11. Hud Suresi / 35.ayet

Yoksa “Uydurdu” mu? Diyorlar. De ki:
– Eğer, onu ben uydurmuşsam bunun suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan sorumlu değilim.

Bknz: (10/41)(11/13)

Mustafa Çavdar Meali

Hud 35 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yoksa kendisi uyduruyor bunları mı diyorlar. De ki: Eğer uyduruyorsam benim suçum, bana ait ve ben sizin yaptığınız suçlardan uzağım.

(Hud 35)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Yoksa “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki, “Eğer bunları ben uydurmuşsam, suçum (ve sorumluluğum) bana aittir. Ama (Allah da biliyor ki) Ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım (beriyim.) ”

(Hud 35)

Abdullah Parlıyan Meali:

Yoksa O, Kur'ân'ı uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurdumsa, günahından ben sorumlu olayım; ama hiç değilse sizin sorumlu olduğunuz günahla benim bir ilgim yok.”

(Hud 35)

Adem Uğur Meali:

(Resûlüm!) Yoksa, "Bunu uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım."

(Hud 35)

Ahmet Hulusi Meali:

Yoksa: "Onu uydurdu" mu diyorlar... De ki: "Eğer onu uydurdum ise, suçumun karşılığı banadır... Ben sizin suçunuzdan beriyim. "

(Hud 35)

Ahmet Tekin Meali:

Yoksa: “Muhammed bu kıssayı uydurdu” mu diyorlar. Sen: “Eğer bunu uydurdu isem, günahım, vebalim bana ait. Fakat ben sizin, İslâm'a planlı cephe alma günahınızdan, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçunuzdan sorumlu değilim.” de.

(Hud 35)

Ahmet Varol Meali

Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu eğer ben uydurduysam suçum benim üzerimedir. Ancak ben sizin suçlarınızdan uzağım."

(Hud 35)

Ali Bulaç Meali:

Onlar: "Bunu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım."

(Hud 35)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yoksa Nûh'un kavmi: “- Bu vahyi Nûh uydurdu mu diyorlar? Ey Nûh, onlara de ki: “- Eğer onu uydurdumsa, günahı benim boynumadır. Ben ise, sizin bana yaptığınız iftira günahından beriyim. “

(Hud 35)

Ali Rıza Sefa Meali:

Yoksa "Onu uydurdu!" mu diyorlar? De ki: "Onu uydurduysam, suçumdan ben sorumluyum. Ama sizin işlediğiniz suçlardan ben sorumlu değilim!"

(Hud 35)

Ali Ünal Meali:

(Ey Rasûlüm,) yoksa o müşrikler senin hakkında, “Bütün bu kıssaları da, onları ihtiva eden Kur’ân’ı da kendisi uyduruyor” mu diyorlar. De ki: “Eğer onu ben uyduruyorsam, günahı benim üzerime; ama, (ya siz inkârda diretmenize bahane olarak bana iftira atıyorsanız, bu takdirde) sizin hasat edip durduğunuz günahlardan da doğrusu ben berîyim.”

(Hud 35)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yoksa “o bunu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam, suçluluğum bana aittir. Fakat ben sizin yaptığınız iftira ve suçtan beriyim.”

(Hud 35)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yoksa, "bunu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Onu uydurduysam günahı bana. Fakat ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım."

(Hud 35)

Bekir Sadak Meali:

Sana «Kuran'i kendiliginden uydurdu» derler, de ki: «Uydurdumsa sucu bana aittir; oysa ben sizin islediginiz gunahlardan uzagim.» *

(Hud 35)

Besim Atalay Meali:

«Yalan yere, uydurdu mu?» diyorlar, de ki: «Eğer uydurdumsa, günahları banadır, sizin suç yapmanızdan ben ise aklanmışım»

(Hud 35)

Celal Yıldırım Meali:

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar ? De ki: Eğer onu uydurdumsa, günah ve vebali benim üzerimedir ve ben sizin işlediğiniz günah ve vebalinizden beriyim, dedi.

(Hud 35)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(Resulüm!) Yoksa o (Nuh'un kıssası)nı, “kendisi mi uydurdu” diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlediklerinizden uzağım.”

(Hud 35)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sana "Kuran'ı kendiliğinden uydurdu" derler, de ki: "Uydurdumsa suçu bana aittir; oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım."*

(Hud 35)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(Ey Muhammed!) Yoksa "Onu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam, suçum bana aittir. Ben de sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım."

(Hud 35)

Diyanet Vakfı Meali:

(Resûlüm!)  Yoksa, «Bunu uydurdu» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım.»

(Hud 35)

Edip Yüksel Meali:

'Bunu (bu aktarılan tarihsel tartışmayı) o uydurdu' mu diyorlar? (Ey Muhammed) De ki: 'Onu ben uydurmuş isem, suçumdan ben sorumlu olacağım, ve sizin işlediğiniz suçlarla da benim bir ilişkim yok.'

(Hud 35)

Elmalılı Orjinal Meali:

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: eğer uydurdumsa vebali benim boynumadır, halbuki ben sizin yüklendiğiniz vebalden beriyim

(Hud 35)

Elmalılı Yeni Meali:

Yoksa: "Onu uydurdu mu?" diyorlar? De ki: "Eğer uydurdumsa vebali boynumadır. Oysa ben, sizin yüklendiğiniz vebalden uzağım!"

(Hud 35)

Erhan Aktaş Meali:

Yoksa "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer uydurduysam, suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan uzağım."

(Hud 35)

Gültekin Onan Meali:

Onlar: "Bunu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım."

(Hud 35)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ya da “Onu uydurdu” diyorlar. De ki: “Eğer onu ben uydurdum ise vebali benim üzerimedir. Bense sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.”

(Hud 35)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Yoksa: “Onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Şayet onu ben uydurduysam, günahı benim boynumadır. Ve sizin işlediğiniz suçlardan da berîyim/uzağım.”

(Hud 35)

Harun Yıldırım Meali:

Yoksa: “Onu kendisi uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahı bana aittir. Ben de sizin kazanmakta olduğunuz günahlardan uzağım.”

(Hud 35)

Hasan Basri Çantay:

(Habibim) belki "Onu (Kur'anı) kendiliğinden uydurdu" derler. De ki: "Eğer ben onu kendim uydurdumsa günahı benim üstüme olsun. Halbuki ben sizin (böyle bir iftira ile) irtikab edegeldiğiniz (günah) dan tamamen uzağım".

(Hud 35)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Habîbim, yâ Muhammed!) Yoksa: “Onu (o Kur'ân'ı, kendisi) uydurdu” mu diyorlar?(2) De ki: “Eğer onu uydurduysam, artık günâhım banadır; fakat ben sizin işlemekte olduğunuz günahlardan uzağım!”*

(Hud 35)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yoksa "onu (Nuh kısasını) kendisi uydurdu" mu diyorlar? "Eğer onu uydurduysam, [bilin ki] ben sizin suçlarınızdan beri iken suçum sadece benim üzerimedir." de.

(Hud 35)

Hüseyin Atay Meali:

Yoksa sana "Onu uydurdu" mu? diyorlar. De ki: "Eğer onu ben uydurduysam suçu bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım."

(Hud 35)

İbni Kesir Meali:

Yoksa: "onu kendiliğinden uydurdu" mu derler? De ki: Ben bunu uydurduysam vebali banadır. Oysa ben, sizin işlediğiniz günahlardan tamamen uzağım.

(Hud 35)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yoksa “Onlara bildirdiği vahyi, uydurdu mu?” diyorlar. Deki “Eğer Allah adına söylediklerimi size ben uyduruyorsam, Allah adına yalan uydurma suçunun sorumluluğu bana aittir. Bende sizin işlediğiniz suçlardan uzağım (sorumlusu ben değilim).”

(Hud 35)

İskender Ali Mihr Meali:

Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, o zaman benim suçum bana ait. Ve ben, sizlerin işlediği suçlardan uzağım.”

(Hud 35)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Belki de: «Bunu Nuh kendisi uydurdu» derler. De ki: «Eğer onu ben kendim uydurdumsa, suçu benim üzerime olsun. Oysaki ben sizin işlediğiniz günahların hepsinden uzağım.»

(Hud 35)

Kadri Çelik Meali:

Onlar, “Bunu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.”

(Hud 35)

Mahmut Kısa Meali:

Ey Muhammed!Yoksa onlar, bunları seninuydurduğunu mu iddia ediyorlar? Onlara de ki: “Eğer onu ben uydurmuşsam, bunun cezasını çekecek olan benim fakat bu, sizin Allah’a karşı olan sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Kaldı ki, hayatım boyunca hiç kimseye, hiçbir sebeple yalan söylemediğimi ve dolayısıyla, Allah’a karşı asla yalan söylemeyeceğimi gâyet iyi bilirsiniz. Zira ben, sizin işlediğiniz türden, Allah adına yalan uydurmak veya insanları aldatmak gibi günahlardan uzağım.” Kıssanın geri kalan kısmına gelince:

(Hud 35)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Diyorlar mı yine, bunu da kendisi uydurdu? De ki: "Uyduruyorsam eğer, Hakikaten bu benim suçum. Ama sizin suçlarınızdan çok çok uzağımdır"

(Hud 35)

Mehmet Türk Meali:

Yoksa onlar: “Bu (Kur’an’ı, Muhammed) kendisi uydurdu” mu diyorlar? (Sen onlara): “Eğer onu ben uydurduysam, günâhım bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.” de.1 *

(Hud 35)

Muhammed Celal Şems Meali:

Onu kendi mi uydurdu diyorlar? De ki: “Ben bunu uydurmuş olsaydım, suçumun vebali (de) bana olurdu. Ben sizin işlemekte olduğunuz suçlardan uzağım.”

(Hud 35)

Muhammed Esed Meali:

"(Muhammed) kendisi bu (kıssayı) uydurdu" diyorlar, öyle mi? (Ey Peygamber) de ki: "Eğer onu ben uydurduysam bu günahımdan ben sorumlu olayım; ama (hiç değilse) sizin işlediğiniz günahtan uzağım".

(Hud 35)

Mustafa Çavdar Meali:

Yoksa “Uydurdu” mu? Diyorlar. De ki: – Eğer, onu ben uydurmuşsam bunun suçu bana aittir. Ben de sizin işlediğiniz suçlardan sorumlu değilim.

Bknz: (10/41) - (11/13)

(Hud 35)

Mustafa Çevik Meali:

Ey Peygamber! Yoksa müşrikler, Nûh’un kıssasını da senin uydurduğunu mu söylüyorlar? Onlara de ki: “Ben uydurmuş isem günahı ve vebali bana aittir. Sizin işlediğiniz suçlardan dolayı da hiçbir sorumluluğum yoktur, onların günahı ve vebali size aittir.”

(Hud 35)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Yoksa, "Bu (kıssayı) o uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer onu ben uydurmuşsam, bunun sorumluluğu bana aittir: Ama benim, sizin işlediğiniz suçlara ilişkin hiçbir sorumluluğum bulunmamaktadır."

(Hud 35)

Osman Okur Meali:

Yoksa, «Bunu uydurdu» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu uydurduysam günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım.»

(Hud 35)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Yoksa, «O'nu uydurdu!» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu ben uydurdum ise günahı benim üzerimedir. Halbuki, ben sizin yapar olduğunuz günahtan berîyim.»

(Hud 35)

Ömer Öngüt Meali:

Yoksa onlar: “Bunu uydurdu. ” mu diyorlar? De ki: “Bunu ben uydurduysam vebâli bana âittir. Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. ”

(Hud 35)

Ömer Sevinçgül Meali:

Yoksa sana, “Kur’an’ı kendisi uydurdu” mu diyorlar? “Uydurduysam, günahı bana. Fakat sizin günahlarınızdan yana temizim!” de.

(Hud 35)

Sadık Türkmen Meali:

(elçimiz Muhammed’e): ”Kendisi bunu uydurdu” diyorlar, öyle mi? De ki: “Eğer onu uydurmuşsam suçu benim üzerime olsun. Ve ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.”

(Hud 35)

Seyyid Kutub Meali:

Ey Muhammed -salât ve selâm üzerine olsun- yoksa sana «Bu Kur'an'ı sen uydurdun mu?» diyorlar. Onlara de ki; «Eğer onu ben uydurdumsa, suçu bana aittir. Ben sizin suçlarınızın sorumluluğundan uzağım.»

(Hud 35)

Suat Yıldırım Meali:

Yoksa "Kur'an'ı, kendisi uydurdu!" mu diyorlar? De ki: "Eğer uydurdumsa günahı bana aittir. Ama ben de sizin işlediğiniz suçlardan beriyim."

(Hud 35)

Süleyman Ateş Meali:

Yoksa "O(Kur'a)n'ı uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer O'nu uydurmuşsam, suçum banadır. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım."

(Hud 35)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yoksa "Bu hikayeyi Muhammed uydurdu" mu diyorlar? De ki "Uydurduysam cezamı çekerim. Ama ben, sizin işlediklerinizin cezalarından uzağım."

(Hud 35)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Onu kendisi uydurdu" diyorlar. De ki: "Ben uydurduysam, günahından ben sorumluyum. Ama sizin işlediğiniz günahlardan ben sorumlu değilim."

(Hud 35)

Şaban Piriş Meali:

Yoksa, "Bunları uyduruyor" mu diyorlar? De ki: -Eğer, onu uyduruyorsam, suçu bana aittir. Ben sizin işlediğiniz suçlardan tamamen uzağım.

(Hud 35)

Talat Koçyiğit Meali:

Yoksa "onu, o uydurdu'' mu diyorlar? (Onlara) de ki: "Eğer onu ben uydurmuş isem, bunun günahı elbet banadır: (bundan size ne?) Nitekim ben de sizin işlediğiniz cürümlerden uzağım."

(Hud 35)

Tefhimul Kuran Meali:

Onlar: «Bunu kendisi uydurdu» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu ben uydurduysam, günahım bana aittir. Ama ben, sizlerin suç olarak işlemekte olduklarınızdan uzağım.»

(Hud 35)

Ümit Şimşek Meali:

Yoksa onlar “Bu kıssaları kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: Eğer uydurduysam günahı banadır. Fakat ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

(Hud 35)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yoksa, "Onu kendisini uydurdu." mu diyorlar? De ki: "Eğer onu uydurmuşsam işlediğim suç benim aleyhimedir. Ama ben, sizin işlemekte olduğunuz suçlardan sorumlu değilim."

(Hud 35)

Rashad Khalifa Meali:

If they say, "He made up this story," then say, "If I made it up, then I am responsible for my crime, and I am innocent of any crime you commit."

(Hud 35)