33. Ahzab Suresi / 9.ayet

– Ey İman edenler! Allah’ın üzerinizdeki şu nimetini bir düşünün. Hani sayısı belirsiz düşman orduları size saldırmıştı da biz de onların üzerine çok şiddetli bir fırtına estirmiş ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Zira Allah o gün sizin ne kadar zor bir durumda olduğunuzu görmekteydi.

Bknz: (3/123)»(3/127)(5/11)(48/25)

Mustafa Çavdar Meali

Ahzab 9 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ey inananlar, anın size Allah'ın nimetini, hani askerler saldırmıştı üstünüze de onlara bir yel ve görmediğiniz askerler göndermiştik ve Allah, sizin yaptıklarınızı görür.*

(Ahzab 9)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki (her türlü) nimetini hatırlayın. Hani o zaman (Hendek savunmasında) size (hücum eden müşrik) ordular (hırsla ve hınçla üzerinize saldırıp) gelmişti; Biz de onların üzerine (kahredici) bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiş (böylece onların belasını defetmiş) tik. Allah, yaptıklarınızı Görendir (ve mü’min kullarına sahip çıkandır).

(Ahzab 9)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ey iman edenler! Düşman orduları üzerinize geldiğinde, Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın ki, o zaman üzerlerine bir kasırga ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Ama Allah, yaptığınız herşeyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Adem Uğur Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Ahmet Hulusi Meali:

Ey iman edenler... Size olan Allah nimetini hatırlayın... Hani (Hendek savaşında) size ordular geldi de onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsal ettik... Allah, yaptıklarınızı (yaratanı olarak) Basıyr'dir.

(Ahzab 9)

Ahmet Tekin Meali:

Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayarak şükredin. Hani size ordular saldırmıştı da, biz onların üzerine, rüzgâr estirmiş ve sizin görmediğiniz kurmaylar ve ordular görevlendirip musallat etmiştik. Allah savaş hazırlığı olarak yaptıklarınızı çok iyi bilmekte, görmekteydi.

(Ahzab 9)

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size askerler gelmişti de biz onların üzerlerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu.*

(Ahzab 9)

Ali Bulaç Meali:

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın: Hani (Hendek savaşında sizi yok etmek için kâfirlere ait) ordular size gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgâr ve görmediğiniz (meleklerden ibaret) ordular salıvermiştik. Allah ne yapmakta olduğunuzu görüyordu.

(Ahzab 9)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ey inanca çağırılanlar! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ordular üzerinize geldiğinde, güçlü bir rüzgarı ve sizin göremediğiniz orduları, onların üzerine göndermiştik. Çünkü Allah, yaptıklarınızı Görendir.[352]

352)33:9-27 ayetleri, Mekkeli ortaklar koşanlar tarafında.[627] yılında gerçekleştirilen Yesrib -Medine- kuşatması ile ilişkilidir. Hendek Savaşı olarak isimlendirilen ve diğer kitaplara bağlı olanların da katılması nedeniyle Konfederasyon Savaşı olarak da anılan kuşatmada, Medine'yi savunmak amacıyla kentin çevresine hendekler kazıldığı için savaş gerçekleşmemiştir. Kalabalık bir orduyla Medine önlerine gelen ortaklar koşanlar, sayıları daha az olan peygamberin önderliğindeki Müslümanların izlemsel direnişini kıramayarak yenilgiye uğramış ve yaklaşık otuz gün süren kuşatmaya son vermek zorunda kalmışlardır. Bu kuşatma, Müslümanlarla Mekkeli ortaklar koşanlar arasındaki üçüncü ve son karşılaşma olmuştur.

(Ahzab 9)

Ali Ünal Meali:

Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Ordular üzerinize gelmişti ve Biz de onların üzerine her şeyi kavuran, savuran bir kasırga ve sizin görmediğiniz (semavî) ordular göndermiştik. Allah, ne yapıyorsanız hepsini çok iyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın ki; her taraftan askerler üzerinize saldırdıkları zaman. Biz bir fırtına ve görmediğiniz askerler gönderdik.(*) Ve Allah, yaptıklarınızı görmekte idi.*

(Ahzab 9)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Ey iman edenler! Size ordular saldırdığında, onların üzerlerine rüzgar ve görmediğiniz askerler gönderen Allah'ın, size olan nimetini hatırlayınız! Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir.

(Ahzab 9)

Bekir Sadak Meali:

Ey inananlar! Allah'in size olan nimetini anin; uzerinize ordular gelmisti. Biz de onlarin uzerine ruzgar ve goremediginiz ordular gondermistik. Allah, yaptiklarinizi goruyordu.

(Ahzab 9)

Besim Atalay Meali:

Ey inanmış olanlar! Allahın sizlere olan nimetini anınız, hani üstünüze ordular gelmişken, üzerlerine yel gönderdi onların, sizin görmediğiniz ordu da gönderdi; Allah görür yaptığınız bir şeyi

(Ahzab 9)

Celal Yıldırım Meali:

Ey imân edenler! Allah'ın size olan nîmetini hatırlayın, hani size doğru ordular gelmişti de onların üzerine bir rüzgâr, bir de görmediğiniz askerler göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın! Hani (Hendek savaşında sizi yok etmek için düşman) ordular size gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.*

(Ahzab 9)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın; üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görüyordu.

(Ahzab 9)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

(Ahzab 9)

Diyanet Vakfı Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Edip Yüksel Meali:

Ey inananlar, size ordular saldırdığı zaman, üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz orduları gönderen ALLAH'ın size yaptığı iyiliği hatırlayın. ALLAH yaptığınız her şeyi Görendir.

(Ahzab 9)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ey o bütün iyman edenler! Allahın üzerinizdeki ni'metini anın: O vakıt ki size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular salıvermiştik ve ne yapıyordunuz Allah görüyordu

(Ahzab 9)

Elmalılı Yeni Meali:

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. O zaman ki, size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu.

(Ahzab 9)

Erhan Aktaş Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın! Hani, üzerinize ordular gelmişti de Biz, onların üzerine rüzgar[1] ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir.[2]

1)Fırtına.
2)Ne kadar zor durumda olduğunuzu görmekteydi.

(Ahzab 9)

Gültekin Onan Meali:

Ey inananlar, Tanrı'nın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Tanrı, yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de Biz, onların üzerlerine bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve Allah, işlemiş olduklarınızı çok iyi görendir.

(Ahzab 9)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de onların üzerine fırtına ve görmediğiniz ordular salmıştık. Allah, yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Harun Yıldırım Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Hasan Basri Çantay:

Ey iman edenler, Allahın üzerinizdeki (bunca) ni'metini hatırlayın, o zamanda ki size (düşman) ordular (ı) saldırmışdı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermişdik. Allah, ne işlerseniz (hepsini) hakkıyle görendir.

(Ahzab 9)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ey îmân edenler! Allah'ın size olan ni'metini hatırlayın; o vakit (Hendek Harbinde)size ordular gelmişti de, onların üzerine bir rüzgâr ve kendilerini görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ise, ne yaparsanız hakkıyla görendir.

(Ahzab 9)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Ey inanmış olanlar! Allah'ın, üzerinizdeki nimetini anın! Hani size ordular gelmişti. Ardından, onların üzerine bir rüzgar [azap] ve kendilerini hiç görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, eylemlerinize [en başından beri] bakmaktaydı.

(Ahzab 9)

Hüseyin Atay Meali:

Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini anın; üzerinize ordular gelmişti, Biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu.

(Ahzab 9)

İbni Kesir Meali:

Ey iman edenler; Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de Biz, onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah; yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

İlyas Yorulmaz Meali:

Ey İman edenler! Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani sizin üzerinize bir ordu gelmişti de, sonra biz onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz bir ordu göndermiştik. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

İskender Ali Mihr Meali:

Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın. Size (üzerinize) ordular gelmişti. O zaman, onların üzerine, rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir.

(Ahzab 9)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ey inananlar! Allah'ın size karşı olan iyiliklerini bir düşünün. O gün üzerinize ordular saldırmıştı da Biz onlara karşı hem bir yel, hem de sizin hiç görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah sizin bütün yaptıklarınızı görmekte olandır.

(Ahzab 9)

Kadri Çelik Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Mahmut Kısa Meali:

Ey iman edenler! Allah’ın size Hendek savaşında bahşettiği nîmetleri hatırlayın: Hani Arabistan’ın dört bir yanından toplanıp gelen güçlü ve kalabalık düşman orduları, Medîne’yi kuşatarak her taraftan üzerine saldırmışlardı fakatbir aylık kuşatmanın ardından Biz onların üzerine, ortalığı darmadağın eden buz gibi bir fırtına salmış ve ayrıca, destek olarak sizinle omuz omuza savaşan, fakat gözlerinizle göremediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Çünkü Allah, yaptığınız her şeyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Hatırlayın ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini. Hani size gelmişti ordular, Zaman geçirmeden biz onların üzerine göndermiştik kasırga gibi sizin görmediğiniz ordular. Allah yaptığınız her şeyi görendir. (Sizin doğruluğunuzu dener, yaptıklarınızı hakkıyla görür.)

(Ahzab 9)

Mehmet Türk Meali:

Ey îman edenler! Allah’ın sizin üzerinizdeki nîmetini, hatırlayın. Hani size orduları geldiğinde,1 onlara karşı bir rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. (İşte o zaman) Allah, sizin ne yaptığınızı2 görüp duruyordu.*

(Ahzab 9)

Muhammed Celal Şems Meali:

Ey müminler, Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani ordular üzerinize yürümüştü. Biz onlara karşı rüzgârı ve (de) sizin görmediğiniz orduları göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı çok iyi görendir.

(Ahzab 9)

Muhammed Esed Meali:

Siz ey imana ermiş olanlar! (Düşman) orduları üzerinize geldiğinde Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın, ki o zaman üzerlerine bir kasırga ve göremediğiniz (semavi) ordular göndermiştik ama Allah yaptığınız her şeyi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Ey inananlar, size ordular saldırdığı zaman, onların üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz orduları gönderen Allah'ın size yaptığı iyiliği anımsayın. Allah yaptığınız her şeyi görendir.

(Ahzab 9)

Mustafa Çavdar Meali:

– Ey İman edenler! Allah’ın üzerinizdeki şu nimetini bir düşünün. Hani sayısı belirsiz düşman orduları size saldırmıştı da biz de onların üzerine çok şiddetli bir fırtına estirmiş ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Zira Allah o gün sizin ne kadar zor bir durumda olduğunuzu görmekteydi.

Bknz: (3/123)»(3/127) - (5/11) - (48/25)

(Ahzab 9)

Mustafa Çevik Meali:

9-15 Ey iman edenler! Hani düşman ordusunun üzerinize saldırdığı o gün, Allah’ın size olan yardımını hatırlayın. Allah, düşmanlarınızın üzerine kavurucu bir rüzgâr estirip, göremediğiniz ordular göndermişti. O, her şeyi görmekteydi. Düşman önünüzden, ardınızdan saldırırken, o anlarda sizin de âdeta gözleriniz yuvalarından fırlamış, yürekleriniz ağızlarınıza gelmiş ve Allah’ın yardımından şüpheye düşmeye başlamıştınız. İşte o gün orada mü’minlerin imanları ağır ve şiddetli bir sınavdan geçirildi. O vakit, ikiyüzlü münafıklar ile kalbinde hastalık olanlardan bir kısmı, birbirlerine şöyle diyorlardı: “Allah ve elçisinin bize vadettiği zafer sözü bir aldatmacadan ibaretmiş.” Bir kısım münafıklar ise “Ey Yesribliler! Bu savaşın kazanılması imkânsız, siz en iyisi evinize dönün.” Diğer bazı münafıklar da, “Evlerimiz düşman saldırısına karşı korumasız kaldı, dönüp onları korumamız lazım.” diyerek aslında Peygamber’den, cepheden kaçmak için izin istiyorlardı, hâlbuki evleri korumasız değildi. Şayet o gün düşman hendeği aşıp da Medine’ye her yönden saldırmayı başarabilseydi, bunların hepsi derhal düşman saflarına geçip mü’minlerle savaşmaya bile razı olurlardı. Çünkü bunlar Allah’a yürekten teslim olmamış, İslâm nizam ve ahlakına samimiyetle iman etmemişlerdi. Hâlbuki onlar daha önce yalnız Allah’ı ilah edinip, bu din uğrunda savaşacaklarına dair Allah’a ve Resulüne söz vermişlerdi. Allah verilen sözün hesabını onlardan mutlaka soracaktır.

(Ahzab 9)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Siz ey iman edenler! Sayısı belirsiz ordular üzerinize geldiğinde Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; onların üzerine bir bela kasırgası ve görmediğiniz (semavi) ordular gönderdik: ama Allah yapıp ettiklerinizi görmekteydi.

(Ahzab 9)

Osman Okur Meali:

Ey inananlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın! Hani (Hendek savaşında sizi yok etmek için düşman) ordular size gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

(Ahzab 9)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ey imân edenler! Allah'ın üzerinize olan nîmetini yâd ediniz. O vakit ki, size (düşmanlarınız tarafından) ordular gelmişti. Biz de onların üzerlerine hemen bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Ve Allah ne yapar olduğunuzu görüyordu.

(Ahzab 9)

Ömer Öngüt Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir zaman üzerinize ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

(Ahzab 9)

Ömer Sevinçgül Meali:

Ey inananlar! Allah’ın size olan nimetini anın. Bir zamanlar üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgârları ve sizin göremediğiniz orduları göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görüyordu!

(Ahzab 9)

Sadık Türkmen Meali:

Ey iman EDENLER! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani (düşman) ordular(ı) üzerinize gelmişti de, Biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.

(Ahzab 9)

Seyyid Kutub Meali:

Ey mü'minler! Allah'ın size yönelik nimetini hatırlayın, bir zaman üzerinize ordular gelmişti de, biz onların üzerine rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu.

(Ahzab 9)

Suat Yıldırım Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani birleşik ordular üzerinize saldırmıştı da, Biz onlara karşı, bir rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınız her şeyi görüyordu.

(Ahzab 9)

Süleyman Ateş Meali:

Ey inananlar, Allah'ın size olan ni'metini hatırlayın, hani bir zaman size ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görmekteydi.

(Ahzab 9)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Müminler, Allah'ın size olan nimetini düşünün; hani üzerinize ordular gelmişti. Biz de onların üzerine rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah, sizin ne yaptığnızı görüyordu.

(Ahzab 9)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size yaptığı iyilikleri hatırlayın: Düşmanlarınız size saldırdığında üzerlerine fırtına ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Ama Allah, yaptıklarınızı görmekteydi.

(Ahzab 9)

Şaban Piriş Meali:

-Ey İman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Hani üstünüze ordular gelmişti de biz de onların üzerine rüzgarı ve göremediğiniz orduları göndermiştik. Allah, ne yaptığınızı görüyordu.

(Ahzab 9)

Talat Koçyiğit Meali:

Ey îman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani üstünüze (müşrik kabilelerden müteşekkil) ordular gelmişti de biz de onların üzerine bir rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular sevketmiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görüyordu.

(Ahzab 9)

Tefhimul Kuran Meali:

Ey iman edenler; Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.

(Ahzab 9)

Ümit Şimşek Meali:

Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki, ordular üzerinize geldiğinde, Biz de onların üzerine bir rüzgâr ile sizin görmediğiniz ordular gönderdik. Çünkü Allah sizin yaptıklarınızı görüyordu.(7)*

(Ahzab 9)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın! Hani, üstünüze ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salmıştık. Allah, yapmakta olduklarınızı iyice görmektedir.

(Ahzab 9)

Rashad Khalifa Meali:

O you who believe, remember GOD's blessing upon you; when soldiers attacked you, we sent upon them violent wind and invisible soldiers. GOD is Seer of everything you do.

(Ahzab 9)