65. Talak Suresi / 11.ayet

Yani iman edip, iyi ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah’ın açık ve açıklayıcı ayetlerini size ileten bir elçi. Artık kim Allah’a inanır iyi ve güzel işler yaparsa, Allah onu içinde ebedi kalacağı, tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirir. Ayrıca Allah, ona gerçekten çok güzel bir de rızık hazırlar.

Bknz: (4/173)(18/30)»(18/31)

Mustafa Çavdar Meali

Talak 11 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Peygamberi de göndermiştir ki size Allah'ın apaçık ayetlerini okumadadır inananları ve iyi işlerde bulunanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için ve kim, Allah'a inanır ve iyi işlerde bulunursa onu, ebedi kalmak üzere, kıyılarından ırmaklar akan cennetlere koyar, gerçekten de Allah, ona en güzel bir rızık verir.

(Talak 11)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için, Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir Elçi de (yollamışızdır) . Artık kim iman edip salih (hayırlı ve yararlı) amellerde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Abdullah Parlıyan Meali:

Allah'ın apaçık mesajlarını size aktarıp okuyan bir elçi göndermiştir ki, iman edip doğru dürüst işler yapanları zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarabilsin. Kim Allah'a inanıp doğru ve yararlı işler yaparsa, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah cennette onlara güzel, bol rızıklar hazırlamıştır.

(Talak 11)

Adem Uğur Meali:

İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Ahmet Hulusi Meali:

Rasul ki, iman edip imanının gereğini uygulayanları, karanlıklardan Nur'a çıkarmak için apaçık halde Allah'ın işaretlerini size bildirir. Kim Esma'sıyla hakikati olan Allah'a iman eder ve imanının gereğini uygularsa, onu, içinde sonsuz yaşamak üzere, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Allah onun için gerçekten bir rızık ihsan etmiştir.

(Talak 11)

Ahmet Tekin Meali:

İman edip, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenleri, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanları, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanları, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenleri cehalet karanlıklarından, ilim nuruna çıkarmak için şer'î hükümleri, cezaları, ahlakî kuralları, haklarınızı ve sorumluluklarınızı, Allah'a kulluk görevlerinizi, birbirlerinize ve toplumlarınıza karşı mükellefiyetlerinizi, kainattaki ilâhî kanunları, ilâhî kudretin büyüklüğünü hâvî delilli gerekçeli ayetleri okuyarak, açıklayarak anlatan, sizin sorumluluğunuza tevdi eden bir Rasul gönderdi. Geçmişin kirlerinden arınarak Allah'a iman edeni, gevşekliği bırakarak hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçireni, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanı, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanı, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyeni, altından ırmaklar akan, içinde ebedî yaşayacakları cennet konaklarına koyacaktır. Allah onlara ne güzel rızıklar vermiştir.*

(Talak 11)

Ahmet Varol Meali

(Bir de) iman edip salih ameller işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan Peygamber gönderdi. Kim Allah'a iman eder ve salih amel işlerse, (Allah) onu içinde sonsuza kadar kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir!

(Talak 11)

Ali Bulaç Meali:

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bir Peygamber gönderdi; Allah'ın emir ve yasaklarını açıklayan âyetlerini sizlere karşı okuyor ki, iman edib salih ameller işliyenleri karanlıklardan (küfür ve cehaletten), nûra (imana ve aydınlığa) çıkarsın. Kim Allah'a iman edib de salih amel işlerse, Allah onu (ahirette ağaçları) altından ırmaklar akar cennetlere, içlerinde ebedî kalmak üzere koyacaktır. Doğrusu Allah, ona, ne güzel bir rızık ihsan etmiş!...

(Talak 11)

Ali Rıza Sefa Meali:

Elçi, inanmış olarak erdemli edimler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, Allah'ın ayetlerini açıklayarak size okuyor. Çünkü Allah'a inanmış olarak, kim erdemli edimler yaparsa, altlarından ırmaklar akan cennetlere onu yerleştirecektir. Sonsuza dek orada kalacaklardır. Allah, ona, gerçekten en güzel sunuları vermiştir.

(Talak 11)

Ali Ünal Meali:

(Ve yaşayan Kitap olarak) bir de Rasûl gönderdi. O size, gerçeği açıklayan ve yolunuzu aydınlatan apaçık mesajlar olarak Allah’ın âyetlerini okuyup tebliğ ediyor ki, Allah, iman edip, imanları istikametinde sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yapanları her türlü (zihnî, manevî, içtimaî, siyasî) karanlıklardan nûra çıkarsın. Kim Allah’a iman eder ve sağlam, yerinde, doğru ve ıslaha yönelik işler yaparsa, Allah onu içlerinde sonsuzca kalmak üzere, (ağaçlarının arasından ve köşklerinin) altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Gerçekten Allah ona, (dünyada iman ve salih amel, Âhiret’te de bütün nimetleriyle Cennet olarak) pek güzel bir rızık takdir etmiştir.

(Talak 11)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Bir peygamber göndermiştir. İnanıp da yararlı işler yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için, size Allah’ın ayetlerini açık olarak okuyor. Ve kim (gerçekten) Allah’a ve ahirete inanırsa, Allah onu, içlerinde ebedî kalacakları, altlarında nehirler akan Cennetlere koyacaktır. Allah ona ne güzel bir rızık vermiştir!(*)*

(Talak 11)

Bayraktar Bayraklı Meali:

İman edip iyi amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır, iyi amel yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde süreli kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten güzel rızık verecektir.

(Talak 11)

Bekir Sadak Meali:

Inanip yararli isler isleyenleri karanliklardan aydinliga cikarmak uzere, size Allah'in apacik ayetlerini okuyan bir peygamber gondermistir. Kim Allah'a inanir ve yararli is islerse, Allah onu, icinde temelli ve sonsuz kalinacak, iclerinden irmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona gercekten guzel rizik vermistir.

(Talak 11)

Besim Atalay Meali:

Allah ona en güzel azık da verir

(Talak 11)

Celal Yıldırım Meali:

Ayrıca, imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın açık-seçik ve açıklayıcı âyetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır da iyi-yararlı amelde bulunursa, Allah onu, altlarından ırmaklar akan içinde devamlı kalacakları Cennetlere yerleştirir. Allah, ona cidden güzel bir rızıkla ihsanda bulunmuştur.

(Talak 11)

Cemal Külünkoğlu Meali:

İnandıktan sonra güzel ve faydalı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır, faydalı ve güzel işler yaparsa, Allah onu, altından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere koyar. Allah, ona gerçekten ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Diyanet İşleri Eski Meali:

İnanıp yararlı işler işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş işlerse, Allah onu, içinde temelli ve sonsuz kalınacak, içlerinden ırmaklarakan cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir.

(Talak 11)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Diyanet Vakfı Meali:

İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar. Allah o kimse için gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Edip Yüksel Meali:

bir elçi indirmiştir. İnanıp erdemli davrananları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size ALLAH'ın apaçık ayetlerini okur. Kim ALLAH'a inanır ve erdemli davranırsa onu içinde ırmaklar akan cennetlere sokar; orada ebedi kalırlar. ALLAH ona güzel rızık vermiştir.

(Talak 11)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bir Rasul gönderdi, Allahın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere karşı okuyor ki iyman edip salih amel işliyenleri zulmetlerden nura çıkarsın ve her kim Allaha iyman edip salah ile çalışırsa Allah onu altından ırmaklar akar cennetlere koyacak. Orada ebediyyen muhalledler, öyleki Allah ona hakikaten güzel bir rızk ihsan etmiş.

(Talak 11)

Elmalılı Yeni Meali:

Allah'ın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere karşı okuyan bir peygamber gönderdi, iman edip yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye. Her kim Allah'a iman edip dürüstçe çalışırsa, onu, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Erhan Aktaş Meali:

İman eden ve salihatı[1] yapan kimseleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, Allah'ın apaçık olan ayetlerini size okuyan bir Rasul gönderdi. Kim, Allah'a iman eder ve salih[2] olanı yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan ve içinde kesintisiz olarak sürekli kalacakları Cennetlere koyar. Allah, onu en iyi şekilde rızıklandıracaktır.

1)Bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak, düzeltmeye teşvik etmek, iyiye yönlendirmek.
2)Arı, saf, iyi, erdemli, dürüst.

(Talak 11)

Gültekin Onan Meali:

İnanıp salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Tanrı'nın apaçık ayetlerini size okuyan bir elçi de (gönderdik). Kim inanıp salih bir amelde bulunursa, (Tanrı) onu içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Tanrı, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Hakkı Yılmaz Meali:

(10,11) Allah, onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O hâlde, ey kavrama yetenekleri olan iman etmiş kimseler! Allah'ın koruması altına girin. Kesinlikle Allah, iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimseleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size bir öğüt, size Allah'ın açık açık âyetlerini/ alâmetlerini/ göstergelerini okuyan bir elçi indirdi. Ve her kim, Allah'a inanır ve sâlihi işlerse, Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuza dek kalacakları cennetlere girdirir. Allah, onun için rızkı güzelleştirmiştir.

(Talak 11)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye Allah’ın apaçık ayetlerini size okuyan Resûl (göndermiştir). Kim Allah’a iman eder ve salih amel işlerse, onu içinde ebedî kalacağı, altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, şüphesiz ki ona güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Harun Yıldırım Meali:

İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir rasul de. Kim Allah’a iman edip salih amel işlerse onu içinde ebedi ve daimi olmak üzere kalacakları altından nehirler akan cennetlere sokar. Allah gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Hasan Basri Çantay:

İman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanları karanlıklardan nuura çıkarmak için, bir (de) peygamber (göndermişdir ki) o, Allahın (her şey'i) açık açık bildiren ayetlerini size karşı (işte) okuyup durmakdadır. Kim Allaha iman eder, iyi amel (ve hareket) de de bulunursa (Allah) onu altlarından ırmaklar akan cennetlere, hepsi de içlerinde ebedi ve sermedi kalıcı olarak sokar. Allah ona hakıykat ne güzel rızık (ve sevab) vermişdir.

(Talak 11)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve îmân edip sâlih ameller işleyenleri zulümâttan (küfür karanlıklarından) nûra(îmâna) çıkarmak için, Allah'ın apaçık beyan eden âyetlerini size okuyan bir peygamber(göndermiştir).(1) Artık kim Allah'a îmân edip sâlih amel işlerse, (Allah) onu altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar; (onlar) orada ebedî olarak kalıcıdırlar. Gerçekten Allah, ona güzel bir rızık ihsân etmiştir.*

(Talak 11)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Yani, inanmış ve düzgün-iyi eylemlerde bulunmuş olanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, Allah'ın ayetlerini [işaretlerini] açık açık size okuyup teşvik eden bir Elçi [indirmiştir]. Kim Allah'a inanır ve düzgün-iyi eylemlerde bulunursa, [Allah] onu [o kimseyi] alt taraflarından ırmaklar akan, içinde ebediyen kalıcı oldukları cennetlere girdirir. Allah, ona [o kimseye] bir rızık olarak güzellik yapmıştır.

(Talak 11)

Hüseyin Atay Meali:

İnanan ve yararlı işler işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, size Allah'ın apaçık ilkelerini okuyan bir elçi göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş işlerse, Allah onu, içinde temelli kalacağı, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir.

(Talak 11)

İbni Kesir Meali:

İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size Allah'ın apaçık bildiren ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse; onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere girdirir, orada ebediyyen kalırlar. Allah; ona, gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

İlyas Yorulmaz Meali:

Bir elçi, iman edip salih ameller işleyenleri karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için, Allah'ın apaçık ayetlerini okuyor. Kim Allah'a iman eder ve salih ameller işlerse, Allah onu altlarından ırmakların aktığı ve sürekli kalacağı cennetlere koyar. Allah orada onun için en güzel rızıklar hazırlamıştır.

(Talak 11)

İskender Ali Mihr Meali:

Resûl, âmenû olanları (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (salih amel, yani nefs tezkiyesi) yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah’ın âyetlerini açıklayarak okur. Ve kim, Allah’a îmân ederse ve salih (nefsi ıslâh eden) amel işlerse onu, içinde ebediyyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder (koyar). Allah(’ın Zat’ı), onun (resûl) için en güzel rızık olmuştur.

(Talak 11)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

bir de elçi göndermiştir ki size Allah'ın âyetlerini okuyup duruyor, inananları, iyilik işliyenleri karanlıktan aydınlığa çıkarmak için. Herkim Allah'a inanır, iyilik işlerse Allah da onu içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onlar hep orada kalacaklardır. Çünkü Allah ona karşılığın en güzelini vermiştir.

(Talak 11)

Kadri Çelik Meali:

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde ebedi kalıcılar olarak altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Mahmut Kısa Meali:

Yani, Allah’ın apaçık ayetlerini size okuyup sizi doğru yola çağıran bir mübarek Elçi gönderdi ki, bu ayetlere iman edip güzel ve yararlı işler yapanları inkâr ve cehâlet karanlıklarından çıkarıp imanın huzur verici aydınlığına ulaştırsın. O hâlde, her kim Allah’ın Kitabına inanır ve bu imana yaraşan dürüst ve erdemlice davranışlar ortaya koyarsa, Allah onu ağaçlarınınaltından ırmaklar çağıldayan ve sonsuza dek içinde yaşayacağı cennet bahçelerine yerleştirecektir. Böylece Allah ona, insanoğlunun sahip olabileceği en muhteşem nîmetleri bahşetmiş olacaktır!

(Talak 11)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Açık açık Allah'ın ayetlerini size okuyan bir elçi göndermiştir. Karanlıktan aydınlığa çıkarabilmesi için iman edenlere onu okur, Ta ki; kim iman edip salih amel işlerse, Allah onu cennete sokar. Altında ırmaklar akar, Allah gerçekten ne güzel rızık verir.

(Talak 11)

Mehmet Türk Meali:

Bir de; (Allah’ın istediği gibi) îman edip, (inandığı) iyi işleri yaşayanları (küfür) karanlıklarından (îman) aydınlığına1 çıkarması için Allah’ın apaçık âyetlerini size okuyan Peygamber (göndermiştir.) Kim îman eder, (inandığı) iyi işleri yaşarsa Allah onu, içerisinden hiç çıkmayacağı, zemîninden ırmaklar akan cennetlere sokarak, en güzel şekilde rızıklandırır.*

(Talak 11)

Muhammed Celal Şems Meali:

(10-11) Allah, onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. Ey iman etmiş akıl sahipleri! O halde Allah’ın takvasını benimseyin. Allah, sizler için şeref (vesilesi olan) Peygamber’i indirdi. O, size Allah’ın ışık tutan ayetlerini okumaktadır. Bunun sonucu imanlarına göre (yerli yerinde) iyi işler yapan müminleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktadır. Kim Allah’a iman edip (ona göre yerli yerinde) iyi amellerde bulunursa, (Allah) onları içinden ırmaklar akan Cennetler’e alacaktır. Orada ebediyen kalacaklar. Allah, onun (gibilere) güzel rızık ihsan etmiştir.

(Talak 11)

Muhammed Esed Meali:

Allah'ın apaçık mesajlarını size aktaran bir elçi (göndermiştir) ki iman edip doğru ve yararlı işler yapanları zifiri karanlıktan aydınlığa çıkarabilsin. Kim Allah'a inanıp doğru ve yararlı işler yaparsa, Allah onu içinden ırmaklar akan sonsuza kadar kalacakları bahçelere koyacaktır. Allah, (böylece) ona en güzel rızkı vermiş olacaktır.

(Talak 11)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

İnanıp yararlı işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere, Allah, size, Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa, Allah onu, içinde temelli kalınacak, yüzeyinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Allah o kimseye gerçekten güzel bir yaşamlık vermiştir.

(Talak 11)

Mustafa Çavdar Meali:

Yani iman edip, iyi ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah’ın açık ve açıklayıcı ayetlerini size ileten bir elçi. Artık kim Allah’a inanır iyi ve güzel işler yaparsa, Allah onu içinde ebedi kalacağı, tabanından ırmakların çağladığı cennetlere yerleştirir. Ayrıca Allah, ona gerçekten çok güzel bir de rızık hazırlar.

Bknz: (4/173) - (18/30)»(18/31)

(Talak 11)

Mustafa Çevik Meali:

Allah size Kur’an’ın bireysel, aile ve toplumsal hayatınıza tatbikini gösteren bir de peygamber gönderdi. O da Allah’ın âyetleri ile iman edenleri, şirkin ve küfrün karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için rehberlik etmektedir. Kim Allah’ın Kur’an ile bildirdiklerine iman edip, imanın gereklerini yerine getirirse, Allah onu içlerinden ırmaklar akan ebedî kalacağı cennetine yerleştirecek ve en güzel rızıklarla ödüllendirecektir.

(Talak 11)

Mustafa İslamoğlu Meali:

iman eden ve ıslak edici iyiliklerde bulunanları (küfrün) karanlıklarından (imanın) aydınlığına çıkarmak için, Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. Her kim Allah'a inanır ve ıslah edici iyilikler yaparsa, içinde ebedi kalmak üzere (Allah) onu zemininden ırmaklar çağlayan cennetlere koyar: böylece Allah ona tarifsiz güzellikte bir rızık vermiş olur.

(Talak 11)

Osman Okur Meali:

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir rasül de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde süresiz kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Bir resul (göndermiştir) ki size karşı Allah'ın pek açık açık bildiren âyetlerini tilâvet eder. Ta ki imân eden ve sâlih sâlih amellerde bulunanları zulmetlerden nûra çıkarsın ve her kim Allah'a imân eder ve sâlih amelde bulunursa, onu altından ırmaklar akan cennetlere girdirir, orada ebediyyen muhalleddirler. Muhakkak ki Allah, onun için güzel bir rızık ihsân buyurmuştur.

(Talak 11)

Ömer Öngüt Meali:

İman edip sâlih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a iman eder ve sâlih amel işlerse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Orada ebedî kalırlar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Ömer Sevinçgül Meali:

İnanıp da güzel işler yapanları karanlıklardan nura çıkarmak üzere, size Allah’ın apaçık ayetlerini okuyan bir Peygamber göndermiştir. Kim Allah’a inanır da güzel davranışlar sergilerse, Allah onu, içinde temelli ve sonsuza kadar kalınacak, altında ırmaklar akan cennetlere girdirir. Allah ona güzel bir rızk vermiş demektir.

(Talak 11)

Sadık Türkmen Meali:

Iman edip faydalı bir işi en iyi şekilde yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah’ın apaçık âyetlerini okuyan, bir peygamber gönderdi. Kim Allah’a inanır ve salih amel/faydalı işleri en iyi şekilde yaparsa, Allah onu, içinden ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere koyar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiş olur.

(Talak 11)

Seyyid Kutub Meali:

İman edip salih amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber göndermiştir. Kim Allah'a inanır ve faydalı iş yaparsa Allah onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah böylesine gerçekten güzel bir rızk vermiştir.

(Talak 11)

Suat Yıldırım Meali:

(10-11) Allah onlar için ahirette de pek çetin bir azap hazırladı. Artık siz ey akıl sahipleri, ey iman etmiş kullarım! Allah'a karşı gelmekten, ileride de hep sakının ki böyle bir azaptan korunasınız. İşte Allah size gerçekleri hatırlatan bir kitap indirdi, bir Elçi gönderdi. Allahın nurlar saçan, yollar açan ayetlerini sizlere okuyor ki iman edip makbul ve güzel işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a iman eder, makbul ve güzel işler yaparsa, Allah onları, hem de devamlı kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah böyle kuluna gerçekten pek güzel nasip ihsan eder.

(Talak 11)

Süleyman Ateş Meali:

Yani size Allah'ın açık açık ayetlerini okuyan bir elçi (gönderdi) ki, inanıp yararlı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa (Allah) onu, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah ona gerçekten güzel rızık vermiştir.

(Talak 11)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bir de size, Allah'ın birbirini açıklayan[1] ayetlerini okuyan bir elçi gönderdi ki inanıp güvenen ve iyi işler yapanları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın. Kim Allah'a inanıp güvenir ve iyi iş yaparsa Allah onu, sonsuza kadar kalmak üzere, içinden ırmaklar akan bahçelere yerleştirir. Allah, ona rızkın güzelini verir.

1)...

(Talak 11)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

(10-11) Allah onlara ahirette çetin bir azap hazırlamıştır. Öyleyse ey akıl sahipleri, ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten çekinin. Allah size bir uyarıcı indirmiş ve iman edip düzgün iş yapanları koyu karanlıktan aydınlığa çıkarmak için O'nun apaçık âyetlerini okuyan bir elçi göndermiştir. Kim Allah'a iman edip düzgün işler yaparsa, Allah onu, temelli kalacağı, içinden sular akan cennetlere koyacaktır. Allah'ın vereceği ödül ne güzeldir!

(Talak 11)

Şaban Piriş Meali:

İman edip, doğruları yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir Peygamber (göndermiştir). Kim Allah'a inanır ve doğruları yaparsa, onu içinde ebedi kalacağı, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere girdirir. Allah, ona gerçekten çok güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Talat Koçyiğit Meali:

Ve îman edip sâlih amel işleyenleri karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okuyan bir de Peygamber göndermiştir. Kim Allah'a îman eder ve sâlih amel işlerse, Allah da onu, içinde ebediyyen kalacağı, (ağaçları) altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah ona hiç tükenmeyen bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Tefhimul Kuran Meali:

İman edip salih amellerde bulunanları karanlıklardan nura çıkarması için Allah'ın apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber de (gönderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah, gerçekten ona ne güzel bir rızık vermiştir.

(Talak 11)

Ümit Şimşek Meali:

Bir de peygamber gönderdi ki, iman eden ve güzel işler yapanları karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah'ın apaçık âyetlerini okur. Kim Allah'a iman eder ve güzel işler yaparsa, Allah onu, ebediyen kalmak üzere, altlarından ırmaklar akan Cennetlere koyar. Allah ona gerçekten pek güzel bir rızık nasip etmiştir.

(Talak 11)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bir elçi indirmiştir ki, iman edip hayra ve barışa yönelik işler sergileyenleri, karanlıklardan nura çıkarmak için Allah'ın ayetlerini açık seçik okur. Allah'a inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere/bahçelere koyacaktır. Onlar orada sonsuza dek kalıcıdır. Allah böylesi için rızkı gerçekten güzelleştirmiştir.

(Talak 11)

Rashad Khalifa Meali:

a messenger who recites to you GOD's revelations, clearly, to lead those who believe and work righteousness out of the darkness into the light. Anyone who believes in GOD and leads a righteous life, He will admit him into gardens with flowing streams; they abide therein forever. GOD will generously reward him.

(Talak 11)