45. Casiye Suresi / 3.ayet

Hiç şüphesiz, göklerde ve yerde inanacak bir toplum için nice ayetler/deliller vardır.

Bknz: (51/20)»(51/21)

Mustafa Çavdar Meali

Casiye 3 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

(Casiye 3)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Şüphesiz mü’minler (ve inanmak isteyenler) için, göklerde ve yerde (nice) ayetler (mesaj dolu ibretler) vardır.

(Casiye 3)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.

(Casiye 3)

Adem Uğur Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.

(Casiye 3)

Ahmet Hulusi Meali:

Semalarda ve arzda, iman edenler için işaretler vardır.

(Casiye 3)

Ahmet Tekin Meali:

Göklerde ve yerde, mü'minler için, Allah'ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.

(Casiye 3)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

(Casiye 3)

Ali Bulaç Meali:

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

(Casiye 3)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah'ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

(Casiye 3)

Ali Rıza Sefa Meali:

Aslında, inananlar için, göklerde ve yeryüzünde kesinlikle kanıtlar vardır.

(Casiye 3)

Ali Ünal Meali:

Göklerde ve yerde mü’minler için (Allah’ın birliğine, Rubûbiyetine, hikmetine ve mutlak hakimiyetine dair) kesin deliller, açık alâmetler vardır.

(Casiye 3)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Hiç şüphesiz göklerde ve yerde, müminler için önemli ayetler vardır.

(Casiye 3)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.

(Casiye 3)

Bekir Sadak Meali:

Goklerde ve yerde inananlara nice dersler vardir.

(Casiye 3)

Besim Atalay Meali:

Göklerde, yerde inanmış olanlarçin, nice nice ibretler var!

(Casiye 3)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphesiz ki, göklerde ve yerde imân edenler için açık belgeler, isbatlayıcı deliller vardır.

(Casiye 3)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar (ve inanmak isteyenler) için (Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren) nice deliller vardır.

(Casiye 3)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.

(Casiye 3)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

(Casiye 3)

Diyanet Vakfı Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.  *

(Casiye 3)

Edip Yüksel Meali:

İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.

(Casiye 3)

Elmalılı Orjinal Meali:

Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için ayetler var

(Casiye 3)

Elmalılı Yeni Meali:

Muhakkak göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

(Casiye 3)

Erhan Aktaş Meali:

Kuşkusuz göklerde ve yeryüzünde inananlar için ayetler[1] vardır.

1)Kanıtlar, göstergeler.

(Casiye 3)

Gültekin Onan Meali:

Şüphesiz, inançlılar için göklerde ve yerde ayetler vardır.

(Casiye 3)

Hakkı Yılmaz Meali:

(3-5) Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde mü’minler için alâmetler/göstergeler vardır. Ve sizin oluşturuluşunuzda ve türetip yaydığı küçük-büyük tüm canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır. Ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve Allah'ın gökten bir rızıktan indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği şeyde ve rüzgârları evirip çevirmesinde aklını çalıştıran bir toplum için alâmetler/ göstergeler vardır.

(Casiye 3)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki göklerde ve yerde, müminler için (O’nun birliğine ve azametine işaret eden) ayetler vardır.

(Casiye 3)

Harun Yıldırım Meali:

Şüphesiz mü’minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

(Casiye 3)

Hasan Basri Çantay:

Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'i ayetler (delaletler, ibretler) vardır.

(Casiye 3)

Hayrat Neşriyat Meali:

Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü'minler için elbette deliller vardır.(2)*

(Casiye 3)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçekten, Göklerde ve yerde (evrende), inançlılar için mutlaka ayetler [mucizeler] vardır.

(Casiye 3)

Hüseyin Atay Meali:

1-4 Hâ, Mîm. Kitab’ın indirilmesi, güçlü ve bilge olan Allah’tandır. Doğrusu, göklerde ve yerde inananlara belgeler vardır. Ve sizin yaratılmanızda ve canlıların yayılmasında kesin bilgili ulusa belgeler vardır.

(Casiye 3)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

(Casiye 3)

İlyas Yorulmaz Meali:

İnananlar için göklerde ve yerde işaretler var.

(Casiye 3)

İskender Ali Mihr Meali:

Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.

(Casiye 3)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten inananlar için yerlerde, göklerde kesin belgeler vardır.

(Casiye 3)

Kadri Çelik Meali:

Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.

(Casiye 3)

Mahmut Kısa Meali:

Göklerde ve yerde, inanmaya gönlü olanlar için Allah’ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve merhametini gözler önüne seren nice alâmetler, mûcizeler ve deliller vardır.

(Casiye 3)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah'ın kudret ve hikmetine dair, şüphesiz ki göklerde ve yerde deliller vardır.

(Casiye 3)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz, inananlar için göklerde ve yerde (nice) mûcizeler vardır.

(Casiye 3)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde, müminler için birçok alâmetler vardır.

(Casiye 3)

Muhammed Esed Meali:

Bakın, göklerde ve yerde inan(mak istey)enler için (ibret dolu) mesajlar vardır.

(Casiye 3)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Kuşkusuz göklerde ve yerde inananlar için pek çok etkili kanıtlar vardır.

(Casiye 3)

Mustafa Çavdar Meali:

Hiç şüphesiz, göklerde ve yerde inanacak bir toplum için nice ayetler/deliller vardır.

Bknz: (51/20)»(51/21)

(Casiye 3)

Mustafa Çevik Meali:

3-5 Şüphesiz göklerde ve yerde, Allah’ın sınırsız kudretini gösteren nice deliller vardır. Bunları ancak Allah’ı layıkıyla kavramak, yaratılış sebebini, bilmek isteyenler görüp, düşünürler. Gerçek şu ki, gerek insanın yaratılışında, gerekse üzerinde yaşadığınız yeryüzünde, Allah’ın yaratıp yaydıklarında, aklını kullanıp da üzerinde düşünen herkes için ibret alınacak mesajlar vardır. Gece ile gündüzün birbirini izlemesinde, gökten yağmuru indirip onunla ölü toprağı diriltip size rızıklar bahşetmesinde, rüzgârları hep bir sebebe dayalı rahmeti gereği değişik yönlere doğru estirmesinde, mükemmel bir nizamın olduğunu aklını kullananlar apaçık görürler.

(Casiye 3)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Elbet göklerde ve yerde inanmaya gönlü olanlar için sayısız mesajlar vardır.

(Casiye 3)

Osman Okur Meali:

Göklerde ve yerde inananlara nice ayetler (dersler) vardır.

(Casiye 3)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.

(Casiye 3)

Ömer Öngüt Meali:

Şüphesiz ki göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (deliller) vardır.

(Casiye 3)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnananlar için göklerde ve yerde nice ayetler vardır.

(Casiye 3)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için elbette ayetler (çeşitli bilim konuları) vardır.

(Casiye 3)

Seyyid Kutub Meali:

Göklerde ve yerde müminler için nice dersler vardır.

(Casiye 3)

Suat Yıldırım Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

(Casiye 3)

Süleyman Ateş Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

(Casiye 3)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde göstergeler (ayetler) olduğu kesindir.

(Casiye 3)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Göklerde ve yerde, iman edenler için nice âyet vardır.

(Casiye 3)

Şaban Piriş Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

(Casiye 3)

Talat Koçyiğit Meali:

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ibretler vardır.

(Casiye 3)

Tefhimul Kuran Meali:

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

(Casiye 3)

Ümit Şimşek Meali:

İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.

(Casiye 3)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

(Casiye 3)