114. Nas Suresi / 5.ayet

O ki sürekli fısıldıyor gönüllerine insanların.

Bknz: (7/20)»(7/23)(24/21)

Mustafa Çavdar Meali

Nas 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Öylesine ki insanların gönüllerine vesveseler sokar.

(Nas 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ki o (pusuya yatıp, şeytani heves ve dürtüleri kışkırtmak üzere) insanların göğüslerine (gönüllerine) vesvese vermekte (zihinlerine şüphe ve fitne düşürmektedir, devamlı ve farklı şekilde içlerine kuşku ve kuruntu üflemektedir.)

(Nas 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

ki, onlar insanların kalplerine devamlı fısıltıyla kötü düşünce ve kuruntular fısıldayıp dururlar.

(Nas 5)

Adem Uğur Meali:

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

(Nas 5)

Ahmet Hulusi Meali:

"O ki, insanların içlerinde vesvese üretir. "

(Nas 5)

Ahmet Tekin Meali:

“İnsanların gönüllerine vesvese fısıldayanın, kötülüğe teşvik edenin şerrinden Allah'a sığınırım.”

(Nas 5)

Ahmet Varol Meali

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

(Nas 5)

Ali Bulaç Meali:

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

(Nas 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Öyle bir şeytan ki, insanların kalblerine vesvese verir.

(Nas 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

"İnsanların yüreklerine kuruntular verir!"

(Nas 5)

Ali Ünal Meali:

O ki, insanların kalblerinin içine üfler; –

(Nas 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

O şeytan ki insanların kalplerine vesvese verir.

(Nas 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- "İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur."

(Nas 5)

Bekir Sadak Meali:

(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

(Nas 5)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

(Nas 5)

Celal Yıldırım Meali:

(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

(Nas 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

(Nas 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

(Nas 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

(Nas 5)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

(Nas 5)

Edip Yüksel Meali:

'Onlar halkın göğsüne fısıldarlar.'

(Nas 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ki vesvese verir sinelerinde nasın

(Nas 5)

Elmalılı Yeni Meali:

ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

(Nas 5)

Erhan Aktaş Meali:

O ki insanların göğüslerine vesvese verir,

(Nas 5)

Gültekin Onan Meali:

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir.

(Nas 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-6 “Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de!

(Nas 5)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Ki o, insanların göğüslerine vesvese verip durur.”

(Nas 5)

Harun Yıldırım Meali:

“Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir,”

(Nas 5)

Hasan Basri Çantay:

ki o, insanların göğüslerine daima vesvese verendir.

(Nas 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

“O ki, insanların sînelerinde vesvese verir!”

(Nas 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-6) "İnsanların göğüslerine fısıldayan (o) Gizlininin fısıldısından, cinlerden ve insanlardan, İnsanların RAB'bine, insanların kralına, insanların Tanrısına sığınırım" de.

(Nas 5)

Hüseyin Atay Meali:

1-6 De ki: "İnsanlardan ve cinlerden, insanların gönüllerine fısıldayan o sinsi fısıltıcıların kötülüğünden, insanların eğitenine, insanların egemenine ve insanların tanrısına sığınırım"

(Nas 5)

İbni Kesir Meali:

Ki o, insanların kalblerine hep vesvese verir.

(Nas 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

“O aldatıcılar ki insanların göğüslerine vesvese verirler.”

(Nas 5)

İskender Ali Mihr Meali:

Ki o (hannas), insanların göğüslerine vesvese verir.

(Nas 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

insanların içini karıştıran o Şeytan'ın,

(Nas 5)

Kadri Çelik Meali:

“O, insanların göğüslerine vesvese verir.”

(Nas 5)

Mahmut Kısa Meali:

Türlü taktik ve yöntemlerle hakkı bâtıl, bâtılı hak göstermeye çalışarak insanların kalbine kötü düşünceler fısıldayıp durur.”

(Nas 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Asıl vesveseleri insanın gönlüne verenden O’na sığınırım.

(Nas 5)

Mehmet Türk Meali:

4,5,6. “O, cinlerden ve insanlardan olan ve insanların gönüllerine vesvese veren, sinsi vesveseci (şeytanın) şerrinden.”1*

(Nas 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

(4-6) “Çok vesvese yaratıp, geri çekilenin kötülüğünden (de,) insanların kalplerine vesvese sokan, hem cinlerden hem (de) insanlardan olanların kötülüğünden (de Allah’a sığınırım.)”

(Nas 5)

Muhammed Esed Meali:

insanların kalbine fısıldayan;

(Nas 5)

Mustafa Çavdar Meali:

O ki sürekli fısıldıyor gönüllerine insanların.

Bknz: (7/20)»(7/23) - (24/21)

(Nas 5)

Mustafa Çevik Meali:

1-6 De ki: “Ben kalplere vesvese veren cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların meliki, Rabbi ve ilahı olan Allah’a sığınırım.”

(Nas 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

o ki; sürekli kalplerine fısıldıyor insanları;

(Nas 5)

Osman Okur Meali:

O, insanların içine vesvese sokar.

(Nas 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.»

(Nas 5)

Ömer Öngüt Meali:

Ki o, insanların göğüslerine hep vesvese verir.

(Nas 5)

Ömer Sevinçgül Meali:

Kuruntu verir gönüllerine insanların.

(Nas 5)

Sadık Türkmen Meali:

O insanların duygularına hayâller atar, zihinlerine düşünceler fısıldar.

(Nas 5)

Seyyid Kutub Meali:

O ki insanların göğüslerine kötü düşünceleri fısıldar.

(Nas 5)

Suat Yıldırım Meali:

O ki insanların kalplerine vesvese verir,

(Nas 5)

Süleyman Ateş Meali:

O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

(Nas 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Kötülüğü insanların içine fısıldayandan;

(Nas 5)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(1-6) De ki: "İnsanların aklına kötü şeyler getirerek onları ayartan sinsi varlıkların; gizli güçlerin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, yöneticisine ve ilahına sığınırım."

(Nas 5)

Şaban Piriş Meali:

İnsanların gönüllerine vesvese sokan ..

(Nas 5)

Talat Koçyiğit Meali:

1-6 (Ey Muhammed!) De ki; Cin ve insanlardan olup, insanların göğüslerine vesvese sokan o şeytan vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

(Nas 5)

Tefhimul Kuran Meali:

Ki o, insanların göğüslerine vesvese verir (içlerine kuşku, kuruntu fısıldar);

(Nas 5)

Ümit Şimşek Meali:

4,5. İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,

(Nas 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;

(Nas 5)

Rashad Khalifa Meali:

"Who whisper into the chests of the people.

(Nas 5)