12. Yusuf Suresi / 23.ayet

Derken evinde barındığı evin hanımı, Yusuf’a karşı şiddetli bir arzu duyup Murat almak istedi ve kapıları sıkı sıkı kapadı: “Haydi, gelsene!” dedi. Yusuf: “Böyle bir şey yapmaktan Allah’a sığınırım, çünkü kocan benim efendim velinimetimdir. Bana iyi bir konum kazandırdı. Şu bir gerçek ki, kendisine güvenenlere ihanet eden zalimler asla umduklarına ulaşamazlar.”

Bknz: (12/51)»(12/52)(7/200)(16/98)(18/27)(40/27)

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 23 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Evinde bulunduğu kadın, ondan murat almak istedi de kapıları sımsıkı kapattı ve hadi dedi, beri gel. O, Allah'a sığınırım dedi; şüphe yok ki kocan, benim efendimdir ve şüphe yok ki zulmedenler, asla kurtulamaz, muradına eremez.

(Yusuf 23)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Evinde kalmakta olduğu kadın, (Züleyha Yusuf’a âşık olup) onun nefsinden murad almaya kalkışmış ve kapıları sımsıkı kapatarak: "Arzularım senin içindir, haydi gelsene!" diye çağırmıştı. (Yusufise: “Bu ahlâksız teklifinden) Allah'a sığınırım. Çünkü o (senin kocan) benim mürebbim-sahiplik edenim (olan değerli şahıstır), yerimi güzel tutmuş bana iyi davranmıştır. Gerçek şu ki, zalimler (asla iflah olmaz ve) kurtuluşa ulaşmazlar" diyerek (karşı çıkmıştı).

(Yusuf 23)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve barındığı evin hanımı, Yûsuf'tan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “Haydi gelsene!” dedi. Ama Yûsuf: “Öyle birşey yapmaktan Allah'a sığınırım” diye karşılık verdi. Çünkü O Allah benim Rabbimdir, yerimi güzel ayarlamıştır. Veya senin kocan benim efendimdir, bana çok iyi baktı, ben O'nun iyiliğine karşı hainlik yapamam. Gerçek şu ki, her nerede olursa olsun, Allah'ın istediği şekilde hayat sürmeyenler, asla rahat ve huzura erişemezler.

(Yusuf 23)

Adem Uğur Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve "Haydi gel!" dedi. O da" (Hâşâ), Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!" dedi.

(Yusuf 23)

Ahmet Hulusi Meali:

Yusuf'un evinde kaldığı kadın, Onun nefsaniyetinden yararlanmak istedi. Kapıları sımsıkı kapattı... "Seninim, gel" dedi... (Yusuf) karşı çıkıp: "Allah'a sığınırım! Muhakkak ki O (kocan) efendimdir, sahip olduğum nimetleri bağışlamıştır. Muhakkak ki zalimler kurtuluşa ermezler. "

(Yusuf 23)

Ahmet Tekin Meali:

Evinde bulunduğu kadın, Yûsuf'a yakınlık gösterip hile yaparak sahip olmaya kalkıştı. Kapıları iyice kapattı: “Haydi gel!” dedi. Yûsuf: “Allah korusun, kocanız benim velinimetimdir, bana güzel baktı, yer yurt ihsan etti. Unutma ki, iyiliğe kötülükle mukabele eden zâlimler iflah olmaz, ebedî nimetlerle mutluluğa eremez” dedi.*

(Yusuf 23)

Ahmet Varol Meali

Evinde bulunduğu kadın onun kendisine yaklaşmasını istedi, kapıları sıkıca kapadı ve: "Haydi gelsene!" dedi. (Yusuf): "Allah'a sığınırım. Doğrusu o benim Rabbimdir. Bana iyi baktı. Zalimler asla kurtuluşa ermezler" dedi.

(Yusuf 23)

Ali Bulaç Meali:

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez."

(Yusuf 23)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yûsuf'un bulunduğu evdeki kadın, Yûsuf'un kendisine yaklaşmasını istedi ve bütün kapıları kapadı: “- Haydi gel.” dedi. Yûsuf ise: “- Allah'a sığınırım. Doğrusu o (kocan) benim efendimdir, bana güzel bakmıştır. Gerçek budur ki, zalimler (zina yapanlar) kutulamazlar.” dedi.

(Yusuf 23)

Ali Rıza Sefa Meali:

Evinde kaldığı kadın, Onu, elde etmek istedi. Kapıları kilitledi ve "Haydi gel!" dedi. Dedi ki: "Allah'a sığınırım; O, benim Efendimdir. En güzel biçimde beni yerleştirdi. Kuşkusuz, haksızlık yapanlar, kurtuluşa erişemezler!"[167]

167)Yusuf peygamberin, Allah'a yönelik söylediği, "O, benim Efendimdir." anlamına gelen "Inne-hu Rabbi" tümcesindeki "O" zamiri, kimi Kur'an çevirilerinde, Yusuf'un evinde kaldığı kişiye yönelik anlam verilerek, "Senin kocan, benim efendimdir." olarak yazılmıştır. Oysa Yusuf peygamberin, bu tümceyle Allah'ı andığı açıkça anlaşılmaktadır. Aynı konuşma, Tevrat ayetlerinde, Yusuf'un evinde kaldığı kişiye yönelik yazılmış olduğu için, kimi çevirmenlerin, Tevrat'ın etkisinde kalmış olmaları olasıdır. Bu konuşmanın da içinde geçtiği, evinde kaldığı kadının, Yusuf peygamberi elde etmek istemesi konusu, Tevrat, Yaratılış 39:6-20 ayetlerinde, özetle, şöyle yazılıdır: "Yusuf, güzel yapılı ve yakışıklıydı. Efendisinin karısı, ona göz koydu ve ‘Benimle yat!' dedi. Ama Yusuf, ‘Sahip olduğu her şeyin yönetimini, efendim bana verdi. Senin dışında, hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen, onun karısısın. Böyle bir kötülük yaparak, Tanrı'ya karşı nasıl günah işlerim?' diyerek kabul etmedi. Efendisinin karısı, evde kimsenin olmadığı bir gün, Yusuf'un giysisini tutarak, isteğini tekrarladı. Ama Yusuf, giysisini onun elinde bırakıp, evden dışarı kaçtı. Kadın, uşaklarını çağırarak; ‘Kocamın getirdiği bu İbrani, bizi küçük düşürdü; benimle yatmak istedi. Bağırdığımı duyunca, giysisini yanımda bırakıp dışarı kaçtı!' dedi. Efendisi eve gelinceye dek, Yusuf'un giysisini yanında alıkoydu. Karısının anlattıklarını duyunca, efendisinin öfkesi tepesine çıktı ve Yusuf'u, kralın tutsaklarının bulunduğu zindana attı."

(Yusuf 23)

Ali Ünal Meali:

Bu arada, bulunduğu evin hanımı O’nun nefsinden murad almak istedi ve kapıları iyice kapatarak, “Hadi, gelsene!” dedi. Yusuf, hiç tereddütsüz, “Allah korusun! Doğrusu (eşiniz olan) efendim bana çok iyi baktı, çok iyi davrandı. Şurası bir gerçek ki, zalimler asla iflah olmaz!” mukabelesinde bulundu.

(Yusuf 23)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onu elde etmek istedi. Kapıları kilitleyip, “Haydi gel!” dedi. Yusuf: “Allah’a sığınırım. Şüphesiz (kocan olan) sahibim, bana güzel bir makam vermiştir. Şüphesiz, kendine zulmederek hıyanet edenler iflah bulmaz.”

(Yusuf 23)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onunla ilişkiye girmek istedi. Kapıları iyice kapattı ve "haydi gel" dedi. O da,"Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz" dedi.

(Yusuf 23)

Bekir Sadak Meali:

Evinde bulundugu kadin onu kendine cagirdi, kapilari siki siki kapadi ve «gelsene» dedi. Yusuf: «Gunah islemekten Allah'a siginirim, dogrusu senin kocan benim efendimdir; bana iyi bakti. Haksizlik yapanlar suphesiz basariya ulasamazlar.» dedi.

(Yusuf 23)

Besim Atalay Meali:

Bulunmuş olduğu evin kadını, ondan dileğini almak istedi, kapıları kapatıp «Haydi, beri gel!» dedi; Yusuf da dedi ki: «Ben Allaha sığınırım, ev sahibi efendimdir, bana iyi bakıyor, zulmedenler kurtulmazlar»

(Yusuf 23)

Celal Yıldırım Meali:

Bulunduğu evin hanımı onu kendisiyle ilişki kurmaya çağırdı; kapıları da iyice kapadı ve «haydi yaklaşsana !» dedi. Yûsuf, «Allah'a sığınırım ; çünkü o (senin kocan) benim efendimdir; bana çok baktı. Şüphesiz ki haksızlık edenler kurtuluşa eremezler» dedi.

(Yusuf 23)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ve (Yusuf'un) barındığı evin kadını (Züleyha) onun gönlünü çelmek istiyordu ve (bu niyetle bir gün) kapıları sımsıkı kapatıp ona: “Haydi, gelsene!” dedi. Yusuf: “(Hâşâ) Allah'a sığınırım (sana yaklaşmaktan). Doğrusu o (kocan) benim efendimdir, bana güzel bakmıştır. Gerçek şu ki, zalimler (nankörler ve zina edenler) asla kurtulamazlar” dedi.*

(Yusuf 23)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Evinde bulunduğu kadın onu kendine çağırdı, kapıları sıkı sıkı kapadı ve "gelsene" dedi. Yusuf: "Günah işlemekten Allah'a sığınırım, doğrusu senin kocan benim efendimdir; bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar şüphesiz başarıya ulaşamazlar." dedi.

(Yusuf 23)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, "Haydi gelsene!" dedi. O ise, "Allah'a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi.

(Yusuf 23)

Diyanet Vakfı Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), Allah'a sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!» dedi.  *

(Yusuf 23)

Edip Yüksel Meali:

Evinde bulunduğu kadın onu baştan çıkarmak istedi, kapıları kitledi ve: 'Tümüyle sana aidim,' dedi. Dedi ki: 'ALLAH'a sığınırım. O benim Rabbimdir (efendimdir), ki bana iyi bir yer verdi. Zalimler başarmaz.'

(Yusuf 23)

Elmalılı Orjinal Meali:

Derken hanesinde bulunduğu hanım bunun nefsinden kam almak istedi ve kapıları kilidledi, haydi seninim dedi, o, Allaha sığınırım, dedi: doğrusu o benim Efendim, bana güzel baktı, hakıkat bu ki, zalimler felah bulmaz

(Yusuf 23)

Elmalılı Yeni Meali:

Derken evinde bulunduğu hanım, bunun nefsinden kam almak istedi (onu birlikte olmaya çağırdı) ve kapıları kilitledi; "Haydi gel, seninim!" dedi. O: "Allah'a sığınırım, doğrusu O, benim efendim, bana iyi baktı ve gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz." dedi.

(Yusuf 23)

Erhan Aktaş Meali:

Evinde yaşadığı hanım, ona sahip olmak istedi. Ve kapıları sıkıca kapatıp onu yanına çağırdı. Yusuf: "Allah'a sığınırım. Rabbim[1] bana çok iyi davrandı.[2] Beni çok güzel bir konuma sahip kıldı. Haksızlık yapanlar kurtuluşa ermezler." dedi.

1)Efendim. Rab, aynı zamanda efendi demektir. (Ayetteki Rab'dan kasıt Allah değildir. Evinde yaşadığı hanımın kocasıdır.)
2)Kocan, benim efendimdir, çok iyiliğini gördüm, ona ihanet edemem.

(Yusuf 23)

Gültekin Onan Meali:

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: "İsteklerim senin içindir, gelsene" dedi. (Yusuf) Dedi ki: "Tanrı'ya sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez."

(Yusuf 23)

Hakkı Yılmaz Meali:

Ve evinde bulunduğu hanım, o'nun nefsinden murat alıp yararlanmak istedi, kapıları kilitledi ve “Haydi beri gel!” dedi. Yûsuf: “Allah'a sığınırım! Kesinlikle kocan, benim efendim/ Rabbim; Allah, benim mevkiimi güzel yaptı. Şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar iflah olmazlar” dedi.

(Yusuf 23)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Evinde kaldığı kadın onu elde etmek istemiş, kapıları üst üste kilitleyip de: “Senin için hazırlandım, gelsene.” demişti. “Allah’a sığınırım. Çünkü o/kocan benim efendimdir, bana iyi bakmıştır. Şüphesiz ki (iyiliğe kötülükle karşılık veren) o zalimler kurtuluşa ermezler.” demişti.

(Yusuf 23)

Harun Yıldırım Meali:

Evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: “İsteklerim senin içindir, gelsene.” dedi. Dedi ki: “Allah’a sığınırım. Doğrusu o, benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçekten zalimler kurtuluşa eremezler.”

(Yusuf 23)

Hasan Basri Çantay:

Onun bulunduğu evdeki (kadın) onun nefsinden murad almak istedi, kapıları sımsıkı kapadı ve: "Sana söylüyorum, beri gel" dedi. O ise: "Allaha sığınırım, doğrusu o benim efendimdir. O, bana güzel bir mevki vermişdir. Hakıykat şudur ki zaalimler asla felah bulmaz" dedi.

(Yusuf 23)

Hayrat Neşriyat Meali:

Ve o evinde kaldığı (hanım), onun nefsinden murâd almak istedi de kapıları iyice kilitledi ve: “Haydi gel!” dedi. (Yûsuf) dedi ki: “Allah'a sığınırım! Şübhesiz ki o (kocan), benim efendimdir; benim mevkiimi (hep) güzel tuttu. Şu muhakkak ki, zâlimler kurtuluşa ermezler.”

(Yusuf 23)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Evinde bulunduğu kadın onu [Yusuf'u] kendi benliğinden [iffetinden] geri çevirmeye çalıştı [zinaya çağırdı],kapıları iyice kapattı ve "Senin için hazırlandım, hadi gel!" dedi. [Yusuf] "Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki, RAB'bim kalacağım yeri güzelleştirdi. Gerçek o ki, zalimler, başarılı olmazlar." dedi.

(Yusuf 23)

Hüseyin Atay Meali:

Evinde bulunduğu kadın onun etrafında dolanarak ona kur yaptı, kapıları sımsıkı kapadı ve "Artık gelsene!" dedi. O, "Allaha sığınırım. Eğitmenim beni güzel yetiştirdi. Doğrusu, haksızlık yapanlar başarıya ulaşamazlar" dedi.

(Yusuf 23)

İbni Kesir Meali:

Evinde bulunduğu kadın onu kendine ram etmek istedi. Kapıları sımsıkı kapadı. Ve: Sana söylüyorum gelsene, dedi. O da: Allah'a sığınırım, doğrusu o, benim efendimdir, bana iyi bakmıştır. Muhakkak ki zalimler asla felah bulmaz, dedi.

(Yusuf 23)

İlyas Yorulmaz Meali:

Kadının odasında olduğu bir zamanda, kadın kendi nefsinde Yusuf'u istiyordu ve bu nedenle kapıları kapatıp, “hadi gel” dedi. Yusuf (Yasak bir ilişkiye girmekten) “Allah korusun. O (Allah) en güzel sığınılacak yerdir. Allah zalimleri kurtuluşa eriştirmez” dedi.

(Yusuf 23)

İskender Ali Mihr Meali:

(Yusuf’un) evinde kaldığı kadın, ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp: “Hadi gel, senin için...” dedi. O (Yusuf da) şöyle dedi: “Allah’a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki; zalimler felâha (kurtuluşa) ermezler.”

(Yusuf 23)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bulunduğu evin kadını Yusuf'un kendine yaklaşmasını istedi. Kapıları sımsıkı kapadı. Ona: «Ben seninim» dedi. Yusuf şöyle dedi: «Allah'a sığınırım. Çünkü O benim çalabımdır. Burada beni çok iyi barındırdı. Çünkü Allah kıyıcıları ondurmaz.»

(Yusuf 23)

Kadri Çelik Meali:

Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi, kapıları sıkı sıkı kapadı ve “Ben seninim, gelsene!” dedi. Yusuf, “Allah'a sığınırım. Çünkü o (Allah) benim Rabbimdir, yerimi güzel kılmıştır. Şüphesiz zalimler kurtuluşa ermez” dedi.

(Yusuf 23)

Mahmut Kısa Meali:

Bu arada, içinde yaşadığı evin hanımı Züleyhanasıl olduysa Yûsuf’a göz koymuş, onu elde etmek için plânlar kurmaya başlamıştı.Bunun için, kocasının evde olmadığı bir gün bütün kapıları kilitledi ve “Haydi, yanıma gelsene!” dedi. Fakat Yûsuf, “Böyle bir alçaklıktan Allah’a sığınırım!” diye karşılık verdi, “Rabb’im bana bunca iyilikler bahşetmişken, O’na karşı nasıl nankörlük edebilirim? Ayrıca, beni öz evladı gibi bağrına basan efendime nasıl ihânet edebilirim? Gerçek şu ki,zâlimler asla kurtuluş yüzü göremezler!”

(Yusuf 23)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Yaşadıkları evdeki kadın ondan murad almak istedi. Kapıları sıkıca kapatarak: Umudum, arzum, senin için hadi gelsene dedi. Fakat o : "Allah'a sığınırım" diyerek Sakındı. "Şüphesiz kocan, benim efendimdir. Asla muradına ermez, zulmedenler."

(Yusuf 23)

Mehmet Türk Meali:

Onun evinde kalmakta olduğu kadın, ona meyletti1 ve kapıları sımsıkı kapatarak: “Haydi beri gel!” dedi. (Bunun üzerine Yûsuf da): “Bana (lütfuyla) en güzel şekilde yardım eden Rabbim olan Allah’a sığınırım. Çünkü zâlimler asla kurtuluşa eremez.”2 diye cevap verdi.*

(Yusuf 23)

Muhammed Celal Şems Meali:

Kaldığı evdeki kadın, nefsine aykırı (olarak) onu baştan çıkarmak istedi ve evin kapılarını (da) kapattı. Sonra, “Bana gel,” dedi. O, “(Böyle bir şey yapmaktan) Allah’a sığınırım. Şüphesiz O, benim Rabbimdir. Bana iyi bir yer ihsan etti. Zalimler asla başarıya ulaşamazlar,” dedi.

(Yusuf 23)

Muhammed Esed Meali:

Ve (olacak bu ya,) barındığı evin kadını (kendini o'na karşı duyduğu arzuya kaptırıp) o'nun gönlünü çelmek istiyordu; ve (bu niyetle bir gün) kapıları sımsıkı kapatıp o'na: "Haydi, gelsene!" dedi. (Ama Yusuf:) "(Böyle bir şey yapmaktan) Allah'a sığınırım!" diye karşılık verdi, "Hem, efendim (bu evde) bana iyi baktı! Doğrusu, zalimler asla güvenliğe, esenliğe erişemezler!"

(Yusuf 23)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Derken, bulunduğu evin kadını, Yusuf'a sahip olmak istedi ve kapıları kapatarak "Haydi yaklaş bana!" dedi. O; "Allah'a sığınırım!" dedi. "Doğrusu, senin kocan olan efendimin çok iyiliğini gördüm. Çıyanlık ederek zalim olanlar kurtuluşa eremezler."

(Yusuf 23)

Mustafa Çavdar Meali:

Derken evinde barındığı evin hanımı, Yusuf’a karşı şiddetli bir arzu duyup Murat almak istedi ve kapıları sıkı sıkı kapadı: “Haydi, gelsene!” dedi. Yusuf: “Böyle bir şey yapmaktan Allah’a sığınırım, çünkü kocan benim efendim velinimetimdir. Bana iyi bir konum kazandırdı. Şu bir gerçek ki, kendisine güvenenlere ihanet eden zalimler asla umduklarına ulaşamazlar.”

Bknz: (12/51)»(12/52) - (7/200) - (16/98) - (18/27) - (40/27)

(Yusuf 23)

Mustafa Çevik Meali:

23-24 Evinde barındığı kadın bir gün Yusuf’a duyduğu arzuya kendini kaptırarak, onu baştan çıkarmak için odanın kapısını kapatıp Yusuf’u yatağına almak istedi, bunun üzerine Yusuf: “Böyle bir işi yapmaktan Allah’a sığınırım, benim Rabbim bana bunca nimet vermişken, üstelik senin eşin de bana namusunu, malını, mülkünü güvenip emanet etmişken, asla ona da ihanet etmem, kendisine duyulan güvene ihanet edenler iflah olmazlar.” dedi. Kadın Yusuf’la ilgili emeline ulaşmayı aklına koymuş, bunu yapmanın kararlılığı içindeydi. Şayet Allah bu işi yapmanın çirkinliğini Yusuf’un kalbine ilham edip, onu sağlamlaştırmasaydı, neredeyse Yusuf da kadına uyup kendini helak edecekti. Biz onu taşkınlıktan ve çirkinlikten böylece koruduk. Çünkü Yusuf Bizim ihlâslı ve kendini kötülüklerden arındırmaya çalışan bir kulumuzdu.

(Yusuf 23)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Derken, evinde bulunduğu kadın arzusunu onunla tatmin etmek için ona baştan çıkarmak istedi. Ve (bir gün) kapıları sıkı sıkıya kapatıp dedi ki: "Hadi, seninim!" (Yusuf): "Allah'a sığınırım" dedi, "çünkü O benim Efendim; bana güzel bir konum kazandırdı! Şu da bir gerçektir ki, zalimler asla başarıya ulaşmaz."

(Yusuf 23)

Osman Okur Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat almak istedi, kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), Allah'a sığınırım! (Allah) O benim Rabbimdir ki, O bana güzel yer verdi. Gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz!» dedi.

(Yusuf 23)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Ve O'nu hanesinde bulunduğu kadın, nefsinden muradını almak için hileye düşürmek istedi ve kapıları kilitledi ve «haydi gelsene» dedi. (Yusuf da) Dedi ki: «ATeâlâ'ya sığınırım. Şüphe yok ki, o benim efendimdir. Benim ikametgâhımı güzelce kılmıştır. Muhakkaktır ki, zalimler felâha ermezler.»

(Yusuf 23)

Ömer Öngüt Meali:

Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murad almak istedi. Kapıları sıkı sıkı kapadı ve: “Gelsene!” dedi. O da: “Allah'a sığınırım! Zira (kocanız) benim efendimdir, bana iyi baktı. Zâlimler şüphesiz ki iflâh olmazlar. ” dedi.

(Yusuf 23)

Ömer Sevinçgül Meali:

Derken, ev sahibesi kadın, ondan arzusuna karşılık vermesini istedi. Evde baş başa kaldıkları bir gün kapıları kilitledi. Yusuf’a, “Hadi gel!” dedi. Yusuf, “Allah’a sığınırım günaha girmekten!” dedi, “Senin kocan benim efendimdir. Bana iyi davrandı! Zalimler asla kurtuluşa eremezler!”

(Yusuf 23)

Sadık Türkmen Meali:

VE barındığı evin hanımefendisi ona kur yaptı ve kapıları kilitleyerek: “Haydi gelsene!” dedi. “Allah’a sığınırım! Benim Rabbim bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz ki, hainler asla iflah (başarılı) olamazlar” dedi.

(Yusuf 23)

Seyyid Kutub Meali:

Kaldığı evin hanımı onu yatağına çağırdı, kapıları kilitledikten sonra ona «Haydi, gelsene!» dedi. Fakat Yusuf, «Allah korusun! Rabbim bana güvenli bir barınak sağladı; hiç kuşkusuz zalimler iflah olmazlar, kurtuluşa eremezler» dedi.

(Yusuf 23)

Suat Yıldırım Meali:

Derken, bulunduğu evin hanımı, Yusuf'a sahip olmak istedi ve kapıları kapatarak "Haydi yaklaş bana!" dedi. O: "Allah'a sığınırım!" dedi. "Doğrusu, senin kocan olan benim efendim'in çok iyiliğini gördüm. Hıyanet ederek zalim olanlar iflah olmazlar."

(Yusuf 23)

Süleyman Ateş Meali:

Yusuf'un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kilitleyip: "Haydi gelsene!" dedi (Yusuf): "Allah'a sığınırım dedi, efendim bana güzel baktı. zalimler iflah olmazlar!"

(Yusuf 23)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Bulunduğu evin kadını, ısrarla ondan yararlanmak istedi. Bütün kapıları kapadı. "Haydi, gel" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım. O benim Rabbimdir. Bana iyi bir makam verdi. Çünkü yanlış yapanlar umduklarına kavuşamazlar" dedi.

(Yusuf 23)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Kaldığı evin hanımı onunla olmak istedi. Kapıları arkadan kilitleyip: "Haydi gel" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım. Çünkü efendim bana güzel baktı. Haksızlık edenler iflah olmaz" dedi.

(Yusuf 23)

Şaban Piriş Meali:

Evinde bulunduğu kadın ona karşı arzu duymaya başladı. Kapıları sıkı sıkı kapadı: -Haydi, gelsene! dedi. Yusuf: -Allah'a sığınırım, O benim efendimdir. Bana iyi güzel bir mevki verdi. Zalimlerin sonu iyi olmaz.

(Yusuf 23)

Talat Koçyiğit Meali:

Yûsuf'un, evinde kaldığı kadın, ondan talebte bulunmuş, kapıları kilitleyip "haydi gelsene!" demişti. Fakat Yusuf: "Mâzallah; efendim bana iyi davrandı. Zâlimler asla felah bulmazlar" diye karşı koymuştu.

(Yusuf 23)

Tefhimul Kuran Meali:

Onun evinde kalmakta olduğu kadın, ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak: «İsteklerim senin içindir, gelsene» dedi. Dedi ki: «Allah'a sığınırım. Çünkü o benim efendimdir, yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki, zalimler kurtuluşa ermez.»

(Yusuf 23)

Ümit Şimşek Meali:

Derken, evinde bulunduğu kadın onun nefsinden muradını almak istedi, kapıları kapatıp “Haydi gelsene” dedi. Yusuf “Allah korusun,” dedi. “Kocan benim efendimdir; o bana çok iyi bakıyor. Zalimler ise iflâh olmazlar.”

(Yusuf 23)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yusuf'un, evinde kaldığı kadın, onun nefsinden gönlünü tatmin etmek istedi. Kapıları kilitledi, "Hadi gel!" dedi. Yusuf: "Allah'a sığınırım, Rabbim beni güzel bir barınağa kavuşturmuştur. Zalimler iflah etmez." dedi.

(Yusuf 23)