13. Rad Suresi / 25.ayet

Ama Allah’la yaptıkları fıtrat sözleşmesini bozanlar ve Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, işte onlar lanete uğrayacaklar. En kötü yurt/cehennem onları beklemektedir…

Bknz: (2/27)(2/205)(7/86)

Mustafa Çavdar Meali

Rad 25 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah'ın ahdini, ona söz verdikten sonra bozanlara ve Allah'ın ulaştırmayı emrettiği şeyi kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk edenlere gelince: Öyle kişilerdir onlar ki lanet onlara ve onlarındır kötü sonuç.

(Rad 25)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi (akrabalık ve Hakk davayla alâkadarlık münasebetini) kesip-koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar (var ya) ; işte onlar lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad 25)

Abdullah Parlıyan Meali:

Fakat yaratılışlarının gereği olan doğal bir sözleşmeye dayanıyor olmalarına rağmen, Allah'la olan bağlantılarını bozup, Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği bağları kesen ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince, işte Allah'ın laneti böylelerinedir; öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır.

(Rad 25)

Adem Uğur Meali:

Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.

(Rad 25)

Ahmet Hulusi Meali:

Misaklarına rağmen (yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen) sonradan Allah Ahdini (şartlandırılmaları ya da bilgileri yanlış değerlendirmeleri yüzünden) bozanlar; Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusulünü emrettiği şeyi kesip koparanlar (oluşmuş benliğin orijin benden ayrı bir yapı olduğunu kabul edenler) ve arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak, karındaki beyinin esiri olarak) ifsad yapanlara gelince, işte Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlerine bahşedilmiş Esma kuvvelerinden uzak düşmek) onlar içindir! Vatanın kötüsü de onlaradır!

(Rad 25)

Ahmet Tekin Meali:

Allah'a verdikleri sözü kulluk sözleşmesi ile belgeledikten, kesinleştirdikten sonra bozanlara, koyduğu ilâhî düzene, şeriata aykırı yaşayanlara, Allah'ın, riâyet edilmesini, birleştirilmesini, bütün olarak düşünülmesini, uygulanmasını emrettiği, bütün peygamberlerin tek davet ve tebliğ konusu İslâm dinindeki devamlılığı sağlayan hükümleri bir kenara atarak, ayrı dinler icat edenlere; şer'î kuralları, şer'î hükümleri, şer'î düzeni, Kur'ân'ın bütünlüğünü bozarak, parçalayarak İslâm'ı tesirsiz kılmaya çalışanlara, ülkede, yeryüzünde küfürle, zulümle, isyan ile, fitne ile fesat çıkaranlara lânet vardır, kötü bir yurt, cehennem vardır.

(Rad 25)

Ahmet Varol Meali

Allah'a verilen sözü onun pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte onlar için lanet vardır. Yurdun fenası da onlaradır.

(Rad 25)

Ali Bulaç Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad 25)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Amma (ezelde) Allah'ın tevhîd ahdini kabullendikten sonra onu bozanlar ve Allah'ın bağlanmasını emrettiği bağları koparanlar (akrabalık bağlarını kesenler) ve yeryüzünü fesada verenler (var ya), işte bunlar, lânet onlara ve yurdun kötüsü cehennem de onlara...

(Rad 25)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah'a verdikleri sözü güçlendirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini buyruk verdiği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar; lanet, işte onlarındır. Üstelik ülkenin kötüsü, onlar içindir.

(Rad 25)

Ali Ünal Meali:

Söz verip bağlandıktan sonra sözlerinden dönüp Allah’ın ahdiyle (vicdanî irtibatlarını) söküp atanlara, bununla kalmayıp, Allah’ın (insanlar arasında) kurulmasını ve korunmasını emrettiği bağları da kesip koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince: onların hakkı rahmetten ebediyen kovulmadır ve en kötü yurt (olan Cehennem’dir).

(Rad 25)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah’a verdikleri sözü sağlamlaştırdıktan sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği bağları kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar ise işte lanet ve mahrumiyet, bunlaradır. Ve en kötü yurt, onlaradır.*

(Rad 25)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlara, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi bitiştirmeyenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet vardır ve yurdun en kötüsü de onların olacaktır.

(Rad 25)

Bekir Sadak Meali:

Saglam soz verdikten sonra Allah'in ahdini bozanlar ve Allah'in birlestirilmesini emrettigini ayiranlar ve yeryuzunde bozgunculuk yapanlar, iste lanet onlara ve kotu yurt, cehennem, onlaradir.

(Rad 25)

Besim Atalay Meali:

Allah ile olan ahdi bozanlar, Allahın buluşturmakla emrettiği şeyi kesmiş olanlar, yeryüzünde fesatçılık yapanlar, işte lânet bunlara; kötü yurt da onlara

(Rad 25)

Celal Yıldırım Meali:

Allah'a verdikleri sözü, sağlam-güvenli bir and ile pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın ulaştırılmasını emrettiğini koparanlar ve yeryüzünde fesâd çıkaranlar var ya, işte lanet onlaradır ve onlar için kötü bir yurt vardır.

(Rad 25)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ama (Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşayacaklarına dair şehadet getirerek) Allah'a verdikleri sözü, iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık ve komşuluk bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.

(Rad 25)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sağlam söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlara ve kötü yurt, cehennem, onlaradır.

(Rad 25)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah'a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lanet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.

(Rad 25)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.

(Rad 25)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH'a verdikleri sözden sonra sözleşmeyi bozanlar, ALLAH'ın birleştirmeyi emrettiğini birleştirmeyenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar laneti hakketmişlerdir ve onlar için kötü bir sonuç vardır.

(Rad 25)

Elmalılı Orjinal Meali:

Amma Allahın ahdini misak ile tevsık ettikten sonra nakzedenler ve Allahın raptedilmesini emrettiği rabıtaları koparanlar ve yer yüzünü fesada verenler, işte bunlar, lanet onlara, ve yurdun kötüsü onlara

(Rad 25)

Elmalılı Yeni Meali:

Fakat Allah'a verdikleri sözü belgeledikten sonra bozanlar ve Allah'ın, birleştirilmesini emrettiği ilişkileri koparanlar ve yeryüzünü fesada verenler; işte bunlar, lanet olsun onlara ve yurdun kötüsü de onlara olsun!

(Rad 25)

Erhan Aktaş Meali:

Misaklerinden[1] sonra Allah'ın ahdini[2] bozanlar; Allah'ın bağlı kalınmasını istediği şeyle bağlarını koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara lanet vardır ve dünya yurdunun kötü sonu onlarındır.

1)Antlaşmalarından.
2)Bir şeyin yapılması için özgür irade ile verilmiş olan her türlü söz.

(Rad 25)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı'ya verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Tanrı'nın ulaştırılmasını buyurduğunu kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad 25)

Hakkı Yılmaz Meali:

Allah'a yeminle ‘kesin söz’ verdikten sonra bozan ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri; iman ve ameli kesen/ birbirinden ayıran ve yeryüzünde kargaşa çıkaran kimseler; işte onlar, dışlanma kendileri için olanlardır. Yurdun kötüsü de onlar içindir.

(Rad 25)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Pekiştirdikten sonra Allah’ın ahdini (tevhid sözleşmesini) bozan, Allah’ın birleştirilmesini istediği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar (var ya); böylelerine lanet ve (ahiret) yurdunun en kötü (akıbeti) vardır.

(Rad 25)

Harun Yıldırım Meali:

Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın riayet edilmesini emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar; işte lânet onlar içindir. Ve kötü yurt (cehennem) onlarındır.

(Rad 25)

Hasan Basri Çantay:

Allaha verdikleri sözü kuvvetli te'minat ile de destekledikden sonra bozanlar, Allahın bitişdirilmesini (idamesini) emretdiği şey'i (raabıtayı) kıranlar, yer yüzünü fesada verenler (yok mu?), işte onlar, la'net onlara, yurdun kötüsü (olan cehennem) de onlara.

(Rad 25)

Hayrat Neşriyat Meali:

Hâlbuki Allah'ın ahdini (O'na) kat'î olarak verdikleri sözden sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi (akrabâlar ve mü'minler arasında olması gereken irtibâtı) kesenler ve yeryüzünde fesad çıkaranlara gelince, işte onlar yok mu, lâ'net onlaradır; yurdun kötüsü (Cehennem) de onlar içindir!

(Rad 25)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah'ın anlaşmasını, onun pekiştirilmesinin ardından bozan, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emir ettiğini koparan ve yerde [dünyada] bozgun [terör,] çıkaranlara [gelince] İşte onlara (evet!) onlara lanet [rahmetten kovulma] vardır. Kendileri için yurdun kötüsü vardır.

(Rad 25)

Hüseyin Atay Meali:

Sağlam söz verdikten sonra Allah'ın antlaşmasını bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, işte bunlara lanet olsun. Kötü yurt da onlaradır.

(Rad 25)

İbni Kesir Meali:

Pekiştirdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar, Allah'ın bitiştirilmesini emrettiğini ayıranlar ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar; işte la'net onlaradır. Yurtların en kötüsü de onlarındır.

(Rad 25)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yaptıkları antlaşmalardan sonra, sözleşmelerini bozanlara, sarılmaları gereken Allah'ın emirlerini parça parça edip yeryüzünde fesat çıkaranlara gelince, işte bunlar için lanetler ve kalacak çok kötü yurtlar var.

(Rad 25)

İskender Ali Mihr Meali:

Onlar, misaklerinden sonra (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ın ahdini bozarlar (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmezler). Ve Allah’ın, O’na (Allah’a) ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler (ruhlarını Allah’a ulaştırmazlar). Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar (başka insanların da Sıratı Mustakîm’e ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar). Lânet onlar içindir. Ve yurdun kötüsü (cehennem) onlar içindir.

(Rad 25)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O kimseler ki Allah ile sözleştikten sonra sözlerini tutmadılar, Allah'ın birleşsin buyurduğunu ayırdılar, yurdu karıştırdılar, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Yurdun kötüsü, de onların olacaktır.

(Rad 25)

Kadri Çelik Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar (var ya); işte lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad 25)

Mahmut Kısa Meali:

Öte yandan, Allah’a elçileri aracılığıyla vermiş oldukları sözü, hem de onu yeminleriyle pekiştirdikleri hâlde bozan, insanın gerek Rabb’iyle, gerek içinde yaşadığı toplumla ve gerekse diğer varlıklarla kurması gereken sevgi ve şefkate dayalı ilişkileri baltalamak sûretiyle, Allah’ın geliştirilmesini emrettiği ilişkileri kesip atan ve yeryüzünde fesada, yozlaşmaya yol açarak bozgunculuk yapanlara gelince, onlara dünyada da, âhirette de lânet vardır ve yurdun kötüsü olan cehennem, onların sonu olacaktır! Onlar, dünyada sahip oldukları güç ve servetle şımarıp aldanmışlardı. Oysa ki:

(Rad 25)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Dönüp ahdini bozanlar ki; onların önceden Allah'a verdikleri sözler vardır. Reddedip terk ettiler, Allah'ın gözetmesini emrettiği şeyleri. Bozgunculuk çıkardılar. Ancak böyle kimseler için lanet vardır. Yurdun da kötü tarafı onlar içindir.

(Rad 25)

Mehmet Türk Meali:

Allah’a (yaratılışlarında) verdikleri (tevhit) sözünü bozan, Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri yerine getirmeyen ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya; (Allah’ın) laneti de en kötü yurt (olan cehennem de) onlar içindir.

(Rad 25)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Ancak) Allah’a (verdikleri) sözü kesinleştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın düzeltilmesini emrettiği (ilişkileri) kesenler ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, işte kendilerine lanet mukadder olanlar onlardır. Onlar için kötü bir ev mukadderdir.

(Rad 25)

Muhammed Esed Meali:

Fakat (yaratılışlarının gereği olan doğal bir) andlaşmaya dayanıyor olmasına rağmen Allah'la olan bağlantılarını bozup Allah'ın sıkı tutulmasını emrettiği (bağları) kesen ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince; işte, (Allah'ın) laneti böylelerine yönelmiştir; ve (öte dünyada) varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır.

(Rad 25)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlara, Allah'ın uyulmasını emrettiği şeyleri terk edenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince, işte lanet de, yurdun en kötüsü de onlar içindir.

(Rad 25)

Mustafa Çavdar Meali:

Ama Allah’la yaptıkları fıtrat sözleşmesini bozanlar ve Allah’ın kurulmasını emrettiği bağları koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar, işte onlar lanete uğrayacaklar. En kötü yurt/cehennem onları beklemektedir...

Bknz: (2/27) - (2/205) - (7/86)

(Rad 25)

Mustafa Çevik Meali:

Allah’ın fıtratlarına yaratılışlarının sebebini düşünmek ve O’na uygun olan hayat nizamını idrak etme melekeleri yerleştirip, yarattığı insanlardan birçoğu Allah’la yaratılışından gelen bağlarını koparır. Birleştirilmesini emrettiği Allah, Rab, İlah bütünlüğünü bozar. Böylece yeryüzünde fitne ve fesat çıkarır, yozlaşma ve çürümeye sebep olurlar. Böyle kimseler ile bunlara uyanlar, Allah’ın lanetine uğrayıp cehennem azabına mahkûm olacaklardır.

(Rad 25)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ama fıtrat sözleşmesinin ardından Allah'a verdikleri sözü ihlal edenler, dahası Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kesip kopararak yeryüzünde sosyal çürümeye neden olanlar var ya: işte onlar Allah'ın rahmetinden kesinlikle dışlanmışlardır ve dâr(-ı dünyanın) ardından gelen kötü akıbet onları beklemektedir.

(Rad 25)

Osman Okur Meali:

Ama (Allah'ın emirlerine uygun olarak yaşayacaklarına dair şehadet getirerek) Allah'a verdikleri sözü, iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık ve komşuluk bağlarını ve her türlü emirleri kesenler) koparanlar ve yer yüzünde fesat çıkaranlar var ya; işte lânet onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.

(Rad 25)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve o kimseler ki, Allah'ın ahdini takviye ettikten sonra bozarlar ve Allah'ın bitiştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte lânet onlaradır. Yurdun kötüsü de onlaradır.

(Rad 25)

Ömer Öngüt Meali:

Allah'a verdikleri sözü kuvvetle pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayıranlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. . . İşte lânet onlar içindir ve kötü yurt cehennem de onlarındır.

(Rad 25)

Ömer Sevinçgül Meali:

Bir de, ‘yaratılışlarının diliyle’ Allah’a büyük bir söz verip de sonra bozanlar, Allah’ın gözetilmesini buyurduğunu ‘sürdürülmesi gereken ilişkileri’ koparanlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar vardır. Allah’ın lâneti onlaradır, yurdun kötüsü onlar içindir!

(Rad 25)

Sadık Türkmen Meali:

Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri (akrabalık bağlarını) koparanlar ve yeryüzünde fesat/terör/karışıklık çıkaranlar var ya; işte lânet (beddua/ilenç/azarlama) onlara, yurdun kötüsü (cehennem) de onlaradır.

(Rad 25)

Seyyid Kutub Meali:

Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir taahhüt haline getirdikten sonra bozanlara, Allah'ın sürdürülmesini emrettiği ilişkileri kesenlere ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlara gelince onlara lânet vardır ve dünyayı izleyecek olan kötü akıbet kendilerini beklemektedir.

(Rad 25)

Suat Yıldırım Meali:

Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri terk edenler ve yeryüzünde fesat çıkarıp nizamı bozanlar yok mu,işte onlara sadece lanet vardır. En kötü yurt olan cehennem vardır.

(Rad 25)

Süleyman Ateş Meali:

Ama Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar ve Allah'ın bitiştirilmesini istediği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar... İşte la'net onlara, yurdun kötü sonucu da onlaradır.!

(Rad 25)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah'a kesin söz verdikten sonra cayan, Allah'ın kurulmasını istediği bağı koparan ve doğal düzeni bozanlar var ya; işte onların karşılığı dışlanmadır (lanettir), yurdun en kötüsü onlarındır.

(Rad 25)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Ama Allah'a verdikleri sözden cayan, Allah'ın sıkı tutulmasını istediği bağları koparan ve yeryüzünde fesat çıkaranlar, Allah'ın rahmetinden faydalanamayacaklar ve ahirette en kötü yere atılacaklardır.

(Rad 25)

Şaban Piriş Meali:

Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırarak ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak; Allah'a verdiği sözü, ant içtikten sonra bozanlar, işte lanet onlaradır. En kötü yurt / cehennem onlarındır.

(Rad 25)

Talat Koçyiğit Meali:

İyice sağlamlaştırdıktan sonra Allah'ın ahdini bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği (akrabalık bağları)nı koparanlar ve yeryüzünde fesad çıkaranlar ise, işte lanet bunlar içindir. Onlara kötü bir âhiret yurdu vardır.

(Rad 25)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir.

(Rad 25)

Ümit Şimşek Meali:

Sözleştikten sonra Allah'ın ahdini bozan, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesen ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, lânet de onlar için, yurdun kötüsü de onlar içindir.

(Rad 25)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a verdikleri sözü, onu antlaşma haline getirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi parçalayanlar ve yeryüzünde bozgun çıkaranlara gelince, böyleleri için lanet var. Yurdun en kötüsü de onların olacak.

(Rad 25)

Rashad Khalifa Meali:

As for those who violate GOD's covenant after pledging to keep it, and sever what GOD has commanded to be joined, and commit evil, they have incurred condemnation; they have incurred the worst destiny.

(Rad 25)