4. Nisa Suresi / 159.ayet

Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce bu gerçeği kabul etmiş olmasın. İsa da kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.

Bknz: (5/116)»(5/117)

Mustafa Çavdar Meali

Nisa 159 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ve kitap ehlinden hiçbiri kalmayacak ki onun ölümünden önce ona inanmasın, o da kıyamet günü, onların aleyhine tanık olacak.

(Nisa 159)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Andolsun Kitap Ehlinden, (Hz. İsa yeniden gelip, Deccalizmi devirdikten sonra) ölmeden önce O’na (haklılığına ve Allah’ın zafere ulaştırdığına) inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, O da onların (inkârcı Yahudi ve Hristiyanların ve Müslüman geçinen münafıkların) aleyhine şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Abdullah Parlıyan Meali

Bize de kitap verildi diyenlerden herbiri, kendi ölümünden veya İsa'nın ölümünden önce İsa ile ilgili gerçekleri kavrayacaklar ve O'na iman edeceklerdir. Kıyamet günü İsa onlardan iman etmeyenlerin aleyhine şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Adem Uğur Meali

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Ahmet Hulusi Meali

Nitekim (geçmişteki) hakikat bilgisine uyanlardan hiçbiri yoktur ki, ölümü anında Ona (bildirdiğine) iman etmiş olmasın! Kıyamet sürecinde aleyhlerinde şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Ahmet Tekin Meali

Ehl-i kitaptan her biri, ölmeden önce Muhammed'in Allah'ın kulu ve Rasulü olduğuna; İsa'nın insan neslinden biri olduğuna, gerçek hüviyetine kesinlikle iman edecektir. Muhammed ve Îsâ da, kıyamet günü onların aleyhinde şâhitlik edecektir.

(Nisa 159)

Ahmet Varol Meali

Kitap ehlinden ölümünden önce ona inanmayacak yoktur. Kıyamet gününde o, onların aleyhine şahitlik eder. [27]*

(Nisa 159)

Ali Bulaç Meali

Andolsun, Kitap ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.

(Nisa 159)

Ali Fikri Yavuz Meali

Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce (can çekişirken) İsa'ya iman etmiş olmasın. (Fakat hayattan ümid kesme zamanında iman etmek bir fayda vermez). İsa ise kıyâmet gününde küfürlerinden dolayı aleyhlerine şahid olacaktır.

(Nisa 159)

Ali İskender Mihr Meali

Ve ancak, kitap ehlinden olanlar (onu tekzip eden Yahudiler ve “Allah’ın oğlu” diyen Nasraniler), ona ölümünden önce mutlaka îmân edecekler. Ve o, kıyâmet günü onların üzerine şahit olacak.

(Nisa 159)

Ali Rıza Sefa Meali

Kitap halkı arasında, ölmeden önce Ona inanmayacak kimse yoktur. Zaten O, Yeniden Yaratılış Günü'nde, onlara karşı tanıklık edecektir.

(Nisa 159)

Ali Ünal Meali

Ehli Kitap’tan hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa’yı (gerçek kimliğiyle tanıyıp, fakat artık fayda vermeyecek bir imanla) O’na mutlaka inanacak olmasın. Kıyamet Günü gelince de, İsa onların aleyhinde şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ehl-i kitaptan hiçbiri yoktur ki, onun (gerçek) ölümünden önce ona inanmış olmasın. Kıyamet günü de o, onlara karşı şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Bayraktar Bayraklı Meali

Nitekim ölümünden önce kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, İsa'ya inanmamış olsun. Kıyamet gününde de İsa, onlara şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Bekir Sadak Meali

Kitap ehlinden, olmeden once, Isa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektigi gibi inanmadiklarindan, kiyamet gunu onlarin aleyhine sahit olur.

(Nisa 159)

Besim Atalay Meali

Kitaplı olanlardan, hiçbir kimse yoktur ki ölmeden önce ona inan getirmemiş buluna, o da kıyamet günü tanık olur onlara

(Nisa 159)

Celal Yıldırım Meali

Kitap Ehli'nden hiç kimse yok ki, ölmeden önce O'na imân edecek olmasın. Kıyamet gününde İsâ onların, (dosdoğru imân etmiyenlerin) aleyhinde şâhid olacaktır.

(Nisa 159)

Cemal Külünkoğlu Meali

Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona (İsa'ya) inanmak zorundadır. Diriliş günü ise o onlara karşı tanık olacaktır.

(Nisa 159)

Diyanet İşleri Eski Meali

Kitap ehlinden, ölmeden önce, İsa'ya inanmayacak yoktur. O, gerektiği gibi inanmadıklarından, kıyamet günü onların aleyhine şahit olur.

(Nisa 159)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa'ya) iman edecek olmasın. Kıyamet günü, o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Diyanet Vakfı Meali

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.  *

(Nisa 159)

Edip Yüksel Meali

Kendilerine kitap verilenlerden her biri ölümünden önce ona inanmak zorunda idi. Diriliş Günü ise o onlara karşı tanık olacaktır

(Nisa 159)

Elmalılı Orjinal Meali

Ve Ehli kitabdan hiç biri yoktur ki celalim hakkı için ölümünden evvel ona mutlak iyman edecek olmasın, kıyamet günü de o aleyhlerine şahid olacak

(Nisa 159)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Andolsun, kendilerine kitap verilenlerden ölümünden önce ona iman etmeyecek hiç bir kimse yoktur. Kıyamet gününde de aleyhlerine şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Erhan Aktaş Meali

Ölmeden önce Kitap Ehl-i'nden ona[1] inanmayacak kimse yoktur.[2] Kıyamet Günü onlar hakkında tanık olur.

1)Nebi Muhammed'e
2)"Ayet, Ehl-i Kitap'ın ölüm gelmeden önce Nebi Muhammed'e inanması gerektiğini haber kipiyle bildirmektedir." Buna göre ayet, "Kitap Ehl-i'nden herkes ölmeden önce Nebi Muhammed'e mutlaka inanmalıdır anlamında olmaktadır."

(Nisa 159)

Gültekin Onan Meali

Andolsun, Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır.

(Nisa 159)

Harun Yıldırım Meali

Kitap ehlinden her biri andolsun ki ona ölümünden önce iman edecektir. Kıyamet gününde de onlara şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Hasan Basri Çantay

Ehl-i kitabdan hiç biri haaric olmamak üzere, ölümünden evvel, andolsun, ona (İsaya) mutlakaa iman edecek, o da kıyaamet günü kendileri aleyhine bir şahid olacakdır.

(Nisa 159)

Hayrat Neşriyat Meali

Hem ehl-i kitabdan hiçbir kimse yoktur ki ölümünden önce mutlaka ona îmân edecek olmasın!(2) Kıyâmet gününde ise, onların (kendisine îmân etmeyenlerin) aleyhine şâhidlik edecektir.*

(Nisa 159)

Hubeyb Öndeş Meali /

(155-161) Ardından, pekiştirilmiş anlaşmalarını bozmaları, Allah'ın ayetlerinin [hak olduğu gerçeğini] örtmeleri, Nebi'leri haksızca öldürmeleri, "Kalplerimiz bir kılıftır." demeleri -ki aksine! küfürleri [gerçeği örtmeleri] sebebiyle onların [kalplerinin] üzerini damgaladı. Artık, pek az inanıyorlar.-, gerçeği örtmeleri, Meryem'e karşı çok büyük bir iftira olarak sözleri, "Kesinlikle biz, Allah'ın elçisi (!)¹ Meryem'in oğlu Mesih İsa'yı öldürdük!" demeleri sebebiyle - ki onu öldürmediler ve onu asmadılar; fakat o [öldürdükleri] kendileri için [İsa'ya] benzetildi.² Gerçek şu ki, bu konuda ayrılığa düşmüş olanlar, ondan yana kesinlikle bir şüphenin içindedir. Bu konuda, kendileri için hiçbir bilgi yoktur. Onlar ancak zanna bağlı oldular. Onu, yakinen öldürmediler. Aksine! Allah onu kendisine kaldırdı. Alla [en başından beri] daima üstündü, hakimdi/hikmetliydi. Ölümünden önce ona (İsa'ya) kitap halkından [kim varsa] mutlaka ama mutlaka inanır.³ Kıyamet gününde o onlara karşı bir devamlı şahit olur.- ardından yahudiliği seçmiş olanlardan bir zulüm ve onların, Allah'ın yolundan pek çok [kişiyi] şiddetle geri çevirmeleri, o kendilerine yasaklanmış olduğu halde faizi almaları ve insanların mallarını batıl ile [haksızca] yemeleri sebebiyle kendilerine helal edilmiş temiz [şeyleri] onlara haram ettik.

(Nisa 159)

İbni Kesir Meali

Kitab ehlinden hiç kimse yoktur ki; ölümünden önce ona inanacak olmasın. O da kıyamet günü aleyhlerinde şahid olacaktır.

(Nisa 159)

İlyas Yorulmaz Meali

Halbuki! Ehli kitap, İsa ölmeden önce inanmış olsalardı, kıyamet günü onlar için şahitlik yapardı.

(Nisa 159)

Kadri Çelik Meali

Kitap ehlinden her biri, ölümünden önce ona (İsa'ya) muhakkak iman edecektir. O (İsa), kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.*

(Nisa 159)

Mahmut Kısa Meali

Gerçek şu ki, ister Yahudiler, ister Hıristiyanlar olsun; Kitap Ehlinden bir tek kişi bile yoktur ki, ölüm melekleri gelip ruhunu bedeninden çıkarmaya başladığında, son nefesini vermeden önce, İsa’nın ne bir “sahtekâr” ne de “Allah” veya “Allah’ın oğlu” olmadığını; bilakis, Allah’ın kulu ve elçisi olduğunu kabul ederek ona iman etmiş olmasın. Ne var ki, gözlerden perdenin kaldırıldığı, imtihanın sona erdiği bir zamanda ortaya konan bu gecikmiş iman, sahibine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca, herkesin hesaba çekileceği Diriliş Günü, bizzat İsa Peygamber, Peygamberliğini reddeden Yahudilerden ve kendisini “ilâh” ve “ilahın oğlu” edinen Hıristiyanlardan şikayetçi olarak, onlar aleyhinde şâhitlik edecektir.

(Nisa 159)

Mehmet Türk Meali

Kitap ehli’nin tamamı, ölümlerinden önce İsa’ya îman etmek zorundadır.1 (Eğer îman etmezlerse) kıyamet günü o, onların aleyhinde şâhitlik edecektir.*

(Nisa 159)

Muhammed Esed Meali

Nitekim geçmiş vahyin izleyicilerinden hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun; ve Kıyamet Günü İsa, (bizzat) onların aleyhine hakikate şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Mustafa Çavdar Meali

Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce bu gerçeği kabul etmiş olmasın. İsa da kıyamet günü onların aleyhine şahitlik edecektir.

Bknz: (5/116)»(5/117)

(Nisa 159)

Mustafa İslamoğlu Meali

Nitekim (İsa'yı biz öldürdük diyen) kitap ehli Yahudilerden hiç kimse yoktur ki, onun ölümü arefesinde bu gerçeği tasdik etmiş olmasın. Zira Kıyamet Günü de o onlar aleyhine şahitlik yapacaktır.

(Nisa 159)

Osman Okur Meali

Ehl-i kitaptan (her biri) ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve ehl-i kitaptan hiçbir fert yoktur ki illâ ölümünden evvel elbette O'na imân edecektir! Ve kıyamet gününde onların aleyhine bir şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Ömer Öngüt Meali

Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce İsâ'ya muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şâhit olacaktır.

(Nisa 159)

Şaban Piriş Meali

Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak inanan olursa, O, kıyamet günü onlara şahitlik eder .

(Nisa 159)

Sadık Türkmen Meali

(isa diye birini çarmıha gerdikleri zaman), Kitap Ehli Museviler’den hiç kimse yoktu ki; onu (öldürülenin İsa olmadığını) bilip/tanıyıp inanmış olmasın. Kıyamet günü o (İsa) onların aleyhine şahit olacaktır.

(Nisa 159)

Seyyid Kutub Meali

Kitap Ehli'nden hiç kimse yoktur ki, ölümünün eşiğinde İsa'ya iman etmemiş olsun. Fakat kıyamet günü İsa, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

(Nisa 159)

Suat Yıldırım Meali

Ehl-i kitaptan hiç kimse yoktur ki, ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o, onların aleyhinde şahitlik edecektir.

(Nisa 159)

Süleyman Ateş Meali

Andolsun, kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyamet günü de O, (İsa) onların aleyhine şahid olacaktır.

(Nisa 159)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ehl-i Kitaptan her biri[1], kendisinin ölümünden önce, ona (İsa'nın Allah'ın Elçisi olduğuna) mutlaka inanacaktır. O da (mezardan) kalkış günü onların aleyhine şahitlik edecektir[2].

1)Kitaplarında uzman olan kişiler
2) Tevrat'ı ve İncil'i iyi bilen bir Yahudi ve Hristiyan, İsa'nın Allah'ın Elçisi olduğunu kesin olarak anlar ve inanır. Sonra bu inancına ters bir yol izlerse Ahirette İsa aleyhisselam onun aleyhine şahitlik eder. Bu doğrudan kendinden sonra yaşamış kişinin aleyhine görgü şahitliği şeklinde değil, yaşadığı sırada bu yanlışları kendisinin tebliğ etmediğine şahitlik ederek olur. Konu ile ilgili olarak en güzel örnek Maide 5:116,117 ve 118. ayetlerdir.  

(Nisa 159)

Ümit Şimşek Meali

Kitap Ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce İsa'ya inanmasın. Kıyamet gününde ise İsa onlar hakkında şahitlik edecektir.

(Nisa 159)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ehlikitap'tan her biri ölümünden önce ona mutlaka inanacaktır. Kıyamet günü de o, onlar aleyhine bir tanık olacaktır.

(Nisa 159)

Rashad Khalifa Meali

Everyone among the people of the scripture was required to believe in him before his death. On the Day of Resurrection, he will be a witness against them.

(Nisa 159)