72. Cin Suresi / 11.ayet

– Nitekim bizden iyi olanlar da var, öyle olmayanlar da var. Biz, farklı farklı yollarda yürümekteyiz.

Bknz: (2/177)(39/33)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 11 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve gerçekten bizden temiz kişiler de vardı, içimizde, böyle olmayanlar da vardı; ayrıayrı yollar tutmuştuk.

(Cin 11)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da (bulunmaktadır) . Biz farklı ve ihtilaflı yolların (tarikatların) fırkaları olmuşuz."

(Cin 11)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve doğrusu bizden iyi yararlı kişiler de var ve onlardan aşağıda olan kişiler de vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur.

(Cin 11)

Adem Uğur Meali:

Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.

(Cin 11)

Ahmet Hulusi Meali:

"Bizden salihler vardır; yine bizden, ondan (Salihlik mertebesinden) aşağı olanlar da vardır... Biz çok çeşitli tarikler (türleri - yapıları anlayışları farklı, kozmopolit halk) olduk. "

(Cin 11)

Ahmet Tekin Meali:

“- Bizden bir kısmı dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi, mü'min, sâlih kimseler. Bir kısmı da bunlardan aşağı seviyede. Biz hep farklı anlayış ve seviyede cemaatler haindeyiz .”

(Cin 11)

Ahmet Varol Meali

Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da var, bunun aşağısında olanlar da. Biz, çeşit çeşit yollara ayrılmış gruplardık.

(Cin 11)

Ali Bulaç Meali:

"Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz."

(Cin 11)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Doğrusu, biz cinlerin içinde, mümin olanlar da var, içimizden bundan aşağı (kâfirler) olan da var. (Allah'a iman etmezden önce) çeşit çeşit mezheplere ayrılmış idik.

(Cin 11)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Aslında, aramızda, hem erdemli olanlar hem de bunun dışında olanlar vardır; çok sayıda yollara ayrıldık!"

(Cin 11)

Ali Ünal Meali:

‘İçimizde (inanmaya açık) iyi kimseler bulunduğu gibi, başka türlü olanlar da var. Farklı farklı yollar tutmuş gidiyoruz.

(Cin 11)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Ve doğrusu, bizden salihler de vardır, onun altında olanlar da vardır. Biz çok değişik yollara bölünmüşüz.”

(Cin 11)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Bizden iyiler de vardır, iyi olmayanlar da. Biz çeşitli gruplara ayrıldık."

(Cin 11)

Bekir Sadak Meali:

«Dogrusu aramizda iyiler de vardir, bundan asagi bulunanlar da vardir. Biz, turlu turlu yolda olan topluluklardik.

(Cin 11)

Besim Atalay Meali:

Aramızda onatlar da var, başkaları da var, bizler türlü türlü yollara gittik

(Cin 11)

Celal Yıldırım Meali:

Ve doğrusu bizden iyi-yararlı kişiler de var ve onların ötesinde alçaklar da vardır. Bizler ayrı ayrı yollar tutmuşuzdur.

(Cin 11)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var. Biz farklı yollara ayrılmışız.”

(Cin 11)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Doğrusu aramızda iyiler de vardır, bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz, türlü türlü yolda olan topluluklardık."

(Cin 11)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz."

(Cin 11)

Diyanet Vakfı Meali:

Gerçekten biz, -kimimiz sâlih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere- türlü türlü yollar tutmuştuk.

(Cin 11)

Edip Yüksel Meali:

'Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık. '

(Cin 11)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve doğrusu bizler: bizlerden salih olanlar da var, olmıyanlar da var dilim dilim tarikatler olmuşuz

(Cin 11)

Elmalılı Yeni Meali:

Doğrusu bizler: Bizlerden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Dilim dilim tarikatlar olmuşuz.

(Cin 11)

Erhan Aktaş Meali:

"Bir kısmımız salihlerdeniz[1], bir kısmımız da bunun dışındadır. Biz, ayrı ayrı yollar tuttuk."

1)Arı, saf, temiz, iyi, erdemli, dürüst.

(Cin 11)

Gültekin Onan Meali:

"Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardır ve bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.

(Cin 11)

Hakkı Yılmaz Meali:

Şüphesiz bizler; bizlerden bir kısmı sâlihlerdendir, bizden bazıları da bunun aşağısındandır. Biz, çeşit çeşit yollarda idik.

(Cin 11)

Harun Yıldırım Meali:

“Gerçek şu ki, bizden salih olanlar vardı, başkaları da. Biz türlü türlü yollarda olmuştuk.”

(Cin 11)

Hasan Basri Çantay:

"Hakıykaten biz, kimimiz salaha ermiş (iyi kişi) leriz, kimimiz ise bunlardan aşağıdır. Çeşid çeşid yollar (a saahib) olmuşuz".

(Cin 11)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Doğrusu biz ise, bizden sâlih olanlar da vardır ve bizden bundan aşağıda olanlar(böyle sâlih olmayanlar) da vardır. Farklı farklı yollar(da gider) olmuşuz.”

(Cin 11)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Gerçekten biz, [evet!] bizden düzgün-iyi olanlar da vardır; bizden bundan [düzgünlükten] beride olan da vardır. Biz, bölünmüş [çeşitli] tarikatlar olmuştuk." [dediler]

(Cin 11)

İbni Kesir Meali:

Gerçekten aramızda salihler de vardır ve bundan aşağı olanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız.

(Cin 11)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bizim içimizden doğru ve faydalı işler yapanlar olduğu gibi, bundan başka farklı yollarda olanlarda var.

(Cin 11)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk.

(Cin 11)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten bizim içimizde iyi olanlar da vardır, aşağılık olanlar da vardır. Herbirimiz ayrı bir yol tutmuşuzdur.

(Cin 11)

Kadri Çelik Meali:

“Şüphesiz bizden salih olanlar da vardır ve bizden böyle (salih) olmayanlar da. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız.”

(Cin 11)

Mahmut Kısa Meali:

“Fakat ikinci ihtimal daha yakın görünüyor. Çünkü biz cinler hepimiz aynı değiliz; içimizde dürüst ve erdemli kimseler de var, bunun çok aşağısında kalan azgınlar da var. Bizler, tıpkı insanlar gibi farklı görüş ve inançlara sahip çeşitli gruplara ayrılmış vaziyetteyiz. Bu da gösteriyor ki, bizim de Allah’ın yol göstericiliğine şiddetle ihtiyacımız var.”

(Cin 11)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Netice ise biz ayrı ayrıyız, bizde iyiler de, kötüler de var

(Cin 11)

Mehmet Türk Meali:

“Gerçekten biz, kimimiz iyi kişiler, kimimiz de bunların aşağısında olmak üzere, türlü yollar tutmuştuk.”

(Cin 11)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Aramızda iyi olanlar vardı. Bazılarımız (da,) onlardan farklıydı. Bizler, değişik yollar üzerindeydik.”

(Cin 11)

Muhammed Esed Meali:

tıpkı, içimizden bazıları (nasıl) dürüst ve erdemli olurken bazılarımızın da bunun (çok çok) aşağısında kaldı(ğını bilmediğimiz gibi). Biz her zaman birbirinden çok farklı yollar/yöntemler izledik.

(Cin 11)

Mustafa Çavdar Meali:

– Nitekim bizden iyi olanlar da var, öyle olmayanlar da var. Biz, farklı farklı yollarda yürümekteyiz.

Bknz: (2/177) - (39/33)

(Cin 11)

Mustafa Çevik Meali:

1-14 Ey Peygamber! De ki: Tanıyıp bilmediğimiz bir kısım kimselerin okunmakta olunan Kur’an’ı dinledikten sonra kendi toplumlarına gidip şöyle dedikleri bana vahyolundu. “Biz insanı doğruya, yaratılışının amacına davet eden olağanüstü güzellikte harikulade, bir Kur’an dinledik ve duyduklarımıza da iman ettik. Bundan böyle asla Rabbimize ortak koşmayacak ve O’ndan başkasını da ilah edinmeyeceğiz. İçimizdeki şeytan yandaşlarının uydurduğu gibi Rabbimiz ne bir eş ne de bir evlat edinmiştir. Rabbimizin şanı çok yücedir. Bizlere bundan önce bir kısım insanların yaratılışları farklı, görünmez yaratıklardan olan cinlerle temas halinde oldukları söylenmiş, onlardan gayba dair haberler alabilecekleri bildirilmiş ve yardımlarına sığınılabileceği öğretilmişti. Bizler, insanların ve cinlerin Allah hakkında yalanlar uydurup iftiralar atacaklarına da inanmazdık, ama şimdi dinlediğiniz Kur’an’dan öğrendik ki gerçek böyle değilmiş. Önceleri, Allah’ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar dirilteceğine de inanmazdık. Şayet Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak gönderip bu gerçekleri bildirmese yine de öğrenemeyecektik. Ayrıca daha önce inandırıldığımız gibi gökyüzünden medet umuyor, haberler bekliyorduk. Şimdi oralardan haberler alınmasının mümkün olmadığını, dahası buna inananların peşlerini cehennem ateşinin bırakmayacağını da öğrendik. İşte bu Kur’an’ın âyetleri böylesi asılsız, karanlık inançları ışığıyla yok ediyor. İçimizde doğrudan hayırdan yana yaşamak arzusunda olanlar olduğu gibi, dünyevi çıkarlarını her şeyin üstünde tutup doğru yanlış demeden ona uyan zalimler de var. Kur’an’ı dinleyinceye kadar yeryüzünde böyle yaşamakta olanlar için Rabbimizin neyi murad ettiğini, hükmünün ne olacağını da bilmiyorduk. Artık şunu çok iyi anladık ki Allah’ın belirlediği sınırların dışına çıkan hiç kimsenin, Allah’tan kaçıp kurtulması mümkün değildir. Biz, Kur’an’ı dinleyip gerçeği işitince duyduklarımıza iman ettik. Rabbine iman edip güvenen kimse, Allah’ın izni olmadan kendisine herhangi bir zarar verilmesinden ve haksızlığa uğratılmaktan korkmaz. İçimizde dinlediğimiz Kur’an ile davet edildiğine iman edip Rabbine teslim olanlar da, daveti kabul etmeyip müşrik kalmakta direnenler de var!”

(Cin 11)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Nitekim bizden iyi olanlar var, ama bizden öyle olmayanlar da var: zaten öteden beri biz hep birbirine aykırı yollar izlemişiz.

(Cin 11)

Osman Okur Meali:

"Doğrusu aramızda iyiler de vardır, bundan aşağı bulunanlarda vardır. Biz, türlü türlü yolda olan topluluklardık.

(Cin 11)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ve şüphe yok ki bizden sâlih kimseler vardır ve bizden onun dûnunda olanlar da vardır. Biz müteferrik cemaatler olmuşuzdur.»

(Cin 11)

Ömer Öngüt Meali:

"Biz cinlerin içinde sâlih müminler de vardır, bundan aşağı bulunanlar da vardır. Biz çeşit çeşit fırkalara ayrılmış topluluklardık. "

(Cin 11)

Sadık Türkmen Meali:

Şüphesiz bizden salihler de var, bundan aşağı olanlar da var. Biz çeşit çeşit tarikatlara/yollara ayrılmışız.

(Cin 11)

Seyyid Kutub Meali:

Aramızda iyiler de var, bu düzeye erişememiş olanlar da var; farklı yollara ayrıldık.

(Cin 11)

Suat Yıldırım Meali:

"Bizden iyi kimseler olduğu gibi, iyi olmayanlar da var. Biz türlü türlü yollar tutmuşuz.

(Cin 11)

Süleyman Ateş Meali:

Bize gelince, bizden iyiler de var ve bizden başka türlü olan da var. Biz çeşitli yollara ayrıldık.

(Cin 11)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bizim içimizde iyiler de var, yanlış yapanlar da. Her birimiz ayrı ayrı yollardayız.

(Cin 11)

Şaban Piriş Meali:

İçimizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız.

(Cin 11)

Tefhimul Kuran Meali:

«Gerçek şu ki, bizden salih olanlar da vardır ve bizden bunun dışında (ya da aşağısında) olanlar da. Biz türlü türlü yolların fırkaları olmuşuz.»

(Cin 11)

Ümit Şimşek Meali:

“İçimizden iyi kimseler de var, iyi olmayanlar da. Biz de bölük bölük olup çeşitli yollar tutmuşuzdur.

(Cin 11)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Şu da bir gerçek ki, bizden hayra yönelenler/barışçılar vardır; ama bizden, başka türlü olanlar da vardır. Dilim dilim yollar olmuşuz biz."

(Cin 11)

Rashad Khalifa Meali:

" 'Some of us are righteous, and some are less than righteous; we follow various paths.

(Cin 11)