67. Mülk Suresi / 2.ayet

O ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve yüce olan ve eşsiz bağışlayandır.

Bknz: (5/48)(15/49)

Mustafa Çavdar Meali

Mülk 2 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Öyle bir mabuttur ki yaratmıştır ölümü ve dirimi, hanginiz daha güzel işte bulunacak, sınamak için sizi ve odur üstün olan ve suçları örten.

(Mülk 2)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

O, amel bakımından hanginizin (İslam’a uygun davranış, ahlâk ve anlayışta) daha iyi (daha güzel ve verimli) olacağını denemek (ve hak ettiği karşılığı vermek) için (dünyada yaşatıp) ölümü ve (ahirete kaldırıp sonsuz) hayatı yarattı. O, Üstün ve Güçlü olandır, çok Bağışlayandır.

(Mülk 2)

Abdullah Parlıyan Meali:

O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez ve tek bağışlayan da O'dur.

(Mülk 2)

Adem Uğur Meali:

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

Ahmet Hulusi Meali:

Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan "HU"dur! O, Aziyz'dir, Ğafur'dur.

(Mülk 2)

Ahmet Tekin Meali:

Hanginizin daha güzel, daha değerli, devamlı bilinçli ameller işleyeceğini, işini daha güzel yapacağını denemek için dünyada ölümü, dünyada ve âhirette hayatı yaratanAllah'tır.O kudretlidir, hükümrandır, salih amel işleyenleri koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcıdır.*

(Mülk 2)

Ahmet Varol Meali

Hanginizin amelinin daha güzel olduğu konusunda sizi denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O yücedir, bağışlayandır.

(Mülk 2)

Ali Bulaç Meali:

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Amelce hanginiz daha güzeldir diye, sizi imtihan etmek için hem ölümü, hem hayatı icad eden O'dur. O, Azîz'dir= her şeye gâlibdir, Gafûr'dur= çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Ali Rıza Sefa Meali:

O, hanginizin daha güzel edimler yapacağını sınamak için, ölümü ve yaşamı yaratmıştır. Çünkü O, Üstündür; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

(Mülk 2)

Ali Ünal Meali:

O ki, hanginizin daha güzel işler ortaya koyacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, Azîz (mutlak izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip)tir; Ğafûr (günahları pek çok bağışlayan)dır.

(Mülk 2)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O Allah ki, hanginizin amelce daha iyi olduğunu denemek için ölüm ve hayatı yaratmış. O Aziz ve Gafurdur. (İzzetiyle günahkârları cezalandırır, mağfiretiyle de müminleri mükâfatlandırır.)

(Mülk 2)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Hanginizin daha güzel/iyi amel yapacağınızı denemek için yoklukla varlığı yaratan, O'dur. O mutlak galiptir; affedicidir.

(Mülk 2)

Bekir Sadak Meali:

Hanginizin daha iyi is isledigini belirtmek icin, olumu ve dirimi yaratan O'dur. O, gucludur, bagislayandir.

(Mülk 2)

Besim Atalay Meali:

«Hanginiz daha güzel iş görecek?» diyerek, ölümü de, dirimi de yarattı; O emredir, O bağışlar

(Mülk 2)

Celal Yıldırım Meali:

Hanginizin daha güzel amelde bulunacağını deneyip ortaya çıkarmak için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. O, çok üstündür, çok güçlüdür ve çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Cemal Külünkoğlu Meali:

O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. *

(Mülk 2)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için, ölümü ve dirimi (hayatı) yaratan O'dur. O, güçlüdür, bağışlayandır.

(Mülk 2)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Diyanet Vakfı Meali:

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.  *

(Mülk 2)

Edip Yüksel Meali:

Hanginizin daha güzel işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, Üstündür, Bağışlayandır.

(Mülk 2)

Elmalılı Orjinal Meali:

O ki ölümü ve dirimi kadir edip yarattı, sizi imtihana çekip şunu bildirmek için ki hanginiz amelce daha güzel, hem o öyle aziz, öyle gafur.

(Mülk 2)

Elmalılı Yeni Meali:

O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır

(Mülk 2)

Erhan Aktaş Meali:

Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü[1] ve hayatı yaratan O'dur. O, Mutlak Üstün Olan'dır, Çok Bağışlayıcı'dır.

1)Ölümden kasıt, yaşanılan hayattan sonraki ölüm değil, yaratılmadan önceki durumdur. Yokken var etmeyi ifade etmektedir.

(Mülk 2)

Gültekin Onan Meali:

O, amel bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Hakkı Yılmaz Meali:

O, hanginizin amelce daha iyi-güzel olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı oluşturdu. O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olandır, kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.

(Mülk 2)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

O (Allah) ki; hanginizin daha güzel amel yapacağını denemek/ortaya çıkarmak için, ölümü ve hayatı yarattı. O (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) El-Ğafûr’dur.

(Mülk 2)

Harun Yıldırım Meali:

O ki, hanginizin daha güzel amelde bulunacağını denemek üzere ölümü ve hayatı yarattı. Şüphesiz O, Azîz’dir, Ğafûr’dur.

(Mülk 2)

Hasan Basri Çantay:

O, hanginizin daha güzel amel (ve hareket) edeceğini (hakkınızda) imtihan etmek için ölümü de, dirimi de takdir eden ve yaratandır. O, gaalib-i mutlakdır, çok yarlığayıcıdır.

(Mülk 2)

Hayrat Neşriyat Meali:

O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihân etmek için ölümü ve hayâtı yarattı. Ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok mağfiret eden)dir.

(Mülk 2)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[O], "Eylem bakımından hanginiz daha güzelsiniz?" [diye] sizi sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Hemde o, devamlı üstündür, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Hüseyin Atay Meali:

Hanginizin daha güzel iş işlediğini denemek için ölümü ve yaşamı yaratan O’dur. O uludur, bağışlayandır.

(Mülk 2)

İbni Kesir Meali:

Hanginizin daha iyi amel işlediğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Ve O; Aziz'dir, Gafur'dur.

(Mülk 2)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah, hanginizin daha güzel davranacağını belirlemesi için, ölümü de, hayatı da yaratandır. O çok güçlü ve bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

İskender Ali Mihr Meali:

“Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.

(Mülk 2)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

ölümü de, dirimi de yaratan Odur, hanginizin en güzel işleri işliyeceğinizi sınamak için. O, erklidir, yarlıgayıcıdır.

(Mülk 2)

Kadri Çelik Meali:

O, amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün güç sahibi olandır, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Mahmut Kısa Meali:

O Allah ki, hanginiz daha güzel işler yapacak diye sizi imtihân etmek için ölümü ve her iki âlemde hayatı yaratmıştır. Gerçekten O, sınırsız izzet ve kudret sahibidir, bununla birlikte, çok ama çok merhametlidir.

(Mülk 2)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Üstün olan ve bağışlayan odur. Hanginiz çok daha iyi işler yapar. Layık odur elbetİşte denemek için sizi hayatı ve ölümü yaratmıştır

(Mülk 2)

Mehmet Türk Meali:

O, ölümü ve hayatı; hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek1 için yarattı2 ve O çok güçlüdür, çok bağışlayandır.*

(Mülk 2)

Muhammed Celal Şems Meali:

Aranızdan kimin amel bakımından en iyi olduğunu denemek için ölümü ve yaşamı yaratan, ancak O’dur. O, her şeyden üstündür, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Muhammed Esed Meali:

O, hem ölümü, hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tabi tutsun (ve böylece) davranış yönünden hanginiz daha iyidir (onu göstersin) ve yalnız O(nun) kudret sahibi ve çok bağışlayıcı (olduğuna sizi inandırsın).

(Mülk 2)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve yaşamı yaratmıştır. O, üstündür ve çok bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

Mustafa Çavdar Meali:

O ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve yüce olan ve eşsiz bağışlayandır.

Bknz: (5/48) - (15/49)

(Mülk 2)

Mustafa Çevik Meali:

Allah ölümü ve hayatı hanginizin davetine uygun yaşayıp yaşamayacağınızı sınayıp, sizi açığa çıkarmak için yaratmıştır. Şüphesiz Allah, dilediğini yapmaya kadirdir. Mü’minlere karşı çok merhametli, yanlışından dönenlere karşı da bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

Mustafa İslamoğlu Meali:

O, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve yüce olandır, eşsiz ve benzersiz bağışlayandır.

(Mülk 2)

Osman Okur Meali:

O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, Azizdir (yücedir) Gafurdur (benzersiz bağışlayandır).

(Mülk 2)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

O ki, ölümü ve hayatı yarattı, hanginizin amelce daha güzel olduğunuzu imtihan için ve o, bihakkın galiptir, çok yarlığayandır.

(Mülk 2)

Ömer Öngüt Meali:

O hanginizin daha güzel amel işleyeceğinizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır. O Azîz'dir, çok bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

Ömer Sevinçgül Meali:

Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. O, üstün gücü olan, günahları bağışlayandır.

(Mülk 2)

Sadık Türkmen Meali:

O ki, hanginizin daha iyi iş/amel yapacağını açığa çıkarmak (ve yaptıklarınızın karşılığını vermek) için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Seyyid Kutub Meali:

O hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için, ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

(Mülk 2)

Suat Yıldırım Meali:

Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O azizdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur).

(Mülk 2)

Süleyman Ateş Meali:

O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.

(Mülk 2)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Ölümü ve hayatı yaratan odur[1]. Bunlar; hanginiz daha güzel iş yapacak diye sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek içindir. O güçlüdür, bağışlayıcıdır.

1)İnsan ortaya çıkıncaya kadar uzunca bir zaman geçer (İnsan 76/1). Onu oluşturan parçalar vardır ama o yoktur. Sonra yaratılır ve yıpratıcı bir imtihandan geçirilir. Sonra ölür ve onu oluşturan parçalar toprak olur. İmtihanın sonucu görmek için topraktan son kez yaratılacaktır. Böylece her insanın başından iki ölüm ve iki hayat geçmiş olacak)  (Mümin 40/11 ve Bakara 2/28) ve artık ölmeyecektir. Önce ölümün sonra hayatın yaratılması bunu gösterir.

(Mülk 2)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kimin daha güzel davranacağını ortaya koymak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Üstün kudret sahibidir, çok bağışlayıcıdır.

(Mülk 2)

Şaban Piriş Meali:

Ölümü ve hayatı, hanginizin daha iyi çalışacağını denemek için yaratan O'dur, Güçlü ve bağışlayıcı O'dur!

(Mülk 2)

Talat Koçyiğit Meali:

1-3 Her şeye hakkıyle kaadir olarak hükümranlığı elinde bulunduran, dâima gâlib ve çok bağışlayıcı olduğu halde, hanginizin daha güzel amel sahibi olduğunuzu denemek için ölümü ve hayatı yaratan, yedi kat göğü tabaka tabaka yoktan var eden Allah'ın şanı ne yücedir. Rahman'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, gökte bir çatlak görecek misin?

(Mülk 2)

Tefhimul Kuran Meali:

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.

(Mülk 2)

Ümit Şimşek Meali:

Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur.(1) Onun kudreti herşeye üstündür; O çok bağışlayıcıdır.*

(Mülk 2)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Aziz'dir O, Gafur'dur.

(Mülk 2)