2. Bakara Suresi / 161.ayet

Bu gerçekleri gizleyenler ve bu hal üzere ölenler var ya! İşte Allah’ın, meleklerin ve insanların tümünün laneti onların üzerinedir.

Bknz: (3/85)»(3/89)(5/79)

Mustafa Çavdar Meali

Bakara 161 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Kafir olup küfründe ısrar ederek bu halle can verenler yok mu! Allah'ın laneti de onlara, meleklerin laneti de, bütün insanların laneti de.

(Bakara 161)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ancak) Şüphesiz, inkâr edip kâfir olarak ölenler (var ya) ; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

(Bakara 161)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip bu hal üzere ölenlere gelince: Onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lanetine, yani Allah'ın rahmetinden uzak kalmaları ilencine uğramalarıdır.

(Bakara 161)

Adem Uğur Meali:

(Ayetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ahmet Hulusi Meali:

Muhakkak ki kafir olup (alemlerin ve nefslerinin Allah Esma'sının açığa çıkışı olduğunu inkar edenler) ve bu anlayışla ölenlere gelince... İşte Allah laneti (Allah'tan uzak düşmenin sonuçları), meleklerin laneti (nefslerini Esma kuvvelerinden ayrı düşünmenin sonuçları) ve bütün insanların laneti (onlardan uzak düşmenin sonuçları) onların üzerindedir!

(Bakara 161)

Ahmet Tekin Meali:

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip âyetlerimizi inkârda ısrar ile, kâfir olarak can vermiş olanlara gelince, onlar Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lânetine müstehak olmuşlardır.

(Bakara 161)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz inkar edip de inkarcı olarak ölenler var ya, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ali Bulaç Meali:

Şüphesiz, inkar edip kafir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar (var ya), işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üstünedir.

(Bakara 161)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kuşkusuz, nankörlük ederek, nankörler olarak ölenler; Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti, işte onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ali Ünal Meali:

Gerçekleri gizlemekte ısrar ederek küfürlerini ortaya koyan ve neticede kâfir olarak ölenlere gelince: işte onlardır Allah’ın lânetlediği (rahmetinden uzaklaştırıp Cehennem’e müstahak kıldığı) ve rahmetimizden uzak olmaları için meleklerin ve bütün insanların aleyhlerinde dua ettiği kimseler.

(Bakara 161)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Kâfir olup da küfür üzere ölenlerin üzerine Allah’ın, bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. (Mahrumiyet içinde kalsınlar.)

(Bakara 161)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Küfredip de kafir olarak ölenler var ya Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Çok uzun süreli olarak o laneti taşırlar; azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet de verilmez.

(Bakara 161)

Bekir Sadak Meali:

Inkar edip de o halde olenler var ya, iste, Allah'in, meleklerin, insanlarin hepsinin laneti onlaradir.

(Bakara 161)

Besim Atalay Meali:

Küfrederek, bu halde ölenler yok mu? Allahın laneti bunlara ola, meleklerin, bütün insanların lanetleri de

(Bakara 161)

Celal Yıldırım Meali:

(Hakkı, doğruyu) inkâr edip de inkarcı oldukları halde ölenler var ya, işte Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onlaradır.

(Bakara 161)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Hakkı, doğruyu) inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya; işte Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onlaradır.*

(Bakara 161)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnkar edip de o halde ölenler var ya, işte, Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti onlaradır.

(Bakara 161)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir.

(Bakara 161)

Diyanet Vakfı Meali:

(Âyetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Edip Yüksel Meali:

İnkar edip inkarcı olarak ölenler ise hem ALLAH'ın, hem meleklerin ve hem halkın lanetini kazanır.

(Bakara 161)

Elmalılı Orjinal Meali:

amma ayatımızı inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlar işte Allahın la'neti, Meleklerin la'neti, insanları la'neti hep onların üstüne

(Bakara 161)

Elmalılı Yeni Meali:

Ancak, ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar işte, Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti hep onların üstüne olsun.

(Bakara 161)

Erhan Aktaş Meali:

Gerçeği yalanlayarak nankörlük edip de kafir olarak ölen kimselere gelince; işte, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Gültekin Onan Meali:

Kuşkusuz küfredip kafir olarak ölenler; Tanrı'nın, meleklerin ve tüm insanların laneti bunların üzerinedir.

(Bakara 161)

Hakkı Yılmaz Meali:

(161,162) Küfredip; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedip de bu hâl üzerine ölen şu kimseler; işte onlar; Allah'ın, doğal güçlerin/vahiylerin, insanların hepsinin dışlaması onlaradır. Onlar dışlanışta temelli kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmayacaktır da.

(Bakara 161)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki kâfir olan ve kâfir olarak can verenler (var ya!), Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti böylelerinin üzerinedir.

(Bakara 161)

Harun Yıldırım Meali:

Doğrusu küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edip de kafir olarak ölen kimseler; işte onlar var ya; Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir!..

(Bakara 161)

Hasan Basri Çantay:

Hakıykat, küfredib de kendileri kafirler olarak ölenler (yok mu?) işte onlar: Allanın, meleklerine ve bütün insanlarına la'neti onların üstündedir.

(Bakara 161)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz inkâr edip kendileri kâfir kimseler olarak ölenler(e gelince), işte onlar yok mu, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâ'neti ancak onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçek şu ki, Gerçeği örtmüş ve kâfirler [gerçeği örtenler] olarak ölmüş olanlar (evet!) Allah'ın, Meleklerin ve toplu halde insanların laneti kendilerinin üzerine olanlar işte onlardır.

(Bakara 161)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu, inkâr edenler ve inkarcı olarak ölenler, işte, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onlaradır.

(Bakara 161)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki küfredip de, kafir olarak ölenlere Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti işte onların üzerinedir.

(Bakara 161)

İlyas Yorulmaz Meali:

Muhakkak ki hakkı inkar edenler ve inkar etmiş halde ölenler, bunlar Allah'ın, meleklerin ve insanların tümünün lanet ettikleri kimselerdir.

(Bakara 161)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki (Allah’a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti) küfredip (örtüp gizleyip) kâfir olarak ölenler, işte onlar, Allah’ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten o kimseler ki Allah'ı tanımadılar, tanımaz olarak da öldüler, Allah'ın, meleklerinin, bütün insanların laneti onların üzerine olsun.

(Bakara 161)

Kadri Çelik Meali:

Küfre sapanlar ve de kâfir olarak ölenler (var ya), işte, Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin lâneti onlaradır.

(Bakara 161)

Mahmut Kısa Meali:

Âyetlerimi inkâr eden ve tövbe etmeksizin kâfir olarak ölenlere gelince; hem Allah’ın, hem meleklerin ve hem de bütün insanların lâneti onların üzerinedir!

(Bakara 161)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Bu arada, şüphesiz gerçeği ısrarla inkar edip kafir olarak ölen kimseler! Allah'ın laneti onlara, Meleklerin ve tüm insanların laneti de onlaradır.

(Bakara 161)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz, inkâr edip, kâfir olarak ölenlere gelince; Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti, onların üzerine olsun.

(Bakara 161)

Muhammed Celal Şems Meali:

İnkâr edip, kâfir olarak ölenlerin üstünde, Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların laneti vardır.

(Bakara 161)

Muhammed Esed Meali:

Hakikati inkara şartlanmış olanlara ve hakikat inkarcıları olarak ölenlere gelince: Onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve tüm (dürüst ve erdemli) insanların lanetine uğramalarıdır.

(Bakara 161)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İnkar edip de inkarcı olarak ölenlere ise, şüphesiz ki hem Allah, hem melekler hem de bütün insanlar lanet etmektedir.

(Bakara 161)

Mustafa Çavdar Meali:

Bu gerçekleri gizleyenler ve bu hal üzere ölenler var ya! İşte Allah’ın, meleklerin ve insanların tümünün laneti onların üzerinedir.

Bknz: (3/85)»(3/89) - (5/79)

(Bakara 161)

Mustafa Çevik Meali:

161-162 Bunca öğüt ve uyarıya rağmen Allah’ın davetinden inatla yüz çevirmiş olarak dünya hayatlarını tamamlayanlar; Allah’ın, meleklerin ve bütün mü’minlerin lanetini üzerlerine çekmiş olarak cehenneme girecek, azapları hiç hafifletilmeden devamlı orada kalacaklar.

(Bakara 161)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Küfreden ve küfründe sonuna kadar direnip o hal üzre ölen kimselere gelince: Allah'ın, meleklerin ve tüm insanlığın lanetine uğrayacak olanlar onlardır.

(Bakara 161)

Osman Okur Meali:

(Âyetlerimizi) inkâr etmiş/bilerek üstünü örtmüş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Muhakkak o kimseler ki kâfir oldular ve onlar kâfir oldukları halde öldüler. İşte Allah Teâlâ'nın lâneti de, meleklerin ve bütün insanların lânetleri de onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Ömer Öngüt Meali:

Kâfirlere ve kâfir oldukları halde ölenlere gelince; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerine olsun!

(Bakara 161)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah’ın, meleklerin, insanların lâneti, inkâr edip de kâfir olarak ölenleredir!

(Bakara 161)

Sadık Türkmen Meali:

Muhakkak kâfir olup da (tövbe etmeden) kâfir olarak ölenlere, işte onlara Allah’ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti vardır.

(Bakara 161)

Seyyid Kutub Meali:

Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüş olanlara gelince Allah'ın, meleklerin ve insanların ortak lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Suat Yıldırım Meali:

İnkar edenler ve inkarcı olarak da ölenler var ya, İşte Allah'ın, meleklerinin ve bütün insanların laneti hep onların üstünedir.

(Bakara 161)

Süleyman Ateş Meali:

Ama ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüş olanlar, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların la'neti onların üstünedir.

(Bakara 161)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Âyetleri gizleyen ve gizlemişken ölenleri; Allah, melekleri ve bütün insanlar dışlayacaktır.[1]

1) "Ateşe giren her toplum, kendi yoldaşını dışlayacaktır." (Araf 7/38)

(Bakara 161)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Hakikati inkar eden ve ölünceye kadar inkarlarını sürdürenlere Allah da, melekler de, bütün insanlar da lanet eder.

(Bakara 161)

Şaban Piriş Meali:

İnkar edip, o halde ölenler var ya işte Allah'ın, meleklerin insanların hepsinin laneti onlaradır.

(Bakara 161)

Talat Koçyiğit Meali:

Küfredenlere ve kâfir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir.

(Bakara 161)

Tefhimul Kuran Meali:

Şüphesiz, küfredip kâfir olarak ölenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti bunların üzerinedir;

(Bakara 161)

Ümit Şimşek Meali:

İnkâr eden ve kâfir olarak ölenlere gelince: Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lâneti onların üzerinedir.

(Bakara 161)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ayetlerimizi inkar etmiş ve küfre batmış halde ölenlere gelince; Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların ilenci onlar üstünedir.

(Bakara 161)

Rashad Khalifa Meali:

Those who disbelieve and die as disbelievers, have incurred the condemnation of GOD, the angels, and all the people (on the Day of Judgment).

(Bakara 161)