11. Hud Suresi / 83.ayet

(82-83) Azap hükmümüz gelince o memleketin altını üstüne getirdik. Üzerlerine Rabbin tarafından hedefi belirlenmiş işaretli, püskürtü halinde sert taşlar yağdırdık. Bu taşların zalimleri de helak etmesi pek de uzak değildir.

Mustafa Çavdar Meali

Hud 83 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sanki damgalanmıştı Rabbinin indinde de azap için hazırlanmıştı o taşlar ve onlar, şimdi de zalimlerden uzak değil.*

(Hud 83)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Bu azap taşlarını) Rabbin katında belirli biçimlere sokulup damgalanmış (füze, roket ve mermiler misali hazırlanmış) olarak (gönderdik ve sapkın zalimleri mahvu perişan ettik) . Bunlar (her asırdaki) zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Abdullah Parlıyan Meali:

O taşlar, Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Yani hangi taş nereye ve kime isabet edecekse, o şekilde proğramlanmıştır. O yok edilen şehirler, senin kavmin olan kureyş kâfirlerinden uzakta da değildir, seyahatleri esnasında o bölgeyi görebilirler veya o taşlar yaratılış gayesi dışına çıkan hiçbir kimseden uzak değildir, bu yaşantıda olanların hepsine gönderilebilir.

(Hud 83)

Adem Uğur Meali:

(O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ahmet Hulusi Meali:

Rabbinin indinde işaretlenmiş (taşlar)... Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ahmet Tekin Meali:

Bu taşlar Rabbin katında damgalanmıştır. Atılan taşların hiçbiri baskı, zulüm ve işkence yapan, ahlâken çürümüş olan zâlimlerin uzağına düşmemiş, boşa gitmemiştir, tepelerinden de eksik olmayacaktır.*

(Hud 83)

Ahmet Varol Meali

Rabbin katından işaretlenmiş (taşlar). Bunlar, zalimlerden uzak değildir. [10]*

(Hud 83)

Ali Bulaç Meali:

Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Ki onlar, Rabbinin katında (hükmünde) azab için damgalanmışlardı. Bu taşlar, senin ümmetinin zalimlerinden de uzak değildir. (Onların da başına yağar.)

(Hud 83)

Ali Rıza Sefa Meali:

Efendinin katında hazırlanmıştı. Bunlar, haksızlık yapanlardan uzak değildir.

(Hud 83)

Ali Ünal Meali:

(Taşlar yağdırdık) Rabbin katında her birinin kime gideceği belirlenmiş. Böyle bir taş yağmuru, her dönemde ve her yerdeki zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Bahaeddin Sağlam Meali:

82, 83. İşte emrimiz geldiği zaman, Biz o şehrin altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan biçilmiş Rabbin katından (gayb âleminden) işaretlenmiş sert taşlar yağdırdık. İşte böyle bir azap, zalimlerden uzak olmaz.

(Hud 83)

Bayraktar Bayraklı Meali:

O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Bekir Sadak Meali:

(82-83) Buyrugumuz gelince oralarin altini ustune getirdik; uzerine Rabbinin katindan, isaretli olarak yigin yigin sert tas yagdirdik. Bunlar zalimlerden hicbir zaman uzak olmayacaktir.*

(Hud 83)

Besim Atalay Meali:

Taşlar zalimlerden uzak değildir

(Hud 83)

Celal Yıldırım Meali:

Buyruğumuz gelince (ülkenin) üstünü altına getirdik; birbiri üzerine konulmuş pişmiş balçık (gibi) taşlar yağdırdık ki bu taşlar Allah yanında belirlenmişti ve zâlimlerden de asla uzak değildi.

(Hud 83)

Cemal Külünkoğlu Meali:

82,83. (Azap) emrimiz gelince, o şehirlerin altını üstüne getirdik, tepelerine de pişirilmiş balçıktan meydana getirilip istif edilmiş ve Rabbinin katında (nereye ve kime atılacağı) damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar, zalimlerin başından hiç eksik olmazlar.

(Hud 83)

Diyanet İşleri Eski Meali:

82,83. Buyruğumuz gelince oraların altını üstüne getirdik; üzerine Rabbinin katından, işaretli olarak yığın yığın sert taş yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır.*

(Hud 83)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(82-83) (Azap) emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerine de Rabbinin katında işaretlenmiş pişirilmiş balçıktan taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Diyanet Vakfı Meali:

(O taşlar:)  Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır).  Onlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Edip Yüksel Meali:

Zalimleri bulsun diye Rabbin tarafından belirlenmiş (taşlar)..

(Hud 83)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki rabbının ındinde damgalanmışlar, ve bunlar zalimlerden baid değildir

(Hud 83)

Elmalılı Yeni Meali:

Rabbin katında damgalanmıştı ve bunlar zalimlerden uzak değildir!

(Hud 83)

Erhan Aktaş Meali:

Bu taşlar, Rabb'inin katında işaretlenmiştir.[1] Bunlar, zalimlerden uzak değildir.

1)Hangi taşın kime isabet edeceği belirlenmiştir.

(Hud 83)

Gültekin Onan Meali:

Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Hakkı Yılmaz Meali:

(82,83) Sonunda emrimiz gelince, oranın üstünü altına getirdik. Ve üzerlerine, istif edilmiş pişmiş çamurdan Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Ve bunlar, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan uzak değildir.

(Hud 83)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(O taşlar) Rabbinin katında işaretlenmişlerdir. O (azabın bir benzeri, bu kavmin amelini yapan) zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Harun Yıldırım Meali:

Rabbinin katında işaretlenmişti. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Hasan Basri Çantay:

(82-83) Vaktaki (azab) emrimiz geldi, (o memleketin) üstünü altına getirdik ve tepelerine balçıkdan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdik ki onlar Rabbinin katında hep damgalanmışlardı. Onlar zaalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Ki bu taşlar) Rabbinin katında (her taşın kime isâbet edeceği dahi belli olarak)damgalanmıştır. Hem o (taşlar), zâlimlerden uzak değildir!

(Hud 83)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(82-83) Emrimiz gelince, onun üstünü altına çevirdik, üzerlerine birbiri ardı gelen Siccilden[taş ve toprak karışımından] RAB'binin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Bunlar [bu taşlar], zalimlerden hiç de uzakta değildir.

(Hud 83)

Hüseyin Atay Meali:

(82-83) Buyruğumuz gelince onların altını üstüne getirdik ve üzerlerine de, çamurdan pişmiş, Rabbinin katında simgeli, yığınlı taş yağdırdık. Bunlar, haksızlık yapanlardan uzak olmaz.

(Hud 83)

İbni Kesir Meali:

Ki bu taşlar, Rabbının katında işaretlenmiştir. Bunlar zalimlerden hiç bir zaman uzak olmayacaktır.

(Hud 83)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu ceza Rabbinin katında belirlenmiş (Allah tarafından kararlaştırılmış) dır. O ceza haksızlık yapan (zulmeden) toplumlardan, hiçbir zaman uzak değildir.

(Hud 83)

İskender Ali Mihr Meali:

Rabbinin katında damgalanmıştır (işaretlenmiştir). Ve o, zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O taşların herbiri çalabının yönünden damgalanmıştı. Bu taşlar kıyıcıların üzerinden eksik olmıyacaktır.

(Hud 83)

Kadri Çelik Meali:

(O taşlar) Rabbin katında işaretlenmiş (hangi zalimin üzerine düşeceği belirlenmiş) taşlar idi. Onlar (taşlar, diğer), zalimlerden (de pek) uzak değildir.

(Hud 83)

Mahmut Kısa Meali:

O taşlar, öyle tesâdüfen yağmadı onların başına. Aksine her bir taş, Rabb’inin katında işâretlenmiş ve zâlimleri cezalandırmak için özellikle gönderilmişti. Ve siz ey insanlar! Kendinizi benzer bir felâketten uzak sanmayın! Zira bu tür cezalar, zâlimlerden hiç de uzak değildir! İlahi ceza dün de vardı, bugün de var, yarın da olacaktır! Ve aradan yıllar geçti; zamanla inkârcılık, yeniden ortaya çıktı. İşte, insanlık tarihinin bir başka ibret verici sayfası:

(Hud 83)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Üzerileri Rabbinin katında mühürlenmişti. O zalimlerden değildi uzak.

(Hud 83)

Mehmet Türk Meali:

(Hem de bu taşlar,) Rabbinin katında, damgalanmıştır1 ve bu taşlar, zâlimlerden hiç de uzak değildir.2 *

(Hud 83)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Bu taşlar) Rabbinin Katında, (onlar için) işaretlenmişti. Bu (azap,) zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Muhammed Esed Meali:

O taşlar ki, (günaha gömülüp gitmiş böyle toplumları tepelemek için) Rabbinin katında hazırlanmış, işaretlenmiştir. O taşlar ki, zalimlerin başından hiç eksik olmaz!

(Hud 83)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

O taşlar rabbinin katında işaretlenmişti. Böyle bir azap zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.

(Hud 83)

Mustafa Çavdar Meali:

(82-83) Azap hükmümüz gelince o memleketin altını üstüne getirdik. Üzerlerine Rabbin tarafından hedefi belirlenmiş işaretli, püskürtü halinde sert taşlar yağdırdık. Bu taşların zalimleri de helak etmesi pek de uzak değildir. (Hud 83)

Mustafa Çevik Meali:

82-83 Nihayet vakit dolunca, hedefi belirlenmiş taşları o zalim ve sapık toplumun başlarına yağdırdık, yaşadıkları yerin altını üstüne getirip yok ettik.

(Hud 83)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Rabbin tarafından hedefi belirlenmiş (taşlar)... O taşlar ki, zalimlerin başlarından hiç de uzak değildi.

(Hud 83)

Osman Okur Meali:

(O taşlar:) Rabbin katında işaretlenerek (yağdırılmıştır). Onlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

(O taşlar) Rabbin indinde nişanlanmış idi, ve o, zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbinin katında damgalanmış taşlar. Bu felâket taşları zâlimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bu taşlar Rabbinin katında damgalanmıştı. Bunlar, zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır!

(Hud 83)

Sadık Türkmen Meali:

Rabbinin katında işâretlenmiş taşlar! Bu (azap) zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Seyyid Kutub Meali:

Bunlar Rabbinin katında dökülüp damgalanmış taşlardı. Bu tür bir azap, zalimlerin uzağında değildir.

(Hud 83)

Suat Yıldırım Meali:

(82-83) Azap emrimiz gelince o ülkenin üstünü altına çevirdik ve üzerlerine pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık. Evet bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir.

(Hud 83)

Süleyman Ateş Meali:

Rabbinin katında işaretlenmiş (taşlar). O, zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Rabbinin katında belirlenmiş taşları yığdık. Onlar (Lut kavminin yaşadığı yer), yanlış yapan bu kimselerden (Mekke'den) uzak değildir.

(Hud 83)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(82-83) Azabımızın gerçekleşme zamanı gelince, oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine taş yağdırdık. Bu taşlar, zalimlerin başından hiçbir zaman eksik olmaz.

(Hud 83)

Şaban Piriş Meali:

(82-83) Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine Rabbin katından, işaretli olarak yığın yığın sert taş yağdırdık. Bunlar şimdi de zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Talat Koçyiğit Meali:

Rabbın katında işaretlenmiş (taşlardı bunlar). (Bu hâdisenin cereyan ettiği yer ise, bugünkü Mekkeli) zâlimlerden hiç de uzak değildi.

(Hud 83)

Tefhimul Kuran Meali:

Rabbinin katında 'belli bir biçime sokulmuş, damgalanmış' olarak. Bunlar zalimlerden uzak değildir.

(Hud 83)

Ümit Şimşek Meali:

O taşlar Rabbinin katında işaretlenmişti.(16) Böyle bir azap zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.*

(Hud 83)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbin katında damgalanmış taşlar. Zalimlerden çok uzak değildir bu.

(Hud 83)

Rashad Khalifa Meali:

Such rocks were designated by your Lord to strike the transgressors.

(Hud 83)