66. Tahrim Suresi / 10.ayet

Allah, kâfirlere Nuh’un hanımı ile Lut’un hanımını örnek olarak veriyor. Her iki hanım da iki iyi kulumuzun nikâhı altındaydı fakat onlara iman etmeyerek ihanet ettiler. Kendilerine ateşe girenlerle birlikte ateşe girin denildiği o günde kocaları onları Allah’ın azabından koruyamayacak.

Bknz: (2/124)(9/113)»(9/114)

Mustafa Çavdar Meali

Tahrîm 10 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Allah, kafir olanlara, Nuh'un karısıyla ve Lut'un karısıyla örnek getirmededir; ikisi de, temiz kullarımızdan ikisinin nikah altındaydı, derken onlara karşı hainlikte bulundular da o iki temiz kul, hiçbir suretle onları kurtaramadı Allah'ın cezasından ve onlara girin denildi ateşe, girenlerle beraber.

(Tahrîm 10)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Allah, (yakın çevrelerinin günahlarını ve Hakk’tan caymalarını bahane ederek, salih dava rehberlerini kınayıp kötülemeye kalkışan) kâfirlere (Hz.) Nuh'un karısı ile (Hz.) Lut'un karısını misal vermektedir. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun (nikâhı) altında idiler. (Ama) Onlara hıyanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları da) kendilerine Allah’tan gelen (cezadan) hiçbir şeye (karşı) yarar sağlayamadılar. (Onlara verilen belayı savamadılar.) İkisine de: “Ateşe diğer girenlerle birlikte girin” denildi.

(Tahrîm 10)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah gerçekleri örtbas eden inkârcılara Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek getirmektedir. Onlar iki erdemli kulumuzun nikahı altında idiler ama kocalarına iman etmeyip inkâr etmek suretiyle onlara karşı hainlikte bulundular. Onlar peygamber olmalarına rağmen karılarından Allah'ın azabından hiçbir şeyi savamadılar. Onlara cehennem görevlileri tarafından: “Cehenneme giren suçlu kâfirlerle birlikte sizde ateşe girin” denilir.

(Tahrîm 10)

Adem Uğur Meali:

Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi.

(Tahrîm 10)

Ahmet Hulusi Meali:

Allah, hakikat bilgisini inkar edenler için Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi... (O kadınların ikisi de) kullarımızdan iki salih kulun (nikahı) altında idiler. (Karıları) onlara (Nuh ve Lut'a) hainlik ettiler de, (Nuh ve Lut) Allah'tan (gelen) hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıramadılar. (O iki kadına): "Girenlerle beraber ateşe girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Ahmet Tekin Meali:

Allah, mü'minlerle akrabalığı olan kâfirlerin ibret almaları için, Nûh'un karısı ile, Lût'un karısını misal vererek anlatıyor. Bu ikisi, bizi ilâh tanıyan, candan müslümanlar olarak bize bağlı, saygılı kullarımızdan dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi, mü'min iki sâlih kişinin nikâhları altında iken, aile bağlarıyla kendilerini sorumlu saymayıp küfrü tercih ederek onlara hıyanet ettiler. Kocaları, onları Allah'ın azâbından kurtaramadılar. Onlara: “Haydi, ateşe girenlerle beraber, siz de ateşe girin.”denildi.

(Tahrîm 10)

Ahmet Varol Meali

Allah inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun (nikâhı) altındaydılar. Ama onlara hıyanet ettiler. Bu durumda (kocaları), Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı ve o iki kadına: "Girenlerle beraber siz de ateşe girin" denildi.

(Tahrîm 10)

Ali Bulaç Meali:

Allah, inkar edenlere, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Allah, kâfirlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını bir misal yaptı. O iki kadın, kullarımızdan birer salih kulun (Nûh ile Lût peygamberin) nikâhları altında idiler. Böyle iken (iman hususunda) kocalarına hainlik ettiler. Onun için kocaları da onları Allah'ın azabından zerrece kurtaramadı. O iki kadına şöyle denildi: “- Girin ateşe, diğer girenlerle beraber...”

(Tahrîm 10)

Ali Rıza Sefa Meali:

Allah, nankörlük edenlere örnek olarak, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını gösteriyor: İkisi de erdemli iki kulumuzun nikahı altındaydı. Buna karşın, ikisi de Onlara alçaklık yaptı. Bu nedenle, Allah'tan gelene karşı, Onların bir yararı olmadı. İkisine de şöyle denildi: "Ateşe girenlerle birlikte, girin!"[522]

522)66:10,11 ayetlerinde, Nuh peygamberin ve Lut peygamberin eşleri, nankörlük eden kişiler; Firavun'un eşi ise inanan kişi olarak bildirilmiştir.

(Tahrîm 10)

Ali Ünal Meali:

Allah, küfre batmış olanlar için Nuh’un hanımı ile Lût’un hanımını misal getirir: Her ikisi de, kullarımız içinde iki salih kulun nikâhı altında idiler, fakat (onları inkâr ederek ve düşmanlarıyla işbirliği yaparak) onlara ihanet ettiler. (Peygamber olan) kocalarının Allah karşısında onlara hiçbir yardımı dokunmadı ve her ikisine de, “Girin Ateş’e ona girenlerle birlikte!” denildi.

(Tahrîm 10)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Allah, kâfirlere örnek olarak Nuh’un hanımı ile Lut’un hanımını anlatıyor: Kullarımızdan iki salih kulun hanımları idiler. Onlara hıyanet ettiler. Kocaları, Allah’ın azabına karşı onlara hiçbir fayda vermediler. Onlara; “(Cehenneme) girenlerle beraber ateşe girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Allah, kafirlere, Nuh'un eşi ile Lut'un eşini örnek olarak vermektedir. Bu iki kadın, kullarımızdan iki iyi kişinin nikahında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları, Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denilecek.

(Tahrîm 10)

Bekir Sadak Meali:

Allah, inkar edenlere, Nuh'un karisiyla Lut'un karisini misal gosterir: Onlar, kullarimizdan iki iyi kulun nikahi altinda iken onlara karsi hainlik edip inkarlarini gizlemislerdi de iki peygamber Allah'tan gelen azabi onlardan savamamislardi. O iki kadina: «Cehenneme girenlerle beraber siz de girin» dendi.

(Tahrîm 10)

Besim Atalay Meali:

Küfretmiş olanlara, Nuh'la, Lût'un karılarını, Allah örnek vermektedir, onat iki kulumuzun nikâhında idiler, onların ikisi de hainlik eylediler, Allaha karşı, onları bir şey koruyamadı; onlara denilir ki: «Girenlerle, ateşe girin!»

(Tahrîm 10)

Celal Yıldırım Meali:

Allah, o inkâr edenlere Nûh' un eşiyle Lût'un eşini misâl verir. İkisi de sâlih kullarımızdan iki kulun nikâhı altında idi. Öyle iken onlara hıyanet ettiler; o sebeple o iki sâlih kul, Allah'tan inen azâbdan hiçbir şeyi onlardan geri çeviremediler. Onlara : «Haydi ikiniz de, girenlerle beraber ateşe girin !» denildi.

(Tahrîm 10)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Allah, inkârcılara, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Allah, inkar edenlere, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal gösterir: Onlar, kullarımızdan iki iyi kulun nikahı altında iken onlara karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi de iki peygamber Allah'tan gelen azabı onlardan savamamışlardı. O iki kadına: "Cehenneme girenlerle beraber siz de girin" dendi.

(Tahrîm 10)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Allah, inkar edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara, "Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Diyanet Vakfı Meali:

Allah, inkâr edenlere, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kişinin nikâhları altında iken onlara hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin! denildi.

(Tahrîm 10)

Edip Yüksel Meali:

ALLAH inkarcılara, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. İki erdemli kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak onlara ihanette bulundular. Kocaları ALLAH'tan gelen hiç bir şeyi o ikisinden savamadı. İkisine de, 'Girenlerle birlikte cehenneme girin,' denildi.

(Tahrîm 10)

Elmalılı Orjinal Meali:

Allah küfredenlere Nuhun karısiyle Lutun karısını bir mesel yaptı, o iki kadın kullarımızdan birer salih kulun tahti ısmetinde idiler de onlara hıyanet ettiler, onun için o iki salih kul da onları Allahın azabından zerrece kurtaramadılar, o iki kadının ikisine de denildi ki: girin ateşe girenlerle beraber!

(Tahrîm 10)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah küfredenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. O iki kadın kullarımızdan birer salih kulun nikahı altında idiler, onlara hiyanet ettiler; o yüzden o iki salih kul da onları, Allah'ın azabından zerrece kurtaramadılar ve o iki kadına: "Girin ateşe girenlerle beraber!" denildi.

(Tahrîm 10)

Erhan Aktaş Meali:

Allah, gerçeği yalanlayan nankörlere, Nuh'un ve Lut'un hanımlarını örnek verdi. İkisi de iyi kullarımızdan iki kulumuzla evliydiler. Fakat onlara hainlik ettiler. Bu yüzden Allah'tan gelen şeye karşı, kocalarının onlara bir faydası olmadı. Onlara: "İkiniz de girenlerle birlikte ateşe girin." denildi.

(Tahrîm 10)

Gültekin Onan Meali:

Tanrı, küfredenlere Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, (kocaları) kendilerine Tanrı'dan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: "Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Hakkı Yılmaz Meali:

Allah, kâfirlere; Kendisinin ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddeden kimselere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kulun nikâhı altında idiler. Sonra onlara hainlik ettiler. İkisinin kocası da, peygamber olmalarına rağmen Allah'tan hiçbir şeyi onlardan savamadı. Ve, “Girenlerle birlikte siz ikiniz de ateşe girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Allah, kâfirlere Nuh’un ve Lut’un eşini örnek verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulun (nikâhı) altındaydı. İkisi de (müşrik kavimlerinin yanında yer alarak, kocalarına) ihanet ettiler. (Kocaları peygamber olmasına rağmen) Allah’a karşı onlara hiçbir fayda sağlamadı. Denildi ki: “Girenlerle beraber girin ateşe.”

(Tahrîm 10)

Harun Yıldırım Meali:

Allah küfürlerinde bilinçli olarak ısrar edenlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal olarak gösterdi. Bunların ikisi de kullarımızdan iki salih kulun altında idiler. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, kendilerine Allah’tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: “Ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denilecek.

(Tahrîm 10)

Hasan Basri Çantay:

Allah küfredenlere Nuuhun karısı ile Lutun karısını misal olarak gösterdi. Onlar kullarımızdan iki iyi kulun (nikahı] altında idiler. Böyle iken haainlik etdiler de o (iki zevç) onları Allah (ın azabın) dan hiçbir şeyle kurtaramadılar. O (iki kadına) "Ateşe girenlerle beraber siz de girin" denildi.

(Tahrîm 10)

Hayrat Neşriyat Meali:

Allah, inkâr edenlere, Nûh'un karısı ile Lût'un karısını bir misâl olarak getirdi. (Bu ikisi) kullarımızdan iki sâlih kulun (nikâhı) altında idiler de onlara hâinlik (îman cihetiyle münâfıklık) ettiler; bu yüzden (o iki peygamber) Allah'dan (gelen) bir şeyi onlardan def' edemedi. Ve (o kadınlara) denildi ki: “(Haydi!) O girenlerle berâber, siz de ateşe girin!”

(Tahrîm 10)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Allah, gerçeği örtmüş olanlara bir misal olarak Nuh'un hanımını ve Lut'un hanımını örneklendirdi. O iki kadın, kullarımızdan düzgün-iyi olan iki kulumuzun (nikahı) altında idiler. Ardından, o iki kadın, o ikisine ihanet etti. O ikisi, Allah'tan [gelen herhangi bir şeye karşı] hiçbir açıdan o iki kadına yeterli gelmediler. "Siz iki kadın, (ateşe) girenlerle birlikte ateşe girin." denildi.

(Tahrîm 10)

Hüseyin Atay Meali:

Allah, inkâr edenler için, Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterir: Onlar, iyi kullarımızdan ikisinin altında iken onları inkâr ettiler. Onlar da Allah'tan yana onlara bir yarar sağlayamadılar. "Cehenneme girenlerle beraber girin" dendi.

(Tahrîm 10)

İbni Kesir Meali:

Allah; küfredenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Onlar, kullarımızdan iki salih kulun nikahında iken hainlik ettiler de, onları Allah'tan hiç bir şeyle kurtaramadılar. O iki kadına; ateşe girenlerle beraber siz de girin, denildi.

(Tahrîm 10)

İlyas Yorulmaz Meali:

Allah, inkar eden kadınlara örnek olarak, Nuh'un ve Lut'un karısını anlatıyor. Her iki kadında, salih iki kulumuzdan ikisinin (nikahlarının) altında idiler. O iki kadında kocalarına ihanet ettiler. Ancak (peygamber) kocalarının, o ikisine de Allah'ın yanında hiçbir faydaları olmadı. O iki kadına “İkinizde ateşin içine girenlerle birlikte girin” denilir.

(Tahrîm 10)

İskender Ali Mihr Meali:

Allah, kâfirlere, Hz. Nuh’un ve Hz. Lut’un hanımını örnek verdi. İkisi de, salih kullarımızdan iki kulumuzun (nikâhı) altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de, Allah’tan bir şeye (azaba) karşı, onlardan (eşlerinden) bir fayda olmadı (onları kurtaramadılar). Ve onlara: “İkiniz de ateşe girenlerle beraber (ateşe) girin.” denildi.

(Tahrîm 10)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Allah, tanımazlar için Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek veriyor. O iki kadın iyi kullarımızdan ikisinin nikâhı altında idiler. Derken bunlar kötülük ettiler. Artık kocaları onları Allah'ın azabından bir türlü kurtaramadılar. Onlara «Ateşe girenlerle birlikte siz de girin» denilecek.

(Tahrîm 10)

Kadri Çelik Meali:

Allah, küfre sapanlara, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, onlara, (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiç bir şeyle yarar sağlayamamıştı. İkisine de, “Diğer girenlerle birlikte ateşe girin” denildi.

(Tahrîm 10)

Mahmut Kısa Meali:

Allah, buyruklarına karşı gelerek inkâr edenlerin, Peygamberin en yakın akrabası bile olsalar cezadan kurtulamayacaklarını açıklayıp müminleri uyarmak için, Nûh’un karısı ile Lut’un karısını örnek veriyor: Bunların her ikisi de, iki dürüst ve erdemli iki kulumuzun nikahı altında bulunuyorlardı; ancak imandan yüz çevirerek onlara karşı geldiler ve birer Peygamber olan kocaları, onları Allah’ın cezasından kurtaramadı. Böylece, diğer kâfirlerle birlikte helâk olup gittiler! Fakat asıl cezayı âhirette çekecekler: Bu isyankâr kadınların her ikisine de, “Haydi, cehenneme giren diğer kâfirlerle birlikte siz de ateşe girin!” denilecektir.

(Tahrîm 10)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Rab olan Allah, inkar edenlere Nuh'un eşi ve Lut'un eşini misal getirir. İkisi de iki iyi kulumuzun mahremiydiler, ama inkarcılardan oldular. Maalesef her ikisi de eşleri olan peygamberlere hıyanet etmişlerdir. Tabii ki kocaları da onları Allah'dan gelen cezadan kurtaramamıştır. Artık onlara kıyamet günü Haydin cehennemliklerle ateşe girin! "denir.

(Tahrîm 10)

Mehmet Türk Meali:

Allah, kâfirlere; kullarımızdan iki iyi insanın nikâhları altında iken, onlara hainlik eden ve (sonunda kocaları) onlara Allah’tan gelen azabı engelleyemeyen, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek olarak veriyor. Zîrâ sonunda o ikisine de: “Haydi, ateşe giren herkesle beraber siz de (cehenneme) girin.” denilecek.1*

(Tahrîm 10)

Muhammed Celal Şems Meali:

Allah kâfirlerin durumunun, Nuh ile Lût’un hanımlarının (durumuna benzediğini) beyan eder. İkisi (de,) kullarımızdan iki salih kişi ile nikâhlıydılar. Ancak ikisi (de) her iki (kulumuza) hainlik ettiler. Allah’ın azabı (geldiğinde ise,) iki (kulumuz) onların hiçbir işine yaramadılar. Her ikisine, “(Cehennem) ateşine girenlerle birlikte, siz (de) girin,” denildi.

(Tahrîm 10)

Muhammed Esed Meali:

Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince, Allah, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını(n kıssalarını) örnek getirmektedir. Onlar iki dürüst ve erdemli kulumuzun nikahı altında idiler ama kocalarına ihanet etmişlerdi; ve bu iki kadına (Hesap Günü): "Haydi bütün öteki (günahkar)lar ile birlikte ateşe girin!" denildiğinde iki (kocanın) da onlara bir faydası dokunmayacaktır!

(Tahrîm 10)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, inkarcılara Nuh'un eşi ile Lut'un eşini örnek gösterir. Bu ikisi, kullarımızdan iki içtenlikli kulun nikahı altında iken onlara çıyanlık ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen azabı onlardan uzaklaştıramadı. O iki kadına; "Cehenneme girenlerle birlikte siz de girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Mustafa Çavdar Meali:

Allah, kâfirlere Nuh’un hanımı ile Lut’un hanımını örnek olarak veriyor. Her iki hanım da iki iyi kulumuzun nikâhı altındaydı fakat onlara iman etmeyerek ihanet ettiler. Kendilerine ateşe girenlerle birlikte ateşe girin denildiği o günde kocaları onları Allah’ın azabından koruyamayacak.

Bknz: (2/124) - (9/113)»(9/114)

(Tahrîm 10)

Mustafa Çevik Meali:

Allah; nankör, müşrik ve kâfirlere Nûh’un ve Lût’un eşlerinin kıssalarını misal olarak bildirmektedir. Bu iki kadın Bizim salih, erdemli iki elçimiz olan, kulumuzun nikâhlı eşleriydi, fakat iman etmeyerek kocalarına ve Allah’a nankörlük edip isyan ettiler. Sonunda salih kocaları onları Allah’ın azabından koruyamadı ve onlar da kendileri gibi olanlarla birlikte cehennemi hak ettiler.

(Tahrîm 10)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Allah küfre saplanmış olanlara Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek getirdi; Bu ikisi iki iyi kulumuzun nikahı altındaydılar; fakat kocaların(ın misyonların)a ihanet etmişlerdi. (Bu iki kadına) "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin!" denildiği (gün), iki (kocanın) varlığı da, onları Allah'ın cezasına uğramaktan koruyamayacak.

(Tahrîm 10)

Osman Okur Meali:

Allah, inkârcılara, Nuh'un karısı ile Lût'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Allah, kâfir olanlara Nûh'un zevcesi ile Lût'un zevcesini bir misal olarak irâd etmiştir. Sâlih kullarımızdan iki kulun (nikahı) altında idiler. Sonra o ikisine hıyanette bulundular, artık (o iki sâlih kul da) onları Allah'ın azabından hiç bir şey ile kurtaramadılar ve denildi ki: «(İkiniz de) Ateşe girenler ile beraber giriveriniz.»

(Tahrîm 10)

Ömer Öngüt Meali:

Allah, inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal gösterir. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kulun nikâhı altında iken onlara hâinlik ettiler. Kocaları da Allah'tan gelen azabı onlardan savamadı. O iki kadına: "Cehenneme girenlerle beraber siz de girin!" denildi.

(Tahrîm 10)

Ömer Sevinçgül Meali:

Allah, inkâr edenlere Nuh’un karısıyla Lût’un karısını örnek verdi. Bu iki kadın, kullarımızın iyilerinden olan iki kulumuzla evliydiler. Fakat onlara hıyanet ettiler. Kocaları, Allah’tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadılar. Onlara, “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Sadık Türkmen Meali:

Allah, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah’ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara; “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi.

(Tahrîm 10)

Seyyid Kutub Meali:

Allah inkar edenlere, Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Onlar, kullarımızdan iki salih kişinin nikahında iken onlara hainlik ettiler: Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Bu iki kadına: «Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!» denildi.

(Tahrîm 10)

Suat Yıldırım Meali:

Allah, kafirlere Nuh'un eşi ile Lut'un eşini misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremi idiler. Ama inkar tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler, kocaları da Allah'tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara (ölürken veya kıyamet günü): "Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin!" denilir.

(Tahrîm 10)

Süleyman Ateş Meali:

Allah inkar edenler hakkında Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki Salih kulun (nikahı) altında idiler, onlara hiyanet ettiler. Kocaları Allah'tan (gelen) hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): "Haydi, girenlerle beraber siz de ateşe girin" denildi.

(Tahrîm 10)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Allah, ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verir. Onlar, iyi kullarımızdan ikisinin nikahı altında idiler. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara, Allah'tan gelen hiç bir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin" denecektir.

(Tahrîm 10)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah, kâfirlere Nuh'un karısıyla Lût'un karısını örnek vermektedir. Onlar, iki sâlih kulumuzun nikâhı altında idiler, ama onlara ihanet ettiler. O iki kadına: "Ateşe girenlerle beraber siz de girin" denildiğinde, kocaları onları Allah'ın azabından koruyamaz.

(Tahrîm 10)

Şaban Piriş Meali:

Allah, kafir olanlara Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek olarak veriyor. İkisi de, dürüst kullarımızdan iki kulun nikahı altında idiler. Onlara ihanet etmişlerdi. Onlar da Allah'tan gelen hiçbir şeye mani olamamışlardı. O kadınlara: -Girenlerle birlikte ateşe girin! denildi.

(Tahrîm 10)

Talat Koçyiğit Meali:

Allah, inkâr edenlere, sâlih kullarımızdan ikisinin nikâhları altında bulunan Nuh'un karısı ile Lût'un karısını misal göstermektedir. Bu iki kadın, onlara hiyanet etmişlerdi de, kocaları, Allah'ın gazabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. Onlara, "ateşe, oraya girenlerle beraber siz de girin" denilmişti.

(Tahrîm 10)

Tefhimul Kuran Meali:

Allah, küfretmekte olanlara, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de, kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhları altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, onlara (kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeyle yarar sağlamadılar. İkisine de: «Ateşe diğer girenlerle birlikte girin!» denildi.

(Tahrîm 10)

Ümit Şimşek Meali:

Allah kâfirlere örnek olarak Nuh'un karısı ile Lût'un karısını gösterdi. Onlar, salih kullarımızdan ikisinin nikâhı altında iken onlara hıyanet etmişlerdi. Ancak Allah'ın elinden onları kocaları da kurtaramadı ve onlara, “Cehenneme girenlerle beraber siz de ateşe girin” dendi.

(Tahrîm 10)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, küfre sapanlarla ilgili olarak Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki barışçı kulun nikahı altında idiler, onlara hıyanet ettiler de eşleri, Allah'tan onlara gelecek olanı hiçbir şeyle geri çeviremediler. Şöyle dendi onlara: "Girin ateşe diğer gireceklerle birlikte!"

(Tahrîm 10)

Rashad Khalifa Meali:

GOD cites as examples of those who disbelieved the wife of Noah and the wife of Lot. They were married to two of our righteous servants, but they betrayed them and, consequently, they could not help them at all against GOD. The two of them were told, "Enter the Hell-fire with those who deserved it."

(Tahrîm 10)