38. Sad Suresi / 5.ayet

– Bütün ilahları tek bir ilaha mı indirgemiş? Ne tuhaf! Olacak şey mi bu? Diyorlardı.

Bknz: (2/163)(16/51)

Mustafa Çavdar Meali

Sad 5 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Mabutları bir tek mabut mu kabul.etmiş? Gerçekten de bu, elbette pek şaşılacak şey.

(Sad 5)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

“(Bütün) İlahları bir tek ilah mı yapıyor (bütün yetkiler tek bir ilahta mı toplanıyor?) Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey” (diye itiraz etmişlerdi).

(Sad 5)

Abdullah Parlıyan Meali:

O peygamber bütün ilahları reddedip, bir ve tek gerçek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu bu çok tuhaf bir şeydir.”

(Sad 5)

Adem Uğur Meali:

Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.

(Sad 5)

Ahmet Hulusi Meali:

"Tanrıları, tek bir tanrıya mı indirgedi (diye anladılar)? Muhakkak ki bu çok acayip bir şeydir!"

(Sad 5)

Ahmet Tekin Meali:

“Birçok tanrıdan, ilâhlığı kaldırdı da, bir tanrıya mı tahsis etti? Bu gerçekten şaşılacak bir şey.” dediler.*

(Sad 5)

Ahmet Varol Meali

İlâhları tek bir ilâh mı yaptı? Doğrusu bu şaşılacak bir şeydir."

(Sad 5)

Ali Bulaç Meali:

"İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey."

(Sad 5)

Ali Fikri Yavuz Meali:

İlâhları tek bir ilâh mı yapmış? Doğrusu bu, şaşılacak bir şey!”

(Sad 5)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Tanrıları, Tek Tanrı mı yaptı? Aslında, gerçekten şaşılacak bir şey bu!"

(Sad 5)

Ali Ünal Meali:

“Tutmuş, onca ilâhı tek bir ilâh yapıyor. Bu yaptığı, gerçekten pek tuhaf, şaşılacak bir şey!”

(Sad 5)

Bahaeddin Sağlam Meali:

4, 5. (Onların yola gelmeyişlerinin bir nedeni; onlara gelen uyarıcının kendilerinden olması idi.) Kendilerinden, onlara bir uyarıcı geldi diye, tuhaflarına gitti. (İkinci neden:) Onların kâfir(önder)leri: “Bu yalancı, büyüleyici bir adamdır. Bütün ilahları bir mi yapıyor; kesinlikle bu çok acayip bir şeydir” dediler.

(Sad 5)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Bütün tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Şüphesiz bu şaşılacak bir şeydir."

(Sad 5)

Bekir Sadak Meali:

(4-5) Aralarindan bir uyaricinin gelmesine sasmislardi. Inkarcilar: «Bu, pek yalanci bir sihirbazdir; tanrilari tek bir tanri mi yapti? Dogrusu bu tuhaf bir seydir» demislerdi.

(Sad 5)

Besim Atalay Meali:

Bir sürü Tanrıları, bir Tanrı mı yapacak? Şaşılacak bir şeydir bu!»

(Sad 5)

Celal Yıldırım Meali:

Tanrıları tek bir tanrı mı yapıyor ?! Doğrusu bu şaşılacak şey! dediler.

(Sad 5)

Cemal Külünkoğlu Meali:

4,5. Aralarından bir uyarıcı gelmesine şaşırdılar. O inkârcılar dediler ki: “bu yalancı bir sihirbazdır. O, bütün ilahları (reddedip) bir tek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu, bu çok tuhaf bir şeydir!” *

(Sad 5)

Diyanet İşleri Eski Meali:

4,5. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkarcılar: "Bu, pek yalancı bir sihirbazdır; tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir" demişlerdi.

(Sad 5)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"İlahları bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok tuhaf bir şey!"

(Sad 5)

Diyanet Vakfı Meali:

4, 5. Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve kâfirler: Bu pek yalancı bir sihirbazdır! Tanrıları, tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.  *

(Sad 5)

Edip Yüksel Meali:

'Tanrıları tek tanrı mı yaptı? Bu, gerçekten çok tuhaf!'

(Sad 5)

Elmalılı Orjinal Meali:

İlahları hep bir ilah mı kılmış? Bu cidden şaşılacak bir şey, çok tuhaf

(Sad 5)

Elmalılı Yeni Meali:

İlahları bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak birşey, çok tuhaf!

(Sad 5)

Erhan Aktaş Meali:

O, bunca ilahı, bir tek ilah mı kılıyor? Kuşkusuz bu şaşılacak bir şeydir.

(Sad 5)

Gültekin Onan Meali:

"Tanrıları bir tek tanrı mı yaptı? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şey."

(Sad 5)

Hakkı Yılmaz Meali:

4-5 Ve içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da o kâfirler; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden o kimseler, “Bu bir sihirbazdır, çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilâhı, bir tek ilâh mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey!” dediler.

(Sad 5)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“İlahları tek bir ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok ilginç/şaşılacak bir şeydir.”

(Sad 5)

Harun Yıldırım Meali:

İlahları, tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir! dediler.

(Sad 5)

Hasan Basri Çantay:

"O, (bütün) Tanrıları birtek Tanrı mı yapmış? Bu, cidden acaib bir şey"!

(Sad 5)

Hayrat Neşriyat Meali:

“İlâhları tek bir ilâh mı yapmış? Doğrusu bu gerçekten şaşılacak bir şeydir!”

(Sad 5)

Hubeyb Öndeş Meali: /

"O, Tanrıları bir tek Tanrı mı yaptı? Gerçekten bu, tuhaf bir şeydir."

(Sad 5)

Hüseyin Atay Meali:

4-5 Aralarından kendilerine bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkârcılar "Bu, pek yalancı bir büyücüdür, tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu, bu şaşılacak bir şeydir" demişlerdi.

(Sad 5)

İbni Kesir Meali:

Tanrıları bir tek tanrı mı kıldı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey.

(Sad 5)

İlyas Yorulmaz Meali:

Pek çok ilahları inkar edip, yalnızca tek bir ilah var diyor. Gerçekten şaşılacak bir şey.

(Sad 5)

İskender Ali Mihr Meali:

İlâhları bir tek ilâh mı kılıyor? Muhakkak ki bu, gerçekten acayip (şaşılacak) bir şey.

(Sad 5)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

O, bütün tanrıları birleştirip de bir tek tanrı yapıyor öyle mi? Doğrusu, şaşılacak iş bu!»

(Sad 5)

Kadri Çelik Meali:

“İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey!”

(Sad 5)

Mahmut Kısa Meali:

“O, bütün ilâhlarımızı bir tek İlâh mı yapmış? Peki o zaman, bizim ibâdetlerimizi, yakarışlarımızı Allah’a kim ulaştıracak? Düşünebiliyor musunuz; bütün yetkileri kendi elinde toplayan, yaptığımız her şeyi kontrol eden, hayatımıza ahlâkî sınırlar çizen ve bu kurallara uymadığımız takdirde bizi cezalandıracak olan bir ilâh! Bu, gerçekten de şaşılacak bir şey!”

(Sad 5)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Açıkçası ilahları bir tek bir ilah mı yaptı? Doğrusu bu çok tuhaf ve şaşırılacak bir şeydir."

(Sad 5)

Mehmet Türk Meali:

4,5. Kâfirler, kendilerine içlerinden bir uyarıcının gelmiş olmasına şaşırdılar ve: “Bu (adam) yalancıdır (ve) büyücüdür. (Yani şimdi de) pek çok ilâhı, bir tek ilâh mı yapıyor?1 Bu, kesinlikle tuhaflıktan da öte bir şey.” dediler.*

(Sad 5)

Muhammed Celal Şems Meali:

“O tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Şüphesiz bu, pek tuhaf bir şeydir.”

(Sad 5)

Muhammed Esed Meali:

O, bütün ilahları (reddedip) bir (tek) ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu, bu çok tuhaf bir şeydir!"

(Sad 5)

Mustafa Çavdar Meali:

– Bütün ilahları tek bir ilaha mı indirgemiş? Ne tuhaf! Olacak şey mi bu? Diyorlardı.

Bknz: (2/163) - (16/51)

(Sad 5)

Mustafa Çevik Meali:

4-5 Şimdi de bunlar, içlerinden birinin öğüt ve uyarılarla hakikate davet etmesini içlerine sindiremeyip peygamberi yalancılıkla suçluyorlar. Ve “Bugüne kadar hayatımıza yön veren, nizam ve ahlakımızın belirleyicisi olan ilahlarımızı bir tek ilaha indirerek bizim düzenimizi yıkmaya, bozmaya çalışıyor! Bunun aklından zoru mu var?” diyorlar.

(Sad 5)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bütün bu ilahları tek bir ilaha indirgiyor ha? Bunun çok tuhaf bir görüş olduğunda hiç şüphe yok."

(Sad 5)

Osman Okur Meali:

(4-5) (Kureyşliler) Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaşmışlardı. İnkarcılar: "Bu, pek yalancı bir sihirbazdır; tanrıları tek bir tanrı mı yaptı? Doğrusu bu tuhaf bir şeydir" demişlerdi.

(Sad 5)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«İlâhları bir ilâh mı kılmış? Şüphe yok bu, elbette pek ziyâde acaip bir şey.»

(Sad 5)

Ömer Öngüt Meali:

"İlâhları bir tek ilâh mı yaptı? Doğrusu bu cidden tuhaf bir şeydir!"

(Sad 5)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Onca ilahı bir tek ilah mı yaptı, ne tuhaf!”

(Sad 5)

Sadık Türkmen Meali:

Ilâhları bir tek ilâh (mı) kılmış? Gerçekten bu tuhaf/şaşılacak bir şeydir!”

(Sad 5)

Seyyid Kutub Meali:

Tanrıları bir tek tanrı mı yapıyor? Bu, cidden tuhaf bir şeydir.

(Sad 5)

Suat Yıldırım Meali:

(4-5) İçlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesine her nedense şaşırdılar ve o kafirler: "Bu bir sihirbaz, bir yalancı! İşte tutmuş bunca ilahı bir tek ilah yapmış! Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey!" dediler.

(Sad 5)

Süleyman Ateş Meali:

"Tanrıları bir tek tanrı mı yaptı? Bu, cidden tuhaf bir şeydir."

(Sad 5)

Süleymaniye Vakfı Meali:

İlahları tek bir ilah[1] yaptı; öyle mi? Bu gerçekten çok tuhaf bir şey!"

1) Müşrikler Allah'ı reddetmezler. Ancak Allah ile aralarına O'na benzer nitelikte başka varlıklar oluşturup, bunlardan şefaat, kayırma veya yardım dilerler. Bazı müşriklerde kendi kurgularını ve kibirlerini ilah (tanrı) edinirler.

(Sad 5)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"İlahları bire mi indirmiş? Doğrusu bu, çok tuhaf bir şey."

(Sad 5)

Şaban Piriş Meali:

İlahları tek bir ilah mı yaptı? Bu, hayret edilecek bir şeydir.

(Sad 5)

Talat Koçyiğit Meali:

"İlâhları tek bir ilâh mı yapıyor? Gerçekten bu çok acaib bir şey".

(Sad 5)

Tefhimul Kuran Meali:

«İlahları bir tek ilah mı yaptı? Doğrusu bu, şaşırtıcı bir şey.»

(Sad 5)

Ümit Şimşek Meali:

“Tanrıları tek bir tanrı mı yapacakmış? Ne acaip şey bu böyle?”

(Sad 5)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"İlahları bir tek tanrı mı yapmış? Bu, gerçekten hayret edilecek bir şey!"

(Sad 5)

Rashad Khalifa Meali:

"Did he make the gods into one god? This is really strange."

(Sad 5)