26. Şuara Suresi / 175.ayet

Olsun senin Rabbin yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağıdır.

Bknz: (2/255)

Mustafa Çavdar Meali

Şuara 175 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

(Şuara 175)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Ve şüphesiz Senin Rabbin, Güçlü ve Üstün olandır, Esirgeyendir.

(Şuara 175)

Abdullah Parlıyan Meali:

Şüphesiz senin Rabbin güçlülerin en güçlüsü, çok acıyıp, esirgeyendir.

(Şuara 175)

Adem Uğur Meali:

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

(Şuara 175)

Ahmet Hulusi Meali:

Kesinlikle Rabbin "HU"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.

(Şuara 175)

Ahmet Tekin Meali:

Senin Rabbin işte O, kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.

(Şuara 175)

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.

(Şuara 175)

Ali Bulaç Meali:

Ve şüphesiz, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir.

(Şuara 175)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Doğrusu senin Rabbin, muhakkak ki O, Azîz'dir= kâfirlerden intikam alıcıdır. Rahîm'dir= müminlere çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Ali Rıza Sefa Meali:

Ve kuşkusuz, Efendin, gerçekten, Üstündür; Merhametlidir.

(Şuara 175)

Ali Ünal Meali:

Şüphesiz ki senin Rabbin, O’dur Azîz, O’dur Rahîm.

(Şuara 175)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Ve şüphesiz Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.

(Şuara 175)

Bayraktar Bayraklı Meali:

- Bunda kesinlikle bir ders vardır. Onların çoğu inanmamış olsa da. Şüphesiz senin Rabbin çok güçlüdür; çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Bekir Sadak Meali:

Dogrusu Rabbin gucludur, merhametlidir. *

(Şuara 175)

Besim Atalay Meali:

Senin Tanrın yarlıgayan emredir

(Şuara 175)

Celal Yıldırım Meali:

Ve elbette Rabbın yegâne üstündür, güçlüdür ve çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabbin, mutlak galiptir, çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Doğrusu Rabbin güçlüdür, merhametlidir.*

(Şuara 175)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak güç sahibi ve çok merhametli olandır.

(Şuara 175)

Diyanet Vakfı Meali:

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

(Şuara 175)

Edip Yüksel Meali:

Kuşkusuz senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

(Şuara 175)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ve şübhesiz ki rabbın o, öyle aziz öyle rahim

(Şuara 175)

Elmalılı Yeni Meali:

Ve şüphesiz ki Rabbin, gerçekten çok güçlü ve çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Erhan Aktaş Meali:

Senin Rabb'in, Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

(Şuara 175)

Gültekin Onan Meali:

Ve şüphesiz, senin rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir.

(Şuara 175)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve şüphesiz ki Rabbin, kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.

(Şuara 175)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Şüphesiz ki senin Rabbin, (evet) O, (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (kullarına karşı merhametli olan) Er-Rahîm’dir.

(Şuara 175)

Harun Yıldırım Meali:

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

(Şuara 175)

Hasan Basri Çantay:

Hakıykat, senin Rabbin, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir O.

(Şuara 175)

Hayrat Neşriyat Meali:

Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.

(Şuara 175)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Gerçekten RAB'bin, kesinlikle devamlı üstündür, Rahim'dir.

(Şuara 175)

Hüseyin Atay Meali:

Doğrusu Rabbin, andolsun güçlüdür, acıyandır.

(Şuara 175)

İbni Kesir Meali:

Muhakkak ki Rabbın, elbette O; Aziz'dir, Rahim'dir.

(Şuara 175)

İlyas Yorulmaz Meali:

Gerçekten senin Rabbin güçlü ve merhametli olandır.

(Şuara 175)

İskender Ali Mihr Meali:

Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, Azîz’dir (yüce) Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

(Şuara 175)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Gerçekten senin çalabın kesenkes erkli esirgeyici olandır.

(Şuara 175)

Kadri Çelik Meali:

Ve şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.

(Şuara 175)

Mahmut Kısa Meali:

Oysa senin Rabb’in, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir. İşte, inananlarla inkâr edenler arasında süregelen amansız mücâdeleyi gözler önüne seren ve zâlimleri nasıl bir felâketin beklediğini haber veren bir başka tarihi olay:

(Şuara 175)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Ulu Rabbin şüphesiz ki, güçlü ve üstün olandır. Rahmet sahibi; Aziz ve Rahimdir.

(Şuara 175)

Mehmet Türk Meali:

Şüphesiz senin Rabbin O çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’tır.

(Şuara 175)

Muhammed Celal Şems Meali:

Şüphesiz Rabbin, ancak en üstündür, çok rahmet edendir.

(Şuara 175)

Muhammed Esed Meali:

Şüphesiz senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!

(Şuara 175)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Doğrusu senin rabbin üstündür ve çok esirgeyicidir.

(Şuara 175)

Mustafa Çavdar Meali:

Olsun senin Rabbin yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağıdır.

Bknz: (2/255)

(Şuara 175)

Mustafa Çevik Meali:

Şüphesiz senin Rabbinin gücü her şeye yeter, O mü’minlere karşı çok şefkatlidir.

(Şuara 175)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Ne ki senin rabbin, sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.

(Şuara 175)

Osman Okur Meali:

Doğrusu Rabbin güçlüdür, merhametlidir.

(Şuara 175)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve muhakkak ki, senin Rabbin elbette O azîzdir, rahîmdir.

(Şuara 175)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet sahibidir.

(Şuara 175)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbin üstün gücü, sınırsız merhameti olandır!

(Şuara 175)

Sadık Türkmen Meali:

Gerçekten o Rabbin; üstündür, merhametlidir.

(Şuara 175)

Seyyid Kutub Meali:

Ve yine kuşku yok ki, senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.

(Şuara 175)

Suat Yıldırım Meali:

Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).

(Şuara 175)

Süleyman Ateş Meali:

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.

(Şuara 175)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Senin Rabbin pek güçlüdür, ikramı da boldur.

(Şuara 175)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Doğrusu Rabbin çok yücedir, çok merhametlidir.

(Şuara 175)

Şaban Piriş Meali:

Rabbin ise, elbette, güçlü olan, merhametli olan O'dur.

(Şuara 175)

Talat Koçyiğit Meali:

Şüphesiz Rabbın, işte asıl galip olan, asıl merhamet eden O'dur

(Şuara 175)

Tefhimul Kuran Meali:

Ve hiç şüphe yok, senin Rabbin, güçlü ve üstün olandır esirgeyendir.

(Şuara 175)

Ümit Şimşek Meali:

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.

(Şuara 175)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve senin Rabbin mutlak Aziz, mutlak Rahim...

(Şuara 175)

Rashad Khalifa Meali:

Most assuredly, your Lord is the Almighty, Most Merciful.

(Şuara 175)