Ali İmran 71 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ey kitap ehli, ne diye hakkı batılla karıştırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki biliyorsunuz da.

(Ali İmran 71)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali

Ey Kitap Ehli! Neden Hakkı bâtıl ile (karıştırıp) örtüyor ve bildiğiniz halde Hakkı gizliyorsunuz? (Çünkü sizin için DİN; itaat değil istismar içindir!)

(Ali İmran 71)

Abdullah Parlıyan Meali

Ey bize de kitap verildi diyenler! Neden doğruya yanlış giydiriyor, pekala farkında olduğunuz halde gerçekleri gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Adem Uğur Meali

Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ahmet Hulusi Meali

Ey kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar, niçin Hakk'ı batılın içinde gizleyip, bilip dururken Hakk'ı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ahmet Tekin Meali

Ey geçmiş kitapları sahiplenenler, niçin gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba bâtılı karıştırıyor, hakkı bâtıla âlet ediyor, bile bile hakikati, Muhammed'in hak Peygamber olduğu gerçeğini, ilâhî hükümleri gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ahmet Varol Meali

Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyorsunuz ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ali Bulaç Meali

Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey kitaplılar (Hristiyanlar ve Yahudiler) Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıp örtüyor ve (Muhammed Aleyhisselâmın hak peygamber olduğunu bildiğiniz halde) gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ali İskender Mihr Meali

Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve siz bildiğiniz halde hakkı niçin gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ali Rıza Sefa Meali

Ey kitap halkı! Gerçeği, gerçeğe aykırı olanla neden karıştırıyorsunuz? Üstelik bilmenize karşın gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ali Ünal Meali

Ey Kitap Ehli! Bile bile niçin hakkı bâtılla karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey ehl-i kitap! Neden hak ile batılı birbirine karıştırıyorsunuz, bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey kitap ehli! Niçin hak ile batılı karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Bekir Sadak Meali

Ey Kitab ehli! Nicin hakki batila karistiriyor ve bile bile hakki gizliyorsunuz? *

(Ali İmran 71)

Besim Atalay Meali

Ey kitaplı olanlar! Niçin, hakla bâtılı karıştırıyorsunuz? Sizlerse bile bile, hakkı gizliyorsunuz

(Ali İmran 71)

Celal Yıldırım Meali

Ey Kitap Ehli! bildiğiniz halde neden hakkı bâtıla karıştırıp hakkı gizlersiniz?

(Ali İmran 71)

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey kitap ehli! Niçin hakkı batıl ile örtüp (batılı hak diye gösteriyor) ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? *

(Ali İmran 71)

Diyanet İşleri Eski Meali

Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?*

(Ali İmran 71)

Diyanet İşleri Yeni Meali

Ey Kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Diyanet Vakfı Meali

Ey ehl-i kitap! Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?  *

(Ali İmran 71)

Edip Yüksel Meali

Kitap halkı! Neden doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Elmalılı Orjinal Meali

Ey Ehli kitab niçin hakkı batılla bulayorsunuz da hakkı ketmediyorsunuz? Halbuki bilib duruyorsunuz

(Ali İmran 71)

Elmalılı Sadeleştirilmiş Meali

Ey kendilerine kitap verilenler, neden hakkı batıla buluyorsunuz da gerçeği bile bile gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Erhan Aktaş Meali

Ey Kitap Ehli! Niçin Hakk'ı Batıl'la karıştırıyor ve bildiğiniz halde gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Gültekin Onan Meali

Ey Kitap ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz.

(Ali İmran 71)

Harun Yıldırım Meali

Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Hasan Basri Çantay

Ey Kitablılar, neye Hakkı baatıl ile karışdırıyor, gerçeği gizliyorsunuz? Halbuki (bunu) bilib duruyorsunuz da.

(Ali İmran 71)

Hayrat Neşriyat Meali

Ey ehl-i kitab! Niçin siz bile bile hakkı bâtıl ile karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Hubeyb Öndeş Meali /

Ey kitap halkı! Neden gerçeği yalanlarla karıştırıyorsunuz? [gerçeği] biliyor olduğunuz halde, [neden] gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

İbni Kesir Meali

Ey Ehl-i Kitab; Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

İlyas Yorulmaz Meali

Ey Kitap ehli! Niçin doğruların üzerine yanlışları örtüp, bildiğiniz halde gerçekleri gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Kadri Çelik Meali

Ey kitab ehli! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Mahmut Kısa Meali

Ey Kitap Ehli; niçin ilâhî hakîkati, hiçbir dayanağı olmayan bâtıl yorum ve iddialarınız ile bulandırarak bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Mehmet Türk Meali

Ey kitap ehli! Niçin doğruyu eğriyle karıştırıyor ve bile bile, doğruları gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Muhammed Esed Meali

Ey geçmiş vahyin izleyicileri! Neden hakkı batıl ile saklayıp örter ve (pekala) farkında olduğunuz hakikati gizlersiniz?

(Ali İmran 71)

Mustafa Çavdar Meali

Ey kitap ehli, niçin hakla batılı karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

Bknz: (2/42) - (7/157)

(Ali İmran 71)

Mustafa İslamoğlu Meali

Ey önceki vahyin mensupları! Niçin hakka batıl elbisesi giydirip de bildiğiniz halde hakikati gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Osman Okur Meali

-Ey kitap ehli, niçin hakla batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey ehl-i kitap! Ne için hakkı bâtıl ile karıştırıyorsunuz? Ve hakkı gizliyorsunuz? Halbuki, siz bilirsiniz.

(Ali İmran 71)

Ömer Öngüt Meali

Ey ehl-i kitap! Niçin hakkı bâtıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Şaban Piriş Meali

-Ey kitap ehli, niçin hakla batılı karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Sadık Türkmen Meali

Ey kitap ehli! Niçin gerçek olanı yalan ile karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyor(üzerini örtüyor)sunuz?

(Ali İmran 71)

Seyyid Kutub Meali

Ey kitap ehli, niye gerçeğin üzerine batılı örtüyor ve bile bile gerçeği saklıyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Suat Yıldırım Meali

Ey Ehl-i kitap! Niçin bile bile Batılı hakka karıştırıyor, niçin bile bile hakikati gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Süleyman Ateş Meali

Ey Kitap ehli, niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey Ehl-i Kitap![1] Gerçeği neden gerçek dışı gibi gösteriyor, bile bile gerçeği gizliyorsunuz?

1) Kitaplarında uzman olan kişiler

(Ali İmran 71)

Ümit Şimşek Meali

Ey Kitap Ehli! Niçin hakkı bâtıl ile karıştırıyor ve bildiğiniz halde hakikati gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey Ehlikitap! Neden hakkı batılla kirletiyorsunuz ve bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz?

(Ali İmran 71)

Rashad Khalifa Meali

O followers of the scripture, why do you confound the truth with falsehood, and conceal the truth, knowingly?

(Ali İmran 71)