Ali İmran 98 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Ey kitap ehli, ne diye Allah'ın delillerini inkar eder, kafir olursunuz? Halbuki Allah, bütün yaptıklarınızı görür.

(Ali İmran 98)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah yaptıklarınıza şahit iken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkâr edersiniz?" (Sizin tıynetiniz ve fitneniz gerçekleri eğip bükmektir.)

(Ali İmran 98)

Abdullah Parlıyan Meali

De ki: “Ey bize de kitap verildi diyenler! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, O'nun mesajını kabul etmekten niçin kaçınıyorsunuz?”

(Ali İmran 98)

Adem Uğur Meali

De ki: Ey ehl-i kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

(Ali İmran 98)

Ahmet Hulusi Meali

De ki: "Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar... Allah tüm amellerinize şahit iken, niçin Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkar edersiniz (veya örtersiniz)?"

(Ali İmran 98)

Ahmet Tekin Meali

Sen onlara: “Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, Allah, alenî-gizli bütün yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın âyetlerini, kitaplarınızdaki Muhammed'in hak peygamber olduğunu gösteren bilgileri inkâr ediyorsunuz” de.

(Ali İmran 98)

Ahmet Varol Meali

De ki: "Ey kitap ehli! Allah sizin yaptıklarınıza şahitken Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Ali Bulaç Meali

De ki: "Ey Kitap Ehli, Allah yaptıklarınıza şahid iken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Ali Fikri Yavuz Meali

De ki: “- Ey ehl-i kitap! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Allah ise yaptıklarınızı görmektedir.”

(Ali İmran 98)

Ali İskender Mihr Meali

De ki: "Ey Kitap ehli! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Ve Allah, yapmakta olduğunuz şeylere şahit."

(Ali İmran 98)

Ali Rıza Sefa Meali

De ki: "Ey kitap halkı! Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz? Çünkü Allah, yaptıklarınıza Tanıktır!"

(Ali İmran 98)

Ali Ünal Meali

De ki: “Ey Kitap Ehli! Allah’ın (apaçık) âyetlerini ne diye gizleyip inkâr cihetine gidiyorsunuz? Halbuki Allah, yapıp durduğunuz her şeye bihakkın şahit bulunuyor.

(Ali İmran 98)

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Ey ehl-i kitap! Neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Şüphesiz Allah yaptıklarınıza şahittir.”

(Ali İmran 98)

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: "Ey kitap ehli! Allah, yaptığınız her şeye şahit iken niçin O'nun ayetlerini inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Bekir Sadak Meali

«Ey Kitab ehli! Allah yaptiklarinizi gorup dururken, nicin Allah'in ayetlerini inkar ediyorsunuz?»

(Ali İmran 98)

Besim Atalay Meali

Diyesin ki: «Ey kitaplı olanlar! Allahın Ayetlerin niçin tanımazsınız? Allah ise tanıktır sizin işlerinize!»

(Ali İmran 98)

Celal Yıldırım Meali

De ki: Ey Kitap Ehli! Allah'ın âyetlerini neden inkâr ediyorsunuz ? Oysa Allah işlediklerinizi görüp biliyor.

(Ali İmran 98)

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Ey kitap ehli (Yahudiler ve Hıristiyanlar)! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkâr edip duruyorsunuz?”

(Ali İmran 98)

Diyanet İşleri Eski Meali

De ki: "Ey Kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Diyanet İşleri Yeni Meali

De ki: "Ey kitab ehli! Allah, yaptıklarınızı görüp dururken Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Diyanet Vakfı Meali

De ki: Ey ehl-i kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

(Ali İmran 98)

Edip Yüksel Meali

De ki, 'Kitap halkı, ALLAH yaptıklarınıza tanıkken neden ALLAH'ın ayetlerini tanımıyorsunuz?'

(Ali İmran 98)

Elmalılı Orjinal Meali

De ki: Ey Ehli kitab! Niçin Allah'ın ayetlerine küfrediyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüb duruyor.

(Ali İmran 98)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

De ki: "Ey kitap verilenler, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüp duruyor."

(Ali İmran 98)

Erhan Aktaş Meali

De ki: "Ey Kitap Ehli! Allah, yaptıklarınızın tanığı olduğu halde, neden Allah'ın ayetlerini yalanlayarak nankörlük ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Gültekin Onan Meali

De ki "Ey Kitap ehli, Tanrı yaptıklarınıza şahid iken ne diye Tanrı'nın ayetlerine küfrediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Harun Yıldırım Meali

De ki: “Ey kitap ehli! Allah’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Doğrusu Allah yaptıklarınıza hakkıyla şahittir!”

(Ali İmran 98)

Hasan Basri Çantay

De ki: "Ey kitaplılar, Allah ne yaparsanız hepsine hakkıyle şahid iken niçin Allahın ayetlerini inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Ey ehl-i kitab! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?” Hâlbuki Allah, yapmakta olduklarınıza hakkıyla şâhiddir.

(Ali İmran 98)

Hubeyb Öndeş Meali /

"Ey kitap halkı! Allah, eylemlerinize karşı devamlı şahit iken neden Allah'ın ayetlerini [işaretlerini] örtüp göz ardı ediyorsunuz?" de.

(Ali İmran 98)

İbni Kesir Meali

De ki: Ey Ehl-i Kitab; Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 98)

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Ey Ehli kitap! Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz. Şüphesiz Allah sizin yaptıklarınıza şahittir.”

(Ali İmran 98)

Kadri Çelik Meali

De ki: “Ey kitab ehli! Niçin Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Hâlbuki Allah, bütün yaptıklarınıza şahittir.”

(Ali İmran 98)

Mahmut Kısa Meali

Şu hâlde, ey Müslüman! Yahudi ve Hıristiyanlara de ki: “Ey Kitap Ehli! Allah yaptığınız her şeye şâhit iken, O’nunSon Elçisi aracılığıyla gönderdiği ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?”

(Ali İmran 98)

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Onlara: “Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?” de.

(Ali İmran 98)

Muhammed Esed Meali

De ki: "Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Allah, yaptığınız her şeye şahit iken neden O'nun mesajını kabul etmekten kaçınıyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Mustafa Çavdar Meali

De ki: “Ey kitap ehli, Allah yaptıklarınıza şahitlik edip dururken, Allah’ın ayetlerine niye inanmıyorsunuz?”

Bknz: (2/42) - (42/13)(42/14)

(Ali İmran 98)

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: "Ey önceki vahyin takipçileri! Allah yaptıklarınıza şahid olup dururken, niçin Allah'ın ayetlerini reddediyorsunuz?

(Ali İmran 98)

Osman Okur Meali

De ki: Ey kitap ehli, niçin Allah’ın ayetlerini inkar ediyorsunuz ? Halbuki Allah sizin yaptıklarınıza şahittir.

(Ali İmran 98)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Ey ehl-i kitap! Ne için Allah Teâlâ'nın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah Teâlâ yaptıklarınıza hakkıyla şahitir.»

(Ali İmran 98)

Ömer Öngüt Meali

De ki: “Ey ehl-i kitap! Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz? Oysa Allah sizin yaptıklarınıza şâhittir. ”

(Ali İmran 98)

Şaban Piriş Meali

De ki: -Ey kitap ehli, yaptığınıza şahit iken Allah'ın ayetlerini niye tanımazlık ediyorsunuz?

(Ali İmran 98)

Sadık Türkmen Meali

De ki: “Ey kitap ehli! Allah yaptıklarınızı görüp dururken Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?”

(Ali İmran 98)

Seyyid Kutub Meali

De ki; 'Ey ehl-i kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken niye O'nun ayetlerini inkar ediyorsunuz?'

(Ali İmran 98)

Suat Yıldırım Meali

De ki: Ey Ehl-i kitap, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.

(Ali İmran 98)

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Ey Kitap ehli, Allah yaptıklarınıza tanık iken neden Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki "Ey Ehl-i Kitap![1] Neden Allah'ın ayetlerini örtüyorsunuz? Neler yaptığınıza Allah şahittir."

1) Kitaplarında uzman olan kişiler

(Ali İmran 98)

Ümit Şimşek Meali

De ki: Ey Kitap Ehli! Niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz? Oysa Allah sizin yaptıklarınızı görüyor.

(Ali İmran 98)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Ey Ehlikitap! Allah, yaptıklarınıza tanıklık ederken, Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?"

(Ali İmran 98)

Rashad Khalifa Meali

Say, "O followers of the scripture, why do you reject these revelations of GOD, when GOD is witnessing everything you do?"

(Ali İmran 98)