Muhammed, yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. Eğer O, ölür veya öldürülürse topuklarınızın üstünde gerisin geriye dönecek misiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez. Allah, nimetlerin hakkını verenleri zamanı geldiğinde mutlaka ödüllendirecektir.

Araf 184    

Şimdi onlar arkadaşları (Muhammed'de) delilikten bir eser olmadığını hiç düşünmüyorlar mı? O ancak açıkça bir uyarıcıdır.

İsra 59    

Öncekilerin yalanlamış olması bizi (Muhammed'e) ayetler göndermemizi engellemedi. Semûd'a, apaçık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik ama onu hunharca keserek kendilerine zulmettiler/emrimize karşı geldiler. Zira biz ayetleri korkutarak uyarmak için göndeririz.

Enbiya 3    

Bu (Muhammed) sizin gibi bir beşer değil mi, şimdi siz göz göre göre onun büyüsüne mi kapılacaksınız?" Diyerek kendi aralarında gizli gizli fısıldaşıyorlar.

Secde 3    

Hal böyleyken hala "Bu Kur'anı (Muhammed) uydurdu" diyorlar öylemi? Yok, gerçek şu ki bu Kur'an, senden önce de kendilerine uyarıcı geldiği halde uyanmamış bir halkı uyarasın diye bizzat Rabbin tarafından gönderilmiş bir hak/gerçektir. Umulur ki onlar bu ilahi uyarıyı anlayarak doğru yola gelirler.

Ahzab 40    

Unutmayın ki Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir. Fakat Allah'ın elçisi ve nebilerin sonuncusudur. Allah, zaten her şeyi hakkıyla bilmektedir.

Buna mukabil iman edip iyi ve güzel işler yapanların ve Rableri katından Muhammed'e hak olarak indirilen Kur'an'a inanıp güvenenlerin kötülüklerini örtecek ve durumlarını düzeltecektir.

Fetih 29    

Muhammed, kesinlikle Allah'ın elçisidir. Onunla beraber olanlar, saldırgan kâfirlere karşı çok çetin ve tavizsiz, birbirlerine karşı ise çok şefkatli ve merhametlidirler. Sen onları Allah'ın lütuf ve rızasına ermek için sürekli rükû ve secdede görürsün alametleri ise alınlarındaki secde izleridir. Bu onların Tevrat'taki örneğidir. İncil'deki örnekleri ise şöyledir: Onlar filiz vermiş bir tohum gibidir Allah o filizi güçlendirir ve kalınlaştırır ki kökü üzerinde dimdik dursun da ziraatçıyı sevindirsin. Müminlerin böyle güçlenmeleri küffarın öfkeye boğulmasına sebep olur. Allah onlara yani iman edip iyi ve güzel işler yapanlara hem katından sonsuz bir bağışlama hem de muhteşem bir ödül vaat etmiştir.

Hakka 44    

Eğer (Muhammed) birtakım sözler uydurup bize isnat edecek olsaydı.

Arkadaşınız (Muhammed) cinlerden ilham alan biri değildir.