72. Cin Suresi / 23.ayet

– Benim görevim, Allah’tan gelen vahyi size tebliğ etmek böylece bana yüklediği elçilik görevini yerine getirmekten ibarettir.
Artık kim Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine isyan ederse bilsin ki böylelerin hakkı ebedi kalmak üzere cehennem ateşini boylamaktır.

Bknz: (5/67)(13/40)(24/54)

Mustafa Çavdar Meali

Cin 23 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Bana düşen, ancak Allah'tan tebliğdir ve onun hükümlerini size bildirmektir; ve kim, Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse artık onun hakkıdır cehennem ateşi, ebedi olarak da kalır orada.

(Cin 23)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"(Benim görevim) Sadece Allah'tan olanı ve O'nun risalet mesajını tebliğ edip (açıklamaktır) . Kim Allah'a ve O'nun Elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Abdullah Parlıyan Meali:

Benim görevim ancak Allah'tan geleni ve O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse, onun cezası ebediyyen kalacağı cehennem ateşidir.”

(Cin 23)

Adem Uğur Meali:

(Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Ahmet Hulusi Meali:

Sadece Allah'tan bir bildirim ve O'nun risaletleri istisna! Kim Allah'a ve Rasulüne asi olursa, sonsuza dek içinde kalacağı cehennem ateşi vardır!

(Cin 23)

Ahmet Tekin Meali:

“Ancak Allah'tan geleni, Kur'ân'ı tebliğ ederek, peygamberlik görevimi yerine getirerek azaptan kurtulabilirim. Allah ve Rasulüne, Kur'âna ve sünnete karşı gelenlere, âsî olanlara Cehennem ateşi vardır. O ateşte ebedî kalırlar.”

(Cin 23)

Ahmet Varol Meali

(Benim yaptığım) sadece Allah'tan geleni ve onun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Ali Bulaç Meali:

"(Benim görevim,) Yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ben ancak Allah'dan ve gönderdiklerinden bir tebliğ yaparım. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan ederse, muhakkak ona cehennem ateşi vardır; orada devamlı kalıcılar olmak üzere...

(Cin 23)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Yalnızca, Allah'tan gelenleri duyurabilirim ve O'nun elçilik görevlerini yerine getirebilirim!" Allah'a ve O'nun elçisine kim karşı gelirse, artık, onun için kesinlikle cehennem vardır. Sonsuza dek orada kalacaklardır.

(Cin 23)

Ali Ünal Meali:

“(Benim yapabileceğim ve yapmam gereken şey), ancak Allah ile ilgili gerçekleri ve O’nun mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah’a ve Rasûlü’ne isyan ederse, hiç şüphesiz onun için, hem de içinde ebedî kalmak üzere Cehennem ateşi vardır.”

(Cin 23)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ben ancak Allah’tan gelen vahiyleri ulaştırmak ve O’nun mesajlarını iletmek işine sahibim. Artık kim Allah’a ve elçisine karşı gelse, onun için, içinde ebedî kalacağı Cehennem ateşi vardır.”

(Cin 23)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Benim elimden gelen sadece Allah'ın mesajını ulaştırmak ve emirlerini bildirmektir. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse, bilsin ki ona içinde süreli kalacağı cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Bekir Sadak Meali:

«Benim yaptigim yalniz, Allah katindan olani, O'nun gonderdiklerini tebligdir. Allah'a ve peygamberine kim karsi gelirse ona, icinde sonsuz ve temelli kalinacak cehennem atesi vardir.»

(Cin 23)

Besim Atalay Meali:

İşim ancak, Allahın katından gelmiş olanla, emirlerini eriştirmektir; hem Allaha, hem de peygambere karşı koyana cehennem ateşi var, orda tüm sonsuz kalırlar!

(Cin 23)

Celal Yıldırım Meali:

(Benim görevim) ancak Allah'tan geleni, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz ki onun için, içinde devamlı ebediyyen kalacakları Cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“(Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun elçisine karşı gelirse, bilsin ki ona, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.”

(Cin 23)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Benim yaptığım yalnız, Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Allah'a ve Peygamberine kim karşı gelirse ona, içinde sonsuz ve temelli kalınacak cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O'nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Diyanet Vakfı Meali:

(Benim yaptığım) ancak Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, bilsin ki ona, (kendi gibilerle birlikte) içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Edip Yüksel Meali:

'Ancak ALLAH'tan bir duyuruyu ve mesajını iletirim.' Artık kim ALLAH'a ve elçisine karşı gelirse içinde ebedi kalacağı cehennem ateşini hakeder.

(Cin 23)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ancak Allahdan ve risalatından bir tebliğ yapabilirim, her kim de Allaha ve Resulüne ısyan ederse muhakak ki ona Cehennem ateşi var, içinde ebeda kalmak üzere onlar

(Cin 23)

Elmalılı Yeni Meali:

Ancak Allah'tan ve elçilik görevlerinden bir tebliğ yapabilirim. Her kim de Allah'a ve Rasulüne isyan ederse, muhakkak ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Erhan Aktaş Meali:

"Bana düşen sadece Allah'tan aldığım vahyi size duyurmak ve gönderileni iletmektir. Kim Allah'a ve O'nun Rasul'üne karşı gelirse, bilsin ki onun için kesintisiz olarak sürekli içinde kalacağı Cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Gültekin Onan Meali:

"(Benim görevim ) yalnızca Tanrı'dan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Tanrı'ya ve O'nun elçisine isyan ederse içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır."

(Cin 23)

Hakkı Yılmaz Meali:

22-23 De ki: “Gerçek şu ki Allah'tan beni, Allah'tan tebliğler ve O'nun elçiliği görevleri dışında hiçbir kimse hiçbir zaman kurtaramaz. Ben O'nun astlarından bir sığınak da hiçbir zaman bulamam. Artık kim Allah'a ve O'nun Elçisi'ne karşı çıkarsa, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar.

(Cin 23)

Harun Yıldırım Meali:

“Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajları hariç... Kim Allah’a ve Rasul’üne isyan ederse; hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır, orada ebediyyen kalacaklardır.”

(Cin 23)

Hasan Basri Çantay:

"(Benim elimden gelen) ancak Allahdan olanı, Onun gönderdiklerini tebliğdir. Kim Allaha ve peygamberine ısyan ederse şübhesiz onun için cehennem ateşi vardır, kendileri orada ebedi, daim kalıcılar olmak üzere.

(Cin 23)

Hayrat Neşriyat Meali:

“(Benim yapabileceğim) ancak Allah'dan ve O'nun gönderdiklerinden bir tebliğdir.” O hâlde kim Allah'a ve Resûlüne isyân ederse, artık şübhesiz ki ona Cehennem ateşi vardır;(ve onlar) orada ebedî olarak kalıcıdırlar.

(Cin 23)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(22-23) "Gerçekten, Allah'tan [gelen herhangi bir şeye karşı] hiçbir kişi asla bana yakınlık edemez (kurtaramaz). Ondan beride herhangi bir dayanak asla bulamam. Ancak, Allah'tan bir duyuruya ve onun mesajına [sahibim].¹" de. Kim, Allah'a ve Elçisi'ne isyan ettiyse, [bilsin ki] kendisi için içinde ebediyen kalıcı oldukları cehennemin ateşi vardır.

(Cin 23)

İbni Kesir Meali:

Benim vazifem; ancak Allah katından olanı ve O'nun risaletlerini tebliğ etmektir. Kim, Allah'a ve Rasulüne isyan ederse; muhakkak ki onun için, cehennem ateşi vardır. Orada ebediyyen kalacaklardır.

(Cin 23)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yalnızca beni Allah dan gelen açıklamalar ve onun gönderdiği ayetler kurtarır. Kim Allah'a ve O nun elçisine isyan edip baş kaldırırsa, elbetteki onun için sürekli kalacağı cehennem ateşi var.

(Cin 23)

İskender Ali Mihr Meali:

(Bu) sadece Allah’tan olanı tebliğ ve O’nun risaletidir. Ve kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için, içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Ancak, benim için Allah'tan olanı, Onun gönderdiklerini bildirmek var, okadar. Herkim Allah'a, Onun elçilerine karşı ayaklanacak olursa artık onun için Cehennem ateşi vardır. O hep orada kalacaktır.

(Cin 23)

Kadri Çelik Meali:

“Yalnızca Allah'tan (gelen hükümleri) tebliğ etmek ve mesajlarını iletmek dışında (bir sığınak bulamam). Kim Allah'a ve O'nun resulüne isyan ederse, şüphesiz onun için, içinde sonsuz ve temelli kalıcılar oldukları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Mahmut Kısa Meali:

“Çünkü ben de sizin gibi bir insanım ve görevim, sadece, Allah’tan gelen mesajlarıörnek uygulama ve açıklamalarla sizlere ulaştırarak O’nun bana verdiği elçilik görevini yerine getirmekten ibarettir.” O hâlde ey insanlar ve cinler, dinleyin: Her kim Allah’a ve Elçisine başkaldıracak olursa, onun hakkı, sonsuza dek içinde kalacağı cehennem ateşidir!

(Cin 23)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

“Nakletmektir Allah'ın mesajlarını. Benim vazifem budur sadece, Cehennem ateşi ebedi vardır.” Kim isyan ederse Allah'ın elçisine

(Cin 23)

Mehmet Türk Meali:

22,23. (Bir de onlara): “Eğer Allah’ın benimle gönderdiklerini sizlere duyurmazsam,1 kesinlikle bana Allah’tan (gelecek bir azaptan) beni kimse kurtaramaz ve kesinlikle ben, Onun dışında sığınacak (bir makam da) bulamam. (Şunu iyi bilin ki,) Allah’a ve Onun Elçisine isyan edenlere, içerisinden hiç çıkmayıp, sürekli kalacakları cehennem ateşi vardır.” de.*

(Cin 23)

Muhammed Celal Şems Meali:

“(Görevim, ancak) Allah’ın sözünü ve O’nun mesajlarını ulaştırmaktır. Allah ile Peygamberi’ne itaatsizlik edenlere, mutlaka Cehennem ateşi olacaktır. Onlar, orada uzun süre kalacaklar.”

(Cin 23)

Muhammed Esed Meali:

eğer Allah'ın mesajlarını ve O'ndan (bana ulaşan aydınlığı dünyaya) duyurmamış olsaydım." Allah'a ve Elçisi'ne isyan edenlere gelince, şüphe yok ki onları içinde sonsuza dek kalacakları cehennem ateşi beklemektedir.

(Cin 23)

Mustafa Çavdar Meali:

– Benim görevim, Allah’tan gelen vahyi size tebliğ etmek böylece bana yüklediği elçilik görevini yerine getirmekten ibarettir. Artık kim Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine isyan ederse bilsin ki böylelerin hakkı ebedi kalmak üzere cehennem ateşini boylamaktır.

Bknz: (5/67) - (13/40) - (24/54)

(Cin 23)

Mustafa Çevik Meali:

21-24 De ki: “Allah’la birlikte başka Rab ve ilahlar edinirsem, Allah’tan gelecek azaptan beni kimse koruyamaz, sığınacak bir yer de bulamam. Benim görevim, sizi yaratılışınızın sebebi olan hayat nizamını yaşamaya davettir. Artık iyice bilinsin ki kim, Allah’a ve Rasûlüne isyan edip başkaldırırsa, içinde ebedî kalmak üzere cehennem ateşine atılacaktır. İşte o zaman geldiğinde müşrik kalmakta inatla direnenler, yardım beklediklerinin hiçbir işe yaramadıklarını, sayılarının da hiçbir anlamı olmadığını görüp anlayacaklar.”

(Cin 23)

Mustafa İslamoğlu Meali:

tabi ki eğer, Allah'tan gelen görevi ve O'nun mesajlarını iletmemiş olsaydım... Artık kim Allah'a ve Elçi'sine karşı gelirse, iyi bilsin ki onun payına içinde ebedi kalacağı Cehennem düşecektir.

(Cin 23)

Osman Okur Meali:

“(Benim görevim,) yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun rasülüne karşı gelirse, bilsin ki ona, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.”

(Cin 23)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ancak Allah'tan ve O'nun gönderdiklerinden bir tebliğdir ve her kim Allah'a ve onun resûlüne isyan ederse, artık şüphe yok ki,onun için cehennem ateşi vardır, orada ebedîyen kalıcılar olmak üzere.

(Cin 23)

Ömer Öngüt Meali:

Benim yaptığım sadece Allah katından olanı, O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve Peygamber'ine isyan ederse, ona içinde ebedî kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Sadık Türkmen Meali:

(benim görevim) Allah’tan gelen vahyi (Kur’an’ı) ve O’nun mesajlarını (sizlere) iletmektir/ulaştırmaktır”. Kim Allah’a ve elçisine isyan ederse ona muhakkak ki, içinde sonsuz olarak kalacakları cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Seyyid Kutub Meali:

Benim görevim, sadece Allah'tan gelen direktifleri, O'nun mesajını duyurmaktır. Allah'a ve Peygamber'e başkaldıranları, içinde sürekli kalacakları cehennem ateşi bekliyor.

(Cin 23)

Suat Yıldırım Meali:

Benim vazifem sadece Allah'ın mesajlarını tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve Elçisine isyan ederse, ona cehennem ateşi vardır, hem de ebedi kalmak üzere oraya girecektir.

(Cin 23)

Süleyman Ateş Meali:

Benim yapabileceğim sadece Allah'tan (bana vahyedilenleri) size duyurmak ve O'nun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve Elçisine baş kaldırırsa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Benim görevim, Allah'tan geleni, O'nun gönderdiklerini tebliğden ibarettir. Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse yeri cehennem ateşidir. Onlar orada ölmezler, sonsuza dek kalırlar.

(Cin 23)

Şaban Piriş Meali:

Ancak Allah'tan bir duyuru ve elçilik görevi(ni yerine getiriyorum.) Kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse, onun için, içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Tefhimul Kuran Meali:

«(Benim görevim,) Yalnızca Allah'tan olanı ve O'nun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Kim Allah'a ve O'nun Resulüne isyan ederse, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere onun için cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Ümit Şimşek Meali:

Bana düşen, Allah tarafından gönderilenleri tebliğ etmekten ibarettir. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, onun için, ebediyen içinde kalmak üzere Cehennem ateşi vardır.

(Cin 23)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ancak Allah'tan bir tebliğ ve O'nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim." Allah'a ve O'nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Sürekli içinde kalacaklardır.

(Cin 23)

Rashad Khalifa Meali:

"I deliver GOD's proclamations and messages." Those who disobey GOD and His messenger incur the fire of Hell, wherein they abide forever.

(Cin 23)