3. Ali İmran Suresi / 160.ayet

Allah yardım ederse size, galip gelemez hiç kimse size. Eğer sizi yardımından mahrum ederse, bundan sonra kim yardım edecek size? Öyleyse müminler, yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

Bknz: (5/11)(5/23)(58/10)

Mustafa Çavdar Meali

Ali İmran 160 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah size yardım ederse üst olacak yoktur size. Fakat o sizi yardımsız bırakırsa kimdir ondan başka yardım edecek size? Mutlaka Allah'a dayanmalı inananlar.

(Ali İmran 160)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Eğer Allah (herhangi bir konuda ve düşman karşısında) size yardım ederse, artık (hiç kimse) sizi yenilgiye uğratamayacaktır ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, O'ndan sonra da size yardım edecek kimse (çıkmayacaktır) . Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etmeli (O’nun nusret ve inayetini gözlemelidir).

(Ali İmran 160)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiçbir kuvvet yoktur. O sizi terkeder, yüzüstü bırakırsa, artık size kim yardım edebilir? O halde, mü'minler sadece Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Adem Uğur Meali:

Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.

(Ali İmran 160)

Ahmet Hulusi Meali:

Eğer size Allah yardım ederse, size galip gelecek yoktur. Şayet sizi yardımsız kendi halinize bırakırsa, bunun sonucunda size kim yardımcı olabilir! İman edenler sadece (Esma'sıyla hakikatleri olan) Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Ahmet Tekin Meali:

Size Allah yardım ederse, kimse sizi yenemez, kimse size üstün gelemez. Eğer o sizi kendi halinize bırakır yardımını keserse, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler Allah'a, sadece Allah'a dayanıp güvensinler, işlerini O'na havale etsinler.

(Ali İmran 160)

Ahmet Varol Meali

Eğer Allah size yardım ederse artık kimse size üstün çıkamaz. Eğer sizi yardımsız, kendi halinize bırakırsa o zaman O'ndan başka size kim yardım edebilir? Şu halde mü'minler yalnız Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Ali Bulaç Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, size gâlip (üstün) gelecek yoktur; ve eğer size yardımı terk ederse ondan sonra size yardım edecek kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etmelidir.

(Ali İmran 160)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah size yardım ederse, size üstün gelecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa, O'ndan sonra, size kim yardım edebilir? İnananlar, artık Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Ali Ünal Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse çıkmaz. Şayet O sizi yardımsız ve yüzüstü bırakırsa, artık size kim yardım edebilir ki? O halde sadece Allah’a dayanıp güvensin mü’minler.

(Ali İmran 160)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek kimse olamaz. Eğer sizi mahrum bırakırsa, O’ndan başka size yardım edecek kim olabilir? Müminler yalnız Allah’a tevekkül etmelidirler. (İmanları gereği müminler, her şeyi Allah’tan bilirler, O’nun düzenine uyarlar.)

(Ali İmran 160)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez; ama ya O sizi terkederse, O'ndan başka kim size yardım edebilir? O halde müminler Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Bekir Sadak Meali:

Allah size yardim ederse, sizi yenecek yoktur; eger sizi yardimsiz birakiverirse, O'ndan baska size yardim edecek kimdir? Inananlar yalniz Allah'a guvensinler.

(Ali İmran 160)

Besim Atalay Meali:

Eğer Allah size yardım eylerse, kimse sizi yenemez, eğer sizi horlayacak olursa, ondan başka size kim yardım eder? İnanmış olanlar Allaha dayanalar

(Ali İmran 160)

Celal Yıldırım Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa, artık O'ndan sonra size kim yardım edebilir? O halde mü'minler ancak Allah'a güvenip dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? O halde inananlar, sadece Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O'ndan başka size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, ancak Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah size yardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse, ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.

(Ali İmran 160)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH sizi desteklerse hiç bir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? İnananlar ALLAH'a güvensin.

(Ali İmran 160)

Elmalılı Orjinal Meali:

Eğer Allah size nusrat verirse o vakit size galib yoktur, ve eğer o sizi yardımsız bırakırsa kimin haddinedir ki ondan sonra size yardım etsin? ancak Allaha dayansın o halde mü'minler

(Ali İmran 160)

Elmalılı Yeni Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, artık hiç kimse sizi yenemez ve eğer O, sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım etmek kimin haddine? O halde, bütün inananlar yalnızca Allah'a dayansınlar!

(Ali İmran 160)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer Allah, size yardım ederse hiç kimse size güç yetiremez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Gültekin Onan Meali:

Eğer Tanrı size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse inançlılar yalnızca Tanrı'ya tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Hakkı Yılmaz Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse mü’minler sadece Allah'a, işin sonucunu havale etsinler.

(Ali İmran 160)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şayet Allah size yardım ederse sizi yenecek hiç kimse yoktur. Sizi yardımsız bırakacak olursa (Allah’a rağmen) size yardım edecek kim vardır? Müminler yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Harun Yıldırım Meali:

Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez; sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü’minler de ancak Allah’a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Hasan Basri Çantay:

Allah size yardım ederse artık sizi yenecek yokdur. Sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size yardım edebilecek kimdir? Mü'minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır.

(Ali İmran 160)

Hayrat Neşriyat Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, artık size galib gelecek kimse yoktur! Hâlbuki sizi yardımsız bırakırsa, o takdirde O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyle ise mü'minler artık ancak Allah'a tevekkül etsinler!

(Ali İmran 160)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah size yardım ederse, artık size galip [gelecek] hiçbir [şey] yoktur; sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım eden kimdir? O halde, inançlılar sadece Allah'a güvenip dayansın (tevekkül etsin).

(Ali İmran 160)

Hüseyin Atay Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer, sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? İnananlar yalnız Allah’a güvensinler.

(Ali İmran 160)

İbni Kesir Meali:

Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Sizi yardımsız bırakırsa da ondan başka size yardım edecek kimdir. Mü'minler sadece Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

İlyas Yorulmaz Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, size galip gelecek yoktur. Eğer sizi terk ederse Allah dan başka size kim yardım edebilir ki. İnananlar yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar.

(Ali İmran 160)

İskender Ali Mihr Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, o zaman sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yardımsız (yüz üstü) bırakırsa, ondan sonra size kim yardım eder. Öyleyse mü’minler, Allah’a tevekkül etsinler (Allah’a güvensinler).

(Ali İmran 160)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eğer Allah size yardım edecek olursa artık sizi yenecek kimse olmaz. Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa Ondan başka size kim yardım edebilir? Onun için inananlar Allah'a dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Kadri Çelik Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa, O'ndan başka size yardım edecek kimdir? İman edenler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Mahmut Kısa Meali:

Allah size yardım ettiği sürece, sizi hiç kimse yenemez. Fakat bir de sizi yüzüstü bırakacak olursa, size O’ndan başka kim yardım edebilir? Öyleyse inananlar, yalnızca Allah’a dayanıp güvensinler. Uhud’da savaşı bırakıp ganîmete koşanlar, acaba Peygamberin ganîmetlere el koyup kendilerine haksızlık edeceğini mi sanıyorlardı? Oysa şunu bilmeleri gerekirdi ki:

(Ali İmran 160)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah size yardım ederse eğer, size galip gelecek hiç bir güç yoktur. Lakin sizi terk edip yapayalnız bırakırsa eğer, size kim yardım edebilir? İşte hal böyleyken, iman edenler, sadece Allah'a tevekkül edip güvensinler.

(Ali İmran 160)

Mehmet Türk Meali:

Eğer Allah size yardım ederse size kimse galip gelemez. Yok, eğer sizi yardımsız bırakırsa1 (bu durumda) Ondan başka, size kim yardım edebilir ki? Öyleyse îman edenler, sadece Allah’a tevekkül2 etsinler.*

(Ali İmran 160)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez. Sizden yardımını esirgerse, O’ndan başka kim size yardım edecektir? Müminler (yalnız) Allah’a güvenmelidirler.

(Ali İmran 160)

Muhammed Esed Meali:

Allah size yardım ederse, hiç kimse sizinle baş edemez; ama ya O sizi terk ederse, kim size yardım edebilir? O halde müminler Allah'a güvensinler!

(Ali İmran 160)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, hiç kimse size üstün gelemez. Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, ondan başka size yardım edecek kim vardır? Öyleyse, inananlar yalnızca Allah'a güvenip dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah yardım ederse size, galip gelemez hiç kimse size. Eğer sizi yardımından mahrum ederse, bundan sonra kim yardım edecek size? Öyleyse müminler, yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

Bknz: (5/11) - (5/23) - (58/10)

(Ali İmran 160)

Mustafa Çevik Meali:

Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez fakat eğer Allah sizi terk ederse o zaman da hiç kimse size yardım edemez. O halde ey mü’minler! Yalnız Allah’a güvenin ve O’na dayanın.

(Ali İmran 160)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Allah yardım ederse size, artık yenemez sizi hiç kimse; ama eğer sizi terk ederse, ondan sonra kim yardım eder size? Şu halde mü'minler, yalnızca Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Osman Okur Meali:

Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer size yardımı keserse, bundan sonra size yardım edecek kim olabilir ki? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.

(Ali İmran 160)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Eğer Allah Teâlâ size yardım ederse artık size galip olacak kimse yoktur. Ve eğer sizi hezimete uğratırsa artık ondan sonra size yardım edecek kimdir? Ve mü'minler ancak Allah Teâlâ'ya tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Ömer Öngüt Meali:

Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenip mağlup edecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse, O'ndan başka size yardım edecek kimdir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Yardımsız bırakırsa size kim yardım edebilir! Öyleyse, inananlar sadece Allah’a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Sadık Türkmen Meali:

Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah’a yönelsinler/tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer Allah size yardım ederse sizi hiç kimse yenemez. Fakat eğer sizi yüzüstü bırakırsa O'ndan başka size kim yardım edebilir? Müminler sadece Allah'a dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Suat Yıldırım Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, size üstün gelecek hiç kimse olamaz. Şayet o sizi yardımsız bırakırsa, artık O'ndan sonra kim size yardım edebilir ki? Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvenmelidirler.

(Ali İmran 160)

Süleyman Ateş Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek yoktur. Ve eğer sizi yüz üstü bırakırsa, O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, Allah'a dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah yardım ederse, sizi kimse yenemez. Yüzüstü bırakırsa size kim yardım edebilir? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Ali İmran 160)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah size yardım ederse sizi kimse yenemez. Eğer sizi terkederse size O'ndan başka kim yardım edebilir? Öyleyse iman edenler ancak Allah'a güvensinler.

(Ali İmran 160)

Şaban Piriş Meali:

-Allah size yardım ederse, sizi kimse yenemez. Eğer size yardımı keserse, bundan sonra size yardım edecek kimdir? Müminler, yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdırlar.

(Ali İmran 160)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah, size bir yardım ederse, artık size gâlib gelecek (hiçbir düşman) yoktur. Sizi bir de, yardımsız bırakırsa, O'ndan sonra artık size yardım edecek kim vardır? Bu sebepledir ki mü'minler, Allah'a dayanıp güvensinler.

(Ali İmran 160)

Tefhimul Kuran Meali:

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

(Ali İmran 160)

Ümit Şimşek Meali:

Allah size yardım ederse, kimse size üstün gelemez. Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, Ondan başka size yardım edecek kim var? Onun için, mü'minler yalnız Allah'a tevekkül(32) etsinler.*

(Ali İmran 160)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size yardım ederse hiç kimse size galip gelemez. Eğer sizi yüzüstü bırakırsa O'ndan başka size kim yardım edebilir? Artık müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar.

(Ali İmran 160)