72. Cin Suresi / 17.ayet

Ve bu nimetlerle onları sınardık. Kim Rabbinin zikrinden/Kuran’dan yüz çevirirse bilsin ki Rabbi onu katlanması zor bir azaba çarptırır.

Bknz: (22/11)(89/15)»(89/20)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 17 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sınamak için onları böylece ve kim, Rabbini anmaktan yüz çevirirse onu, gittikçe artıp duran bir azaba sokar.

(Cin 17)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ki, kendilerini bununla denemek için (böyle yapılmaktadır) . Kim Rabbinin Zikrinden (Kur’an-ı Kerim’den ve emirlerinden) yüz çevirirse, (Allah) onu 'gittikçe şiddeti artan' bir azaba sürüklemiş olacaktır.

(Cin 17)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şükür mü yoksa inkâr mı edecekler diye onları denemek için rızıklarını bollaştırdık. Kim Rabbine itaat ve ibadetten yüz çevirirse, Rabbi onu şiddetli ve artıp duran bir azaba sokar.

(Cin 17)

Adem Uğur Meali:

Bu hususta kendilerini denememiz için, Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Ahmet Hulusi Meali:

Onları, onunla denerdik ne oldukları açığa çıksın diye. Kim Rabbinin zikrinden (hatırlattığı Hakikatinden) yüz çevirirse, onu gittikçe şiddetlenen bir azaba sokar!

(Cin 17)

Ahmet Tekin Meali:

Onları bu yolla denemek için akıtırdık. Kim, Rabbinin övünç kaynağı kitabından, Kur'ân'dan, zikirden, şeriattan yüz çevirir, Kur'ân öğrenimini, öğretimini, şeriatı, Allah'ı zikri engelleyici tedbirler alırsa Rabbi onu, devamlı artan dehşetli cezalara çarptırır, azaplara uğratır.

(Cin 17)

Ahmet Varol Meali

Bununla onları imtihan etmek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu zor bir azaba sokar.

(Cin 17)

Ali Bulaç Meali:

Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah), onu 'gittikçe şiddeti artan' bir azaba sürükler.

(Cin 17)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kendilerini bu nimet için deneyelim diye... (Acaba nasıl şükredecekler?) Kim de Rabbine ibadet etmekten yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar.

(Cin 17)

Ali Rıza Sefa Meali:

Böylece, onları sınayalım diye. Zaten Efendisinin Öğretisinden kim yüz çevirirse, onu, gittikçe artan bir cezaya uğratacaktır.

(Cin 17)

Ali Ünal Meali:

Esasen, kendilerine verdiğimiz her bir nimetle onları imtihan ederiz. Kim Rabbisinin öğüt ve talimat (yüklü kitab) ından yüz çevirirse, Rabbisi onu, gittikçe artıp kendisini yutacak bir azaba düçar eder.

(Cin 17)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ki onları o nimet içinde imtihan edelim. Artık kim Allah’ın zikrinden yüz çevirirse, Allah onu meşakkatli, ağır bir azaba geçirir.”

(Cin 17)

Bayraktar Bayraklı Meali:

-"Eğer doğru yolda yürüselerdi, onları onun içinde imtihan edelim diye bol su ile suvarırdık. Kim Rabbinin öğüdünden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

(Cin 17)

Bekir Sadak Meali:

(16-17) Ama dogru yola girmis olsalardi, onlari bu hususta denememiz icin onlara bol su icirirdik; kim Rabbini anmaktan yuz cevirirse, Rabbi onu gittikce artan bir azaba ugratir.

(Cin 17)

Besim Atalay Meali:

16,17. Eğer yolda doğru yürüselerdi, —bununla onları sınamak için— bol su ile su verirdik onlara, Tanrısını anmaktan yüz çeviren kimseyi, Tanrısı yorucu azaba atar!

(Cin 17)

Celal Yıldırım Meali:

(16-17) Eğer onlar o yolda dosdoğru gitselerdi, bununla denememiz için kendilerine bol su içirirdik. Kim Rabbini anmaktan yüzçevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sevkeder.

(Cin 17)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.*

(Cin 17)

Diyanet İşleri Eski Meali:

16,17. Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(16-17) Yine de ki: "Bana şöyle de vahyedildi: 'Eğer yolda dosdoğru olurlarsa, mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden (Kur'an'dan) yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar."

(Cin 17)

Diyanet Vakfı Meali:

16, 17. Şayet doğru yolda gitselerdi, bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Rabbin) onu gitgide artan çetin bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Edip Yüksel Meali:

Ki onunla onları sınayalım. Kim Rabbinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve yokuşlu bir cezaya süreriz.

(Cin 17)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki onları onun içinde imtihan edelim, her kim de rabbının zikrinden yüz çevirirse o onu gittikçe yükselen bir azaba sokar

(Cin 17)

Elmalılı Yeni Meali:

Onları onun içinde imtihan edelim diye. Her kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse O, onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.

(Cin 17)

Erhan Aktaş Meali:

Onları bu nimetlerle sınardık. Kim Rabb'inin öğüdünden yüz çevirirse, O da onu çok şiddetli bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Gültekin Onan Meali:

Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Tanrı), onu 'gittikçe şiddeti artan' bir azaba sürükler.

(Cin 17)

Hakkı Yılmaz Meali:

16-17 Ve eğer onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette onlara, kendilerini saf hâle getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından/ Rabbinin öğüdünden; Kur’ân'dan yüz çevirirse, O da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar.

(Cin 17)

Harun Yıldırım Meali:

Onları bu konuda deneyelim diye... Kim Rabbinin öğütünden yüz çevirirse onu zorlu bir azaba sokar.

(Cin 17)

Hasan Basri Çantay:

Bu hususda onları imtihaana çekelim diye. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse (Rabbi) onu (üstüne çıkıb yükselecek ve mağlub edecek) çetin bir azaba sokar.

(Cin 17)

Hayrat Neşriyat Meali:

Tâ ki onları, onda (o bolluk içinde) imtihân edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden(Kur'ân'dan) yüz çevirirse, (Rabbi de) onu çetin bir azâba sokar!

(Cin 17)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(16-17) Şayet, onlar [cinler] tarikata/açılmış yola yönelmiş olsalardı, kendilerini onda [nimet konusunda] fitnelemek [sınamak] için onlara bol su içirirdik. Kim, kendi RAB'binin hatırlatmasından vazgeçerse [RAB'bi] onu zorlu bir azaba katar.

(Cin 17)

İbni Kesir Meali:

Ki onları bununla tecrübe edelim. Kim Rabbının zikrinden yüz çevirirse; onu, gittikçe artan bir azaba uğratır.

(Cin 17)

İlyas Yorulmaz Meali:

Biz onları yeryüzünde deniyoruz. Kim Rabbinin gönderdiği öğütten (Kur'an dan) yüz çevirirse, onu sürekli artan bir azaba sokarız.

(Cin 17)

İskender Ali Mihr Meali:

Onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır.

(Cin 17)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

onları bu işde sınayalım diye. Herkim çalabının Kur'an'ından yüz çevirecek olursa O da onu dayanılmaz bir azaba sokar.

(Cin 17)

Kadri Çelik Meali:

Onları bu hususta imtihan edelim (diye bol miktarda su ile suvarırdık). Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah,) onu şiddetli bir azaba sürükler.

(Cin 17)

Mahmut Kısa Meali:

“Fakat şunu da iyi bilin ki, Biz bu nîmetleri, onları bu göz alıcı nîmetler içinde yaşatarak imtihân etmek için veriyoruz. O hâlde, her kimdünyanın lüks ve refahına dalar da Rabb’inin öğüt ve uyarılarından yüz çevirirse, Allah onu çok şiddetli bir azâba mahkûm edecektir!”

(Cin 17)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nice nimetler onlar için imtihan vesilesidir birer birer. Çevirirse yüzünü Rab'binden, onlar için elim azap vardır.

(Cin 17)

Mehmet Türk Meali:

16,17. Eğer (insanlar ve cinler)1 dosdoğru yola girmiş olsalardı, (bu konuda) Biz, kendilerini denemek için onlara bitmez-tükenmez nîmetler2 verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden yüz çevirirse (Rabbin) onu gittikçe şiddeti artan bir azaba sürükler.*

(Cin 17)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu (da) onları sınamak içindi. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, O kendisini gittikçe artan bir azabın içine atacaktır.

(Cin 17)

Muhammed Esed Meali:

ve onları bu yolla deneyeceğiz çünkü Rabbini anmaktan uzaklaşanı Allah, en şiddetli azaba uğratır.

(Cin 17)

Mustafa Çavdar Meali:

Ve bu nimetlerle onları sınardık. Kim Rabbinin zikrinden/Kuran’dan yüz çevirirse bilsin ki Rabbi onu katlanması zor bir azaba çarptırır.

Bknz: (22/11) - (89/15)»(89/20)

(Cin 17)

Mustafa Çevik Meali:

15-17 Ey Peygamber! Gerçeğin üstünü örtüp inkâr edenler, tevbe edip doğru olana dönmezlerse, cehenneme yakıt olacaklardır. Davet edildikleri Allah merkezli hayatı yaşamaya yönelirlerse, Biz de onlara gökten indirdiğimiz yağmurla bolca nimetler bahşederiz. Her kim Kur’an ile davet edildiğinden yüz çevirirse, Allah onu çetin bir azaba sürükler.

(Cin 17)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(bunu, nimet) içinde yüzdürerek sınamak için (yaparız); ama Rabbinin vahyinden yüz çeviren kimseyi de pek zorlu bir mahrumiyete mahkum ederiz.

(Cin 17)

Osman Okur Meali:

Bizim zikrimizden (Kur’andan) yüz çevirene gelince git gide artan azapla (yani müthiş bir iç huzursuzluğu ile kalbini) daraltarak (belki dönerler diye) imtahan ederiz.

(Cin 17)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Onları bu hususta imtihana çekelim diye. Ve her kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse onu da pek meşakkatli bir azaba sevkederiz.

(Cin 17)

Ömer Öngüt Meali:

Bu nimet içinde onları imtihan edelim diye. Kim Rabbini zikirden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Sadık Türkmen Meali:

Ki onlara, bununla yaptıklarının karşılığını veriyoruz! Kim Rabbinin hatırlatmasından yüz çevirirse, onu gittikçe artan çetin bir azaba uğratır.

(Cin 17)

Seyyid Kutub Meali:

Böylece onları sınavdan geçirirdik. Kim Rabbini anmaktan vazgeçerse gittikçe artan ağır azaba çarptırılır.

(Cin 17)

Suat Yıldırım Meali:

Bu nimetimiz onları imtihan etmek içindir. Kim Rabbini hatırlamaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan çetin bir azaba sokar.

(Cin 17)

Süleyman Ateş Meali:

Ki onları, onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse (Rabbi) onu, alt eden bir azaba sokar.

(Cin 17)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Suyu onlara imtihan için veririz. Kim Rabbinin[1] zikrinden (Kitabından) yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe artan bir azaba sokar.

1)Sahibinin kitabından

(Cin 17)

Şaban Piriş Meali:

Bununla onları denerdik. Kim Rabbinin zikrinden/ uyarısından yüz çevirirse, onu çok ağır bir azaba sokar.

(Cin 17)

Tefhimul Kuran Meali:

Ki, kendilerini bununla denemek için. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, (Allah,) onu 'gittikçe şiddeti artan' bir azaba sürükler.

(Cin 17)

Ümit Şimşek Meali:

Böylece onları nimetlerimizle sınarız. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gittikçe artan bir azaba sokar.

(Cin 17)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ki onları, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden/Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.

(Cin 17)

Rashad Khalifa Meali:

We will surely test them all. As for him who disregards the message of his Lord, He will direct him to ever increasing retribution.

(Cin 17)