22. Hac Suresi / 28.ayet

Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararlara şahit olsunlar ve belirli günlerde O’nun kendilerine ihsan ettiği kurbanlık hayvanları, üzerine Allah’ın adını anarak kessinler. Artık bu kurbanların etinden hem siz yiyin, hem de darda olan yoksula yedirin.

Bknz: (6/142)(16/7)(36/71)»(36/73)(40/79)»(40/80)

Mustafa Çavdar Meali

Hac 28 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Gelsinler de kendilerine ait olan menfaatleri elde etsinler ve kendilerine rızık olarak verilen dört ayaklı hayvanları, muayyen günlerde Allah'ın adını anarak kessinler. Yiyin artık onlardan ve yokyoksul fakiri de doyurun.

(Hac 28)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kendileri için (bu seyahat ve ziyaretten dolayı maddi ve manevi) birtakım yararlara şahitlik etsinler ve kendilerine rızık olarak verdiği (dört ayaklı) hayvanlar üzerine, belli günlerde (kurban keserken) Allah'ın adını zikretsinler. (Besmele ve tekbir çeksinler.) Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun (ki sevinsinler).

(Hac 28)

Abdullah Parlıyan Meali:

de haccın kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve kurban için belirlenen günlerde kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları Allah adını anarak kessinler. Bunların etinden yiyin, yoksul ve fakirlere de yedirin.

(Hac 28)

Adem Uğur Meali:

Ta ki kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günler de Allah'ın ismini ansınlar. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.

(Hac 28)

Ahmet Hulusi Meali:

"Ta ki kendileri yararına şahit olsunlar... Kendilerini rızıklandırdığımız kurbanlıkları kurban ederek, bilinen günlerde Allah'ın ismini zikretsinler... Artık onlardan yeyin ve fakir, muhtaç olanlara da yedirin. "

(Hac 28)

Ahmet Tekin Meali:

Kendilerinin dinî, kültürel, ekonomik, siyasî menfaatleriyle yakînen ilgilenmeleri, tesbitler ve planlamalar yapmaları, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları belli günlerde, bayram günlerinde keserlerken Allah'ın ismini anarak şükretmeleri, kurban kesmeleri için sana, Kâbe'ye gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de fakr-u zarurete, sıkıntıya düşen iflas eden, sıkıntısını hissettirmeyen kimselere yedirin.*

(Hac 28)

Ahmet Varol Meali

Ki kendileri için birtakım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Onlardan yiyin ve zor durumdaki yoksula da yedirin.

(Hac 28)

Ali Bulaç Meali:

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Tâ ki kendilerine ait menfaatlere şahid olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanlar (kurbanlıklar) üzerine belirli günlerde (kurban kesme günlerinde) Allah'ın adını ansınlar. İşte bu kurbanlıklardan yeyin ve muztar fakiri doyurun.

(Hac 28)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Kendileri için bir takım yararlara tanık olsunlar ve onlara yiyecek olarak verdiği hayvanların üzerine, belirlenen günlerde Allah'ın İsmini ansınlar. Onlardan yiyin ve darlığa düşmüş olanları doyurun!"

(Hac 28)

Ali Ünal Meali:

Gelsinler de, Hac’da kendilerini bekleyen (bütün manevî, içtimaî, iktisadî) faydaları müşahede etsinler. Ayrıca, Allah’ın onlara rızık olarak bahşettiği kurbanlık hayvanları belli günlerde mutlaka Allah’ın adını anarak kurban etsinler. O hayvanların etlerinden kendiniz yediğiniz gibi, darda kalmışlara ve fakirlere de yedirin.

(Hac 28)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ki kendileri için faydalı olan şeyleri görsünler. Sayılı günlerde, Allah’ın onlara rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanların (kesimi) üzerine Allah’ın ismini ansınlar. Artık o hayvanlardan yiyin ve zorda kalan fakirlere yedirin.

(Hac 28)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Kendileri için orada bulunan faydaları görsünler; belli günlerde kendilerine verdiğimiz hayvanlardan Allah'ın adını anarak kurban kessinler. Bu kurbanlardan yiyiniz, yoksullara da yediriniz!"

(Hac 28)

Bekir Sadak Meali:

Taki kendi menfaatlerine sahid olsunlar; Allah'in onlara rizik olarak verdigi hayvanlari belli gunlerde kurban ederken O'nun adini ansinlar. Siz de bunlardan yiyin, caresiz kalmis yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Besim Atalay Meali:

Kendözlerine faydalı bulunan şeye, tanık olalar, azık olarak Allahın verdiği davarlar için belli olan günlerde onlar Allahın adını analar, hem siz yiyin ondan, hem onlardan geçimi dar olan yoksullara yedirin

(Hac 28)

Celal Yıldırım Meali:

Tâ ki kendileri lehine bir takım menfaatlere şâhid ve hazır olsunlar. Allah'ın onlara rızık olarak sunduğu eti yenen hayvanlara (kurban etmelerine) karşılık belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Siz de onların etinden yeyin ve sıkıntıya uğramış fakirlere yedirin.

(Hac 28)

Cemal Külünkoğlu Meali:

27,28. (Ey Muhammed!) İnsanlara haccı ilân et (onları hacca çağır). Gerek yaya olarak ve gerekse uzak yolları aşarak yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula ve fakire de yedirin.*

(Hac 28)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Taki kendi menfaatlerine şahid olsunlar; Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

(Hac 28)

Diyanet Vakfı Meali:

27, 28. İnsanlar arasında haccı ilân et ki, gerek yaya olarak, gerekse nice uzak yoldan gelen yorgun argın develer üzerinde, kendilerine ait bir takım yararları yakînen görmeleri, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın ismini anmaları (kurban kesmeleri için) sana (Kâbe'ye) gelsinler. Artık ondan hem kendiniz yeyin, hem de yoksula, fakire yedirin.  *

(Hac 28)

Edip Yüksel Meali:

Ki kendileri için bir takım (sosyal, politik, ekonomik) yararlara tanık olsunlar ve kendilerine çiftlik hayvanlarını rızık olarak verdiği için ALLAH'ın ismini bilinen günlerde ansınlar. 'Onlardan yeyin ve sıkıntı içindeki yoksullara da yedirin.'

(Hac 28)

Elmalılı Orjinal Meali:

Gelsinler kendilerine aid bir takım menfeatlere şahid olsunlar ve En'am behimelerinden kendilerine merzuk buyurduğu kurbanlıklar üzerine ma'lum günlerde Allahın ismini ansınlar da onlardan yeyin ve yoksulu, fakıri doyurun

(Hac 28)

Elmalılı Yeni Meali:

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

(Hac 28)

Erhan Aktaş Meali:

Bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Ve kendilerine rızık olarak verilen hayvanlar üzerine belli günlerde[1] Allah'ın adını[2] ansınlar. Böylece onlardan yiyin, muhtaç ve yoksul olanları doyurun.

1)Hacc esnasında zamanı belli olan günlerde.
2)Kurbanları keserlerken.

(Hac 28)

Gültekin Onan Meali:

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Tanrı'nın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Hakkı Yılmaz Meali:

(26-29) Ve hani Biz bir zamanlar, “Sakın Bana hiçbir şeyi ortak koşma; dolaşanlar, orada haksızlığa baş kaldıranlar, Allah'ı birleyenler, boyun eğip teslimiyet gösterenler için evimi tertemiz et, kendilerine ait birtakım menfaatlere tanık olmaları ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde, belli günlerde O'nun adını anmaları için insanlar arasında ilâhiyat eğitim-öğretimi verileceğini duyur. Yürüyerek veya yorgun düşmüş binekler üstünde her derin vadiyi aşarak sana gelsinler! Sonra kirlerini giderip temizlensinler. Adaklarını yerine getirsinler. Eski evde/özgür evde/Ka‘be'de dolaşsınlar” diye, o evin/Ka‘be'nin yerini, İbrâhîm için hazırlamıştık. – Siz de onlardan yiyin ve zorluk çeken fakiri doyurun.–

(Hac 28)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Senin çağrınla hacca gelsinler ki;) kendileri için faydalı olan şeylere şahit olsunlar. (Ayrıca) kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine, belli günlerde Allah’ın adını ansınlar... Ondan yiyin ve zorda kalmış fakire de ondan yedirin.

(Hac 28)

Harun Yıldırım Meali:

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Hasan Basri Çantay:

"Taki kendilerine aid menfeatlere şahid (ve haazır) olsunlar. Allahın rızk olarak kendilerine verdiği dört ayaklı davarlar (kurbanlıklar) üzerine ma'lum olan günlerde Allahın adını ansınlar. İşte bunlardan yeyin, yoksulu, fakiri de doyurun".

(Hac 28)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Tâ ki kendilerine âid (dünyevî ve uhrevî) menfaatlere şâhid olsunlar ve (Allah'ın)kendilerine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlar üzerine belli günlerde(2) (onları kurban ederken) Allah'ın ismini zikretsinler! Artık (siz de) bunlardan yiyin, darda kalmış fakire de yedirin!”*

(Hac 28)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"Kendileri için faydalara şahit olmaları ve bilinen günlerde, yırtıcı olmayan sağmal hayvanlardan kendilerine ne rızık ettiysek onun üzerine Allah'ın ismini anmaları için [Haccı ilan et]. Artık onlardan yeyin ve fakir olan perişan [insanlara] yedirin.

(Hac 28)

Hüseyin Atay Meali:

Kendileri için birtakım faydalar görsünler. Allah’ın onlara rızık olarak verdiği dört ayaklı hayvanlar üzerine belli günlerde O’nun adını ansınlar. Siz de onlardan yiyin, çaresiz kalmış yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

İbni Kesir Meali:

Ta ki kendileri için faydalara şahid olsunlar ve Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yeyin. Çaresiz kalmış yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

İlyas Yorulmaz Meali:

(Geldiklerinde) Haccın kendileri için ne kadar faydalı olduğuna, bizatihi şahit olsunlar ve belirli günlerde, Allah'ın rızık olarak onlar için verdiği hayvanları boğazlarken, Allah'ın ismini ansınlar. Sonra o hayvanların etlerinden hem kendileri yesin, hemde zor durumda olan aç fakirleri doyursunlar.

(Hac 28)

İskender Ali Mihr Meali:

Kendilerinin menfaatlerine (faydalandıkları şeylere) şahit olsunlar. Ve onları, rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah’ın İsmi’ni ansınlar (kurban kessinler). Böylece ondan yeyiniz ve muhtaç fakir(ler)i doyurunuz!

(Hac 28)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

kendileri için yararlı olanları gözleriyle görsünler. Belli günlerde azık olarak kendilerine verdiğimiz dört ayaklı davarlar üzerinde Allah'ın adını ansınlar. İşte bunları yiyin, bunlarla eli darda olan yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Kadri Çelik Meali:

(Hacca gelsinler de) Böylece kendileri için bir takım yararlara şahit olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Mahmut Kısa Meali:

Gelsinler ki, bunun kendilerine sağlayacağı ahlâkî, kültürel, ticari, siyâsî ve toplumsal yararları bizzat görüp yaşasınlar. Herkesçebilinen ve aynı zamanda haccın son günleri olan Kurban Bayramı günlerinde,Allah’ın onlara bahşettiği deve, sığır, koyun, keçi gibi evcil hayvanları kurban ederken, onlar üzerinde Allah’ın adını besmele çekerek ansınlar. Bu kurbanların etinden hem kendiniz yiyin, hem de fakir fukarayı doyurun!

(Hac 28)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Canlı olarak hallerine ait yararları görsünler. Kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlıklar), Canlı hayvanlar üzerine belirli günlerde (kurban adarken) onlar Allah'ın adını ansınlar. Hem siz bunlardan yiyin, hem de yoksulluğa darlığa düşmüş olan kimselere de yedirin sizler.

(Hac 28)

Mehmet Türk Meali:

“...Kendileri için bir takım menfaatlere1 şahit olsunlar ve (Allah’ın kendilerine) rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları2 bilinen günlerde3 Allah’ın adını anarak kessinler. Artık bunlardan hem kendiniz yiyin hem de muhtaç(lar)ı (ve) fakir(ler)i doyurun...” *

(Hac 28)

Muhammed Celal Şems Meali:

Bu onların, kendilerine olan faydaları görmeleri içindir. O’nun kendilerine büyükbaş hayvanlar vererek (ettiği ihsandan dolayı) belli günlerde Allah’ın ismini ansınlar. Böylece onlardan kendiniz (de) yiyin, düşkün ve fakir olana (da) yedirin.

(Hac 28)

Muhammed Esed Meali:

de (bunun) kendilerine sağlayacağı yararları görsünler; ve (kurban için) belirlenen günlerde, (bu amaçla) O'nun kendilerine rızık olarak sağladığı hayvanlar üzerine Allah'ın ismini ansınlar; ve böylece siz de bunlardan yiyin ve darlık içindeki yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar; Allah'ın onlara yaşamlık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin ve sıkıntı içindeki yoksulu doyurun.

(Hac 28)

Mustafa Çavdar Meali:

Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararlara şahit olsunlar ve belirli günlerde O’nun kendilerine ihsan ettiği kurbanlık hayvanları, üzerine Allah’ın adını anarak kessinler. Artık bu kurbanların etinden hem siz yiyin, hem de darda olan yoksula yedirin.

Bknz: (6/142) - (16/7) - (36/71)»(36/73) - (40/79)»(40/80)

(Hac 28)

Mustafa Çevik Meali:

26-29 Biz inşa etmesi için İbrahim’e Kâbe’nin yerini gösterdiğimizde, ona şöyle buyurmuştuk: “Buraya gelenlerin öğrenmesi gereken hakikat, yeryüzünde kurallarını Allah’ın belirlediği bir nizam kurup onun ahlakıyla yaşamak olmalıdır. Allah’a ibadet ederek teslim olmaya gelenler için Kâbe’yi şirkten, küfürden ve her türlü maddi manevi kirden uzak tutun. İnsanları hacca davet edip, Kâbe’nin bu vasıflarını duyur ve onu haccetmek için yaya ya da binekleriyle, uzaklardan gelenler de kendilerine doğru yolu gösterdiği için Allah’a şükür maksadı ile belli günlerde üzerlerine Allah’ın adını anarak kurbanlarını kessinler. Bu kurbanların etinden hem kendileri yesin hem de darlık içindeki ihtiyaç sahiplerine ikram etsinler. Sonra da hac için uymak zorunda oldukları yasaklara son verip Kâbe’yi tavaf ederek ibadetlerini yerine getirsinler.”

(Hac 28)

Mustafa İslamoğlu Meali:

ki, bunun kendilerine sağlayacağı yararlara tanık olsunlar. Bir de belirlenen günlerde, O'nun kendilerine rızık olarak sunduğu hayvanları (kurban ederken), üzerine Allah'ın adını ansınlar: işte bunlardan siz de yiyin, zor durumdaki ihtiyaç sahiplerine de yedirin.

(Hac 28)

Osman Okur Meali:

Gelsinler de çeşitli yararlarını gözleri ile görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli (hac) günlerinde (ceza keffareti ve hediye edilmişleri keserken) üzerlerine O'nun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden hem kendiniz yiyiniz, hem de sıkıntı içinde bulunan yoksullara yediriniz.

(Hac 28)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Tâ ki, kendileri için birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve kendilerini merzûk etmiş olduğumuz dört ayaklı kurbanlık hayvanlar üzerine malum olan günlerde Allah'ın ismini ansınlar. Artık onlardan yeyin ve yoksul fakirlere yediriniz.»

(Hac 28)

Ömer Öngüt Meali:

“Tâ ki kendilerine âit bir takım faydaları yakînen görsünler. Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken, O'nun adını ansınlar. Siz de bunlardan yiyin, hem de yoksula fakire yedirin. ”

(Hac 28)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar. Onlara rızk olarak verdiği davarlar üzerinde belli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Bunların etinden hem siz yiyin, hem de mahrum kalan yoksullara yedirin.

(Hac 28)

Sadık Türkmen Meali:

Gelsinler ki, kendilerine ait birtakım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği, (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde, (onları kurban ederken) Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin.

(Hac 28)

Seyyid Kutub Meali:

Gelsinler de çeşitli yararlarını gözleri ile görsünler ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde kurban ederken O'nun adını ansınlar. Bu hayvanların etinden hem kendiniz yiyiniz, hem de sıkıntı içinde bulunan yoksullara yediriniz.

(Hac 28)

Suat Yıldırım Meali:

(26-28) Zira Biz vaktiyle İbrahim'e Beytullah'ın yerini belirlediğimiz zaman: "Sakın Bana hiç bir şeyi ortak koşma ve Ben'im Mabedimi tavaf ederken, kıyamda, rükuda veya secdede olarak ibadet edenler için tertemiz tut!" Hem bütün insanları hacca davet et ki gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun argın develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de bunun kendilerine sağlayacağı çeşitli faydaları görsünler ve Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanları, belirli günlerde Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Siz de onların etinden hem kendiniz yiyin, hem de yoksula ve fakire yedirin.

(Hac 28)

Süleyman Ateş Meali:

Ki kendileri için birtakım faydalara tanık olsunlar ve (Allah'ın) kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde (onları kurban ederken) Allah'ın adını ansınlar. Onlardan yeyin, sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.

(Hac 28)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Gelsinler de kendi menfaatlerini görsünler[1]; belli günlerde de Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanlardan en'am (koyun, keçi, sığır ve deve) üzerine Allah'ın adını ansınlar. Onlardan hem siz yiyin hem de darda olan yoksula yedirin.

1)Ticaret yapsınlar.

(Hac 28)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ve bunun kendilerine sağlayacağı faydaları görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları, Allah'ın adını anarak belirli günlerde kurban etsinler. Onlardan siz de yiyin, sıkıntı içinde olan yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Şaban Piriş Meali:

Kendilerine faydalı olacak şeyleri görsünler, Allah'ın onlara rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde, Allah'ın adını anarak kurban etsinler. Ondan hem siz yiyin hem de muhtaç durumdaki fakiri doyurun.

(Hac 28)

Talat Koçyiğit Meali:

Kendi menfaatlerine şâhid olsunlar ve belirli günlerde, kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken, Allah'ın adını zikretsinler. Siz de ondan yeyin ve çaresiz kalmış fakire yedirin.

(Hac 28)

Tefhimul Kuran Meali:

Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve kendilerine rızık olarak verdiği (kurbanlık) hayvanlar üzerine belli günlerde (kurban adarken) Allah'ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve zorluk çeken yoksulu da doyurun.

(Hac 28)

Ümit Şimşek Meali:

“Böylece haccın kendilerine sağlayacağı yararları görsünler ve belirli günlerde, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine Onun adını ansınlar. Sonra onlardan hem siz yiyin, hem de yoksullara ve darlığa düşmüş kimselere yedirin.

(Hac 28)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kendilerine ait bir takım yararlara tanık olsunlar. Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerinde belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. İşte bunlardan yiyin, sıkıntı içindeki fakiri de doyurun.

(Hac 28)

Rashad Khalifa Meali:

They may seek commercial benefits, and they shall commemorate GOD's name during the specified days for providing them with livestock. "Eat therefrom and feed the despondent and the poor."

(Hac 28)