12. Yusuf Suresi / 35.ayet

Yusuf’un suçsuz olduğuna dair bütün delilleri gördükleri halde onu yine de bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.

Mustafa Çavdar Meali

Yusuf 35 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Sonra onun suçsuzluğuna dair bunca deliller görmekle beraber gene de bir müddet hapsedilmesini muvafık bir tedbir saydılar.

(Yusuf 35)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

Sonra (vezir ve saray görevlileri Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerine (rağmen, yine de) ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) onlarda ağır basmış (şeytani düşünce galip gelmişti. Böylece, güya zahiren namus ve onurlarını kurtarmak adına masum bir insana suçlu muamelesi etmekten çekinilmemişti.)

(Yusuf 35)

Abdullah Parlıyan Meali:

Sonra aziz ve çevresindekiler, Yûsuf'un iffetine dair birçok belgeleri görmelerine rağmen, onu bir süre zindana atmayı uygun gördüler.

(Yusuf 35)

Adem Uğur Meali:

Sonunda (aziz ve arkadaşları) kesin delilleri görmelerine rağmen (halkın dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

Ahmet Hulusi Meali:

Sonra, (bunca) delilleri görmelerine rağmen, Onu belli bir süre için zindana koymaya karar verdiler.

(Yusuf 35)

Ahmet Tekin Meali:

Bu kadar delili gördükten sonra yine de, vezir ve yakınlarında, dedikoduların unutulacağı kadar bir süre, onu zindana atma düşüncesi ağır bastı.

(Yusuf 35)

Ahmet Varol Meali

Sonra bazı delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir süre zindana atmaları kendilerine uygun geldi.

(Yusuf 35)

Ali Bulaç Meali:

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı.

(Yusuf 35)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Sonra, vezir ve aile halkı, Yûsuf'un beraatine dair bunca delilleri gördükleri halde, onu bir müddet (dedi-kodu kesilinceye kadar) zindana atmak fikriyle ortaya çıktılar (ve onu zindana attılar).

(Yusuf 35)

Ali Rıza Sefa Meali:

Sonra, kanıtları görmelerine karşın, belirli bir süreye dek, Onu, tutukevine atmayı uygun gördüler.

(Yusuf 35)

Ali Ünal Meali:

Saray idaresi, gerçeği bilmelerine ve suçun kimde olduğunun delillerini gözleriyle görmelerine rağmen, bir müddet için Yusuf’u hapse atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Bahaeddin Sağlam Meali:

(Yusuf’un suçsuzluğunun) delillerini gördükten sonra, (dedikoduları önlemek için de olsa) bir müddete kadar onu hapse atacaklarına karar verdiler.

(Yusuf 35)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Sonunda, kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Bekir Sadak Meali:

Sonra, kadinin ailesi delilleri Yusuf'un lehinde gordugu halde, onu bir sure icin hapsetmeyi uygun buldu. *

(Yusuf 35)

Besim Atalay Meali:

Birtakım belgeler görülmüş iken, bir zamançin onu zindana atmak, uygun geldi bunlara

(Yusuf 35)

Celal Yıldırım Meali:

Kadının ailesi (Yûsuf'un iffet ve nezahetine delâlet eden) birçok delil ve belgeleri gördükten sonra, yine de onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Cemal Külünkoğlu Meali:

Sonra onlar (Yusuf'un suçsuzluğuna dair) bu kadar delili gördükleri halde, onu (dedikoduların kesileceği) bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Sonra, kadının ailesi delilleri Yusuf'un lehinde gördüğü halde, onu bir süre için hapsetmeyi uygun buldu.*

(Yusuf 35)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

Sonra onlar, Yusuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Diyanet Vakfı Meali:

Sonunda (aziz ve arkadaşları) kesin delilleri görmelerine rağmen (halkın dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

Edip Yüksel Meali:

Sonra, (vali ve adamları Yusuf'un suçzuzluğuna dair) kanıtları görmelerine rağmen, onu belli bir süreye kadar hapishaneye atmayı uygun gördüler.

(Yusuf 35)

Elmalılı Orjinal Meali:

Sonra bu kadar ayatı gördükleri halde o adamlara şu reiy galebe etti: behemehal onu bir müddet zindana atsınlar

(Yusuf 35)

Elmalılı Yeni Meali:

Sonra bu kadar delili gördükleri halde onlar, onu mutlaka bir sure için zindana atma görüşüne vardılar.

(Yusuf 35)

Erhan Aktaş Meali:

Suçsuzluğuna dair kanıtlara rağmen yine de onu belli bir süre zindana atmaya karar verdiler.

(Yusuf 35)

Gültekin Onan Meali:

Sonra onlarda [Yusuf'un iffettine ilişkin] ayetleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı.

(Yusuf 35)

Hakkı Yılmaz Meali:

Sonra bu kadar delili gördükten sonra bir süre için o'nu zindana atmaları açığa çıktı.

(Yusuf 35)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Sonra, onun (suçsuz olduğunu gösteren) delilleri görmelerine rağmen, onu bir müddet zindana atmak kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

Harun Yıldırım Meali:

Sonra bütün delilleri gördükleri halde yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü.

(Yusuf 35)

Hasan Basri Çantay:

Sonra, bütün o delilleri gördüklerinin ardından mutlakaa onu bir zamana kadar zindana atmaları (reyi) onlara zaahir oldu.

(Yusuf 35)

Hayrat Neşriyat Meali:

Sonra (Yûsuf'un suçsuzluğuna dâir) o delilleri görmelerinin ardından, yine de onu bir müddet zindana atmaları (böylelikle gözden uzak tutmaları kanâati) kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

Hubeyb Öndeş Meali: /

Sonra, ayetleri [kanıtları] görmelerinin ardından, kendilerine [şu uygun] göründü: o [Yusuf] bir süreye kadar kesinlikle hapis olacak.

(Yusuf 35)

Hüseyin Atay Meali:

Delilleri görmelerinden sonra bile, onu bir süre için kesinkes hapsetmeleri kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

İbni Kesir Meali:

Sonra bütün delilleri onun lehine gördükleri halde yine de bir süre için onu zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

İlyas Yorulmaz Meali:

Sonra Azizin ev halkı delillerin Yusuf'un lehine olduklarını görmelerine rağmen, yinede belli bir zaman için onu hapse attılar.

(Yusuf 35)

İskender Ali Mihr Meali:

Daha sonra delilleri gördükten sonra, belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları, onlara uygun göründü.

(Yusuf 35)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Sonra bütün o belgeleri gözleriyle görmüşken yine de Yusuf'u bir süre için zindana koymayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Kadri Çelik Meali:

Sonra onlara (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte kadar zindana atma (görüşü) belirdi.

(Yusuf 35)

Mahmut Kısa Meali:

Daha sonra vezir ve arkadaşları, Yûsuf’un iffetli ve masum olduğunu gösteren kesin delilleri gördükleri hâlde, sırf halkın dedikodusunu kesmek için onu suçlu gösterip bir süre için zindana atmaya karar verdiler. Böylece, Yûsuf’un hayatında yeni dönem başlamış oldu:

(Yusuf 35)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Sonra onun iffetine delil görmekle beraber, bir müddet hapsedilmesini tedbir gördüler.

(Yusuf 35)

Mehmet Türk Meali:

Sonra bu kadar delili gördükleri halde, yine de Yûsuf’u bir süre için zindana atma düşüncesi, onlarda ağır bastı.1 *

(Yusuf 35)

Muhammed Celal Şems Meali:

Daha sonra (onun suçsuzluğuna dair bazı) belirtileri görmeleri neticesinde, onu belli bir süre için hapsetmeyi kesinlikle (uygun) gördüler.

(Yusuf 35)

Muhammed Esed Meali:

Sonra, o kişizade ve ev halkı bütün delilleri(n Yusuf'un lehinde olduğunu) gördükten sonra bile o'nu bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.

(Yusuf 35)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Bu kadar kanıtı gördükleri halde, sonra yine de Yusuf'u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı.

(Yusuf 35)

Mustafa Çavdar Meali:

Yusuf’un suçsuz olduğuna dair bütün delilleri gördükleri halde onu yine de bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.(Yusuf 35)

Mustafa Çevik Meali:

Yusuf’un kadın tarafından iftiraya uğradığı ve suçsuzluğu ortaya çıkmasına rağmen, dedikoduları önlemek ve bundan sonra olması muhtemel olayların da önüne geçmek için Yusuf’u zindana attılar.

(Yusuf 35)

Mustafa İslamoğlu Meali:

En sonunda yetkililer, gördükleri belge ve delillerin ardından (olayın sırrına ermelerine rağmen), belli bir süre onu hapsetmenin kesinlikle daha uygun olacağını düşündüler.

(Yusuf 35)

Osman Okur Meali:

Sonunda (aziz ve arkadaşları) kesin delilleri görmelerine rağmen (halkın dedikodusunu kesmek için yinede) onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü.

(Yusuf 35)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Sonra onlara o gördükleri âyetleri müteakip O'nu herhalde bir müddet zindana atmaları kanaatı zahir oldu.

(Yusuf 35)

Ömer Öngüt Meali:

Sonunda kadının âilesi kesin delilleri görmelerine rağmen, onu bir süre için zindana atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Ömer Sevinçgül Meali:

Sonra, karar yetkisini elinde tutan adamlar, bütün delilleri gördükleri hâlde, onun bir süre için hapse girmesini uygun buldular.

(Yusuf 35)

Sadık Türkmen Meali:

SONRA delilleri gördükleri halde, onu bir süreye kadar hapsetmeleri, kendilerine uygun geldi.

(Yusuf 35)

Seyyid Kutub Meali:

Sonra adamlar, Yusuf'u belirli bir süre için hapse atmayı gerekli gördüler. Oysa onun masum olduğunu kanıtlayan bunca delil gözleri önünde duruyordu.

(Yusuf 35)

Suat Yıldırım Meali:

Sonra, vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular.

(Yusuf 35)

Süleyman Ateş Meali:

Sonra (aziz Kıtfir ve adamları, Yusuf'un masumluğu hakkındaki) bu delilleri gördükleri halde yine onu bir süre zindana atmaları kendilerine uygun geldi.

(Yusuf 35)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Sonra bütün belgeleri gördükleri halde Yusuf'u bir süre için hapse atma düşüncesi öne çıktı.

(Yusuf 35)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Bu delillere rağmen, onu yine de bir süre hapsetme gereği duydular.

(Yusuf 35)

Şaban Piriş Meali:

Onun suçsuz olduğunu anladıkları halde, yine de bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.

(Yusuf 35)

Talat Koçyiğit Meali:

Sonra (Yûsuf'un suçsuzluğunu ortaya koyan) delilleri görmelerini müteakip da, onu bir süre hapsetmeleri kendilerine uygun gelmişti.

(Yusuf 35)

Tefhimul Kuran Meali:

Sonra onlara (Yusuf'un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte kadar kaçınılmaz olarak zindana atmak (görüşü) belirdi.

(Yusuf 35)

Ümit Şimşek Meali:

Sonra, o kadar delilleri gördükleri halde, onlarda Yusuf'u bir süre hapsetme düşüncesi ağır bastı.

(Yusuf 35)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunca delili gördükten sonra bile Yusuf'u bir süreye kadar zındana tıkmaları kararı onlara egemen oldu.

(Yusuf 35)