102. Tekasür Suresi / 8.ayet

Sonra, o gün size sefasını sürdüğünüz nimetlerin hesabı bir bir sorulacak.

Bknz: (35/37)(46/20)

Mustafa Çavdar Meali

Tekasür 8 ayeti için diğer mealler.

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Sonra o gün, (size verilen her) nimetten sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Abdullah Parlıyan Meali

Sonra da andolsun ki o gün nimetlerden soruya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Ahmet Tekin Meali

Bir de o gün, size verilen nimetlerden dolayı hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Ahmet Hulusi Meali

Sonra andolsun, elbette sorulacaksınız o süreçte nimetlerinizden.

(Tekasür 8)

Ahmet Varol Meali

Sonra o gün nimet(ler)den muhakkak sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Ali Bulaç Meali

Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Ali Fikri Yavuz Meali

Sonra and olsun, o gün (kıyamette) nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Ali Rıza Sefa Meali

Sonra, o gün, nimetlerden kesinlikle sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Bahaeddin Sağlam Meali

Sonra o gün, nimetlerden sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Bayraktar Bayraklı Meali

"Nihayet o gün nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz."

(Tekasür 8)

Cemal Külünkoğlu Meali

Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz!

(Tekasür 8)

Diyanet İşleri Eski Meali

Sonra o gün, size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

(Tekasür 8)

Diyanet Vakfı Meali

5, 6, 7, 8. Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Edip Yüksel Meali

Sonra, o gün (size verilen) nimetlerden sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Elmalılı Orjinal Meali

Sonra kasem olsun o gün o naimden muhakkak sorulacaksınız

(Tekasür 8)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

(Tekasür 8)

Erhan Aktaş Meali

Sonra İzin Günü kesinlikle nimetten[1] sorulacaksınız.

1)Size verilen nimetlerden.

(Tekasür 8)

Gültekin Onan Meali

Sonra o gün, nimetten sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Hasan Basri Çantay

Sonra, andolsun, o gün elbet ve elbet size ni'met (ler) sorulacakdır.

(Tekasür 8)

Hayrat Neşriyat Meali

Sonra o gün, (size dünyada verilmiş olan) ni'metlerden (teker teker) mutlaka sorulacaksınız!

(Tekasür 8)

İbni Kesir Meali

Sonra o gün, andolsun ki; nimetlerden sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra, verilen nimetlerden o gün, mutlaka sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Kadri Çelik Meali

Sonra o gün, bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.*

(Tekasür 8)

Mahmut Kısa Meali

Ve o Gün, size bahşedilen her nîmetten sorguya çekileceksiniz!

(Tekasür 8)

Mehmet Türk Meali

Sonra da yemin olsun ki o gün, (size verilen) bütün nîmetlerden1 mutlaka hesaba çekileceksiniz.2 *

(Tekasür 8)

Muhammed Esed Meali

ve o Gün hayatın nimetleri(ne karşı yaptıklarınız) için mutlaka sorguya çekileceksiniz!

(Tekasür 8)

Mustafa Çavdar Meali

Sonra, o gün size sefasını sürdüğünüz nimetlerin hesabı bir bir sorulacak.

Bknz: (35/37) - (46/20)

(Tekasür 8)

Mustafa İslamoğlu Meali

nihayet o gün, ebedi nimetlerden vaz geçip (geçici nimetlere yönelmenizden) dolayı hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sonra kasem olsun ki o gün her türlü nîmetten muhakkak sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Suat Yıldırım Meali

Sonra o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz!

(Tekasür 8)

Süleyman Ateş Meali

Sonra o gün, (size verilen) ni'metten sorulacaksınız.

(Tekasür 8)

Süleymaniye Vakfı Meali

Size verilen nimetlerden işte o gün sorguya çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Şaban Piriş Meali

Sonra, o gün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.

(Tekasür 8)

Ümit Şimşek Meali

Ve o gün nimetlerden sorguya çekileceksiniz.(1)*

(Tekasür 8)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sonra o gün, nimetten kesinlikle sorguya çekileceksiniz!

(Tekasür 8)

Rashad Khalifa Meali

Then you will be questioned, on that day, about the blessings you had enjoyed.

(Tekasür 8)