Ali İmran 70 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ey kitap ehli, Allah'ın ayetlerini neden inkar edersiniz, halbuki onları görüp duruyorsunuz da.

(Ali İmran 70)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ey Kitap Ehli! Siz (peygamberlerinizin haklılığına ve kâhinlerinizin sapkınlığına) şahit olup dururken, ne diye Allah'ın ayetlerini (hükümlerini) inkâr edersiniz? (Çünkü işinize böyle gelmektedir!)

(Ali İmran 70)

Abdullah Parlıyan Meali

Ey bize de kitap verildi diyenler! Kendiniz Tevrat ve İncil'de görüp bilip dururken Allah'ın ayetlerini niçin örtbas ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Adem Uğur Meali

Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

(Ali İmran 70)

Ahmet Hulusi Meali

Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, siz hakikate şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın işaretlerindeki varlığını (Esma'sının açığa çıkışı olan işaretleri) inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ahmet Tekin Meali

Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, kitaplarınızda doğruyu gördüğünüz halde, niçin Allah'ın âyetlerini, Muhammed'in peygamberliğini tasdik etmenizi gerektiren bilgileri, Kur'ân'ın hak kitap ve Muhammed'in hak peygamber olduğunu inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ahmet Varol Meali

Ey kitap ehli! Göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz!

(Ali İmran 70)

Ali Bulaç Meali

Ey Kitap Ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey ehli kitap (Hristiyan ve Yahudi'ler!) İncil ve Tevrat'ta Peygamberin vasfını görüp bilirken niçin Kur'ân'ı ve Peygamberi inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ali İskender Mihr Meali

Ey Ehli Kitap! Siz şahit olduğunuz halde niçin Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ali Rıza Sefa Meali

Ey kitap halkı! Tanık olmanıza karşın, Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ali Ünal Meali

Ey Kitap Ehli! (Yanınızdaki kitaplarda) doğruluğuna şahit olup dururken bile bile ne diye Allah’ın âyetlerini gizliyor ve inkâr cihetine gidiyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey ehl-i kitap! Göz göre göre neden Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey kitap ehli! Bizzat kendinizin şahit olduğunuz Allah'ın mesajlarını niçin inkar edersiniz?

(Ali İmran 70)

Bekir Sadak Meali

Ey Kitab ehli! Sizler goz gore gore Allah'in ayetlerini nicin inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Besim Atalay Meali

Ey kitaplı olanlar! Allahın âyetlerin niçin tanımazsınız? Sizlerse tanıksınız

(Ali İmran 70)

Celal Yıldırım Meali

Ey Kitap Ehli! (İlâhî kitaplardaki yazılı hakikatleri) görüp dururken neden Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

(Ali İmran 70)

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey kitap ehli! Hakkı (gerçeği) bildiğiniz halde, niçin Allah'ın mesajlarını inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Diyanet İşleri Eski Meali

Ey Kitap ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Ey Kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Diyanet Vakfı Meali

Ey ehl-i kitap! (Gerçeği) görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr edersiniz?

(Ali İmran 70)

Edip Yüksel Meali

Kitap halkı! Tanık olduğunuz halde neden ALLAH'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Elmalılı Orjinal Meali

Ey Ehli kitab! niçin Allahın ayetlerine küfrediyorsunuz? Halbuki görüb duruyorsunuz

(Ali İmran 70)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ey kendilerine kitap verilenler, neden göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Erhan Aktaş Meali

Ey Kitap Ehli! Gerçeği bildiğiniz halde, niçin Allah'ın ayetlerini küfrediyorsunuz?[1]

1)Gerçeği niçin gizliyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Gültekin Onan Meali

Ey Kitap ehli, siz şahid olup dururken, ne diye Tanrı'nın ayetlerine küfrediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Harun Yıldırım Meali

Ey kitap ehli! Siz şahitlik ettiğiniz halde Allah’ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Hasan Basri Çantay

Ey Kitablılar, kendiniz (Tevratda ve İndide) görüb ve bilib dururken Allahın ayetlerini neye inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Hayrat Neşriyat Meali

Ey ehl-i kitab! Siz (hakikati) görüp durduğunuz hâlde, niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?(3)*

(Ali İmran 70)

Hubeyb Öndeş Meali /

Ey kitap halkı! şahit olduğunuz halde, neden Allah'ın ayetlerini [mucizelerini] örtüp göz ardı ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

İbni Kesir Meali

Ey Ehl-i Kitab; görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

İlyas Yorulmaz Meali

Ey kitap ehli! Doğruluğuna şahitler olmanıza rağmen, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz ?

(Ali İmran 70)

Kadri Çelik Meali

Ey kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah'ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Mahmut Kısa Meali

Ey Kitap Ehli! Hz. Muhammed’in, Kutsal Kitapta size müjdelenen Son Elçi olduğuna kesin kanaat getirip buna bizzat tanık olduğunuz hâlde, Allah’ın ayetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Mehmet Türk Meali

Ey kitap ehli! Siz, Allah’ın âyetlerini göz göre göre niçin inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Muhammed Esed Meali

Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Bizzat kendinizin şahit olduğu Allah'ın mesajlarını neden inkar edersiniz?

(Ali İmran 70)

Mustafa Çavdar Meali

Ey kitap ehli, bizzat kendiniz şahit iken göz göre göre niçin Allah’ın ayetlerine inanmıyorsunuz?

Bknz: (2/145)»(2/146) - (6/20)

(Ali İmran 70)

Mustafa İslamoğlu Meali

Ey önceki vahyin mensupları! Bizzat kendiniz şahit olup dururken Allah'ın mesajlarını neden inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Osman Okur Meali

Ey kitap ehli, göz göre göre niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey Ehl-i kitap! Ne için Allah'ın âyetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki, siz görüp duyuyorsunuz.

(Ali İmran 70)

Ömer Öngüt Meali

Ey ehl-i kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Şaban Piriş Meali

-Ey kitap ehli, göz göre göre niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Sadık Türkmen Meali

Ey kitap ehli! (Gerçeğe) şahit olduğunuz halde, niçin Allah’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Seyyid Kutub Meali

Ey kitap ehli, niye göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Suat Yıldırım Meali

Ey Ehl-i kitap! Siz de yanınızdaki kitaplarda doğruluğuna tanık olup dururken, Allah'ın ayetlerini ne diye inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Süleyman Ateş Meali

Ey Kitap ehli, (gerçeği) gördüğünüz halde, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey Ehl-i Kitap![1] Allah'ın ayetlerini ne diye örtüyorsunuz[2], halbuki doğru olduklarına şahitsiniz[3]?

1) Kitaplarında uzman olan kişiler
2)Önceki kitapların ustaları(ehl-i) bu ayetleri çok iyi kavrayabildiklerine göre onun yöntemini (tevil) ve Kitab'ın hikmetini gayet iyi biliyor olmalıdırlar.
3)  Kur'an'a göre şahitlik iki şekilde olur. Birisi görerek diğeri basiretle ve çok iyi kavrama yoluyladır. Bu türden şahitliğe örnek (Yusuf 12/26)'dır. "Kadının ailesinden bir şahit şöyle şahitlik etti: ‘Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın haklı,  o(Yusuf) yalancının tekidir.'" Bu şahit, olayın görgü tanığı olmayan, suç bilimine sahip bir uzmandır (bilirkişidir). Al-i İmran 70. ayetin muhatabı olan Ehl-i Kitap, nebinin getirdiklerinin Allah'ın ayetleri olduğunu Tevrat ile karşılaştırma yoluyla çok iyi kavrayan topluluktur. Çünkü vahyin indirilmesine hiçbiri görgü şahitliği yapmamıştır. Bizim için de şahitlik edebilmenin tek yolu, Kitabı ve onun hikmetini çok iyi kavramaktır.Bu da ancak ilmi çalışma yoluyla olur.  

(Ali İmran 70)

Ümit Şimşek Meali

Ey Kitap Ehli! Bizzat şahit olduğunuz halde,(15) Allah'ın âyetlerini niçin inkâr ediyorsunuz?*

(Ali İmran 70)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey Ehlikitap! Gerçeğe tanık olup durduğunuz halde, Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz?

(Ali İmran 70)

Rashad Khalifa Meali

O followers of the scripture, why do you reject these revelations of GOD though you bear witness (that this is the truth)?

(Ali İmran 70)