114. Nas Suresi / 4.ayet

Sinsi vesvese kaynağının şerrinden.

Bknz: (7/200)»(7/201)

Mustafa Çavdar Meali

Nas 4 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Gizlice, sinsi sinsi vesveseler verenin şerrinden.

(Nas 4)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Kalplere, sinsice (küfür ve kötülük tohumları ve) şüphe duyguları eken ve bunu sürekli tekrar eden vesvesecilerin şerrinden (sakınırım.)

(Nas 4)

Abdullah Parlıyan Meali:

Usanmaksızın defalarca kötü kuruntular fısıldayan şüpheye düşüren her sinsi kötülük fısıldayanların şerrinden

(Nas 4)

Adem Uğur Meali:

O sinsi vesvesenin şerrinden,

(Nas 4)

Ahmet Hulusi Meali:

"El Vesvas'il Hannas'ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden. "

(Nas 4)

Ahmet Tekin Meali:

“O sinsice, çokça fısıldayanın, yalan yanlış telkinlerde bulunanın kötülüğe teşvik telkininde bulunanın şerrinden Allah'a sığınırım.”

(Nas 4)

Ahmet Varol Meali

O sinsi vesvesecinin şerrinden

(Nas 4)

Ali Bulaç Meali:

'Sinsice, kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Ali Fikri Yavuz Meali:

O sinsi şeytanın şerrinden...

(Nas 4)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Gizlice kuruntular verenin kötülüğünden!"

(Nas 4)

Ali Ünal Meali:

O sinsi şeytanın üflemelerinin şerrinden–

(Nas 4)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Gizlenip ortaya çıkan, vesvese veren o şeytanın şerrinden…

(Nas 4)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- "İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o, insanların sinesine vesvese düşürür. Cinlerden ve insanlardan oluşur."

(Nas 4)

Bekir Sadak Meali:

(1-6) De ki: «Insanlardan ve cinlerden ve insanlarin gonullerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin serrinden, insanlarin Tanrisi, insanlarin Hukumrani ve insanlarin Rabbi olan Allah'a siginirim."*

(Nas 4)

Besim Atalay Meali:

1,2,3,4,5,6. Diyesin ki sen: «İnsan olsun, cin olsun, gönlü işkillendiren kaypakların şerrinden, insanların taptığına, insanların egemeni olana, insanların Tanrısına sığınırım ben»

(Nas 4)

Celal Yıldırım Meali:

(1-2-3-4-5-6) De ki: İnsanların Rabbına, insanların (yegâne) hükümdarına, insanların Tanrısına: Cinlerden ve insanlardan, insanların kalblerine vesvese verip (Allah anılınca da) sinsice geri çekilen vesve-secinin şerrinden sığınırım..

(Nas 4)

Cemal Külünkoğlu Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: Cinlerin ve insanların şerrinden, İnsanların kalplerine kötü düşünceleri fısıldayan şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların (gerçek) ilahına sığınırım!

(Nas 4)

Diyanet İşleri Eski Meali:

1,2,3,4,5,6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım."

(Nas 4)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(1-6) De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım."

(Nas 4)

Diyanet Vakfı Meali:

1, 2, 3, 4, 5, 6. De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah'ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!

(Nas 4)

Edip Yüksel Meali:

'Şerrinden sinsice fısıldayanların.'

(Nas 4)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şerrinden o sinsi vesvasın

(Nas 4)

Elmalılı Yeni Meali:

o sinsi vesvesecinin şerrinden,

(Nas 4)

Erhan Aktaş Meali:

Hannasın[1] vesvesesinin[2] şerrinden,

1)Çok sinsi, gizlenen, sinsi düşman.
2)Fısıltılı bir sesle düşünce aşılayarak yönlendirmek.

(Nas 4)

Gültekin Onan Meali:

'Sinsice kalplere vesvese ve şüphe düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Hakkı Yılmaz Meali:

1-6 “Gözükmeyen varlıklardan, bilinen varlıklardan; hepsinden, insanların akıllarında kötülük fısıldayan sinsi düşmanın kötü fısıltılarının kötülüğünden, insanların ilâhına, insanların hükümdarına ve insanların Rabbine sığınırım” de!

(Nas 4)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Çokça vesvese veren ve (Allah anıldığında) gizlenen (İblis’in) şerrinden.”

(Nas 4)

Harun Yıldırım Meali:

“Vesvese veren sinsi sinicinin şerrinden;”

(Nas 4)

Hasan Basri Çantay:

o sinsi şeytanın şerrinden,

(Nas 4)

Hayrat Neşriyat Meali:

“O çok sinsi vesvese verenin şerrinden!”

(Nas 4)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(1-6) "İnsanların göğüslerine fısıldayan (o) Gizlininin fısıldısından, cinlerden ve insanlardan, İnsanların RAB'bine, insanların kralına, insanların Tanrısına sığınırım" de.

(Nas 4)

Hüseyin Atay Meali:

1-6 De ki: "İnsanlardan ve cinlerden, insanların gönüllerine fısıldayan o sinsi fısıltıcıların kötülüğünden, insanların eğitenine, insanların egemenine ve insanların tanrısına sığınırım"

(Nas 4)

İbni Kesir Meali:

O sinsi şeytanın şerrinden.

(Nas 4)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Aldatıcı güçlerin (şeytanlar) verdiği vesveselerin şerrinden.”

(Nas 4)

İskender Ali Mihr Meali:

Hannasın vesveselerinin şerrinden.

(Nas 4)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

o sinsi Şeytan'ın kötülüğünden,

(Nas 4)

Kadri Çelik Meali:

“Sincice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden.”

(Nas 4)

Mahmut Kısa Meali:

O sinsi şeytanın şerrinden ki,

(Nas 4)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Nice şerleri, sinsi vesveseler verenden O’na sığınırım.

(Nas 4)

Mehmet Türk Meali:

4,5,6. “O, cinlerden ve insanlardan olan ve insanların gönüllerine vesvese veren, sinsi vesveseci (şeytanın) şerrinden.”1*

(Nas 4)

Muhammed Celal Şems Meali:

(4-6) “Çok vesvese yaratıp, geri çekilenin kötülüğünden (de,) insanların kalplerine vesvese sokan, hem cinlerden hem (de) insanlardan olanların kötülüğünden (de Allah’a sığınırım.)”

(Nas 4)

Muhammed Esed Meali:

fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden,

(Nas 4)

Mustafa Çavdar Meali:

Sinsi vesvese kaynağının şerrinden.

Bknz: (7/200)»(7/201)

(Nas 4)

Mustafa Çevik Meali:

1-6 De ki: “Ben kalplere vesvese veren cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların meliki, Rabbi ve ilahı olan Allah’a sığınırım.”

(Nas 4)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Sinsi ve sinik vesvese kaynağının şerrinden;

(Nas 4)

Osman Okur Meali:

Sinsi vesvesecinin şerrinden sığınırım.

(Nas 4)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«O gizlice vesvese verenin şerrinden.»

(Nas 4)

Ömer Öngüt Meali:

O sinsi vesvesecinin (şeytanın) şerrinden.

(Nas 4)

Ömer Sevinçgül Meali:

Şerrinden o sinsi şeytanın!

(Nas 4)

Sadık Türkmen Meali:

O (kötü şeyleri fısıldayan) sinsi fısıldayıcının (şeytanın) şerrinden;

(Nas 4)

Seyyid Kutub Meali:

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Suat Yıldırım Meali:

O sinsi şeytanın şerrinden

(Nas 4)

Süleyman Ateş Meali:

O sinsi vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Sinsice kötülükler fısıldayanın şerrinden!

(Nas 4)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(1-6) De ki: "İnsanların aklına kötü şeyler getirerek onları ayartan sinsi varlıkların; gizli güçlerin ve insanların şerrinden, insanların Rabbine, yöneticisine ve ilahına sığınırım."

(Nas 4)

Şaban Piriş Meali:

Sinsi vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Talat Koçyiğit Meali:

1-6 (Ey Muhammed!) De ki; Cin ve insanlardan olup, insanların göğüslerine vesvese sokan o şeytan vesvesecinin şerrinden, insanların ilâhı, insanların hükümdarı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım.

(Nas 4)

Tefhimul Kuran Meali:

'Sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran' vesvesecinin şerrinden.

(Nas 4)

Ümit Şimşek Meali:

4,5. İnsanların kalbine kötülük fısıldayan sinsi vesvesecinin şerrinden,

(Nas 4)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,

(Nas 4)

Rashad Khalifa Meali:

"From the evils of sneaky whisperers.

(Nas 4)