12. Yusuf Suresi / 48.ayet

“Sonra yedi yıllık bir kıtlık dönemi olacak. Bu dönemde tohum olarak bıraktığınız az bir miktarın dışında, hepsini tüketirsiniz.”

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 48 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bu yedi yıldan sonra yedi yıl kurak olacak, bu yıllarda da önceden biriktirdiğinizi, az bir miktarın saklamak şartıyla yiyin.

(Yusuf 48)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir."

(Yusuf 48)

Abdullah Parlıyan Meali:

Çünkü yedi yıl sürecek olan bu bolluk zamanından sonra, yedi yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ve sizin bu dönem içinde hazırladığınız herşeyi, sakladığınız az bir miktarın dışında silip süpürecek.

(Yusuf 48)

Adem Uğur Meali:

Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yeyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.

(Yusuf 48)

Ahmet Hulusi Meali:

"Sonra bunun ardından yedi şiddetli - kurak yıl gelir... O seneler, önceden biriktirdiklerinizi yerler... Sakladığınız az (bir miktar) hariç. "

(Yusuf 48)

Ahmet Tekin Meali:

“Sonra bunun arkasından yedi kurak sene gelecek, kıtlık yılı olacak. Saklayacağınız bir miktar tohumluk hariç, önceki biriktirdiklerinizi yiyip bitireceksiniz.” dedi.

(Yusuf 48)

Ahmet Varol Meali

Sonra bunun ardından yedi zorlu (yıl) gelecektir ki, saklayacağınız az bir miktar dışında önceden biriktirdiklerinizi yiyeceklerdir.

(Yusuf 48)

Ali Bulaç Meali:

Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir."

(Yusuf 48)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sonra, bunun arkasından yedi kurak yıl gelecek, tohumluk için saklıyacağınız az bir miktar hariç olmak üzere, önceden biriktirdiklerinizi yiyip götürecek.

(Yusuf 48)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Sonra, bunun arkasından, yedi kurak yıl gelecek. Sakladığınız çok az bölümü dışında, daha önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek!"

(Yusuf 48)

Ali Ünal Meali:

“Sonra bunun peşinden yedi kurak ve çetin yıl gelecek. Bu yedi yıl, tohum olarak kullanmak üzere saklayacağınız az bir miktarın dışında, daha önce depoladığınız ürünün tamamını yiyip bitirecektir.

(Yusuf 48)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Sonra, sert ve kuru yedi sene gelecektir. Muhafaza ettiğiniz az bir kısım hariç, o seneler için hazırladıklarınızı yiyecekler.

(Yusuf 48)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Sonra bunun ardından, saklayacağınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir."

(Yusuf 48)

Bekir Sadak Meali:

«Sonra bunun ardindan yedi kurak yil gelir, butun biriktirdiginizi yer, yalniz az bir miktar saklarsiniz.»

(Yusuf 48)

Besim Atalay Meali:

Bundan sonra, yedi yıl kıtlık gelir, toplanılan şeyi, o zaman yeyin, ancak biraz bırakın

(Yusuf 48)

Celal Yıldırım Meali:

Sonra onun ardından yedi yıl sıkıntı ve kuraklık meydana gelecek, (tohumluk için) sakladığınız az şeyin dışında, önce biriktirdiğinizi yiyip götürecek.

(Yusuf 48)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Sonra onun ardından yedi yıl sıkıntı ve kuraklık meydana gelecek. (Tohumluk için) sakladığınız az şeyin dışında, daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek.”

(Yusuf 48)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelir, bütün biriktirdiğinizi yer, yalnız az bir miktar saklarsınız."

(Yusuf 48)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek."

(Yusuf 48)

Diyanet Vakfı Meali:

Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk)  hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yeyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.

(Yusuf 48)

Edip Yüksel Meali:

'Sonra, onun ardından yedi kurak (yıl) gelecek ve sizin depoladığınızın az bir bölümü hariç, o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir.'

(Yusuf 48)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek, önce biriktirdiklerinizi yiyip götürecek, biraz saklıyacağınızdan maada

(Yusuf 48)

Elmalılı Yeni Meali:

Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, önce biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

(Yusuf 48)

Erhan Aktaş Meali:

Sonra yedi yıllık bir kıtlık dönemi gelecek, önceden biriktirdiğinizin az bir miktarı hariç tamamı yenip bitirilecek.

(Yusuf 48)

Gültekin Onan Meali:

"Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir."

(Yusuf 48)

Hakkı Yılmaz Meali:

(47-49) Yûsuf dedi ki: “Yedi sene âdet üzere ziraat edeceksini; her türlü gıda ürününü üreteceksiniz, sonra da ürettiğiniz ürünleri yiyeceğiniz miktar hariç, başağında bırakınız; stoklayınız. Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek. Bu kurak seneler önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyecek. Sonra da onun arkasından bir sene gelecek ki, insanlar onda yağmura kavuşacak ve onda sıkıp sağacaklar; zeytin yağı, üzüm suyu, pekmez gibi gıdaya da kavuşacaklar; hayat normale dönecek.”

(Yusuf 48)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Sonra bu (bolluğun) ardından çok kurak yedi yıl gelecek. Sakladığınız az bir miktar dışında, daha önceden biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir.”

(Yusuf 48)

Harun Yıldırım Meali:

“Sonra bunun ardından zorlu yedi gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir.”

(Yusuf 48)

Hasan Basri Çantay:

"Sonra bunun ardından yedi kurak (yıl) gelecek, (tohumluk için) saklayacağınızdan az bir mıkdar haaric olmak üzere önceden birikdirdiklerinizi yeyib götürecek".

(Yusuf 48)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Sonra bunun (bu yedi bolluk yılının) ardından, yedi şiddetli (kıtlık yılı) gelecek ki,(tohumluk için bir sonraki seneye) saklayacağınız az bir mikdar hâriç, onlar için (o kurak yıllara hazırlık olmak üzere) önceden biriktirmekte olduklarınızı yiyecek (bitirecek)!”

(Yusuf 48)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Sonra, bunun ardından sakladıklarınızdan pek azı müstesna, kendilerine önden hazırladıklarınızı yeyen yedi şiddetli [sene] gelir." [dedi]

(Yusuf 48)

Hüseyin Atay Meali:

Bundan sonra, yedi kurak yıl gelir, daha önce biriktirdiğinizi yer, yalnız bir miktar saklarsınız.

(Yusuf 48)

İbni Kesir Meali:

Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelir. Saklayacağınız az bir mikdar dışında biriktirdiklerinizi yer, götürür.

(Yusuf 48)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu yedi bolluk yılından sonra yedi yıl şiddetli kuraklık gelecek ve muhafaza edip sakladığınız yiyeceklerinizde çoğunu bu şiddetli kuraklık yiyip tüketecek.”

(Yusuf 48)

İskender Ali Mihr Meali:

Bir süre sonra, bunun arkasından zor 7 (kıtlık yılı) gelecek. Biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler.

(Yusuf 48)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bunun ardından yedi yıl kıtlık olacaktır. Ondan önce biriktirdiklerinizi yersiniz. Yalnız bir parçasını saklarsınız.

(Yusuf 48)

Kadri Çelik Meali:

“Sonra, bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek, (tohumluk olarak) saklayacağınız az bir miktar dışında, o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz.”

(Yusuf 48)

Mahmut Kısa Meali:

“Çünkü bu yedi yıllık bereketli dönemin ardından, yedi yıl süren müthiş bir kıtlık dönemi başlayacak ve ayırdığınız az bir miktar hariç, o zamana kadar biriktirdiğiniz bütün mahsulü bu kıtlık yiyip bitirecektir.”

(Yusuf 48)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fakat sonrasında yedi yıl kuraklık olup zor geçecek. Sakladığınız az bir miktar Yiyeceğiniz ekin haricinde önceden biriktirdiklerinizi yenip tükenecektir.

(Yusuf 48)

Mehmet Türk Meali:

(Ve devamla): “Sonra bu (bereketli yılların) arkasından, yedi yıl devam edecek bir kıtlık dönemi gelecek ve sakladığınız az bir miktar dışında, daha önceki (yıllarda) biriktirdiklerinizi silip süpürecek.”

(Yusuf 48)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Sonra bunun akabinde, yedi darlık yılı gelecek ki, sakladığınız az bir miktar dışında, o (yıllar) için önceden biriktirdiğinizi tüketecektir.”

(Yusuf 48)

Muhammed Esed Meali:

çünkü, (yedi yıl sürecek olan) bu (bolluk zamanı)ndan sonra yedi yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ve sizin bu dönem için hazırladığınız her şeyi, sakladığınız az bir miktarın dışında, silip süpürecek.

(Yusuf 48)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, bu yedi yıl, saklayacağınız az bir miktar hariç, önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek."

(Yusuf 48)

Mustafa Çavdar Meali:

“Sonra yedi yıllık bir kıtlık dönemi olacak. Bu dönemde tohum olarak bıraktığınız az bir miktarın dışında, hepsini tüketirsiniz.”(Yusuf 48)

Mustafa Çevik Meali:

47-49 Yusuf da ona, “Yedi yıl boyunca her zaman yaptığınız gibi ekip biçin, ihtiyacınız kadarını ayırdıktan sonra kalanını başağından ayırmadan, depolayın, bu ilk yedi yıl bolluk yılı olacak, sonra da yedi yıl sürecek olan bir kıtlık olacak, bu kıtlık yıllarında yedi yıldır depoladığınızdan bir kısmını tohumluk olarak ayırıp gerisini tüketebilirsiniz, daha sonra da bol yağmurlu ve bereketli bir yıl gelecek böylece kıtlık da sona erecek, o yılda insanlar bolluğa kavuşacak bol bol meyveler sıkacaksınız.” dedi.

(Yusuf 48)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ondan sonra, bunların ardından yedi yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ve sizin zor zamanlar için ayırdığınız her şeyi, muhafaza ettiğiniz az bir miktarın dışında silip süpürecek.

(Yusuf 48)

Osman Okur Meali:

Sonra bunun ardından, saklayacaklarınızdan az bir miktar (tohumluk) hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek yedi kıtlık yılı gelecektir.

(Yusuf 48)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Sonra onun ardından yedi şiddetli (sene) gelir ki: onlar için önceden biriktirmiş olduklarınızı yerler. Ancak tohumluk için saklayacağınızdan birazı müstesna.»

(Yusuf 48)

Ömer Öngüt Meali:

“Sonra bunun ardından yedi kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç, o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. ”

(Yusuf 48)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Arkasından yedi kurak yıl gelecek. Biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Geriye sadece sakladıklarınız kalacak.

(Yusuf 48)

Sadık Türkmen Meali:

Sonra onun ardından yedi zorlu kurak yıl gelecektir. O yıllar önceden biriktirdiklerinizi tüketecektir, sakladığınız az bir miktar dışında.

(Yusuf 48)

Seyyid Kutub Meali:

Bunun arkasından yedi kurak ve sıkıntılı yıl gelir. Bu süre içinde, ayıracağınız az miktardaki tohumluklar dışında, bu yıllar için stok ettiğiniz ürünü yersiniz.

(Yusuf 48)

Suat Yıldırım Meali:

(48-49) Sonra, bunun peşinden yedi kurak yıl gelecek, tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında, önce biriktirdiklerinizi yiyip tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol meyve sıkıp hayvanları sağacaklar."

(Yusuf 48)

Süleyman Ateş Meali:

"Sonra onun ardından yedi kurak (yıl) gelir ki (tohumluk olarak) sakladığınız az miktar dışında, o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yeyip bitirir."

(Yusuf 48)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bunun ardından çok çetin geçecek yedi yıl gelir, biriktirdiğiniz her şeyi yer tüketir. Sadece yapacağınız hasat için ayırdığınız az bir kısım kalır.

(Yusuf 48)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Bunun ardından gelecek yedi kurak yılda, ayırdığınız az bir miktarın dışında, bütün stoklarınız bitecek."

(Yusuf 48)

Şaban Piriş Meali:

Bundan sonra yedi yıl kıtlık olacak. Bütün biriktirdiğinizi yer, yalnız az bir miktar saklarsınız.

(Yusuf 48)

Talat Koçyiğit Meali:

"Sonra bu (yedi sene)nun ardından, yedi zor (ve kurak geçecek seneler) gelir. Halk tohumluk için ayırdığınız az bir şey dışında kendileri için biriktirdiğinizi yer."

(Yusuf 48)

Tefhimul Kuran Meali:

Sonra bunun arkasından (kuraklığı) zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir.»

(Yusuf 48)

Ümit Şimşek Meali:

“Bundan sonra yedi kurak yıl gelecek ve tohumluk için ayıracağınız az bir kısım dışında, bütün biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

(Yusuf 48)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Bunun ardından yedi kurak yıl gelecek. Bu yıllar, saklayabileceğiniz bir miktar ekin hariç, önceden biriktirdiklerinizi yiyip tüketecek."

(Yusuf 48)

Rashad Khalifa Meali:

"After that, seven years of drought will come, which will consume most of what you stored for them.

(Yusuf 48)