72. Cin Suresi / 16.ayet

Eğer onlar doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur yağdırır ve bolca nimete gark ederdik.

Bknz: (2/120)(30/48)»(30/49)(42/28)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 16 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve eğer yolda dosdoğru yürüselerdi onları bolbol suvarırdık elbette.

(Cin 16)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Rabbimiz buyurdu;) Eğer onlar (insanlar ve cinnler), yol üzerinde (tarikatte) 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (bereketli bir rızık ve nimet verir, böylece huzur ve mutluluğu tattırırdık).*

(Cin 16)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şayet o insanlar ve cinler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bol rızık ve nimetler verirdik.

(Cin 16)

Adem Uğur Meali:

Şayet doğru yolda gitselerdi, onlara bol su verirdik.

(Cin 16)

Ahmet Hulusi Meali:

Gerçek şu ki, onlar tarikat (hakikatine giden yol) doğrultusunda yürüselerdi, elbette onlara bol bir su (marifet ve ilimle) suvarırdık.

(Cin 16)

Ahmet Tekin Meali:

Şayet doğru, muhkem, güvenli yolda, İslâmî hayat tarzında, itaatte daim olsalardı, elbette onlara, gökten bol su indirir, yeryüzündeki kaynaklardan çağlayan sular akıtır, onları servete sâmâna boğardık.*

(Cin 16)

Ahmet Varol Meali

Gerçek şu ki onlar yolda dosdoğru gitselerdi onlara bolca su verirdik.*

(Cin 16)

Ali Bulaç Meali:

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka Biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

(Cin 16)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bol bol su (rızık) verirdik.

(Cin 16)

Ali Rıza Sefa Meali:

Oysa yol üzerinde dosdoğru yönü tuttursalardı, onları bol suyla sulardık.

(Cin 16)

Ali Ünal Meali:

Eğer insanlar ve cinler Allah’ın yolu üzerinde dosdoğru yürüselerdi, hiç şüphesiz onlara bol yağmur verir, rızklarını bollaştırırdık.

(Cin 16)

Bahaeddin Sağlam Meali:

(Ve bana bildirildi ki:) “Eğer o zalimler doğru yolda gitmiş olsalardı, onlara bol bir su verirdik. (Rızıklarını bollaştırırdık.)

(Cin 16)

Bayraktar Bayraklı Meali:

-"Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

(Cin 16)

Bekir Sadak Meali:

(16-17) Ama dogru yola girmis olsalardi, onlari bu hususta denememiz icin onlara bol su icirirdik; kim Rabbini anmaktan yuz cevirirse, Rabbi onu gittikce artan bir azaba ugratir.

(Cin 16)

Besim Atalay Meali:

16,17. Eğer yolda doğru yürüselerdi, —bununla onları sınamak için— bol su ile su verirdik onlara, Tanrısını anmaktan yüz çeviren kimseyi, Tanrısı yorucu azaba atar!

(Cin 16)

Celal Yıldırım Meali:

(16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder.

(Cin 16)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Eğer insanlar ve cinler, İslâm ve iman yolunda hep dosdoğru gitselerdi. Elbette biz onların hepsine bolca su (bereket ve rızık) verirdik.

(Cin 16)

Diyanet İşleri Eski Meali:

16,17. Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.

(Cin 16)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(16-17) Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: 'Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

(Cin 16)

Diyanet Vakfı Meali:

16, 17. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.

(Cin 16)

Edip Yüksel Meali:

Doğru yola girselerdi onlara bol su verirdik.

(Cin 16)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve hakıkat o tarikat üzere istikametle gitselerdi elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık

(Cin 16)

Elmalılı Yeni Meali:

Onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette kendilerini bol bir su ile suvarırdık.

(Cin 16)

Erhan Aktaş Meali:

Eğer onlar, yolda[1] dosdoğru gitselerdi, onları kesinlikle bol su[2] ile sulardık ki;

1)Hakk yol, doğru yol.
2)Bolluk, nimet, bereket verirdik.

(Cin 16)

Gültekin Onan Meali:

Eğer onlar (insanlar ve cinler) yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

(Cin 16)

Hakkı Yılmaz Meali:

16-17 Ve eğer onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette onlara, kendilerini saf hâle getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından/ Rabbinin öğüdünden; Kur’ân'dan yüz çevirirse, O da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.

(Cin 16)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şayet onlar, (İslam) yolu üzere istikamet ehli olsalardı onlara, (her türlü hayrı kendisiyle elde edecekleri) bol su (yağmur) verirdik.

(Cin 16)

Harun Yıldırım Meali:

Eğer o yol üzere dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol bol su içirirdik,

(Cin 16)

Hasan Basri Çantay:

(Bana) şu hakıykat da (vahyedildi:) Eğer onlar o yol üzerinde dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su içirirdik.

(Cin 16)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

(Cin 16)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(16-17) Şayet, onlar [cinler] tarikata/açılmış yola yönelmiş olsalardı, kendilerini onda [nimet konusunda] fitnelemek [sınamak] için onlara bol su içirirdik. Kim, kendi RAB'binin hatırlatmasından vazgeçerse [RAB'bi] onu zorlu bir azaba katar.

(Cin 16)

Hüseyin Atay Meali:

16-19 Eğer doğru yola girmiş olsalardı, onları denememiz için onları bol sulardık; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, onu çetin bir azaba uğratır. Doğrusu, tapınmalar Allah'adır, öyleyse Allahla beraber başkasını katarak yalvarmayın. Allah’ın kulu Ona yalvarmak için ayağa kalkınca, ona karşı kenetleniverdi."

(Cin 16)

İbni Kesir Meali:

Şayet onlar, yol üzerinde istikameti bulmuş olsalardı; onlara bol bol su içirirdik.

(Cin 16)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlar keşke dosdoğru bir yol takip etselerdi, o zaman onlara o gün, bol sulardan içirirdik.

(Cin 16)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.

(Cin 16)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Eğer onlar doğru yolu tutsalardı ne de olsa Biz onlara bol su içirirdik,

(Cin 16)

Kadri Çelik Meali:

Eğer onlar (insanlar ve cinler hak) yol üzerinde dosdoğru bir istikamet tuttursalardı, mutlaka biz onları bol miktarda su ile suvarırdık.*

(Cin 16)

Mahmut Kısa Meali:

“Bakın, Rabb’imiz buyuruyor ki: “Eğer insanlar ve cinler Kur’an’ı pratik hayata yansıtarak doğru yolda doğru bir şekilde yürümüş olsalardı, üzerlerine bereketli yağmurlar yağdırır ve daha bu dünyada onları ödüllendirerek, hepsini huzur ve esenlik içinde yaşatırdık.”

(Cin 16)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

İsteselerdi doğru yolda gitmeyi, verirdik onlara bol bol sular.

(Cin 16)

Mehmet Türk Meali:

16,17. Eğer (insanlar ve cinler)1 dosdoğru yola girmiş olsalardı, (bu konuda) Biz, kendilerini denemek için onlara bitmez-tükenmez nîmetler2 verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden yüz çevirirse (Rabbin) onu gittikçe şiddeti artan bir azaba sürükler.*

(Cin 16)

Muhammed Celal Şems Meali:

Eğer onlar, (doğru) yol üzerinde olsalardı, Biz onlara mutlaka bol bol su verirdik.

(Cin 16)

Muhammed Esed Meali:

Öyleyse, (bilin ki) onlar, (çağrımızı duyanlar,) şaşmadan (doğru) yoldan gidecek olurlarsa kendilerine sınırsız nimetler yağdıracağız,

(Cin 16)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Eğer onlar doğru yolda yürüselerdi, biz onlara bol bol yağmurlarla yaşamlık verirdik.

(Cin 16)

Mustafa Çavdar Meali:

Eğer onlar doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur yağdırır ve bolca nimete gark ederdik.

Bknz: (2/120) - (30/48)»(30/49) - (42/28)

(Cin 16)

Mustafa Çevik Meali:

15-17 Ey Peygamber! Gerçeğin üstünü örtüp inkâr edenler, tevbe edip doğru olana dönmezlerse, cehenneme yakıt olacaklardır. Davet edildikleri Allah merkezli hayatı yaşamaya yönelirlerse, Biz de onlara gökten indirdiğimiz yağmurla bolca nimetler bahşederiz. Her kim Kur’an ile davet edildiğinden yüz çevirirse, Allah onu çetin bir azaba sürükler.

(Cin 16)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İmdi, eğer onlar yolda doğru dürüst giderlerse, elbet Biz de onları bitimsiz bir suyla sularız;

(Cin 16)

Osman Okur Meali:

Şayet doğru yolda gitselerdi onların (gönüllerine) bol bol su serperdik (yani manen çok rahat olurlardı).

(Cin 16)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve eğer onlar, o yol üzerin de dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol bol su içirirdik.

(Cin 16)

Ömer Öngüt Meali:

Resulüm! Eğer onlar yolda dosdoğru gitselerdi, onlara bol bol su verirdik.

(Cin 16)

Ömer Sevinçgül Meali:

O yolda düzgün yürüselerdi onlara bolca su içirirdik.

(Cin 16)

Sadık Türkmen Meali:

“eğer onlar, doğru yol üzerinde şaşmadan gidecek olurlarsa, elbette onlara bol su/rızık vereceğiz”.

(Cin 16)

Seyyid Kutub Meali:

Eğer onlar doğru yola girselerdi kendilerine gürül gürül su sunardık.

(Cin 16)

Suat Yıldırım Meali:

Allah Teala şöyle buyurur: "Eğer insanlar ve cinler, Allah'ın yolunda dosdoğru yürüselerdi, onlara bol yağmur verir, rızıklarını bollaştırırdık.

(Cin 16)

Süleyman Ateş Meali:

Şayet yolda doğru gitselerdi onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

(Cin 16)

Süleymaniye Vakfı Meali:

(Allah şöyle der:) Doğru yolu tutsalar elbette onlara bol su veririz.

(Cin 16)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(16-17) Eğer doğru yoldan gidecek olurlarsa, onları, sayısız nimetler vererek deneyeceğiz. Kim Rabbini anmaya yanaşmazsa, Allah onu çetin bir azaba uğratacaktır.

(Cin 16)

Şaban Piriş Meali:

Eğer doğru yolda yürüselerdi, onlara bol bol yağmur verirdik.

(Cin 16)

Talat Koçyiğit Meali:

16-17 Halbuki onlar, İslam'ın yoluna yönelmiş olsalardı, denemek için onlara bol bol su içirirdik. Kim de Rabbının zikrinden yüz çevirirse, Allah da onu çok ağır bir azaba sokar.

(Cin 16)

Tefhimul Kuran Meali:

Eğer onlar (insanlar ve cinler), yol üzerinde 'dosdoğru bir istikamet tuttursalardı', mutlaka biz onlara bol miktarda su içirir (tükenmez bir rızık ve nimet verir)dik.

(Cin 16)

Ümit Şimşek Meali:

Eğer insanlar ve cinler doğru yolda gitselerdi, Biz onları bol bol yağmurla rızıklandırırdık.

(Cin 16)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık,

(Cin 16)

Rashad Khalifa Meali:

If they remain on the right path, we will bless them with abundant water.

(Cin 16)