35. Fatır Suresi / 11.ayet

Allah, sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan/spermden yaratmış. Sonra sizi dişi ve erkekler olarak çiftler kılmıştır. Hiçbir dişi O’nun bilgisi/koyduğu yasa dışında ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kişinin ömrünün uzun veya kısa olması ancak O’nun koyduğu yasalara bağlıdır. Zira bütün bunları yapmak Allah’a çok kolaydır.

Bknz: (16/4)(21/30)(80/17)»(80/23)

Mustafa Çavdar Meali

Fatır 11 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve Allah, sizi topraktan yaratmıştır, sonra bir katre sudan, sonra da size eşler halketmiştir. Hiçbir kadın, onun bilgisi olmadıkça gebe kalamaz ve doğuramaz ve hiçbir ömrü uzun adam, ömür süremez ve hiç kimsenin ömrü eksilmez ki bunlar, kitapta mukadder olmasın; şüphe yok ki bu, Allah'a pek kolaydır.

(Fatır 11)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan (yapıp varlığa çıkardı) . Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür süren (varlığın) ömrünün uzatılması veya ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da yazılı) dır. Ve kuşkusuz bu (karmaşık plan ve program) Allah’a kolaydır.

(Fatır 11)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve hatırlayın Allah sizin herbirinizi önceden topraktan yaratmış, sonra bir damla sudan, sonra sizi çift çift kıldı. Hiçbir dişi O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir. Allah'ın fermanında öngörülmedikçe, hiç kimse ömrünü uzatamaz ve hiç kimse de onu kısaltamaz. Ama bunlar şüphesiz Allah için kolaydır.

(Fatır 11)

Adem Uğur Meali:

Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı; sonra sizi çiftler (ikili genetik sarmal) olarak meydana getirdi. O'nun (genetik sarmaldan açığa çıkan) ilmi dışında hiçbir dişi (üreten) ne hamile kalır (üretim aşamasına geçer) ve ne de doğurur (yeni bir canlı meydana getirir)... Bir yaşam sahibinin ömür süresi muhakkak bir kitapta (yaratılış genetik kodlarında) yazılıdır! Muhakkak ki bu Allah üzerine çok kolaydır.

(Fatır 11)

Ahmet Tekin Meali:

Allah sizi topraktan yarattı. Sonra sizi bir katre sıvıdan, spermden, yumurtadan üretti. Sonra sizi iki ayrı cins halinde yaratarak, evli çiftler durumuna getirdi. O'nun bilgisi, planı, iradesi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne doğurur. Dünyaya gelmiş birisine ömür verilmesi, ömrünün uzatılması; ömründen kısaltılma da mutlaka bir kitapta, kütükte, bilgi işlem merkezinde, Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. Hiçbir şey tesadüfî değildir. Bunun icrası, Allah'a çok kolaydır.*

(Fatır 11)

Ahmet Varol Meali

Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı sonra sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi dışında hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Ali Bulaç Meali:

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah sizi (Âdem'den, Âdem'i de) bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun izni ve ilmi olmaksızın hiç bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Kendisine ömür verilenin ömrünün uzatılması, ömründen eksiltilmesi muhakkak bir kitabda (Levh-i Mahfuz'da veya Allah'ın ilminde) yazılıdır. Şüphe yok ki bu (sayılanlar) Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah, sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yarattı. Sonra, sizi çiftler yaptı. O'nun bilgisi dışında, hiçbir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Yaşayan bir varlığa ömür verilmesi de ömrünün kısaltılması da bir Kitap'ta kayıtlıdır. Aslında, işte bu, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

Ali Ünal Meali:

Allah, sizi(n ilk babanızı) topraktan yarattı (ve her birinizi yine temel malzeme olarak) topraktan, sonra (erkekten ve kadından gelip birleşen) birkaç damla sıvıdan yaratmakta, sonra da sizi erkek veya dişi kılıp, birbirinize eşler yapmaktadır. Bir dişi, O’nun bilgisi dışında ne hamile kalır, ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilip onun uzun bir hayat sürmesi de veya kısa bir ömür takdir edilip kısa bir hayat sürmesi de mutlaka bir Kitap’ta kayıtlıdır. Bütün bunlar, Allah için pek kolaydır.

(Fatır 11)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah sizi topraktan yarattı. (Meni hücresi oldu.) Sonra sizi o meni hücresinden yarattı (döllenmiş oldu.) Sonra (o döllenmiş yumurtayı, ikiz doğuracak şekilde) sizi çiftler (dişi-erkek) yaptı. O’nun ilmi olmadan, hiçbir dişi hamile kalmaz ve doğurmaz. Canlıların ömürlerinin uzatılması ve ömürlerinin eksiltilmesi, mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz bu, Allah’a çok kolaydır.

(Fatır 11)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah sizi topraktan, sonra embriyodan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır, ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Bekir Sadak Meali:

Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmis, sonra da sizi ciftler halinde varetmistir. Disinin gebe kalmasi ve dogurmasi, ancak O'nun bilgisiyledir. Omru uzun olanin cok yasamasi ve omurlerin azalmasi suphesiz Kitap'dadir. Dogrusu bu Allah'a kolaydir.

(Fatır 11)

Besim Atalay Meali:

Allah, sizi topraktan, sonra da belsuyundan yaratarak, çift eyledi; O'nun bilgisi olmadıkça, hiçbir kadın gebe kalıp doğurmaz; kitapta olmadıkça, ne uzun yaşayan, ne de ömrü kısalan var; bu Allahçin kolaydır

(Fatır 11)

Celal Yıldırım Meali:

Allah sizi topraktan yarattı, sonra bir nutfeden ; sonra da sizi çiftler şeklinde meydana getirdi. Her bir dişinin karnında taşıdığı ve doğurduğu mutlaka O'nun bilgisiyledir. Ömrü uzayanın ömrünün uzaması, ömrü kısalanın ömrünün kısalması mutlaka Kitab'dadır. Şüphesiz ki bu da Allah'a göre cok kolaydır.

(Fatır 11)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah, sizi (önce) topraktan, sonra bir damla sudan (meniden) yarattı. Sonra da iki cinsten (erkek ya da dişi) birisi yaptı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi ne gebe kalabilir ne de doğurabilir. (Allah'ın) fermanında öngörülmedikçe hiç kimse, ömrünü uzatamaz ve hiç kimse de onu kısaltamaz. Kuşkusuz bütün bunlar Allah'a göre çok kolaydır.

(Fatır 11)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da sizi çiftler halinde varetmiştir. Dişinin gebe kalması ve doğurması, ancak O'nun bilgisiyledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve ömürlerin azalması şüphesiz Kitap'dadır. Doğrusu bu Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan (meniden) yarattı. Sonra sizi (erkekli dişili) eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez, yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da yazılı) olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkek-dişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.  *

(Fatır 11)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH sizi topraktan, sonra bir damlacıktan yaratmış ve sonra da sizi çiftler halinde üretmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması ancak O'nun bilgisiyledir. Bir canlının uzun ömürlü olması da ömrünün kısa tutulması da ancak bir kitapta kayda göredir. Bu, ALLAH'a kolaydır.

(Fatır 11)

Elmalılı Orjinal Meali:

Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir nufteden yarattı, sonra sizi çiftler kıldı, onun ılmine ıktiran etmeksizin ne bir dişi hamil olur ne de vaz'eder, bir yaşatılana çok ömür verilmek de, ömründen eksiltmek de behemehal bir kitabda yazılıdır, şübhe yok ki o Allaha göre kolaydır

(Fatır 11)

Elmalılı Yeni Meali:

Hem Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı, sonra da sizi çiftler yaptı. O'nun bilgisi dışında ne bir dişi gebe olabilir, ne de doğurabilir. Bir yaşatılanın ömrünün uzatılması da kısaltılması da kesinlikle bir kitapta yazılıdır, şüphe yok ki, o Allah'a göre çok kolaydır.

(Fatır 11)

Erhan Aktaş Meali:

Allah; sizi topraktan, sonra nutfeden[1] yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi, O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kimseye ömür verilmesi; ömrünün uzaması veya kısalması, hepsi bir Kitap'tadır.[2] Kuşkusuz bu Allah'a kolaydır.

1)Bir damla sıvı.
2)Her şey Allah'ın koyduğu yasalara göre gerçekleşmektedir.

(Fatır 11)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Tanrı'ya göre kolaydır.

(Fatır 11)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve Allah sizi bir topraktan, sonra nutfeden oluşturdu. Sonra sizi çiftler yaptı. Dişi ancak O'nun bilgisi ile hamile olur ve bırakır [doğurur/düşürür]. Kendisine ömür verilenin de ömründen yaşadığı ve ömründen eksilen kesinlikle bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu, Allah'a çok kolaydır.

(Fatır 11)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Allah, sizleri topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çift kıldı. O’nun bilgisi dışında bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Yaşayan birinin ömrünün uzatılması da, kısaltılması da mutlaka bir Kitap’ta yazılıdır. Şüphesiz ki bu, Allah’a kolaydır.

(Fatır 11)

Harun Yıldırım Meali:

Allah sizi (önce) topraktan, sonra meniden yarattı. Sonra sizi çiftler (erkekdişi) kıldı. O'nun bilgisi olmadan hiç bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

Hasan Basri Çantay:

Allah sizi bir toprakdan, sonra bir meniden yaratdı. Sonra da sizi çift çift yapdı. Onun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe olmaz, doğurmaz da. Ömrü uzatılana çok ömür verilmesi, (kısaltılanın) ömründen eksiltilmesi de haaric olmamak üzere (hepsi) bir kitabda (yazılı) dır. Şübhe yok ki bu (nlar). Allaha göre kolaydır.

(Fatır 11)

Hayrat Neşriyat Meali:

Allah ise sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden (hakir bir damla sudan süzülmüş bir hulâsadan) yaratmış, sonra da sizi (erkek ve dişi) çiftler kılmıştır. Fakat O'nun ilmi olmadan hiçbir dişi, ne hâmile kalır, ne de doğurur. Kendine ömür verilen bir kimseye (daha çok) ömür verilmesi de, onun ömründen kısaltılması da ancak bir kitabda (Levh-i Mahfûz'da yazılı)dır. Şübhesiz ki bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Fatır 11)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, sizi bir topraktan, sonra bir saf sudan yarattı, sonra sizi eşler/sınıflar yaptı. Bir dişi[cinsin]den ne varsa ancak onun bilgisiyle taşır (hamile kalır) ve bırakır (doğurur). Bir kitapta olanın dışında hiçbir ömür verilmişe ömür verilmez ve onun ömrümden eksilmez. Gerçekten, işte bunlar Allah'a göre çok kolaydır.

(Fatır 11)

Hüseyin Atay Meali:

Allah sizi topraktan, sonra oğulcuktan yaratmış, sonra da sizi çiftler halinde var etmiştir. Dişinin gebe kalması ve doğurması, ancak O'nun bilgisine göredir. Ömrü uzun olanın yaşaması ve ömrünün kısalması doğrusu bir kitaptadır. Doğrusu bu Allah'a kolaydır.

(Fatır 11)

İbni Kesir Meali:

Allah, sizi topraktan yaratmıştır, sonra bir damla sudan sonra da sizleri çiftler olarak var etmiştir. Hiç bir dişi O'nun bilgisi olmadan hamile kalmaz ve doğum yapmaz. Bir ömürlünün çok yaşaması ve ömrünün azalması ancak kitabdadır. Muhakkak ki bu; Allah' a pek kolaydır.

(Fatır 11)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah sizi topraktan, sonra atılmış bir damla sudan yaratmış, sonra size eşler var etmiştir. Dişi olan taşıdığı yükünü, O nun izni olmadan bırakamaz (doğuramaz). Kendisine yaşayacağı ömür biçilen kimsenin ömründen kısaltılma olmaz, ancak onun ömrü, kitapta belirlenen kadardır. Bunları belirlemek, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra (da) sizi çiftler kıldı. O’nun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez (hamile kalamaz) ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz veya onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra bir atmık damlasından yarattı. Sonra da sizi çift yaptı. Allah'ın bilgisi olmadıkça ne bir dişi gebe kalabilir, ne de doğurabilir. Yaşaması uzatılanın uzatılması da, kısaltılanın kısaltılması da Kitap'ta yazılı bulunmasın olmaz. Çünkü bunlar Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Kadri Çelik Meali:

Allah, sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Mahmut Kısa Meali:

Ey insanlar! Allah’ın size bahşettiği nîmetleri düşünün: Sizin atanız ve ilk insan olan Âdem’i topraktan yaratan, sonra da neslinizin sürmesi için bir damla sudan yaratılışınızı devam ettiren, ayrıca sizi, birbirine uyumlu erkek ve kadın çiftler hâline getiren Odur. O’nun bilgi ve irâdesi dışında ne bir dişi gebe kalabilir, ne de yavrusunu doğurabilir. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömrünün kısaltılması da, mutlaka varlık kanunlarının yazıldığı bir kitapta kayıtlıdır. Bu nasıl olur demeyin! Hiç kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır. O’nun sınırsız ilim, kudret ve merhametini gösteren bir başka örnek:

(Fatır 11)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Allah sizi ilk olarak topraktan, sonra da nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yapmıştır. Tamamıyla onun bilgisi dışında olmaksızın ne bir dişi hamile kalır, ne de doğurur. İşte ömür sürene, ömür verilmesi ve kısalması kitapta yazılır. Bunlar Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Mehmet Türk Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan yarattı. Sonra da sizi birbirinize eşler kıldı. Hiçbir dişi, Onun bilgisi olmadan hamile de olamaz, doğum da yapamaz. Bir canlıya ömür verilmesi de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta1 (yazılı)dır. Gerçekten bu Allah’a göre çok kolaydır.*

(Fatır 11)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah sizi topraktan, sonra (da) azıcık sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Hiçbir dişi onun bilgisi olmadan, ne hamile kalır, ne (de) doğurur. Ömür verilenin uzun ömüre ermesi, ya da ömründen (bir şeyin) eksiltilmesi, ancak bir kitapta (mevcut) olur. Şüphesiz bu, Allah için (pek) kolaydır.

(Fatır 11)

Muhammed Esed Meali:

Ve (hatırlayın) Allah sizi(n her birinizi) topraktan yaratır, sonra da bir damla spermden ve sonra sizi iki cinsten biri şekline sokar. Hiçbir dişi O'nun bilgisi olmadan ne hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir ve (Allah'ın) fermanında öngörülmedikçe hiç kimse ömrünü uzatamaz ve hiç kimse de onu kısaltamaz; ama bunlar, kuşkusuz, Allah için kolaydır.

(Fatır 11)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah, sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan/spermden yaratmış. Sonra sizi dişi ve erkekler olarak çiftler kılmıştır. Hiçbir dişi O’nun bilgisi/koyduğu yasa dışında ne hamile kalabilir ne de doğurabilir. Bir kişinin ömrünün uzun veya kısa olması ancak O’nun koyduğu yasalara bağlıdır. Zira bütün bunları yapmak Allah’a çok kolaydır.

Bknz: (16/4) - (21/30) - (80/17)»(80/23)

(Fatır 11)

Mustafa Çevik Meali:

Ey insanlar! Allah sizi önce topraktan sonra da üreyip, çoğalmanız aşamasında, bir damla su olan meniden dişiler ve erkekler olarak yarattı. Hiçbir dişi Allah’ın izni ve bilgisi dışında ne hamile kalabilir ne de doğum yapabilir. Hiçbir insanın ömrü O’nun yasaları dışında ne uzatılabilir ne de kısaltılabilir, şüphesiz bunları belirleme yetkisi yalnız Allah’a aittir.

(Fatır 11)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır; sonra bir damlacık hayat suyundan... Sonra size (birbirinize) eş olacak cinsel bir kimlik vermiştir: hiçbir dişi ne O'ndan habersiz hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir.Dahası hiç bir hayat sahibi, O'nun kayıtlı yasası dışında ne ömrünü uzatabilir, ne de kısaltabilir: Hiç şüphe yok ki bu, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

Osman Okur Meali:

Ve Allah sizi topraktan yaratmıştır; sonra bir damlacık hayat suyundan... Sonra size (birbirinize) eş olacak cinsel bir kimlik vermiştir: hiçbir dişi ne O'ndan habersiz hamile kalabilir, ne de doğum yapabilir. Dahası hiç bir hayat sahibi, O'nun kayıtlı yasası dışında ne ömrünü uzatabilir, ne de kısaltabilir: Hiç şüphe yok ki bu, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve Allah sizi bir topraktan, sonra bir nutfeden yarattı ve sonra sizleri çiftler kıldı ve O'nun ilmi olmaksızın hiçbir dişi gebe olamaz ve doğuramaz ve bir yaşatılan yaşatılmış olmaz ve onun ömründen kısaltılmak da olmaz ki, illâ kitapta yazılmıştır. Şüphe yok ki bu, Allah'a göre pek kolaydır.

(Fatır 11)

Ömer Öngüt Meali:

Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. O'nun bilgisi olmadan hiçbir dişi hamile kalamaz ve doğuramaz. Ömrü uzayanın ömrünün uzaması, ömrü kısalanın ömrünün kısalması kitapta (Levh-i mahfuz'da) yazılmıştır. Şüphesiz ki bu da Allah'a göre çok kolaydır.

(Fatır 11)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra nutfeden ‘aşılanmış yumurtadan’ yarattı. Sonra da, sizi eşler yaptı. Onun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile kalır, ne de yavrular. Bir canlıya uzun ömür verilmesi, ömrünün azaltılması bir kitapta ‘kader kitabında’ yazılıdır. Bunlar Allah için kolaydır.

(Fatır 11)

Sadık Türkmen Meali:

Allah sizi(n ilk yaratılışınızı) topraktan, sonra nutfeden/embriyodan yarattı. Sonra da çiftler (çok sayıda oluşturduğu aile) hâline getirdi. Bir dişinin hamile kalması ve doğurması, ancak O’nun ilmiyle/izniyle olur. Bir canlının uzun hayatındaki yaşadıkları ve bir canlının kısa hayatı mutlaka bir kitaba yazılmaktadır. Gerçekten bu, Allah’a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Seyyid Kutub Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra spermadan yarattı. Sonra erkekli dişili çiftlere dönüştürdü. O'nun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hâmile kalabilir ve ne de doğurabilir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve kısa ömürlülerin az yaşamaları kesinlikle bir kitapta kayıtlıdır. Hiç kuşkusuz bu Allah için kolay bir iştir.

(Fatır 11)

Suat Yıldırım Meali:

Allah sizi (atanız Ademi) topraktan, sonra(ki nesilleri de) nutfeden yarattı. Sonra sizi çift çift yaptı. Onun bilgisi dışında hiçbir dişi ne hamile kalır, ne de doğurur. Herhangi bir canlının ömrünün uzaması veya kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Bütün bunlar, Allah'a göre, elbette pek kolaydır.

(Fatır 11)

Süleyman Ateş Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra nutfe (sperm)den yarattı, sonra sizi çift çift yaptı. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması hep O'nun bilgisiyledir. Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah sizi topraktan, sonra döllenmiş yumurtadan yaratmış, sonra da (ruhunuzla) eşleşmiş hale getirmiştir.[1] O'nun bilgisi olmadan bir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. Ömrü olanın yaşaması ve ömrünün kısalması mutlaka bir deftere kayıtlı olur. Bu Allah'a kolaydır.

1) Ruh ile beden, ana rahminde,vücut yapısının tamamlanmasından sonra eşleşir. Bu safha şöyle açıklanır: Sonra Allah o cenini (organları itibariyle diğer insanlara) eşitledi ve ruhundan üfledi. Böylece sizde, dinleme özelliği, gören gözler ve (karar veren) gönüller oluşturdu. Ne kadar az şükrediyorsunuz! (Secde 32/9) Şu ayete göre ahirette yaratılış tekrar yaratılınca ruh ile beden etkarar eşleşecektir. Bunu, "Nefisler eşleştiğinde" (Tekvir 81/7).  

(Fatır 11)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah hepinizi topraktan yaratıyor, bir damla spermden üremenizi sağlıyor ve sizi erkek veya dişi haline getiriyor. O'nun bilgisi olmadan ne bir dişi ne gebe kalabilir, ne de doğum yapabilir. Bir canlının ömrünün uzun olmasını da, kısa olmasını da O takdir etmiştir. Doğrusu bunlar, Allah için çok kolaydır.

(Fatır 11)

Şaban Piriş Meali:

Allah, sizi topraktan, sonra spermden yaratmıştır. Sonra sizi çiftler kıldı. Bir dişi O'nun haberi olmadan ne gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzun olanın, ömrünün uzatılması veya ömründen kısatılması ancak bir kitaptadır. Bu Allah'a çok kolaydır.

(Fatır 11)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, sonra da çift çift yapmıştır. Bir dişi, O'nun ilmi olmadan ne gebe kalır, ne de doğurur. Ömrü uzatılan ve ömründen kısaltılan hiç kimse yoktur ki, bir kitapta bulunmasın. Şüphesiz bu, Allah'a çok kolaydır.

(Fatır 11)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah, sizi topraktan yarattı, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi çift çift kıldı. O'nun bilgisi olmaksızın, hiç bir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz da. Ömür sürene, ömür verilmesi ve onun ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta (yazılı)dır. Gerçekten bu, Allah'a göre kolaydır.

(Fatır 11)

Ümit Şimşek Meali:

Allah sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan yarattı, sonra da sizi çiftler haline getirdi. Onun ilmi olmadan bir dişi ne gebe kalır, ne doğurur. Bir canlıya ne ömür verildiği de, onun ömründen neyin kısıldığı da bir kitapta yazılıdır. Bu ise Allah için pek kolaydır.

(Fatır 11)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah sizi bir topraktan, sonra bir spermden yarattı; sonra sizi çiftler haline getirdi. O'nun ilmi dışında, bir dişi ne hamile olur ne de doğurur. Yaşayan bir varlığa daha çok ömür verilmesi de onun ömründen biraz azaltılması da mutlaka bir Kitap'ta yazılıdır. Bu, Allah için gerçekten çok kolaydır.

(Fatır 11)

Rashad Khalifa Meali:

GOD created you from dust, then from a tiny drop, then He causes you to reproduce through your spouses. No female becomes pregnant, nor gives birth, without His knowledge. No one survives for a long life, and no one's life is snapped short, except in accordance with a pre-existing record. This is easy for GOD.

(Fatır 11)