72. Cin Suresi / 21.ayet

De ki:
– Ben, sizi ne doğru yoldan saptırma ne de sizi doğru yola iletme gücüne sahibim.

Bknz: (7/188)(27/92)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 21 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

De ki: Benim, size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.

(Cin 21)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ey Nebim!) De ki: "Doğrusu Ben, sizin için ne bir zarar verebilirim, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim (Allah’ın izni ve iradesi dışında bunlara malik değilim; görevim tebliğimi tamamlamaktır) ."

(Cin 21)

Abdullah Parlıyan Meali:

De ki: “Benim size bir zarar vermeye de gücüm yetmez, sizi doğru yola götürmeye de.”

(Cin 21)

Adem Uğur Meali:

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

(Cin 21)

Ahmet Hulusi Meali:

De ki: "Kesinlikle, size ne bir zarar verebilirim ve ne de hakikati yaşama olgunluğu oluşturabilirim; (bunlar Allah'ın sizde açığa çıkaracağı şeylerdir!)"

(Cin 21)

Ahmet Tekin Meali:

“Ben size zarar verme yetkisine sahip değilim, size huzurlu ve aydınlık bir hayat sağlamak, hidayete erdirmek de benim yetkim dahilinde değil..

(Cin 21)

Ahmet Varol Meali

De ki: "Ben size ne bir zarar, ne de bir yarar dokundurma gücüne sahibim."

(Cin 21)

Ali Bulaç Meali:

De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim."

(Cin 21)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Ben, size, kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir fayda yapma kudretine sahib değilim.”

(Cin 21)

Ali Rıza Sefa Meali:

De ki: "Ne sizi yitime uğratabilirim ne de sizi doğru yola götürebilirim!"

(Cin 21)

Ali Ünal Meali:

De ki: “Size kendiliğimden ne bir zarar vermeye gücüm yeter, ne de sizi doğruya ulaştırarak bir fayda sağlamaya.”

(Cin 21)

Bahaeddin Sağlam Meali:

De ki: “Ben, size ne zarar vermeye ne de sizi doğru yola iletmeye sahip değilim.”

(Cin 21)

Bayraktar Bayraklı Meali:

De ki: "Ben size ne bir zarar verebilirim, ne de doğruya ulaştırabilirim."

(Cin 21)

Bekir Sadak Meali:

De ki: «Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir degilim.»

(Cin 21)

Besim Atalay Meali:

Diyesin ki: «Ne sizleri bir zarara, ne de doğru yola iletmeye gücüm yetişir benim»

(Cin 21)

Celal Yıldırım Meali:

De ki: Ben size ne bir zarara, ne de doğru yolu gösterip yarar sağlamaya mâlik değilim.

(Cin 21)

Cemal Külünkoğlu Meali:

De ki: “Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim.”

(Cin 21)

Diyanet İşleri Eski Meali:

De ki: "Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kadir değilim."

(Cin 21)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

De ki: "Şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim."

(Cin 21)

Diyanet Vakfı Meali:

De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.

(Cin 21)

Edip Yüksel Meali:

De ki, 'Ben size ne bir zarar ne de bir yarar verme gücüne sahip değilim.'

(Cin 21)

Elmalılı Orjinal Meali:

De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar, ne de bir irşad yapamam

(Cin 21)

Elmalılı Yeni Meali:

De ki: "Haberiniz olsun, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim, ne de bir irşad yapabilirim.

(Cin 21)

Erhan Aktaş Meali:

De ki: "Ben, size bir zarar verme[1] ve sizi irşad[2] etme gücüne sahip değilim."

1)Sizi doğru yoldan çıkarma.
2)Sizi doğru yola iletme. Ben yalnızca çağrıcıyım.

(Cin 21)

Gültekin Onan Meali:

De ki: "Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.

(Cin 21)

Hakkı Yılmaz Meali:

De ki: “Şüphesiz ben, sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem.”

(Cin 21)

Harun Yıldırım Meali:

De ki: “Şüphesiz ben, size ne bir zarar ne de bir iyilik imkanına sahip değilim.”

(Cin 21)

Hasan Basri Çantay:

De ki: "Hakıykat ben sizin için ne bir zarar (yapmak), ne de bir hayır (getirmek kudretine) malik değilim".

(Cin 21)

Hayrat Neşriyat Meali:

De ki: “Şübhesiz ki ben (kendi başıma), sizin için ne bir zarara, ne de bir faydaya sâhib olabilirim.”

(Cin 21)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Gerçekten ben, sizin için ne bir sıkıntıya ne de bir olgunluğa (doğruya) sahibim." de.

(Cin 21)

İbni Kesir Meali:

De ki: Ben; size zarar vermeye de, iyilik yapmaya da muktedir değilim.

(Cin 21)

İlyas Yorulmaz Meali:

Deki “Ben size ne bir zarar vermeye, nede sizi doğru yola iletme gücüne sahip değilim.”

(Cin 21)

İskender Ali Mihr Meali:

De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”

(Cin 21)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

De ki: «İşte benim size yapacağım ne bir kötülük, ne de bir iyilik yoktur.»

(Cin 21)

Kadri Çelik Meali:

De ki: “Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar ve ne de bir yarar sağlayabilirim.”

(Cin 21)

Mahmut Kısa Meali:

Eğer senden mûcizeler isterlerse onlara de ki: “Bakın; ben de sadece sizin gibi bir insanım. Rabb’im izin vermediği sürece, size ne bir zarar verebilirim, ne de dilediğimi doğru yola iletebilirim.”

(Cin 21)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Nasıl bir yararım yada zararım olur ki mümkün değil" de

(Cin 21)

Mehmet Türk Meali:

(Ve onlara): “Doğrusu ben size zarar da veremem, fayda da sağlayamam.” de.

(Cin 21)

Muhammed Celal Şems Meali:

De ki: “Şüphesiz size zarar (vermek) veya doğru yol (göstermek) elimde değildir.”

(Cin 21)

Muhammed Esed Meali:

De ki: "Size zarar vermek yahut doğruyu eğriden ayırd etme bilinciyle sizi donatmak benim elimde değildir".

(Cin 21)

Mustafa Çavdar Meali:

De ki: – Ben, sizi ne doğru yoldan saptırma ne de sizi doğru yola iletme gücüne sahibim.

Bknz: (7/188) - (27/92)

(Cin 21)

Mustafa Çevik Meali:

21-24 De ki: “Allah’la birlikte başka Rab ve ilahlar edinirsem, Allah’tan gelecek azaptan beni kimse koruyamaz, sığınacak bir yer de bulamam. Benim görevim, sizi yaratılışınızın sebebi olan hayat nizamını yaşamaya davettir. Artık iyice bilinsin ki kim, Allah’a ve Rasûlüne isyan edip başkaldırırsa, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşine atılacaktır. İşte o zaman geldiğinde müşrik kalmakta inatla direnenler, yardım beklediklerinin hiçbir işe yaramadıklarını, sayılarının da hiçbir anlamı olmadığını görüp anlayacaklar.”

(Cin 21)

Mustafa İslamoğlu Meali:

De ki: "Ne zarar (ve yarar) verebilirim, ne de hidayet (ve dalalete) götürebilirim.

(Cin 21)

Osman Okur Meali:

De ki: "Ben size (Allah bir güç vermedikçe, tabiat üstü bir güçle) zarar vermeye de iyilik yapmaya da gücüm yetmez."

(Cin 21)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

De ki: «Doğrusu ben sizin için ne bir zarara ve ne de bir faideye malik değilim.»

(Cin 21)

Ömer Öngüt Meali:

De ki: "Şüphesiz ki ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da kâdir değilim. "

(Cin 21)

Sadık Türkmen Meali:

De ki: “Doğrusu ben size bir zarar ve bir fayda verme gücüne sahip değilim.”

(Cin 21)

Seyyid Kutub Meali:

De ki: «Ben size ne zarar verebilirim ve ne de fayda sağlayabilirim.»

(Cin 21)

Suat Yıldırım Meali:

De ki: "Benim size ne zarar vermeye ve ne de en büyük fayda olan hidayete ulaştırmaya gücüm yeter.

(Cin 21)

Süleyman Ateş Meali:

De ki: "Ben size ne zarar, ne de akıl verme gücüne sahip değilim."

(Cin 21)

Süleymaniye Vakfı Meali:

De ki "Size bir zarar verecek güçte olmadığım gibi sizi olgunlaştıracak güçte de değilim."

(Cin 21)

Şaban Piriş Meali:

De ki: -Benim size bir zarar vermeye de iyilik etmeye de gücüm yetmez.

(Cin 21)

Tefhimul Kuran Meali:

De ki: «Doğrusu ben, sizin için ne bir zarar, ne de bir yarar (irşad) sağlayabilirim.»

(Cin 21)

Ümit Şimşek Meali:

De ki: Size ne bir zarar vermeye benim gücüm yeter, ne de iyilik yapmaya.

(Cin 21)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."

(Cin 21)

Rashad Khalifa Meali:

Say, "I possess no power to harm you, nor to guide you."

(Cin 21)