38. Sad Suresi / 23.ayet

– İşte bu benim kardeşim, O’nun doksan dokuz koyunu, benim ise sadece bir koyunum var. Öyle iken “Onu da bana ver” dedi ve tartışmada bana baskın çıktı.

Bknz: (38/26)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 23 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Şüphe yok ki şu, benim kardeşimdir, doksan dokuz dişi koyunu var ve benimse bir tek dişi koyunum; öyleyken onu da bana ver dedi ve konuşmamızda beni alt da etti.

(Sad 23)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(O iki kişiden birisi dedi ki:) "Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen ‘Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat’ (veya himayeme bırak) diye (beni kandırmaya çalıştı) ve konuşmada bana üstün çıktı" (kafamı karıştırdı).

(Sad 23)

Abdullah Parlıyan Meali:

İçlerinden biri: “Bu benim kardeşim, onun 99 koyunu, benim de bir koyunum var. Buna rağmen “Onu da bana ver” dedi ve konuşmada beni altetti, onunla başedemedim ve sana hükmünü sormaya geldik.”

(Sad 23)

Adem Uğur Meali:

(Onlardan biri şöyle dedi:) Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve tartışmada beni yendi.

(Sad 23)

Ahmet Hulusi Meali:

"Muhakkak ki şu benim kardeşimdir... Onun doksan dokuz koyunu var, benim ise bir tek koyunum var... Böyle iken 'Onu bana ver' dedi ve dediğini yaptırdı!"

(Sad 23)

Ahmet Tekin Meali:

Onlardan biri: “Bu benim kardeşim. O doksan dokuz yaban ineğine sahipleniyor. Bense bir tek yaban ineğine sahiplendim. Böyleyken onu da benimkilerine kat, ona sahiplenmekten vazgeç dedi. Bu karşılıklı konuşma sırasında bana baskın çıktı.” dedi.*

(Sad 23)

Ahmet Varol Meali

Şu kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var, benimse bir tek koyunum var. Böyleyken: "Onu da bana ver" dedi ve konuşmada bana üstün geldi."

(Sad 23)

Ali Bulaç Meali:

"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi."

(Sad 23)

Ali Fikri Yavuz Meali:

(İkisinden biri şöyle) dedi: “- Şu benim (din) kardeşimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu var. Benim ise tek dişi koyunum var. Böyle iken, onu da bana ver dedi ve beni konuşmada mağlûb etti.”

(Sad 23)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Aslında, işte bu, benim kardeşimdir. Onun, doksan dokuz koyunu var; benim ise bir koyunum var. Buna karşın; ‘Onu da bana ver!' dedi ve tartışmada bana üstün geldi!"

(Sad 23)

Ali Ünal Meali:

(İçlerinden biri meseleyi arzetti:) “Şu, benim kardeşimdir. Kendisinin doksan dokuz koyunu var, benimse tek bir koyunum. Böyle iken, ‘Onu da bana bırak!’ diyor ve konuşma gücüyle beni bastırıyor.”

(Sad 23)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Bu kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise tek bir koyunum var. Onu da benim sorumluluğuma ver, dedi. Ve söz ile beni yendi.”

(Sad 23)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Bu benim kardeşimdir. Onun doksandokuz koyunu, benim de bir koyunum var. 'Onu da bana ver' dedi ve beni konuşmada yendi."

(Sad 23)

Bekir Sadak Meali:

«Bu kardesimin doksan dokuz disi koyunu, benim de bir tek disi koyunum vardir; O'nu da bana ver dedi ve tartismada beni yendi.»

(Sad 23)

Besim Atalay Meali:

«Bu benim kardeşimdir, onun doksan dokuz sağmal koyunu vardır, benimse bir tek, onu bana ver de bakayım dedi, sözle beni yendi bu !»

(Sad 23)

Celal Yıldırım Meali:

Şüphen olmasın ki, bu benim kardeşimdir; doksan dokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var. Onu da bana ver, di gerine katayım, dedi ve beni konuş mada yendi.

(Sad 23)

Cemal Külünkoğlu Meali:

(İçlerinden biri şöyle dedi:) “Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken: ‘Onu da bana ver' dedi ve tartışmada beni bastırdı.”

(Sad 23)

Diyanet İşleri Eski Meali:

"Bu kardeşimin doksan dokuz dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum vardır; O'nu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi."

(Sad 23)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İçlerinden biri şöyle dedi: "Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken 'Onu da bana ver' dedi ve tartışmada beni bastırdı."

(Sad 23)

Diyanet Vakfı Meali:

(Onlardan biri şöyle dedi:) Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken «Onu da bana ver» dedi ve tartışmada beni yendi.

(Sad 23)

Edip Yüksel Meali:

'Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken, 'Onu da bana ver,' dedi ve tartışmada bana üstün geldi.

(Sad 23)

Elmalılı Orjinal Meali:

Şu benim biraderim onun doksan dokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken "bırak onu bana" dedi ve beni söyleşmede yendi

(Sad 23)

Elmalılı Yeni Meali:

"Şu benim kardeşim, onun doksan dokuz kişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken; "Onu da bana bırak" dedi. Ve beni söyleşmede (tartışmada) yendi." diye anlattı.

(Sad 23)

Erhan Aktaş Meali:

Bu benim kardeşim[1] Onun doksan dokuz koyunu var ve benim bir tek koyunum var. Buna rağmen onu da kendisine vermemi istedi ve tartışmamızda bana üstünlük sağladı.[2]

1)Ortağım. Bir sonraki ayette de kardeşten kastın ortak olduğu anlaşılmaktadır.
2)Verilen örnekle ifade edilmek istenen konu şudur: Kardeşim (arkadaşım, ortağım, tanıdığım) çok varlıklı, zengin ve güçlü bir kimse, ben ise güçsüz ve yoksul bir kimseyim. Bundan dolayı da ona karşı çıkma gücü ve cesaretini kendimde bulamıyorum. Vereceğin kararla beni ve benim gibi güçsüz olanları koru, bize haksızlık yapılmasını engelle.

(Sad 23)

Gültekin Onan Meali:

"Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen "onu da benim payıma (koyunlarıma) kat" dedi ve bana, konuşmada üstün geldi."

(Sad 23)

Hakkı Yılmaz Meali:

22-23 Dâvûd'un yanına girdiklerinde o, onlardan korkuvermişti. Ona, “Korkma! Biz, iki davacıyız. Kimimiz, kimimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver, haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt” dediler. Birisi de dedi ki: “İşte bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz koyunu var, benim ise bir tek koyunum var. Böyle iken, ‘Onu da bana ver’ dedi ve konuşmada bana üstün geldi/tartışmada beni yendi.”

(Sad 23)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Bu, benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim de bir tek koyunum vardır. ‘Onu da bana ver.’ dedi. Tartışmada bana üstün geldi.”

(Sad 23)

Harun Yıldırım Meali:

Bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve tartışmada beni yendi.

(Sad 23)

Hasan Basri Çantay:

(İçlerinden biri): "Şu benim biraderimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu var. Benim ise birtek dişi koyunum var. Böyle iken "Onu bana ver (de bakayım)" dedi, mücadelede beni yendi".

(Sad 23)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Onlardan biri şöyle dedi:) “Doğrusu bu benim kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu var. Benim ise tek bir koyunum var. Böyle iken: 'Onu bana ver!' dedi ve tartışmada beni yendi.”

(Sad 23)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(22-23) O vakit, Davud'un yanına girdiler [Davud] onlardan dolayı telaşlandı. Onlar "Korkma! [Biz]¹ bazısı bazısına [biri diğerine] haddini aşmış iki davacıyız. O halde, aramızda Hak ile hüküm ver, [Haktan/adaletten] uzak olma ve bizi yolun eşitliğine (adalete) ilet. Gerçek şu ki: Bu, benim bir tek dişi koyunum olduğu halde kendisinin doksan dokuz dişi koyunu olan kardeşimdir. O, "Onun [o tek dişi koyunun bakımına] beni kefil et [benim sürüme kat]" dedi ve hitapta bana üstün geldi [haklı çıktı]." dediler.

(Sad 23)

Hüseyin Atay Meali:

"Doğrusu, bu kardeşimin doksan dokuz dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum vardır; Onu da bana ver dedi ve tartışmada da beni yendi."

(Sad 23)

İbni Kesir Meali:

Gerçekten bu, kardeşimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum var. Onu bana ver, dedi ve söyleşmede beni yendi.

(Sad 23)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz adet koyunu var, benim de yalnız bir adet koyunum var. O bir koyunu benim sorumluluğuma ver dedi ve yaptığımız sözlü tartışmada bana üstün geldi.

(Sad 23)

İskender Ali Mihr Meali:

Gerçekten bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen "Ona beni kefil kıl (onu da bana ver)." dedi. Söyledikleri ile beni yendi.

(Sad 23)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

İşte bu, benim din kardeşimdir. Onun doksan dokuz tane koyunu vardır. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Yine de önu bana ver dedi. Çekişince de o beni yendi.»

(Sad 23)

Kadri Çelik Meali:

“Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen “Beni ona da kefil (malik) kıl” dedi ve bana konuşmada üstün geldi.”

(Sad 23)

Mahmut Kısa Meali:

“Bu adam, benim din kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu, benimsesadece bir tek koyunum var. Buna rağmen, elindekilerle yetinmeyerek, “Onu da bana ver!” dedi. Üstelik sahip olduğu güç ve makâmın da yardımıyla “Bir koyun ile ne yapabilirsin? Çoban tutulmaz. Peşinde koşulmaz. Bir koyun ne getirir? Eti ne, sütü ne? Neden oyalanıyorsun? Allah’ın verdiği imkanlarla sen daha iyisine layıksın! Gel birleşelim, güçlenelim. Beraber olalım. Böylece gelişir, ilerleriz. Büyük adam oluruz...ve benzeri şeyler söyleyerek tartışmada bana üstün geldi. Şimdi bir tek koyunumu elimden almak istiyor. Söyle, nedir bu adamın yaptığı?!”

(Sad 23)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Doksan dokuz koyunu olan bu, benim kardeşimdir. Benim ise yalnızca bir tek koyunum var. Sadece tek koyunumu "onu bana ver" dedi. Böylece tartışmada sona gelerek üstün gelmiştir.

(Sad 23)

Mehmet Türk Meali:

(Onlardan birisi): “Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz dişi koyunu,1 benimse bir dişi koyunum var. Buna rağmen “onu da bana ver” diyor ve ben onunla baş edemedim.”2 dedi.*

(Sad 23)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Şüphesiz bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken onu (da) bana ver, diyor ve tartışmada bana üstün geliyor.”

(Sad 23)

Muhammed Esed Meali:

"Bu benim kardeşim: Onun doksandokuz koyunu var, benimse (sadece) bir koyunum; buna rağmen, 'onu bana ver' dedi ve bu tartışmada bana zorla dediğini yaptırdı".

(Sad 23)

Mustafa Çavdar Meali:

– İşte bu benim kardeşim, O’nun doksan dokuz koyunu, benim ise sadece bir koyunum var. Öyle iken “Onu da bana ver” dedi ve tartışmada bana baskın çıktı.

Bknz: (38/26)

(Sad 23)

Mustafa Çevik Meali:

O iki kişiden biri söze başlayıp şöyle dedi: “Bu benim kardeşim ve onun doksan dokuz koyunu var, benim ise sadece bir koyunum var. Buna rağmen kardeşim ona göz dikti, gücünü kullanarak bir şekilde onu da elimden aldı.”

(Sad 23)

Mustafa İslamoğlu Meali:

İşte bu benim kardeşim; onun doksan dokuz koyunu var, benimse yalnızca bir tek koyunum; buna rağmen o, "Onu da bana ver" dedi ve dediğini zorla yaptırdı.

(Sad 23)

Osman Okur Meali:

"Bu kardeşimin doksan dokuz dişi koyunu, benim de bir tek dişi koyunum vardır; O'nuda bana ver dedi ve tartışmada beni yendi."

(Sad 23)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Muhakkak ki şu, benim kardeşimdir. Onun doksandokuz dişi koyunu vardır. Benim için ise bir dişi koyun var. Öyle iken, «Onu bana bırak,» dedi ve beni konuşmada mağlup etti.»

(Sad 23)

Ömer Öngüt Meali:

"Bu benim kardeşimdir. Onun doksandokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken: 'Onu da bana ver!' dedi ve beni tartışmada yendi. "

(Sad 23)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Bu benim kardeşim. Onun doksan dokuz koyunu, benim de bir tek koyunum var. Onu da elimden almak istedi. Sonra da tartışmada beni yendi.”

(Sad 23)

Sadık Türkmen Meali:

“şüphesiz bu benim kardeşimdir. Doksandokuz koyunu var, benimse sadece bir koyunum var. Buna rağmen: ‘Onu da bana ver’ dedi. Konuşmada (kendini ifade etmede) bana ağır bastı.”

(Sad 23)

Seyyid Kutub Meali:

Bu kardeşimin doksandokuz dişi koyunu var. Benim ise bir tek dişi koyunum var. Böyle iken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi.

(Sad 23)

Suat Yıldırım Meali:

"Benim şu (din) kardeşimin doksan dokuz koyunu var, benimse bir tek koyunum! Böyle iken "onu da bana bırak!" dedi ve çenesiyle beni bastırdı."

(Sad 23)

Süleyman Ateş Meali:

"Bu kardeşimin doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken "Onu da bana ver" dedi ve konuşmada bana ağır bastı (onunla baş edemedim.)"

(Sad 23)

Süleymaniye Vakfı Meali:

"Bu, benim kardeşimdir; onun doksan dokuz koyunu, benim bir koyunum var; onu ben koruyayım dedi ve konuşmasıyla beni bastırdı."

(Sad 23)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Bu kardeşimin doksandokuz koyunu, benim de bir koyunum var. Onu da kendisine vermemi isteyerek bu tartışmada beni yendi."

(Sad 23)

Şaban Piriş Meali:

-Bu benim kardeşimdir, O'nun doksan dokuz koyunu, benim ise tek bir koyunum var. "Onu da bana ver" dedi ve konuşmada bana üstün geldi.

(Sad 23)

Talat Koçyiğit Meali:

(İkisinden biri demişti ki:) Bu, benim kardeşimdir. Onun, doksan dokuz dişi koyunu, benim ise bir dişi koyunum var. Böyle iken, (benim koyuna da göz dikti) ve "onu bana ver dedi. Bana hitabında da benden üstün çıktı".

(Sad 23)

Tefhimul Kuran Meali:

«Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen «Onu da benim payıma (koyunlarıma) kat» dedi ve bana konuşma (tarzın)da üstün geldi.»

(Sad 23)

Ümit Şimşek Meali:

“Bu benim kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu, benim de bir koyunum var. Buna rağmen 'O tek koyunu da bana ver' dedi ve tartışmada bana üstün geldi.”

(Sad 23)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Şu benim kardeşimdir. Kendisinin doksan dokuz koyunu var. Benimse bir tek koyunum var. Buna rağmen, onu da bana ver dedi ve tartışmada bana galip geldi."

(Sad 23)

Rashad Khalifa Meali:

"This brother of mine owns ninety nine sheep, while I own one sheep. He wants to mix my sheep with his, and continues to pressure me.",

(Sad 23)