33. Ahzab Suresi / 61.ayet

Lanetlenmiş kişiler olarak nerede bulunurlarsa yakalanıp oracıkta öldürülürler.

Bknz: (8/36)»(8/38)(17/76)»(17/77)

Mustafa Çavdar Meali

Ahzab 61 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Lanet edilmişler; nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve boyuna öldürülüp dururlar.

(Ahzab 61)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Ardından mutlaka) Lanete uğratılmış (ve hıyanetlerinin farkına varılmış) lar olarak nerede bulunsalar yakalanıp (tutuklanırlar, bunların halkı azdırıcı ve fesat çıkarıcı takımı da) elbette öldürülüp (kahru perişan edilirler.)

(Ahzab 61)

Abdullah Parlıyan Meali:

Bu tip kimseler Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, görüldükleri yerde yakalanacaklar ve mutlak bir ölümle öldürüleceklerdir.

(Ahzab 61)

Adem Uğur Meali:

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ahmet Hulusi Meali:

Lanete uğramışlar olarak... Nerede bulunup ele geçirilirlerse, tutulurlar ve öldürülür de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ahmet Tekin Meali:

Hepsi lânete uğramıştır. Nerede ele geçirilirlerse, yakalanırlar ve mutlaka öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ahmet Varol Meali

Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ali Bulaç Meali:

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Koğulmuş olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar kıyasıya öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ali Rıza Sefa Meali:

Lanetlenirler; görüldükleri yerde yakalanırlar ve amansız bir biçimde öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ali Ünal Meali:

Öyleleri, Allah’ın rahmetinden kovulmuşlardır. Nerede kendilerine rastlanırsa derdest edilir ve hak ettikleri şekilde öldürülürler.

(Ahzab 61)

Bahaeddin Sağlam Meali:

Onlar ne mel’undurlar! Nereye sokulurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

(Ahzab 61)

Bayraktar Bayraklı Meali:

Nerede bulunurlarsa, lanetlenmiş olarak yakalanır ve öldürülürler.

(Ahzab 61)

Bekir Sadak Meali:

Lanetlenmis olarak, nerede bulunurlarsa yakalanir ve hem de oldurulurler.

(Ahzab 61)

Besim Atalay Meali:

Bunlar lânetlidirler, nerde yakalanırlarsa, öldürülürler !

(Ahzab 61)

Celal Yıldırım Meali:

Lanete uğramışlardır. Nerede bulunurlarsa yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Cemal Külünkoğlu Meali:

60,61. Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapanlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler. *

(Ahzab 61)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hem de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

(60-61) Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.

(Ahzab 61)

Diyanet Vakfı Meali:

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

(Ahzab 61)

Edip Yüksel Meali:

Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler.

(Ahzab 61)

Elmalılı Orjinal Meali:

Mel'un mel'un: nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve öldürülürler de öldürülürler

(Ahzab 61)

Elmalılı Yeni Meali:

Mel'un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Erhan Aktaş Meali:

Lanetlenmiş kimseler olarak, nerede rastlansalar yakalanıp, öldürülürler.[1]

1)Müslümanların morallerini bozup, onları panikleterek bozguna uğramalarını sağlamak için Nebi'nin savaşta öldüğü türden ve benzeri yalan haberlerle bozgunculuk yapanlardan söz edilmektedir.

(Ahzab 61)

Gültekin Onan Meali:

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

(Ahzab 61)

Hakkı Yılmaz Meali:

(60-62) Andolsun ki eğer o münâfıklar ve kalplerinde bir hastalık olan şu kimseler ve Medîne'de ortalığı karıştıranlar, bu yaptıklarından vaz geçmezlerse, kesinlikle seni onlara, onlar dışlanarak musallat ederiz. Sonra onlar, seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar; Allah'ın önceki geçen kimseler hakkındaki uygulaması olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve acımadan, kıyasıya öldürülürler. Ve sen Allah'ın yasası/uygulaması için asla bir değişiklik bulmayacaksın!

(Ahzab 61)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

Mel’unlar olarak... Nerede bulunurlarsa yakalanır ve (kökleri kuruyana dek) öldürülürler.

(Ahzab 61)

Harun Yıldırım Meali:

Hepsi de lânetlenmiş olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

(Ahzab 61)

Hasan Basri Çantay:

Hepsi de Allahın rahmetinden koğulmuş olarak. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar onlar ve öldürülürler de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Hayrat Neşriyat Meali:

Lâ'netlenmiş kimseler olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve mutlaka öldürülürler.

(Ahzab 61)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(60-61) Şehirde kargaşa çıkartan [halkı kışkırtan]¹, kalplerinde bir hastalık bulunan münafıklar [ikiyüzlüler] ², şayet (kargaşa çıkarmaya) son vermeyecek olurlarsa, mutlaka ama mutlaka seni onların peşine düşürürüz, sonra onlar onda [şehirde] ancak lanetlenmiş [rahmetten engellenmiş] olarak pek az seninle komşuluk ederler. Her nerede denk gelinirlerse, yakalanırlar ve iyice katledilirler.³

(Ahzab 61)

Hüseyin Atay Meali:

Nerede bulunurlarsa lanetlenmiş olarak yakalanır, öldürülürler.

(Ahzab 61)

İbni Kesir Meali:

La'netlenmişlerdir. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve hemen öldürülürler.

(Ahzab 61)

İlyas Yorulmaz Meali:

Onlar (Allah tarafından) lanetlenmiş olanlardır. Onları her nerede bulursanız yakalayın ve öldürün.

(Ahzab 61)

İskender Ali Mihr Meali:

Melunlar (lânete uğramış olanlar) nerede bulunursa yakalanırlar. Ve şiddetle (öldürüldükçe) öldürülürler.

(Ahzab 61)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Onlar lanetlik kimselerdir. Nerede bulunurlarsa orada tutulacaklar, kıyasıya öldürüleceklerdir.

(Ahzab 61)

Kadri Çelik Meali:

Lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve kökleri kurutasıya öldürülürler!

(Ahzab 61)

Mahmut Kısa Meali:

Onlar, hem Allah hem de müminler tarafından lânete uğramış bir hâldebu ülkeden sürülüp kovulacaklar! Bununla da kalmayacak, her görüldükleri yerde tutuklanacak ve gerekirse öldürülecekler.

(Ahzab 61)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

Hakları artık lanetli hale gelirler, rastlandıkları yerde yakalanır ve öldürülürler de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Mehmet Türk Meali:

(Hatta) görüldükleri yerde yakalanırlar ve lânetlenmiş olarak, teker teker öldürülürler.

(Ahzab 61)

Muhammed Celal Şems Meali:

(Onlar,) Allah’ın rahmetinden mahrum edilmişlerdir. Nerede bulunurlarsa, yakalansınlar ve mutlaka öldürülsünler.

(Ahzab 61)

Muhammed Esed Meali:

ve onlar, Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından görüldükleri yerde yakalanacaklar ve teker teker ortadan kaldırılacaklardır.

(Ahzab 61)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanır ve oracıkta kesinlikle öldürülürler.

(Ahzab 61)

Mustafa Çavdar Meali:

Lanetlenmiş kişiler olarak nerede bulunurlarsa yakalanıp oracıkta öldürülürler.

Bknz: (8/36)»(8/38) - (17/76)»(17/77)

(Ahzab 61)

Mustafa Çevik Meali:

60-62 Yalanlar düzüp, mü’minlere iftiralar atarak şehirde kargaşa çıkarıp, fitneye sebep olarak huzursuzluk çıkarmaya çalışan, kalplerinde hastalık bulunan, fasıklarla münafıklar şayet bu davranışlarına son vermezlerse, Biz de seni onların üzerine öyle bir göndeririz ki, artık aynı şehirde sizinle birlikte daha fazla kalamazlar ve yakalandıkları yerde lanetlenmiş olarak öldürülürler. Allah’ın gelip geçen bozguncular içinde uygulanmasını emrettiği yasası budur ve O’nun yasasında asla değişiklik bulamazsın.

(Ahzab 61)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Allah'ın rahmetinden dışlanmış olarak göze kestirilen her yerde enselenip kesinkes öldürülürler:

(Ahzab 61)

Osman Okur Meali:

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve hemde öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

Nerede bulunurlarsa mel'unlar olarak tutulurlar ve öldürülmekle öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ömer Öngüt Meali:

Hepsi de lânetlenmiş olarak, nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ömer Sevinçgül Meali:

Lânetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanıp öldürülürler!

(Ahzab 61)

Sadık Türkmen Meali:

Lânetlenmiş (rahmetimizden kovulmuş) olarak! Nerede bulunurlarsa yakalanır yargılanırlar ve (vazgeçmezlerse) yaman bir şekilde ölürler.

(Ahzab 61)

Seyyid Kutub Meali:

Lanetlenmiş olarak, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

(Ahzab 61)

Suat Yıldırım Meali:

(60-61) Münafıklar, kalplerinde bir hastalık (iman zayıflığı) bulunanlar ve şehirde müminlerin kusurlarını arayarak kötü haber yayanlar, bu hallerinden vazgeçmezlerse, Biz onlara karşı sana emir ve hakimiyet veririz de sonra orada ancak az bir zaman sana komşuluk edebilirler. Lanetlenirler, nerede rastlanırlarsa yakalanıp öldürülürler.

(Ahzab 61)

Süleyman Ateş Meali:

La'netlenirler; nerede rastlansalar yakalanıp; öldürülürler.

(Ahzab 61)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Dışlanmış olurlar, nerede bulunurlarsa yakalanır ve öldürülürler.

(Ahzab 61)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

Allah'ın rahmetinden yoksun olduklarından, bulundukları yerde yakalanıp öldürülürler.

(Ahzab 61)

Şaban Piriş Meali:

Lanete uğrarlar ve nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve oracıkta öldürülürler.

(Ahzab 61)

Talat Koçyiğit Meali:

61-62 Lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa, Allah'ın önceden gelip geçmiş kimseler hakkındaki bir kanunu olarak yakalanırlar ve hemen öldürülürler. Allah'ın kanununda hiçbir değişme bulamazsın.

(Ahzab 61)

Tefhimul Kuran Meali:

Lanete uğratılmışlar olarak; nerede ele geçirilseler yakalanırlar ve öldürüldükçe (sürekli) öldürülürler.

(Ahzab 61)

Ümit Şimşek Meali:

Lânetlenmiş olarak, nerede bulunsalar yakalanıp öldürülürler.

(Ahzab 61)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenirler, öldürülür de öldürülürler.

(Ahzab 61)

Rashad Khalifa Meali:

They have incurred condemnation wherever they go; (unless they stop attacking you,) they may be taken and killed.

(Ahzab 61)