Ey Nebi, eşlerinden bazılarını hoşnut etmek için Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram kılıyorsun? Ama Allah yine de eşsiz bağışlayıcı sınırsız merhametin sahibidir.

Allah size, gerektiğinde yeminlerinizi kefaretle bozmayı meşru kılmıştır. Çünkü Allah, sizin mevlanızdır/sizi koruyup kollayandır ve O, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır.

Hani Nebi eşlerinden birine aralarında gizli kalmak üzere bir söz söylemişti. O eşi bu sırrı diğer eşlerinden birine duyurunca Allah da bunu ortaya çıkarmıştı. Nebi de sırrı ifşa eden eşine, sözlerinin bir kısmını söylemiş bir kısmından da hiç söz etmemişti bunun üzerine eşi, "Sana bunu kim haber verdi?" diye sorunca, Nebi bana her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allah haber verdi demişti.

Her ikiniz de pişmanlıkla Allah'a yönelip tövbe etmelisiniz. Çünkü kalpleriniz nebi hakkında yanlış düşüncelere meyletti. Yok, eğer tövbe etmez nebi aleyhine hala dayanışma içinde olmaya devam ederseniz bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve Salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun arkasındadır.

Eğer Nebi sizi boşayacak olursa bilin ki Rabbi ona sizden daha hayırlı, müslüman O'na yürekten inanıp güvenen, O'nun hükmüne boyun eğen, tövbe etmesini bilen ibadetlerine düşkün olan, Allah yolunda hicreti göze alan dul veya bakire başka eşler nasip edebilir.

Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Cehennemin başında Allah'ın emrettiği hiçbir şeye karşı gelmeyen kendilerine verilen emri harfiyen yerine getiren son derece sert ve acımasız melekler vardır.

Ey gerçekleri örtbas eden kâfirler artık bugün mazeret beyan etmeyin çünkü siz sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.

Ey iman edenler, samimi ve kararlı bir şekilde tövbe ederek Allah'a yönelin ki Rabbiniz de günahlarınızı örtsün ve sizi, Nebi'yi ve onunla birlikte olanları asla mahcup etmeyeceği o günde tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirsin. O gün onlar önleri ve sağ yanları iman nuruyla aydınlanmış bir şekilde cennetlere doğru koşacaklar ve "Rabbimiz nurumuzu tamamla ve bizi bağışla çünkü sen her şeye gücü yetensin" diye niyazda bulunacaklar.

Ey Nebi! Kâfirlerle ve münafıklarla mücadele et. Onlara karşı sert ve tavizsiz davran zira onların son varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir son duraktır cehennem!

Allah, kâfirlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek olarak veriyor. Her iki kadın da iki iyi kulumuzun nikâhı altındaydı fakat onlara iman etmeyerek ihanet ettiler. Kendilerine ateşe girenlerle birlikte ateşe girin denildiği o günde kocaları onları Allah'ın azabından koruyamayacak.

Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek olarak veriyor. Hani O: -Rabbim, bana katından cennette bir köşk ihsan et! Beni Firavun'dan, onun kötü işlerinden ve (Zalim Firavun'un) bu halkın elinden kurtar! Diye dua etmişti.

Yine Allah namus ve iffetini koruyan İmran'ın kızı Meryem'i de misal olarak vermektedir. Biz O'na ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin sözlerini/vaatlerini ve vahiylerini tasdik eden son derece dindar ve itaatkâr bir kadın idi.