12. Yusuf Suresi / 34.ayet

Rabbi, onun duasını kabul etti ve onu kadınların tuzaklarından korudu. Çünkü Allah işitir ve bilir.

Bknz: (3/159)»(3/160)

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 34 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Rabbi de artık onun duasını kabul etti ve düzenlerini defetti ondan; şüphe yok ki o, duyar, bilir.

(Yusuf 34)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Böylece Rabbi, (Yusuf’un) duasını kabul etmiş ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırıvermişti. Çünkü O, İşitendir, Bilendir.

(Yusuf 34)

Abdullah Parlıyan Meali:

Rabbi onun dua ve isteğini kabul buyurdu da, kadınların tuzaklarını ondan çevirdi. Şüphesiz ki O, herşeyi işiten ve herşeyi olduğu gibi bilendir.

(Yusuf 34)

Adem Uğur Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir.

(Yusuf 34)

Ahmet Hulusi Meali:

(Yusuf'un) Rabbi Onun duasına icabet etti de onların oyunlarını Ondan defetti! Muhakkak ki O, Semi'dir, Aliym'dir.

(Yusuf 34)

Ahmet Tekin Meali:

Rabbi onun duasını kabul edip yerine getirdi. Onların Yûsuf'a karşı hazırladıkları sinsi planlarını da bozdu. Çünkü O, dualara icabet eder, her şeyi bilir.

(Yusuf 34)

Ahmet Varol Meali

Rabb'i onun duasını kabul etti ve onların düzenlerini ondan savdı. Şüphesiz O duyandır, bilendir.

(Yusuf 34)

Ali Bulaç Meali:

Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Bunun üzerine Rabbi, duâsını kabul etti de o, kadınların tuzaklarını kendisinden savdı. Çünkü Allah, söylenenleri işitir, yapılanları tamamen bilir.

(Yusuf 34)

Ali Rıza Sefa Meali:

Böylece, Efendisi, yaptığı yakarışı kabul ederek, çevirdikleri dalavereleri Ondan uzaklaştırdı. Kuşkusuz, O, Duyandır; Bilendir.

(Yusuf 34)

Ali Ünal Meali:

Rabbisi duasını kabul buyurup kadınların fendini O’nun üzerinden çekti. Hiç şüphesiz O’dur Semî‘ (her şeyi, her duayı hakkıyla işiten); Alîm (her şeyi, herkesin durumunu hakkıyla bilen).

(Yusuf 34)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Rabbi olan Allah, onun duasını kabul etti. Onların tuzağını ondan alıkoydu. Şüphesiz Allah, işiten (duaları kabul eden) ve her şeyi en iyi şekilde bilendir.

(Yusuf 34)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O, çok iyi işitendir;çok iyi bilendir.

(Yusuf 34)

Bekir Sadak Meali:

Rabbi onun duasini kabul etti ve kadinlarin tuzagina engel oldu...Zira O, isitir ve bilir.

(Yusuf 34)

Besim Atalay Meali:

Hemen Tanrı cevaplayıp Yusuf'u, allarını ondan geri çevirdi, o işitir, o bilir

(Yusuf 34)

Celal Yıldırım Meali:

Rabbisi onun duâ ve isteğini kabul buyurdu da kadınların hile ve fendini ondan çevirdi. Şüphesiz ki O işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Ve Rabbi onun duasını kabul etti ve onu onların komplolarına karşı korudu. Çünkü O gerçekten her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi detayıyla bilendir.

(Yusuf 34)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağına engel oldu. Zira O, işitir ve bilir.

(Yusuf 34)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Rabbi, onun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

(Yusuf 34)

Diyanet Vakfı Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir.

(Yusuf 34)

Edip Yüksel Meali:

Rabbi onun duasına yanıt verdi ve kadınların planlarını ondan savdı. O İşitendir, Bilendir.

(Yusuf 34)

Elmalılı Orjinal Meali:

Bunun üzerine rabbı duasını kabul buyurdu da ondan onların tuzaklarını bertaraf etti, hakıkat o, öyle semi alimdir

(Yusuf 34)

Elmalılı Yeni Meali:

Bunun üzerine Rabbi duasını kabul buyurup onların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Muhakkak O, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

(Yusuf 34)

Erhan Aktaş Meali:

Bunun üzerine Rabb'i dileğini kabul etti ve tuzaklarını ondan savdı. O' Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

(Yusuf 34)

Gültekin Onan Meali:

Böylece rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Hakkı Yılmaz Meali:

Bunun üzerine Rabbi, o'na cevap verdi de ondan onların tuzaklarını döndürdü. Şüphesiz O, evet O, hakkiyle işitenin, hakkiyle bilenin ta kendisidir.

(Yusuf 34)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Rabbi onun duasına icabet etti ve kadınların tuzağını ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz ki O, (işiten ve dualara icabet eden) Es-Semi’, (her şeyi bilen) El-Alîm’dir.

(Yusuf 34)

Harun Yıldırım Meali:

Böylece Rabbi, duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Şüphesiz Semî ve Alîm olan O’dur, O!

(Yusuf 34)

Hasan Basri Çantay:

Bunun üzerine Rabbi onun duasını kabul etdi ve onların tuzaklarını kendisinden savdı. Çünkü O, hakkıyle işidenin, her şey'i bilenin ta kendisidir.

(Yusuf 34)

Hayrat Neşriyat Meali:

Bunun üzerine Rabbi onu(n duâsını) kabûl etti de (o kadınların) tuzaklarını ondan def' etti. Şübhesiz ki Semî' (hakkıyla işiten), Alîm (herşeyi bilen) ancak O'dur.

(Yusuf 34)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Derken, RAB'bi onun duasını kabul etmeyi diledi ve onların [kadınların] tuzaklarını ondan çevirdi. Kesinlikle o devamlı işitenin, devamlı bilenin ta kendisidir.

(Yusuf 34)

Hüseyin Atay Meali:

Rabbi onun yalvarışını kabul etti ve kadınların düzenini ondan savdı. Doğrusu, O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

İbni Kesir Meali:

Rabbı onun duasını kabul etti de onların tuzaklarını kendisinden savdı. Muhakkak ki O'dur, Semi, Alim.

(Yusuf 34)

İlyas Yorulmaz Meali:

Rabbi Yusuf'un duasına cevap verdi ve kadınların tuzaklarını ondan uzak tutup korudu. Çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyi en ince ayrıntıları ile bilendir.

(Yusuf 34)

İskender Ali Mihr Meali:

O zaman Rabbi ona icabet etti. Böylece onların hilesini ondan uzaklaştırdı. Muhakkkak ki O, en iyi işiten ve en iyi bilendir.

(Yusuf 34)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Bunun üzerine çalabı onun yalvarısını onadı. Onu kadınların dolanından korudu. Çünkü Allah işiticidir, bilicidir.

(Yusuf 34)

Kadri Çelik Meali:

Rabbi ona (duasına) icabet etti ve onların düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Zira O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Mahmut Kısa Meali:

Allah da onun duâlarını kabul buyurdu ve —samîmî bir kalple kendisine yönelen her mümine yaptığı gibi— sabrını, takvasını pekiştirmek sûretiyle o kadınların hile ve tuzaklarını ondan uzak tuttu. Çünkü O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Fakat imtihân devam ediyordu:

(Yusuf 34)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Uzaklaştırma duasını, Rabbi kabul etti ve düzenlerini defetti. Şüphesiz O işitir ve bilir.

(Yusuf 34)

Mehmet Türk Meali:

Rabbi onun duâsını hemen kabul buyurdu1 ve onların kurdukları tuzakları ondan uzaklaştırdı. Çünkü O hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

(Yusuf 34)

Muhammed Celal Şems Meali:

Rabbi duasını kabul buyurdu ve onların hilelerini ondan uzaklaştırdı. Şüphesiz O, (duaları) en iyi işiten ve (insanların hallerini) en iyi bilendir.

(Yusuf 34)

Muhammed Esed Meali:

Ve Rabbi o'nun bu duasını olumlayıp o'nu o kadınların tuzaklarına karşı korudu: çünkü O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi olduğu gibi bilendir.

(Yusuf 34)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Allah, onun bu duasını kabul ederek kendisini kadınlardan uzak tuttu. Hiç kuşkusuz o, her şeyi gereğince işitendir, her şeyi gereğince bilendir.

(Yusuf 34)

Mustafa Çavdar Meali:

Rabbi, onun duasını kabul etti ve onu kadınların tuzaklarından korudu. Çünkü Allah işitir ve bilir.

Bknz: (3/159)»(3/160)

(Yusuf 34)

Mustafa Çevik Meali:

30-34 Bir süre sonra olay şehirde duyulunca, şehirdeki kadınlar birbirlerine, “Vezirin karısı, kölesine âşık olup onu baştan çıkarmaya çalışmış, anlaşılan kölesine olan tutkusu aklını başından almış, kadın yoldan çıkıp sapıtmış.” demeye başladılar. Vezirin karısı da kendisi hakkında söylenenleri duyunca, evinde mükemmel bir ziyafet hazırlayıp o kadınları da davet etti, yemekten sonra da her birinin önüne birer meyve tabağı ve bıçak koydurttu, sonra da Yusuf’u onlara hizmet etmek üzere oraya çağırdı, Yusuf’u gören kadınlar onun güzelliği karşısında hayranlık ve şaşkınlıktan meyve yerine bıçakla ellerini kestiler ve “Aman Allah’ım bu bir insan olamaz, olsa olsa bir melektir.” dediler. Bunun üzerine de Vezirin karısı kadınlara dönerek, “İşte siz beni bu delikanlı yüzünden kınayıp durdunuz, işin gerçeği ben onu baştan çıkarmak istedim, çok da uğraştım ama o hep beni reddetti, şimdi yeminle söylüyorum ki, ya benim arzumu yerine getirecek, ya da zindana girip çürüyecek.” dedi. Bunları duyan Yusuf da kendi kendine, “Ey Rabbim! Benim için zindana atılmak, bu kadınların isteklerini yerine getirmekten daha hayırlıdır, Rabbim sen beni bunların tuzaklarından korumazsan belki ben de onlara meyleder, kendine hâkim olamayan cahillerden olup çıkarım.” diyerek dua etti. Allah da Yusuf’un duasını kabul edip onu kadınların tuzaklarından korudu, çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyin iç yüzünü bilendir.

(Yusuf 34)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu: Çünkü O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

(Yusuf 34)

Osman Okur Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve hilelerini ondan uzaklaştırdı. Çünkü O çok iyi işiten, pek iyi bilendir.

(Yusuf 34)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Artık O'nun duasını Rabbi kabul etli de O'ndan onların hilelerini bertaraf buyurdu. Şüphe yok ki, O'dur bihakkın işiten, tamamıyla bilen O'dur.

(Yusuf 34)

Ömer Öngüt Meali:

Rabbi onun duâsını kabul etti ve ondan uzaklaştırdı. Çünkü O işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Ömer Sevinçgül Meali:

Rabbi onun yakarısına olumlu karşılık verip kadınların tuzaklarından korudu. O, her şeyi işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Sadık Türkmen Meali:

RABBİ, onun duasını kabul etti. Onların tuzaklarını ondan savdı. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Seyyid Kutub Meali:

Allah, onun bu duasını kabul ederek kendisini kadınlardan uzak tuttu. Hiç kuşkusuz O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

(Yusuf 34)

Suat Yıldırım Meali:

Rabbi onun duasını kabul buyurdu ve onu kadınların fendinden korudu. Çünkü O, dua edenlerin dualarını işitir, durumlarına uygun olan şeyleri bilir.

(Yusuf 34)

Süleyman Ateş Meali:

Rabbi onun du'asını kabul buyurdu da onların düzenini ondan savdı. Şüphesiz O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Rabbi duasını kabul etti de onu kadınların oyununa getirmedi. Çünkü O, dinler ve bilir.

(Yusuf 34)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Rabbi onun isteğini kabul etti ve onu onların tuzaklarından korudu. Çünkü O, her şeyi duyar ve bilir.

(Yusuf 34)

Şaban Piriş Meali:

Rabbi, duasını kabul etti ve kadınların tuzağına engel oldu. Çünkü O, işiten ve bilendir.

(Yusuf 34)

Talat Koçyiğit Meali:

Rabbı da onun duasını kabul etmiş ve onların tuzaklarını ondan uzak tutmuştu. Hiç şüphe yoktur ki Allah, her şeyi hakkıyle işitendir; hakkıyle bilendir.

(Yusuf 34)

Tefhimul Kuran Meali:

Böylece Rabbi, onun duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü O, işitendir, bilendir.

(Yusuf 34)

Ümit Şimşek Meali:

Rabbi onun duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden uzaklaştırdı. Şüphesiz, O herşeyi işitir, herşeyi bilir.

(Yusuf 34)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbi onun duasını kabul etti de kadınların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Herşeyi duyar O, herşeyi bilir.

(Yusuf 34)