12. Yusuf Suresi / 41.ayet

“Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine sarhoş eden içki sunmaya devam edecek, diğeri de asılacak ve başını kuşlar gagalayacak! Bana sorduğunuz rüyaların gerçekleşecek olan yorumu budur.”

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 41 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ey benim iki zindan arkadaşım, sizin biriniz, tekrar efendisine içki sunacak, fakat öbürü asılacak ve kuşlar, başını didip yiyecekler. İşte esasını anlamak istediğiniz şey böylece taktir edilmiş, bitmiştir.

(Yusuf 41)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek (saraya özel hizmetçi olarak girecek), diğeri ise (işlediği suçtan dolayı) asılacak, kuş(lar) onun başından (gagalayıp beynini) yiyecek. Böylece hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (bu şekildedir ve ezeli kaderde her şey artık) olup bitmiştir” (demişti ve idam edileceğini öğrenen genç, buna rağmen Hz. Yusuf’a ve tek Allah’a iman etmenin huzuruyla bu dünyadan ayrılıp gitmişti.)

(Yusuf 41)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey hapishane arkadaşlarım! Rüyalarınızın yorumuna gelince, biriniz eskisi gibi efendisine şarap sunmaya devam edecek, diğeri ise asılacak ve et yiyici kuşlar onun başını didikleyecek. Benden yorumlamamı istediğiniz şey, Allah tarafından bu şekilde karara bağlanmış bulunuyor.”

(Yusuf 41)

Adem Uğur Meali:

Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyalarınıza gelince), biriniz (daha önce olduğu gibi) efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini) yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir.

(Yusuf 41)

Ahmet Hulusi Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım... İkinizden biri (zindandan kurtulup) Rabbine şarap sunacak! Diğerine gelince, asılacak da başından kuşlar yiyecek! Hakkında açıklama istediğiniz iş böyle hükmedilmiştir. "

(Yusuf 41)

Ahmet Tekin Meali:

“Ey benim zindan arkadaşlarım, biriniz efendisine yine üzüm suyu sunacak. Diğeri de asılacak, kuşlar başını didikleyerek yiyecek. Yorumunu sorduğunuz konular da böylece halloldu.” dedi.*

(Yusuf 41)

Ahmet Varol Meali

Ey zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine şarap sunacak; diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecekler. Hakkında bilgi istediğiniz iş kesinleşmiştir."

(Yusuf 41)

Ali Bulaç Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir."

(Yusuf 41)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınızın tâbirine gelince: Biriniz efendisine (eskiden olduğu gibi) yine şarap içirecek. Diğeri ise asılacak (idam edilecek), sonra kuşlar başından yiyecek. İşte fetvasını sorduğunuz iş, böyle halledilmiş bitmiştir.

(Yusuf 41)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Ey tutukevi arkadaşlarım! Biriniz, efendisine şarap sunacak. Fakat diğeri asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek!" "Yorumunu istediğiniz konu çözümlenmiştir!"

(Yusuf 41)

Ali Ünal Meali:

“Ey benim zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince: İlk soran arkadaş, efendisine eskiden olduğu gibi yine şarap sunacak; diğeri ise asılacak ve kuşlar başını gagalayacak. Yorumunu istediğiniz konuda artık hüküm verilmiş bulunmaktadır.”

(Yusuf 41)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Ey hapis arkadaşları! İşte biriniz, efendisine içki içirecektir. Diğeri de asılacak, kuşlar onun başının etinden yiyecekler. Hakkında bilgi istediğiniz iş kesinleşmiştir.”

(Yusuf 41)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince, biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş kesinleşmiştir."

(Yusuf 41)

Bekir Sadak Meali:

«Ey mahpus arkadaslarim! Biriniz efendinize sarap sunacak, digeri asilacak ve kuslar basindan yiyecektir. Sordugunuz is iste boylece kesinlesmistir.»

(Yusuf 41)

Besim Atalay Meali:

«Ey zindan yoldaşları! Biriniz yine efendisine şarap sunacaktır, biriniz asılacak, kuşlar da onun başını oyacaklardır, sormak istediğiniz iş, böylecene bitmiştir»

(Yusuf 41)

Celal Yıldırım Meali:

Ey zindan arkadaşlarım ! Size gelince, biriniz efendisine şarap sunacak. Diğeriniz ise asılacak da kuşlar başının etini yiyecek. İşte hakkında fetva (yorum) istediğiniz şey olup bitmiştir; (ilâhî kaza ve hüküm yerini mutlaka bulacaktır.)

(Yusuf 41)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Ey benim zindan arkadaşlarım! (Rüyalarınızın yorumuna gelince): Biriniz (daha önce olduğu gibi) efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise (suçlu bulunup) asılacak da kuşlar başının etini yiyecek. İşte hakkında yorum istediğiniz şey olup bitmiştir (ilâhî kaza ve hüküm yerini bulacaktır).

(Yusuf 41)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Ey mahpus arkadaşlarım! Biriniz efendinize şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Sorduğunuz iş işte böylece kesinleşmiştir."

(Yusuf 41)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanızın yorumuna gelince,) biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir."

(Yusuf 41)

Diyanet Vakfı Meali:

Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyalarınıza gelince),  biriniz (daha önce olduğu gibi)  efendisine şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini)  yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde)  kesinleşmiştir.

(Yusuf 41)

Edip Yüksel Meali:

'Hapishane arkadaşlarım, biriniz rabbine (efendisine) şarap sunacak, diğeriniz ise çarmıha gerilecek ve kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş çözülmüştür.'

(Yusuf 41)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ey benim zindan arkadaşlarım! gelelim ru'yanıza: biriniz Efendisine yine şarap sunacak, diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecek, işte fetvasını istediğiniz emir hallolundu

(Yusuf 41)

Elmalılı Yeni Meali:

Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: "Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi!" dedi.

(Yusuf 41)

Erhan Aktaş Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz rabbine[1] yine şarap içirecek, biriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Bana sorduğunuz rüyanın gerçekleşecek yorumu budur."

1)Efendisine.

(Yusuf 41)

Gültekin Onan Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz buyruk (artık) olup bitmiştir."

(Yusuf 41)

Hakkı Yılmaz Meali:

(37-41) Yûsuf: “Size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun te’vîlini size bildiririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Şüphesiz ben, Allah'a inanmayan bir toplumun –ki onlar âhireti bilerek reddedenlerin; inanmayanların ta kendileridir– dinini, yaşam tarzını terk ettim. Ve atalarım İbrâhîm, İshâk ve Ya‘kûb'un dinine, yaşam ilkesine uydum. Bizim, Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu, Allah'ın bize ve insanlara bir armağanıdır. Velâkin insanların çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok rabbler mi daha hayırlı, yoksa her şeye hâkim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin, O'nun astlarından o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız konusuna Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir: O, size, Kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte bu dosdoğru/koruyan dindir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de asılacak da kuşlar onu başından yiyecekler. İşte hakkında fetva istediğiniz iş gerçekleşti” dedi.

(Yusuf 41)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyanıza gelince) ikinizden biri, efendisine şarap içirecek (özgür kalacak); diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Hakkında bilgi edinmek istediğiniz konu bitmiştir.”

(Yusuf 41)

Harun Yıldırım Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak ve kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş olup bitmiştir.”

(Yusuf 41)

Hasan Basri Çantay:

"Ey zindan arkadaşlarım, (rüyalarınıza gelince:) Biriniz efendisine şarab içirecek, diğeri ise asılıb tepesinden kuşlar yiyecekdir. işte hakkında fetvaa istemekde olduğunuz mes'ele (böylece) olub bitmişdir".

(Yusuf 41)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyânıza gelince:) Biriniz yine efendisine şarab sunacak. Ve diğeri ise asılacak da kuşlar onun başından yiyecek! İşte hakkında fetvâ istediğiniz iş (bu şekilde) hükme bağlanmıştır.”

(Yusuf 41)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Ey hapishane dostlarım! İkinizden birine gelince: o, RAB'bine bir şarap hazırlar; diğerine gelince: o asılır ardından kuş onun başından yer. Kendisi hakkında benden fetva istediğiniz iş tamamlandı."

(Yusuf 41)

Hüseyin Atay Meali:

Ey iki hapis arkadaşım! Birinize gelince efendisine şarap sunacak, ötekine gelince asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Sorduğunuz iş, kesinleşmiştir" dedi.

(Yusuf 41)

İbni Kesir Meali:

Ey zindan arkadaşlarım; biriniz efendisine şarab içirecek, diğeri de asılacak, kuşlar onun başından yiyecektir. İşte sorduğunuz iş, böylece olup bitmiştir.

(Yusuf 41)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yusuf “Ey Hapishane arkadaşlarım! Şimdi ikinizden biriniz efendisine (rabbine) kırmızı içecekten ikram edecek. Diğerinize gelince, oda asılarak öldürülecek ve başından kuşlar bir şeyler yiyecek. İşte benden yorumunu istediğiniz rüya ile (Allah tarafından) böyle karar verildi.” dedi.

(Yusuf 41)

İskender Ali Mihr Meali:

Ey zindan arkadaşlarım! Bu durumda sizin ikinizden biri, bundan sonra efendisine şarap sunacak (sâkiliğe devam edecek) fakat diğeri asılacak. Böylece kuşlar onun başından yiyecek. Hakkında ikinizin de tabirini (fetvasını) istediğiniz iş kesinleşmiştir (kaza edilmiştir).

(Yusuf 41)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

«Ey zindan arkadaşlarım! Sizin biriniz efendisine şarap sunacak. Öbürünüz de asılacak. Sonra kuşlar gelip onun başının etini yiyecekler. İşte bana sorduğunuz iş böyle olup bitecektir.»

(Yusuf 41)

Kadri Çelik Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecektir. Hükmünü sorduğunuz iş, işte böylece kesinleşmiştir.”

(Yusuf 41)

Mahmut Kısa Meali:

Ey hapishane arkadaşlarım! Şimdi gelelim, rüyalarınızın tâbirine: Biriniz, berâat edip hapisten kurtulacak ve daha önce olduğu gibi, efendisine şarap sunmaya devam edecek; diğeri ise, suçlu bulunup maalesef idam edilecek ve leş yiyici kuşlar, onun başından etlerini koparıp yiyecekler. Açıklanmasını istediğiniz konu, işte böylececevaplandırılmış ve kesin bir sonuca bağlanmış oldu.”

(Yusuf 41)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Uğurlar olsun Ey Zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine tekrar şarap içirecektir. Fakat diğeriniz asılacak, kuş onun başından yiyecekİşte isteğiniz, yorumlanıp bitmiştir.

(Yusuf 41)

Mehmet Türk Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! (Gelelim rüyanızın yorumuna); ikinizden biri,1 efendisine şarap içirecek, diğeri2 ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini) yiyecek ve sonunda da hakkında yorumunu istediğiniz rüyanızın (sonucu) böyle gerçekleştirilecektir.” dedi. *

(Yusuf 41)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Ey benim iki hapishane arkadaşım! İkinizden ilkine gelince, o efendisine şarap içirecek. Diğerine gelince, o çarmıha gerilecek. Böylece kuşlar onun başından (didikleyerek) yiyecekler. İkinizin bana sorduğunuz hakkında karar verilmiştir.”

(Yusuf 41)

Muhammed Esed Meali:

(İmdi,) ey mahpus arkadaşlarım, (rüyalarınızın yorumuna gelince,) biriniz efendisine (Kral'a) içki sofrasında sakilik yapacak; ve biriniz, biriniz de asılacak; ve et yiyici kuşlar onun başını didikleyecek. (Ama geleceğiniz ne olursa olsun,) benden yorumlamamı istediğiniz şey (Allah tarafından) karara bağlanmış bulunuyor".

(Yusuf 41)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek; işte öğrenmek istediğiniz mesele böylece çözüldü," dedi.

(Yusuf 41)

Mustafa Çavdar Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine sarhoş eden içki sunmaya devam edecek, diğeri de asılacak ve başını kuşlar gagalayacak! Bana sorduğunuz rüyaların gerçekleşecek olan yorumu budur.”(Yusuf 41)

Mustafa Çevik Meali:

Yusuf bunları tebliğ ettikten sonra da zindan arkadaşlarına, şimdi de rüyalarınızın yorumunu sizlere yapacağım diyerek, rüyasında üzüm sıktığını görene, “Sen hapisten kurtulup, eskiden olduğu gibi efendine şarap hazırlamaya devam edeceksin.” Başının üstünde taşıdığı ekmeği kuşların gagaladığını rüyasında görene ise, “Sen de asılacaksın ve kuşlar da başını didikleyecek, işte yorumunu istediğiniz rüyalarınız bu gerçeklere işaret ediyor.” dedi.

(Yusuf 41)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ey hapishane arkadaşlarım! Birinizin (rüyasının anlamına) gelince: Sonunda o efendisine şarap sunma işini sürdürecek. Diğerine gelince: İşte o asılacak ve kuşlar başını didikleyecek. Akıbetini soruşturduğunuz bu iş hakkındaki ilahi karar kesinleşmiş bulunuyor."

(Yusuf 41)

Osman Okur Meali:

Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyalarınıza gelince), biriniz (daha önce olduğu gibi) Rabb edindiği kişiye şarap içirecek; diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından (beynini) yiyecekler, yorumunu sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir.

(Yusuf 41)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ey iki zindan arkadaşım! Rüyanızın tâbirine gelince; (Biriniz) Efendisine şarap sunacaktır ve diğeri ise asılacak da başından kuşlar yiyecektir. Hakkında fetva istediğiniz emir, tamam olmuştur.»

(Yusuf 41)

Ömer Öngüt Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! (Rüyâlarınıza gelince): Biriniz yine efendisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak, kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş, işte böylece kesinleşmiştir. ”

(Yusuf 41)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Ey hapishane arkadaşlarım! Biriniz efendisine içki sunacak. Öbürünüz asılacak, kuşlar onun başını gagalayacak. İşte sorduğunuz mesele böylece hâlledilmiş oldu.”

(Yusuf 41)

Sadık Türkmen Meali:

Ey hapishane arkadaşlarım! Biriniz yöneticisine şarap sunacak. Diğeri ise asılacak kuşlar onun başından yiyecek. İşte, hakkında sorup ta cevap istediğiniz konunun yorumu budur!”

(Yusuf 41)

Seyyid Kutub Meali:

Ey hapishane arkadaşlarım, rüyalarınızın yorumuna gelince biriniz eskisi gibi efendisine içki sunacak, öbürünüz ise idam edilecek ve başını kuşlar kemirecek. Benden yorumlamamı istediğiniz rüyalara ilişkin hüküm bu şekilde kesinleşti.

(Yusuf 41)

Suat Yıldırım Meali:

(Ey hapis arkadaşlarım, gelelim rüyalarınızın tabirine:) Sizden biriniz, efendisine yine şarap sunacak, öbürü ise asılacak, kuşlar da başını gagalayacak. İşte yorumunu istediğiniz iş, böylece halledilip sonuçlandırılmıştır."

(Yusuf 41)

Süleyman Ateş Meali:

"Ey zindan arkadaşlarım, (rü'yanıza gelince) biriniz (eskisi gibi) yine efendisine şarap sunacak, diğeri ise asılacak, kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş (bu şekilde) kesinleşmiştir."

(Yusuf 41)

Süleymaniye Vakfı Meali:

"Ey benim iki hapishane arkadaşım! Biriniz efendisine[1] şarap sunacak, diğeri ise asılacak, kuşlar başını gagalayıp yiyecektir. Doğru yorumunu istediğiniz bu konuda karar verilmiş."

1)Rab: Kölenin sahibi veya ast üst ilişkisinde üst olan.

(Yusuf 41)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Ey hapishane arkadaşlarım! Biriniz efendisine içki sunacak, diğeriniz ise asılacak ve başını kuşlar yiyecek. Yorumunu istediğiniz husus, bu şekilde karara bağlanmıştır."

(Yusuf 41)

Şaban Piriş Meali:

Ey zindan arkadaşlarım, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek. Bana sorduğunuz rüyanın gerçekleşecek olan yorumu budur.

(Yusuf 41)

Talat Koçyiğit Meali:

"Ey hapis arkadaşlarım! (Rüyanıza gelince), biriniz, efendisine şarap sunacak: diğeri ise, asılacak ve başını kuşlar yiyecek, işte hakkında soru sorduğunuz mesele böyle olup bitmiştir."

(Yusuf 41)

Tefhimul Kuran Meali:

«Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında fetva istemekte olduğunuz iş (artık) olup bitmiştir.»

(Yusuf 41)

Ümit Şimşek Meali:

“Ey zindan arkadaşlarım! Sizden biriniz, efendisine şarap sunacak. Diğeri de asılacak ve kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz şey böylece halledilmiş oldu.”

(Yusuf 41)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ey benim zından arkadaşlarım! Rüyanıza gelince: Bir taneniz rab edindiği kişiye şarap sunacak. Ötekiniz ise asılacak da kuşlar başından yiyecek. Hakkında fetva sorduğunuz iş, böyle hükme bağlanmıştır."

(Yusuf 41)