12. Yusuf Suresi / 33.ayet

Yusuf: “Rabbim! Benim için zindan, bu kadınların bana teklif ettiği şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan, belki onlara meyleder ve kendime hâkim olamayarak cahillerden biri olurum.” dedi.

Bknz: (2/216)

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 33 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Yusuf, Rabbim dedi, zindan, bunların davet ettikleri şeyden daha hayırlı bence. Bunların düzenlerini benden uzaklaştırmazsan belki onlara meyleder de bilgisizlerden olurum.

(Yusuf 33)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Ey Rabbim! Zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden (zina çirkefinden) bana daha sevimlidir (zindan zinaya tercih edilir) . Eğer kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, (korkarım) onlara eğilim gösterir, (böylece) cahillerden (ve hain mücrimlerden) olurum" (düşüncesiyle Rabbine iltica etmiş ve büyük bir iffet, fazilet ve metanet örneği sergilemişti).

(Yusuf 33)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bunun üzerine Yûsuf dedi ki: “Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Sen onların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır, doğru eğri nedir bilemeyen şaşkın kimselerden olurum.”

(Yusuf 33)

Adem Uğur Meali:

(Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi.

(Yusuf 33)

Ahmet Hulusi Meali:

(Yusuf) dedi ki: "Rabbim... Zindan, beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir bana... Eğer sen onların oyunlarından beni korumazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum. "

(Yusuf 33)

Ahmet Tekin Meali:

Yûsuf: “Rabbim, zindan bana, bunların beni davet ettiklerinden daha hayırlı. Eğer sen, bu kadınların bana karşı sinsice hazırladıkları planlarını bozmazsan, ben de onlara kapılırım, ihtiraslı tutarsız, muhakemesiz, cahilce davranışlarda bulunanlardan olurum.” dedi.

(Yusuf 33)

Ahmet Varol Meali

(Yusuf) dedi ki: "Rabb'im! Zindan benim için onların çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların düzenlerini benden savmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum."

(Yusuf 33)

Ali Bulaç Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum."

(Yusuf 33)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Yûsuf dedi ki: “- Ey Rabbim! Bunların beni yapmıya çağırdığı işi yapmaktan, zindan bana daha sevimlidir. Eğer bu kadınların hilesini benden gidermezsen, ben onlara meyl ederim ve cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Efendim!" dedi; "Bunların beni çağırdığı şeye oranla, tutukevi daha sevimlidir. Çevirdikleri dalavereleri benden uzaklaştırmazsan, onlara eğilim gösteririm ve bilisizler arasında olurum!"

(Yusuf 33)

Ali Ünal Meali:

Yusuf, (kadınların arzuları ve planları karşısında) Allah’a yönelip yalvardı: “Rabbim! Bunların beni yapmaya çağırdıkları şeyi işlemektense zindanı tercih ederim. Eğer fendlerini bozup beni onlardan kurtarmazsan, kayıp onlara meyleder ve cahillerden (doğru nedir, yanlış nedir bilmeyen, bilseler bile yapmamaları gerekeni bile bile yapanlardan) olurum.”

(Yusuf 33)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Yusuf ise şöyle dedi: “Ey Rabbim! Benim için hapis, onların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzağını benden alıkoymazsan, ben onlara meyleder ve cahillerden olurum. (Akılsızca yararsız bir iş yapmış olurum.)

(Yusuf 33)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Yusuf,"Ey Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum!" dedi.

(Yusuf 33)

Bekir Sadak Meali:

Yusuf: «Rabbim! Hapis benim icin, bunlarin istediklerini yapmaktan daha iyidir. Eger tuzaklarini benden uzaklastirmazsan onlara meyleder ve bilmeyenlerden olurum.» dedi.

(Yusuf 33)

Besim Atalay Meali:

Yusuf dedi ki : «Tanrım, bence zindan bunların istediği şeyden daha sevgili, bunların allarından beni sen kurtar, gönlüm akar onlara, toyluk dahi ederim!»

(Yusuf 33)

Celal Yıldırım Meali:

(Bunun üzerine Yûsuf) dedi ki: «Rabbim ! Zindan bana bunların davet ettiği şeyden daha sevimlidir ve eğer sen, bu kadınların hile ve fendini benden çevirmezsen, olur da onlara meyleder de câhillerden olabilirim.»

(Yusuf 33)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Yusuf: “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Eğer onların komplolarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum” dedi.

(Yusuf 33)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Yusuf: "Rabbim! Hapis benim için, bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve bilmeyenlerden olurum." dedi.

(Yusuf 33)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Yusuf, "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum" dedi.

(Yusuf 33)

Diyanet Vakfı Meali:

(Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi.

(Yusuf 33)

Edip Yüksel Meali:

(Yusuf:) 'Rabbim, hapishane, onların beni çağırdığı şeyden daha iyidir. Planlarını benden savmazsan onlara meyledip cahillerden olurum,' dedi.

(Yusuf 33)

Elmalılı Orjinal Meali:

Ya rabbi! Dedi: zindan bana bunların da'vet ettikleri fi'ilden daha sevimli ve eğer sen benden bu kadınların tuzaklarını bertaraf etmezsen ben onların sevdasına düşerim ve cahillerden olurum

(Yusuf 33)

Elmalılı Yeni Meali:

Yusuf: "Ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum." dedi.

(Yusuf 33)

Erhan Aktaş Meali:

Yusuf: "Ey Rabbim! Zindan bana, bunların istedikleri şeyi yapmaktan daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden savmazsan, onlara kanıp cahillerden[1] olurum." dedi.

1)Vahiy dışı, gerçeklere aykırı davranmış olurum.

(Yusuf 33)

Gültekin Onan Meali:

(Yusuf) Dedi ki: "Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum."

(Yusuf 33)

Hakkı Yılmaz Meali:

Yûsuf: “Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer Sen, bunların tuzaklarını benden döndürmezsen, ben onların tuzağına düşerim ve cahil kimselerden olurum” dedi.

(Yusuf 33)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

(Bu tehditler üzerine Yusuf) demişti ki: “Rabbim! Zindan, bunların beni davet ettiği şeyden bana daha sevimlidir. Tuzaklarını benden defedip uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Harun Yıldırım Meali:

Dedi ki: “Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara eğilim gösterir, cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Hasan Basri Çantay:

(Yuusuf) dedi: "Ey Rabbim, zindan bana bunların da'vet edegeldikleri şey (i irtikab etmek) den daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen (belki) onlara meyleder, cahillerden olurum".

(Yusuf 33)

Hayrat Neşriyat Meali:

(Yûsuf) dedi ki: “Rabbim! Zindan bana, bunların beni kendisine da'vet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer onların tuzaklarını benden def' etmezsen, onlara meyleder ve câhillerden olurum.”(1)*

(Yusuf 33)

Hubeyb Öndeş Meali: /

[Yusuf] "RAB'bim! Hapis, [kadınların] beni kendisine davet ettiklerinden daha sevgili geliyor. Eğer, onların [kadınların] tuzaklarını benden çevirmezsen, onlara [kadınlara] alışır ve cahillerden olurum." dedi.

(Yusuf 33)

Hüseyin Atay Meali:

O, "Rabbim! Hapis benim için, bunların istediklerini yapmaktan daha iyidir. Eğer, düzenlerini benden çevirmezsen, onlara kapılırım ve bilmeyenlerden olurum" dedi.

(Yusuf 33)

İbni Kesir Meali:

Dedi ki: Rabbım, zindan bana bunların beni davet ettiklerinden daha iyidir. Eğer Sen, bunların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan; onlara meyleder, cahillerden olurum.

(Yusuf 33)

İlyas Yorulmaz Meali:

Yusuf “Rabbim! Hapis bu kadının bana teklif ettiği (gayri meşru ilişki) den daha hayırlı. Eğer sen onların hilelerinden beni korumazsan, ben onlara uyabilirim ve o zamanda cahillerden olurum” dedi.

(Yusuf 33)

İskender Ali Mihr Meali:

(Yusuf a.s) şöyle dedi: “Rabbim, zindan bana, beni ona davet ettikleri şeyden daha sevimli.” Onların (kadınların) tuzaklarından beni uzaklaştırmazsan (uzaklaştırman hariç) onlara meylederim ve cahillerden olurum.

(Yusuf 33)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Yusuf şöyle dedi: «Çalabım! Bu kadınların istediklerini yapmaktansa, zindana gireyim daha iyi. Eğer Sen beni bu kadınların dolanından korumazsan sonra ben onlara kapılırım da kendini bilmezin biri olurum.»

(Yusuf 33)

Kadri Çelik Meali:

(Yusuf) Dedi ki: “Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Onların kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Mahmut Kısa Meali:

Bu tehditler karşısında Yûsuf, “Ey Rabb’im!” diye yalvardı, “Bu kadınların çirkin arzularına boyun eğmektense, hapse girmeyi tercih ederim!Çünkü benim için hapse girmek, bunların bana teklif ettiği çirkinişi yapmaktan çok daha iyidir! Fakat bunca baskı ve tahrikler karşısında daha ne kadar dayanabilirim, bilemiyorum. Senin yardımına muhtacım, Allah’ım! Eğer beni onların hile ve entrikalarından kurtarmazsan, olur ki, bir an zaafa düşer, onlara uyup bir câhillik yaparım!”

(Yusuf 33)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Fakat o dedi ki: "Rabbim, zindan bunların beni çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Yapıp ettikleri düzenlerden beni uzaklaştırmazsan, eğilim gösterir, cahillerden olurum."

(Yusuf 33)

Mehmet Türk Meali:

(Yûsuf): “Ey Rabbim! Zindan bana bunların beni çağırdıkları şeyden, daha sevimlidir. Eğer onların kurdukları tuzağı benden uzaklaştırmazsan o zaman o kadınların sevdasına düşer ve (neticede de) cahillerden olurum.” dedi.

(Yusuf 33)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Yusuf,) “Ey Rabbim! Hapishane benim için, bunların beni çağırdıkları şeyden daha hoştur. Hilelerini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder, cahillerden olurum,” (diye dua etti.)

(Yusuf 33)

Muhammed Esed Meali:

(Yusuf:) "Ey Rabbim!" dedi, "Benim için hapis, bu kadınların isteklerine boyun eğmekten daha iyidir. Çünkü, Sen onların oyunlarını / tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır ve (doğru nedir, eğri nedir) seçemeyen şaşkın kimselerden olurum".

(Yusuf 33)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Yusuf dedi ki; "Ey rabbim, bana göre hapse girmek bunların benden istediklerini yapmamdan daha iyidir. Eğer beni onların tuzaklarından uzak tutmazsan ağlarına düşer, böylece cahillerden biri olurum."

(Yusuf 33)

Mustafa Çavdar Meali:

Yusuf: “Rabbim! Benim için zindan, bu kadınların bana teklif ettiği şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan, belki onlara meyleder ve kendime hâkim olamayarak cahillerden biri olurum.” dedi.

Bknz: (2/216)

(Yusuf 33)

Mustafa Çevik Meali:

30-34 Bir süre sonra olay şehirde duyulunca, şehirdeki kadınlar birbirlerine, “Vezirin karısı, kölesine âşık olup onu baştan çıkarmaya çalışmış, anlaşılan kölesine olan tutkusu aklını başından almış, kadın yoldan çıkıp sapıtmış.” demeye başladılar. Vezirin karısı da kendisi hakkında söylenenleri duyunca, evinde mükemmel bir ziyafet hazırlayıp o kadınları da davet etti, yemekten sonra da her birinin önüne birer meyve tabağı ve bıçak koydurttu, sonra da Yusuf’u onlara hizmet etmek üzere oraya çağırdı, Yusuf’u gören kadınlar onun güzelliği karşısında hayranlık ve şaşkınlıktan meyve yerine bıçakla ellerini kestiler ve “Aman Allah’ım bu bir insan olamaz, olsa olsa bir melektir.” dediler. Bunun üzerine de Vezirin karısı kadınlara dönerek, “İşte siz beni bu delikanlı yüzünden kınayıp durdunuz, işin gerçeği ben onu baştan çıkarmak istedim, çok da uğraştım ama o hep beni reddetti, şimdi yeminle söylüyorum ki, ya benim arzumu yerine getirecek, ya da zindana girip çürüyecek.” dedi. Bunları duyan Yusuf da kendi kendine, “Ey Rabbim! Benim için zindana atılmak, bu kadınların isteklerini yerine getirmekten daha hayırlıdır, Rabbim sen beni bunların tuzaklarından korumazsan belki ben de onlara meyleder, kendine hâkim olamayan cahillerden olup çıkarım.” diyerek dua etti. Allah da Yusuf’un duasını kabul edip onu kadınların tuzaklarından korudu, çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyin iç yüzünü bilendir.

(Yusuf 33)

Mustafa İslamoğlu Meali:

(Yusuf) "Rabbim!" dedi, "Benim için hapislik, bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır! Bununla birlikte Sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olup çıkarım!"

(Yusuf 33)

Osman Okur Meali:

(Yusuf:) Rabbim! Bana zindan, bunların benden istediklerinden daha iyidir! Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyleder ve cahillerden olurum! dedi.

(Yusuf 33)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

(Yusuf) Dedi ki: «Rabbim! Benim için zindan, beni kendisine davet ettikleri şeyden daha sevgilidir. Ve eğer benden onların hilelerini bertaraf etmez isen onlara meyleder ve cahillerden olmuş olurum.»

(Yusuf 33)

Ömer Öngüt Meali:

(Yusuf) dedi ki: “Ey Rabbim! Zindan benim için, bunların isteklerini yapmaktan daha sevimlidir. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara meyleder ve câhillerden olurum. ”

(Yusuf 33)

Ömer Sevinçgül Meali:

‘Yusuf, evin hanımının yanı sıra öbür kadınlar tarafından da baskı görüyordu. “Rabbim!” dedi, “Benim için hapis cezası bunların isteklerine boyun eğmekten daha sevimlidir. Tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, onlara eğilim duyar, cahillerden ‘ilahi gerçeği bilemeyen kimselerden’ olurum.”

(Yusuf 33)

Sadık Türkmen Meali:

“Rabbim!” dedi. “Hapishane bana göre, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir! Eğer, onların tuzağını benden savmazsan, onların tuzaklarına kapılır ve ben de cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Seyyid Kutub Meali:

Yusuf dedi ki; «Ya Rabbi bana göre hapse girmek bunların benden istediklerini yapmamdan daha iyidir. Eğer beni onların komplolarından uzak tutmazsan ağlarına düşer, böylece cahillerden biri olurum.''

(Yusuf 33)

Suat Yıldırım Meali:

"Ya Rabbi!" dedi, "Zindan, bu kadınların beni davet ettikleri o işten daha iyidir. Eğer sen onların fendini benden uzaklaştırmazsan, onlara meyledip cahilce davrananlardan olabilirim."

(Yusuf 33)

Süleyman Ateş Meali:

(Yusuf): "Rabbim dedi, bana göre zindan, bunların beni çağırdığı şeyden iyidir. Eğer onların düzenini benden savmazsan onlara kayarım ve cahillerden olurum!"

(Yusuf 33)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Yusuf dedi ki: "Rabbim! Bu kadınların isteklerine uymaktansa hapsi tercih ederim. Onların oyununu benden savmazsan onlara karşı çocukça davranır ve cahillik edenlerden[1] olurum."

1) Âyette geçen جَهَالَةٍ = cehalet'in Türkçesi cahillik veya cahillik etmektir. Cahillik, bilmemek, cahillik etmek de yanlış iş yapmaktır. Züleyha ve diğer kadınların onu elde etmeye çalışmaları karşısında Yusuf aleyhisselamın söylediği sözler, cahillik etmekten korktuğunu göstermektedir. Çünkü o, kendine hakim olamamaktan korkuyordu.

(Yusuf 33)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Yusuf: "Rabbim! Hapse girmek, bunların isteğini yerine getirmekten daha iyidir. Eğer beni onların tuzaklarından korumazsan, ayartmalarına kapılır, cahillerden biri olurum" dedi.

(Yusuf 33)

Şaban Piriş Meali:

-Rabbim, benim için zindan, bunların beni davet ettiği şeyden daha hayırlıdır. Eğer tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi.

(Yusuf 33)

Talat Koçyiğit Meali:

Yûsuf ise şöyle demişti: "Rabbım! Benim için hapishane, yapmamı istedikleri şeyden daha iyidir. Eğer onların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, onlara meyleder ve câhillerden olurum."

(Yusuf 33)

Tefhimul Kuran Meali:

(Yusuf) Dedi ki: «Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Onların kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan, onlara (korkarım) eğilim gösterir, (böylece) cahillerden olurum.»

(Yusuf 33)

Ümit Şimşek Meali:

Yusuf “Yâ Rabbi,” dedi. “Onların beni çağırdığı şeyden ise, zindan bana daha sevimlidir. Eğer Sen onların tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben onlara meyleder ve cahillerden olurum.”

(Yusuf 33)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yusuf dedi: "Rabbim! Zından benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de cahillerden olurum."

(Yusuf 33)