:

26,27. Yusuf: "Beni kendine o çağırdı" dedi. Kadın tarafından bir şahit, "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalancılardandır; şayet gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, erkek doğrulardandır" diye şahidlik etti.

(Yusuf 26)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yusuf, "O, benden arzusunu elde etmek istedi" dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o (Yusuf) yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Diyanet Vakfı Meali:

Yusuf: «Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi» dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: «Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.»

(Yusuf 26)

Edip Yüksel Meali:

Dedi ki: 'Aslında senin karın beni baştan çıkarmak istedi.' Aileden bir tanık: 'Gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylüyor, o ise bir yalancıdır.'

(Yusuf 26)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yusüf, o kendisi, dedi: benim nefsimden kam almak istedi, hanımın akrıbasından bir şahid de şöyle şehadet etti: Eğer gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiş bu yalancılardandır,

(Yusuf 26)

Elmalılı Yeni Meali:

Yusuf: "O, kendisi beni birlikte olmaya çağırdı!" dedi. Hanımın akrabasından bir şahit şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmış ise, hanım doğru söylemiştir, bu yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Erhan Aktaş Meali:

Yusuf: "Kendisi bana sahip olmak istedi." dedi. Kadının ailesinden bir tanık durumu açığa çıkarmak için şöyle öneride bulundu: " Eğer gömleği ön taraftan yırtılmışsa, kadın doğru, Yusuf yalan söylemektedir."

(Yusuf 26)

Gültekin Onan Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Onun kendisi benden murad almak istedi." Kadının ehlinden (yakınlarından) bir şahid şahitlik etti: "Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir.

(Yusuf 26)

Hakkı Yılmaz Meali:

(26,27) Yûsuf: “O, benden, kendimden yararlanmak istedi” dedi. Ve o hanımın yakınlarından bir şâhit şâhitlik etti: “Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmış ise hanım doğru söylemiştir, Yûsuf da yalancılardandır. Ve eğer Yûsuf'un gömleği arkadan yırtılmış ise hanım yalan söylemiştir, Yûsuf da doğrulardandır.”

(Yusuf 26)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Yusuf:) “O beni elde etmek istedi.” demişti. O (kadının) yakınlarından biri şöyle tanıklık etmişti: “Şayet Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, o (Yusuf) yalancılardandır.”

(Yusuf 26)

Harun Yıldırım Meali:

Dedi ki: “Benden murad almak isteyen odur.” Kadının yakınlarından bir şahid de şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalancılardandır.”

(Yusuf 26)

Hasan Basri Çantay:

(Yuusuf): "O, kendisi, dedi, benim nefsimden murad almak istedi". Onun (kadının) yakınlarından biri şahid de şehadet etdi ki: "Eğer gömleği önünden yırtıldıysa (kadın) doğru söylemişdir, bu ise yalancılardandır".

(Yusuf 26)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Yûsuf:) “O, (kendisi) benim nefsimden murâd almak istedi” dedi. Onun (o kadının) akrabâsından bir şâhid ise şöyle şâhidlik etti: “Eğer onun (Yûsuf'un) gömleği öndenyırtılmışsa, o hâlde (kadın) doğru söylemiştir; o (Yûsuf) ise, yalan söyleyenlerdendir.”

(Yusuf 26)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(26-27) [Yusuf] "O [kadın] beni kendi benliğimden [iffetimden] geri çevirmeye çalıştı [zinaya çağırdı]." dedi. [kadının] Ailesinden bir şahit de şahitlik etti: Eğer, [Yusuf'un] gömleği önden yırtılmışsa, [kadın] doğru söylemiştir ve o [Yusuf] yalancılardandır; eğer, [Yusuf'un] gömleği arkadan yırtılmışsa, [kadın] yalan söylemiştir ve o [Yusuf] dürüstlerdendir.

(Yusuf 26)

Hüseyin Atay Meali:

"O bana yaltaklandı" dedi. Kadın tarafından bir tanık "Eğer, gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiş. Erkek yalancılardandır.

(Yusuf 26)

İbni Kesir Meali:

Dedi ki: O, beni kendisine ram etmek istedi. Kadının ailesinden biri de şehadet etti: Eğer gömleği önden yırtılmışsa; o (kadın) doğru söylemiştir. Bu (Yusuf) ise yalancılardandır.

(Yusuf 26)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yusuf evin efendisine “Tam tersine, asıl benden istifade etmek isteyen o (senin karın) dır” dedi. Ev halkından birisi bu olaya şahitlik ederek “Eğer gömlek adamın önünden yırtılmış olsaydı, o zaman kadın doğru söylemiş olurdu ve Yusuf yalan söyleyenlerden olurdu.”

(Yusuf 26)

İskender Ali Mihr Meali:

(Yusuf şöyle) dedi: “O beni elde etmek istedi.” Onun (kadının) ailesinden bir şahit, şahitlik etti. “Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o taktirde, o (bayan) doğru söylemiştir ve o (erkek) yalancılardandır.”

(Yusuf 26)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yusuf dedi: «O benim olmak istedi.» Kadının yakınlarından bir tanık dedi: «Eğer Yusuf'un gömleği önünden yırtılmışsa bu kadın doğru söylüyor, o yalan.

(Yusuf 26)

Kadri Çelik Meali:

Yusuf, “O benim nefsimden kâm almak istedi” dedi. Kadının akrabasından biri, “Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, o ise yalancılardandır” diye şahitlik etti.

(Yusuf 26)

Mahmut Kısa Meali:

Yûsuf, kendisini savunarak, “Hayır, yalan söylüyor! Asıl kendisi beni elde etmeye kalkıştı!” dedi. Bunun üzerine, kadının akrabalarından bilgili ve tecrübeli biri,—ki o sırada vezirin yanında bulunuyordu— olayı aydınlatmak üzere şöyle hakemlik yaptı: “Eğer Yûsuf’un gömleği önden yırtılmışsa; kadın doğru, kendisi yalan söylüyor demektir.”

(Yusuf 26)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Yusuf: "O benden murad almak istedi" dedi. Kadının akrabalarından bir Uygun kimse şahitlik etti: "Onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa eğer, Şüphe olmaz kadın doğru söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir."

(Yusuf 26)

Mehmet Türk Meali:

(Bunun üzerine Yûsuf): “Esas o bana meyletti.” dedi. (Bu esnada) kadının yakınlarından1 birisi: “(Bakın,) eğer onun gömleği, ön tarafından yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalan söylemiştir,*

(Yusuf 26)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Yusuf,) “(Aslında) o benim nefsime aykırı (olarak,) beni baştan çıkartmak istedi,” dedi. O kadının ailesinden bir şahit, (şöyle) şahitlik etti: “Eğer bu adamın gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemektedir ve o adam yalancılardandır.”

(Yusuf 26)

Muhammed Esed Meali:

(Yusuf:) "Benim gönlümü çelmek isteyen asıl o!" diye (kendini savundu). O an kadının yakınlarından duruma tanık olan biri: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa," diyerek görüşünü bildirdi, "kadın doğru, beriki yalan söylüyor demektir;

(Yusuf 26)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Yusuf dedi ki; "O, gönlünü eğlendirmek için beni kullanmak istedi." Kadının ailesinden bir tanık da şu şekilde tanıklık etti: "Eğer erkeğin gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu durumda erkek yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Mustafa Çavdar Meali:

Yusuf: “Asıl o beni baştan çıkarmak istedi.” dedi. Kadının ailesinden bir bilirkişi: “Eğer, Yusuf’un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, Yusuf ise yalan söylemektedir.”

Bknz: (4/58)

(Yusuf 26)

Mustafa Çevik Meali:

25-29 Yusuf kendine saldıran kadından kurtulmak için kapıya doğru koşunca, kadın da arkasından koşup yakalayıp çekiştirdiği gömleğini yırttı, tam da bu sırada kadının kocası karşılarına çıkıverdi, kadın derhal kocasına, “Senin namusuna göz dikip, zarar vermek isteyen bu adamı cezasız bırakma, onun cezası zindana atılmak yahut işkenceye tabii tutulmak olmalı.” diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bu durum karşısında şaşırıp kalan Yusuf da, “Asıl kendisi beni baştan çıkarmak istedi.” diyerek kendini savunmaya çalıştı. O esnada tartışmalara şahit olan ve ev sahibi kadının yakını olan bir kadın da suçlunun ortaya çıkarılması için şöyle dedi: “Eğer Yusuf’un gömleği önden yırtılmış ise kadın doğru söylüyor, şayet gömlek arkadan yırtılmışsa Yusuf’un söylediği doğrudur.” Bunun üzerine Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğu ortaya çıkınca, doğruyu söyleyenin Yusuf olduğu anlaşıldı. Gerçeği anlayan kocası da kadına dönerek, “Bu, siz kadınların kurdukları tuzaklardan biridir, sizin tuzaklarınız çok yamandır.” dedi ve Yusuf’a da dönerek, “Yusuf, sen de bu olaydan kimseye söz etme.” dedikten sonra da karısına dönüp, “Ey kadın! Sen de bu yaptığından dolayı tevbe edip af dile, suçun sende olduğu açıkça görülüyor.” dedi.

(Yusuf 26)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Yusuf) söze girdi: "Asıl arzusunu benimle tatmin için beni baştan çıkarmaya çalışan odur." Ve kadının yakınlarından olan bir görgü tanığı: "Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa bu durumda kadın doğru söylüyor; öteki de yalancının teki demektir.

(Yusuf 26)

Osman Okur Meali:

Yusuf: «Asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi» dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti: «Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, bu ise yalancılardandır.»

(Yusuf 26)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yusuf dedi ki: «O kadın benim nefsimden muradını almak istedi.» Ve o kadının kariblerinden bir şahit de şehâdette bulundu ki: «Eğer O'nun gömleği ön taraftan yırtılmış ise kadın doğru söylemiştir, O ise yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Ömer Öngüt Meali:

Dedi ki: “Hayır! Beni kendine o çağırdı, benden murad almak istedi. ” Kadının akrabasından bir şâhit şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, o yalancılardandır. ”

(Yusuf 26)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Yusuf, “Benden faydalanmak isteyen kendisidir” diyerek kendini savundu. Kadının olaya tanık olan bir akrabası, “Gömlek önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Sadık Türkmen Meali:

Dedi ki: “Onun kendisidir bana istediğini yaptırmak isteyen!” Kadının ailesinden biri, konuyla ilgili şöyle hakemlik etti: “Eğer onun gömleği, önden yırtılmışsa; bu durumda kadın doğru söylemiştir ve o yalancılardandır.

(Yusuf 26)

Seyyid Kutub Meali:

Yusuf «Beni yatağına çağıran odur» dedi. Kadının akrabalarından biri olaya ilişkin şöyle bir çözüm önerdi, «Eğer Yusuf'un gömleği ön tarafından yırtılmış ise, kadın doğru söylüyor, Yusuf ise bir yalancıdır.»

(Yusuf 26)

Suat Yıldırım Meali:

(26-27) Yusuf ise: "Asıl o bana sahip olmak istedi." dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, delikanlı ise yalancının tekidir. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir, delikanlı doğru söylemektedir."

(Yusuf 26)

Süleyman Ateş Meali:

(Yusuf): "O benden murad almak istedi!" dedi. Kadının ailesinden bir şahid de şöyle şahidlik etti: "Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğrudur, o yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yusuf dedi ki "Israrla benden yararlanmak isteyen odur." Kadının ailesinden bir bilirkişi (şahit) şöyle dedi (şahitlik etti)[1]: "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı, o (Yusuf) yalancının tekidir.

1)‘Bilirkişi' ve ‘dedi' olarak çevrilen kelime ‘şahit' ve ‘şahitlik etmek' tir. Bahsekonu şahıs gözüyle görmediği bir olaya ilim ile (kriminoloji) şahitlik etmiştir. Kelimeye Allah'ın kendi kelamında verdiği anlam bakımından Allah'ın tek ilah olduğuna onu görmeden şahitlik eden bizlerin nasıl bir şahitlik yöntemi izlememiz gerektiğine dair çok önemli bir ayettir. Allah'ın tek ilah olduğuna insanların ne şekilde şahitlik edeceğine dair ilgili ayetler, Al-i İmran 3/18, En'am 6/103-104, Rad 13/16)

(Yusuf 26)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(26-27) Yusuf: "Asıl o benimle olmak istedi" dedi. Kadının yakınlarından biri: "Eğer gömlek önden yırtılmışsa kadın doğru, erkek yalan söylüyor; arkadan yırtılmışsa kadın yalan, erkek doğru söylüyor" dedi.

(Yusuf 26)

Şaban Piriş Meali:

Yusuf: -O, kendisi, benden murat almak istedi, dedi. Kadının ailesinden bir şahit: -Eğer, gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor. Erkek yalancıdır.

(Yusuf 26)

Talat Koçyiğit Meali:

Yûsuf ise şöyle demişti: "Hayır. O beni istedi." Kadının ailesinden bir şâhid ise, şöyle şâhidlik etmişti: "Eğer Yûsuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemektedir; o ise, yalancılardandır."

(Yusuf 26)

Tefhimul Kuran Meali:

(Yusuf) Dedi ki: «Onun kendisi benden murad almak istedi.» Kadının yakınlarından bir şahid şahitlik etti: «Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir, kendisi ise yalan söyleyenlerdendir.

(Yusuf 26)

Ümit Şimşek Meali:

Yusuf ise “Asıl o benden muradını almak istedi” dedi. Kadının yakınlarından biri de şöyle şahitlik etti: “Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir, o ise yalancıdır.

(Yusuf 26)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yusuf dedi ki: "O, gönlünü eğlendirmek için beni kullanmak istedi." Kadının ailesinden bir tanık da şu yolda tanıklık etti: "Eğer erkeğin gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylüyor, bu durumda erkek yalancılardandır.

(Yusuf 26)