41. Fussilet Suresi / 46.ayet

Artık kim iyi ve güzel işler yaparsa, bunu kendisi için yapmış olur. Kim de kötü bir iş yaparsa o da bunu kendi aleyhine yapmış olur. Zira senin Rabbinin kullarına zulmedip haksızlık etme ihtimali yoktur.

Bknz: (2/110)(2/286)(10/108)

Mustafa Çavdar Meali

Fussilet 46 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisine ve Rabbin, kullarına zulmetmez kesin olarak.

(Fussilet 46)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Elbette, her kim yararlı iş yaparsa kendi menfaatine, kim de kötülük (ve tembellik) yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına karşı zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Abdullah Parlıyan Meali:

Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Ve kim de kötülük yaparsa, zararı kendisinedir. Rabbin kullarına kesinlikle haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

Adem Uğur Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ahmet Hulusi Meali:

Kim imanın gereğini uygularsa, yararı kendi nefsi içindir! Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir. Rabbin, kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ahmet Tekin Meali:

Gevşekliliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, kendine iyilik etmiş olur. Kötü icraat yapan, kötülük eden, işlerini kötü yapan da kendine kötülük etmiş olur. Senin Rabbin kullarına zâlimce davranmaz.

(Fussilet 46)

Ahmet Varol Meali

Kim bir salih amel işlerse bu kendi lehinedir. Kim de kötülük ederse yalnız kendi aleyhine sapıtır. Rabbin kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ali Bulaç Meali:

Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Kim salih amel işlerse, (sevabı) kendine; kim de kötülük ederse, (cezası) yine kendinedir. Yoksa Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ali Rıza Sefa Meali:

Kim erdemli edimler yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Ve kim kötülük yaparsa, kendi yitimine yönelik yapmış olur. Çünkü Efendin, kullarına haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

Ali Ünal Meali:

Kim meşrû, sağlam, yerinde ve ıslaha yönelik işler yaparsa kendi lehinedir; kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullarına asla zulmetmez.

(Fussilet 46)

Bahaeddin Sağlam Meali:

(Hâlbuki) kim iyi bir iş yaparsa, o kendine yapar. Kim de kötü bir iş yaparsa, o da aleyhine olur. Çünkü Rabbin, kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa kendi yararına, kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Rabbin, kullarına hiçbir haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

Bekir Sadak Meali:

Kim yararli is islerse kendi lehinedir; kim de kotuluk islerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara karsi zalim degildir.

(Fussilet 46)

Besim Atalay Meali:

Yararlı iş gören, kendisinedir; kötü iş gören de, yine kendisine, Tanrın kullarına zalim değildir

(Fussilet 46)

Celal Yıldırım Meali:

Kim iyi-yararlı amelde bulunursa, kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Senin Rabbin kullarına zulmeden değildir.

(Fussilet 46)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur ve kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Allah hiçbir zaman kullarına haksızlık etmez.

(Fussilet 46)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara karşı zalim değildir.

(Fussilet 46)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara (zerre kadar) zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Diyanet Vakfı Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Edip Yüksel Meali:

Kim erdemli davranırsa kendi yararınadır. Kim kötü davranırsa kendi zararınadır. Rabbin, kullara zulmetmez.

(Fussilet 46)

Elmalılı Orjinal Meali:

İyi iş yapan kendine, kötü yapan yine kendinedir, yoksa rabbın kullara zulümkar değildir

(Fussilet 46)

Elmalılı Yeni Meali:

İyi iş yapan kendi yararına, kötü yapan da kendi zararına yapmıştır. Yoksa Rabbin, kullara zulmeden değildir.

(Fussilet 46)

Erhan Aktaş Meali:

Kim salihatı[1] yaparsa kendisi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, kötülüğü kendi aleyhinedir. Senin Rabb'in kullarına asla haksızlık yapmaz.

1)Bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, yapıcı olmak, düzeltmeye yönlendirmek, teşvik etmek.

(Fussilet 46)

Gültekin Onan Meali:

Kim salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin rabbin, kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Hakkı Yılmaz Meali:

Her kim sâlihi işlerse artık kendi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa, artık kendi aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullara hiç mi hiç haksızlık eden biri değildir.

(Fussilet 46)

Harun Yıldırım Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Hasan Basri Çantay:

Kim iyi amel (ve hareket) ederse (bu), kendi lehine, kim de kötülük ederse bu da kendi aleyhinedir. (Yoksa) Rabbin kullarına (zerrece) zulümkar değildir.

(Fussilet 46)

Hayrat Neşriyat Meali:

Kim sâlih bir amel işlerse, artık kendi lehinedir; kim de kötülük ederse, o takdirde (o da) kendi aleyhinedir. Rabbin ise kullar(ın)a aslâ zulmedici değildir!(2)*

(Fussilet 46)

Hubeyb Öndeş Meali: /

RAB'bin kullara asla zulüm edici değilken kim düzgün-iyi bir eylemde bulunduysa, kendi benliğinin lehinedir; Kim çirkinlik [kötülük] yaparsa, kendi aleyhinedir.

(Fussilet 46)

Hüseyin Atay Meali:

Kim yararlı iş işlerse kendi yararınadır, kim de kötülük işlerse kendi zararınadır. Rabbin kullara karşı asla haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

İbni Kesir Meali:

Kim, salih amel işlerse; kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa; kendi aleyhinedir. Ve Rabbın; kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kim doğru ve yararlı işler yaparsa kendisi için yapmıştır, kimde kötü bir iş yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

İskender Ali Mihr Meali:

Kim salih amel (nefs tezkiyesi) işlerse, kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullar(ın)a zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Herkim iyilik işlerse kendinedir, herkim, de kötülük işlerse o da kendinedir. Senin çalabın kullarına karşı hiç kıyıcı değildir.

(Fussilet 46)

Kadri Çelik Meali:

Kim salih bir amelde bulunursa kendi nefsi lehinedir; kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Mahmut Kısa Meali:

Her kim güzel bir iş yaparsa, yalnızca kendi iyiliği için yapmış olur ve kim de kötülük işlerse, o da ancak kendisine zarar vermiş olur. Unutma; Rabb’in, kullarına asla zulmetmez!

(Fussilet 46)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sizden kim iyi iş yaparsa yararı, faydası mükafatı kendisinedir ve yine kendisinedir İşin kötüsünü kim yaparsa, zararı cezası. Rabbin kesinlikle kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Mehmet Türk Meali:

Kim (inandığı) iyi işleri yaşarsa, kendisinin iyiliğinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi zararınadır. Çünkü senin Rabbin, kesinlikle kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kim (yerli yerinde) iyi işler yaparsa, (faydası) kendi canınadır. Kim kötülük işlerse, kendi aleyhine (kötülük işlemiş olur.) Senin Rabbin kullarına asla zulmetmez.

(Fussilet 46)

Muhammed Esed Meali:

Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur ve kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Allah hiçbir zaman kullarına haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa kendisi için yapar. Kötülük yapan da kendi zararına yapar. Yoksa rabbin kullarına zulmedecek değildir.

(Fussilet 46)

Mustafa Çavdar Meali:

Artık kim iyi ve güzel işler yaparsa, bunu kendisi için yapmış olur. Kim de kötü bir iş yaparsa o da bunu kendi aleyhine yapmış olur. Zira senin Rabbinin kullarına zulmedip haksızlık etme ihtimali yoktur.

Bknz: (2/110) - (2/286) - (10/108)

(Fussilet 46)

Mustafa Çevik Meali:

İyi bilin ki her kim Kur’an ile yapılmakta olan davete iman eder de ona göre yaşamayı tercih ederse, bunu kendi iyiliği için yapmış olur. Her kim de Kur’an ile yapılan davete sırtını dönüp reddederse, o da bunu kendi zararına yapmış olur. Allah kullarına asla haksızlık etmez.

(Fussilet 46)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Kim Allah'ı razı edecek iş işlerse kendi lehine olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine olur: Rabbinin kullarına zulmetme ihtimali asla bulunmamaktadır.

(Fussilet 46)

Osman Okur Meali:

Kim yararlı iş işlerse kendi lehinedir; kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara karşı zalim değildir.

(Fussilet 46)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Kim bir sâlih iş yaparsa artık kendi nefsi içindir ve kim kötülükte bulunursa artık kendi nefsi aleyhinedir ve Rabbin, kulları için zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ömer Öngüt Meali:

Kim sâlih amel işlerse kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kim faydalı iş yaparsa kendi lehine yapmış olur. Kim de kötülük yaparsa, kendi aleyhine yapmış olur. Rabbin, kullarına asla haksızlık etmez!

(Fussilet 46)

Sadık Türkmen Meali:

Kim yararlı bir iş yaparsa, faydası kendisinedir. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhinedir/zararı kendisinedir. Rabbin, asla kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Seyyid Kutub Meali:

Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabb'in kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Suat Yıldırım Meali:

Kim makbul ve güzel işler yaparsa kendi lehine, kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullarına asla zulmetmez.

(Fussilet 46)

Süleyman Ateş Meali:

Kim iyi iş yaparsa yararı kendisinedir ve kim kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İyi işler yapan kendi için yapar. Kötülük yapan da kendi aleyhine yapar. Senin Sahibin kullarına yanlış yapmaz.

(Fussilet 46)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kim salih amel işlerse lehine, kim de kötülük işlerse aleyhinedir. Çünkü Rabbin, kullarına asla haksızlık yapmaz.

(Fussilet 46)

Şaban Piriş Meali:

Kim doğru olanı yaparsa, kendisi içindir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Talat Koçyiğit Meali:

Kim sâlih amel işlerse, kendi menfaatinedir. Kim de kötülük ederse, kendi aleyhinedir. Rabbın, hiçbir surette kulları için zalim olmamıştır.

(Fussilet 46)

Tefhimul Kuran Meali:

Kim salih bir amelde bulunursa, kendi nefsi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.

(Fussilet 46)

Ümit Şimşek Meali:

Kim güzel bir iş yaparsa kendisi için yapar. Kötülük işleyen de kendi aleyhine işler. Yoksa Rabbin kullarına haksızlık edecek değildir.

(Fussilet 46)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kim hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullara asla zulmetmez.

(Fussilet 46)

Rashad Khalifa Meali:

Whoever works righteousness does so for his own good, and whoever works evil does so to his own detriment. Your Lord is never unjust towards the people.

(Fussilet 46)