27. Neml Suresi / 55.ayet

Ve siz nasıl oluyor da kadınları bırakıp, erkeklerle ilişkiye girebiliyorsunuz? Gerçekten siz cahil, rezil bir topluluksunuz.

Bknz: (26/160)»(26/166)

Mustafa Çavdar Meali

Neml 55 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklerle mi temas edeceksiniz, hatta siz, bilgisiz bir topluluksunuz.

(Neml 55)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

"Siz gerçekten kadınları bırakıp, ille de şehvetle erkeklere mi gideceksiniz? (Nasıl bir sapıklığa kaymışsınız.) Belli ki, siz (yaptığınız haksızlık ve ahlâksızlığın acı akıbetini düşünmeyen ve) cahillik eden bir kavimsiniz."

(Neml 55)

Abdullah Parlıyan Meali:

Gerçekten kadınları bırakıp da, şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Hayır, işin gerçeği siz, ne yaptığını bilmeyen bir toplumsunuz!

(Neml 55)

Adem Uğur Meali:

(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!

(Neml 55)

Ahmet Hulusi Meali:

"Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklerle mi yatıyorsunuz? Hayır, siz cahillik yapan bir kavimsiniz. "

(Neml 55)

Ahmet Tekin Meali:

“Siz, ille de, helâl yoldan kadınlarla ilişkiyi bırakıp seviyesizlik yaparak şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz, sapıklığın doğuracağı felâketin, cezasının ne olduğunu bilmeyen, bilgiden muhakemeden uzak, ihtiraslı bir kavimsiniz.”*

(Neml 55)

Ahmet Varol Meali

Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz bilgisiz bir toplumsunuz."

(Neml 55)

Ali Bulaç Meali:

"Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz."

(Neml 55)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle mutlaka erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz, ne yaptığınızı bilmez bir kavimsiniz.

(Neml 55)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Aslında, kadınlardan başka bir de ayrıca, eşeysel tutkularla erkeklere yöneliyorsunuz; öyle mi? Hayır! Siz, bilisiz bir toplumsunuz!"

(Neml 55)

Ali Ünal Meali:

“Kadınlar yerine şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz?! Anlaşılan siz, cahilce davranan ve cahillikte ısrar eden bir topluluksunuz.”

(Neml 55)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Nasıl, kadınların dışında erkeklere şehvetlenerek yaklaşırsınız? Hayır, siz ancak cahil bir toplumsunuz.” dedi.

(Neml 55)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Siz ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, cehalet üreten bir toplumsunuz."

(Neml 55)

Bekir Sadak Meali:

«Kadinlari birakip, erkeklere mi yaklasiyorsunuz; evet, siz cahil bir milletsiniz.»

(Neml 55)

Besim Atalay Meali:

Ulusunun cevabı: «Ancak, şehrimizden Lût'un ailesini çıkarın, onlar temizlik taslayan kimselerdir» demek olmuştur

(Neml 55)

Celal Yıldırım Meali:

Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz ? Hayır siz (ne yaptığını) bilmeyen bir milletsiniz» dedi.

(Neml 55)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz!” *

(Neml 55)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Kadınları bırakıp, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz; evet, siz cahil bir milletsiniz."

(Neml 55)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz."

(Neml 55)

Diyanet Vakfı Meali:

(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!

(Neml 55)

Edip Yüksel Meali:

'Kadınları bırakıp erkeklerle mi cinsel ilişki kuruyorsunuz? Siz gerçekten pek cahil bir topluluksunuz.'

(Neml 55)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sahi siz kadınları bırakıp şehvet için mutlak erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığınızı bilmez bir kavmsiniz

(Neml 55)

Elmalılı Yeni Meali:

Sahi siz, kadınları bırakıp şehvet için ille de erkeklere mi gideceksiniz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir topluluksunuz."

(Neml 55)

Erhan Aktaş Meali:

"Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Hayır! Siz gerçekten cahil[1] bir toplumsunuz."

1)Yapılması gerekeni yapmayan, gerçeğe aykırı hareket eden.

(Neml 55)

Gültekin Onan Meali:

"Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz."

(Neml 55)

Hakkı Yılmaz Meali:

(54-55) Lût'u da elçi olarak toplumuna gönderdik. Hani o, toplumuna, “Göz göre göre hâlâ o aşırılığı/hayâsızlığı yapacak mısınız? Şehvet yönünden kadınlardan aşağı olan erkeklere yaklaşacak mısınız? Aslında siz cahillikte devam edegelen bir toplumsunuz!” demişti.

(Neml 55)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? (Hayır, öyle değil!) Siz cahillik etmekte olan bir topluluksunuz.”

(Neml 55)

Harun Yıldırım Meali:

(Bu ilâhî ikazdan sonra hâla) siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!

(Neml 55)

Hasan Basri Çantay:

"Gerçek, siz kadınları bırakıb da şehvetle mutlakaa erkeklere yanaşacak mısınız? Hayır, siz beyinsizlikde (ahmaklıkda) devam edegelen bir kavmsiniz".

(Neml 55)

Hayrat Neşriyat Meali:

“Gerçekten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır! Siz câhillik eden bir kavimsiniz!”(2)*

(Neml 55)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(54-55) Lut'u da [göndermiştik.]¹ bir vakit, halkına "Siz, göz göre göre (o) Çirkin işe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten, kadınlardan beride, şehvet halinde erkeklere mi geliyorsunuz?² Aksine! Siz, cahillik eden bir milletsiniz!" dedi.

(Neml 55)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu kadınlar yerine, şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz. Hayır! Ancak, siz bilinçsiz davranan bir ulussunuz."

(Neml 55)

İbni Kesir Meali:

Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır siz, cahil bir kavimsiniz.

(Neml 55)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Kadınlardan başka, şehvetle erkeklere saldırıyorsunuz. Gerçekten siz çok cahil bir topluluksunuz “ dedi.

(Neml 55)

İskender Ali Mihr Meali:

Siz, gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

(Neml 55)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Siz yine de kadınları bırakıp, ne olursa olsun erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz ne yaptığınızı bilmiyen kimselersiniz.»

(Neml 55)

Kadri Çelik Meali:

“Siz Gerçekten kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.”

(Neml 55)

Mahmut Kısa Meali:

“Demek kadınları bırakıp da, şehvetle erkeklere yöneliyorsunuz, öyle mi?Aman Allah’ım; siz gerçekten de cehâlet içinde yüzen beyinsiz bir toplumsunuz.”

(Neml 55)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ne o yani, kadınları bırakıp, şehvetle erkekler mi yaklaşırsınız? Ne cahil kavimsinizdir.

(Neml 55)

Mehmet Türk Meali:

(Ve devamla): “Siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere ilişmeye ısrarla devam edecek misiniz? Doğrusu siz beyinsiz bir toplumsunuz!” (dedi.)1*

(Neml 55)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Ancak şehvetinizi (gidermek üzere,) kadınları bırakıp, erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Aslında siz, cahil bir kavimsiniz.”

(Neml 55)

Muhammed Esed Meali:

"Gerçekten, kadınları bırakıp da, şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Hayır, işin gerçeği, siz (hakka karşı körlüğü,) bilinçsizliği seçmiş bir toplumsunuz!"

(Neml 55)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Siz, kadınları bırakıp şehvet için erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten bilgisiz bir toplumsunuz."

(Neml 55)

Mustafa Çavdar Meali:

Ve siz nasıl oluyor da kadınları bırakıp, erkeklerle ilişkiye girebiliyorsunuz? Gerçekten siz cahil, rezil bir topluluksunuz.

Bknz: (26/160)»(26/166)

(Neml 55)

Mustafa Çevik Meali:

54-56 Biz vaktiyle Lût’u da peygamber olarak göndermiştik. O da kavmine şöyle demişti: “Siz nasıl oluyor da, insan fıtratına uygun olmayan o iğrenç, utanmazlığı yapabiliyor, kadınları bırakıp da erkeklere yöneliyorsunuz? Siz gerçekten çok sapık, ahlaksız, rezil bir toplumsunuz.” Buna karşılık kavmi de, kendi aralarında toplanıp dediler ki: “Biz Lût ve onunla beraber olanları memleketimizden çıkaralım, belli ki bunlar güya temiz kalmak isteyen kimselermiş.”

(Neml 55)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Şimdi siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yöneliyorsunuz, öyle mi? Yoo! Siz aslında (bunun getireceği vahim sonucu) bilmiyorsunuz!

(Neml 55)

Osman Okur Meali:

"Kadınları bırakıp, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz; evet, siz cahil bir kavimsiniz."

(Neml 55)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşacaksınız? Doğrusu siz cahilâne hareket eden bir kavimsiniz.»

(Neml 55)

Ömer Öngüt Meali:

“Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz câhil bir kavimsiniz. ”

(Neml 55)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi gidiyorsunuz! Siz gerçekten cahil kimselersiniz!”

(Neml 55)

Sadık Türkmen Meali:

Siz kadınlarınızı bırakıp, şehvetle hemcinslerinize mi yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz cahil bir topluluksunuz.”

(Neml 55)

Seyyid Kutub Meali:

Siz kadınları bırakıp erkeklerle cinsel ilişkide bulunuyorsunuz öyle mi? Aslında sizler her türlü bilgiden yoksun, beyinsiz bir toplumsunuz.

(Neml 55)

Suat Yıldırım Meali:

Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle!"

(Neml 55)

Süleyman Ateş Meali:

"Siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir toplumsunuz."

(Neml 55)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Siz kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yanaşmakta kararlı mısınız? Hayır, siz kendini tutamayan bir halksınız."

(Neml 55)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(54-55) Lut'u da elçi olarak gönderdik. Kavmine: "Bu çirkin işi bile bile nasıl yapıyorsunuz? Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır; siz, nefsine uyan bir toplumsunuz" dedi.

(Neml 55)

Şaban Piriş Meali:

Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz, cahillik eden bir toplumsunuz.

(Neml 55)

Talat Koçyiğit Meali:

"Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz, muhakkak cahillik eden bir kavimsiniz."

(Neml 55)

Tefhimul Kuran Meali:

«Siz gerçekten, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz (yaptığı şeyi) bilmeyen bir kavimsiniz.»

(Neml 55)

Ümit Şimşek Meali:

“Kadınları bırakmış, erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Ne kadar cahil bir kavimsiniz siz!”

(Neml 55)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Siz, şehvetinizi tatmin için kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz cehalete saplanmış bir topluluksunuz."

(Neml 55)

Rashad Khalifa Meali:

"You practice sex with the men, lustfully, instead of the women. Indeed, you are ignorant people."

(Neml 55)