29. Ankebut Suresi / 17.ayet

– Siz ancak, Allah ile arazına koyup putlaştırdıklarınıza kulluk ediyor ve onlara asılsız nitelikler yakıştırıyorsunuz. Ama şunu iyi bilin ki Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size bir rızık/lokma bile veremezler. O halde siz tüm rızkınızı Allah katında arayın ve yalnız O’na kulluk edin ve O’nun verdiği nimetlere şükredin zira sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Bknz: (35/3)

Mustafa Çavdar Meali

Ankebut 17 ayeti için diğer mealler.

Abdülbaki Gölpınarlı Meali:

Gerçekten de Allah'ı bırakıp da putlara tapıyor, yalanlar uyduruyorsunuz; Allah'ı bırakıp taptığınız şeylerin, size bir rızık vermeye güçleri yetmez; rızkı, Allah katında arayın ve kulluk edin ona ve şükredin ona; dönüp onun tapısına varacaksınız.

(Ankebut 17)

Abdullah-Ahmet Akgün Meali:

(Halbuki ) “Siz ancak Allah’tan başka birtakım putlara tapıyor (ve bunu meşru ve mazur göstermek için) bir sürü yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, sadece O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz.” (Bunu asla unutmayın.)

(Ankebut 17)

Abdullah Parlıyan Meali:

Ve devamla “Siz Allah'ı bırakıp cansız putlara tapıyorsunuz ve böylece yalanlar uydurup durmaktasınız. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah katında arayın, yalnızca O'na kulluk edin, O'na şükredin, çünkü sonunda yine O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Adem Uğur Meali:

Siz Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Ancak O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Ahmet Hulusi Meali:

"Allah dununda putlara tapıyorsunuz; uyduruyorsunuz! Allah dununda tapındıklarınız var ya, size bir yaşam gıdası veremezler! Yaşam gıdanızı (hakikatiniz olan) Allah indinden isteyin... O'na ibadet edin ve O'na şükredin... O'na döndürülmektesiniz. "

(Ankebut 17)

Ahmet Tekin Meali:

“Siz Allah'ı bırakıp, yarattıkları içinden taştan yontularak yapılan heykellere, putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakıp yarattıkları içinden taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde, Allah'a kulluk ederek rızkı Allah'tan isteyin. O'nu ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak O'na teslim olun, saygıyla O'na kulluk ve ibadet edin, O'nun şeriatına bağlanın, O'na boyun eğin, O'na şükredin. O'nun huzuruna götürülerek hesaba çekileceksiniz.”

(Ankebut 17)

Ahmet Varol Meali

Siz Allah'ı bırakıp yalnızca birtakım putlara tapıyor ve yalan uyduruyorsunuz. Doğrusu sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık verme gücüne sahip değildirler. O halde rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Ali Bulaç Meali:

"Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Ali Fikri Yavuz Meali:

Siz, Allah'ı bırakıb da ancak bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Gerçekten Allah'ı bırakıb da taptıklarınızın, size rızık vermeye güçleri olamaz. O halde bütün rızıkları Allah katında arayın; ve O'na ibadet edin, O'na şükredin (kıyamette) hep O'na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Ali Rıza Sefa Meali:

"Allah'tan başka bir de ayrıca, kutsallaştırdığınız kişilere-simgelere hizmet ediyorsunuz ve yalanlar uyduruyorsunuz. Aslında, Allah'tan başka bir de ayrıca hizmet ettiklerinizin, size geçimlik vermeye güçleri yetmez. Artık, geçimliği, Allah'ın katında arayın. O'na hizmet edin ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz!"

(Ankebut 17)

Ali Ünal Meali:

“Ama siz, Allah’ı bırakıp birtakım putlara tapıyor ve korkunç yalanlar uyduruyor, bâtıl inanç, düşünce ve davranış şekilleri ortaya koyuyorsunuz. Allah’ı bırakıp da taptığınız o şeyler, size istifadeniz adına tek bir şey bile veremezler. O halde rızkı ve faydayı ancak Allah’ın nezdinde arayın, yalnızca O’na ibadette bulunun ve daima O’na şükredin. Zaten O’na döndürülmektesiniz.”

(Ankebut 17)

Bahaeddin Sağlam Meali:

“Siz, Allah’ın dışında bazı putlardan başka bir şeye tapmıyorsunuz. Ve Allah namına yanlış şeyler uyduruyorsunuz. Hiç şüphesiz, Allah dışında ibadet ettiğiniz şeyler, size rızık vermeye sahip değiller. Artık Allah’ın katından rızık isteyin, O’na kulluk edin, O’na şükredin. En sonunda O’na döneceksiniz.”

(Ankebut 17)

Bayraktar Bayraklı Meali:

"Siz Allah'ı bırakıp sadece birtakım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayınız. O'na kulluk ediniz, O'na şükrediniz. Siz O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Bekir Sadak Meali:

Ey putperestler! Siz Allah'i birakip sadece bir takim putlara tapiyor, asli olmayan sozler uyduruyorsunuz. Dogrusu, Allah'tan baska taptiklarinizin size rizik vermeye gucleri yetmez. Artik rizki Allah katinda arayin. O'na kulluk edin. O'na sukredin. Siz O'na dneceksiniz.

(Ankebut 17)

Besim Atalay Meali:

Bu sizinçin hayırlıdır, Allahı bırakarak, putlara taparsınız, yalan yaratırsınız, Allahı bırakarak, taptığınız nesneler size azık veremez, isteyin azığı Tanrı katından, ona tapasınız da, ona şükür de edin, ona geri dönersiniz

(Ankebut 17)

Celal Yıldırım Meali:

Sizler Allah'ı bırakıp da birtakım putlara tapıyorsunuz ve durmadan yalan uydurup söylüyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka taptığınız şeylerin size rızık vermeye güçleri yetmez. O halde rızkı Allah yanında arayın. O'na ibâdet edin, O'na şükredin. Ancak O'na döndürüleceksiniz.»

(Ankebut 17)

Cemal Külünkoğlu Meali:

“Sizler Allah'ı bir yana bırakarak birtakım putlara tapıyor, düzmece iddialar ortaya atıyorsunuz. Allah'ı bir yana bırakarak taptığınız putlar size rızık veremezler. Rızkınızı Allah katında arayınız ve O'na kulluk ediniz, O'na şükrediniz ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Diyanet İşleri Eski Meali:

Siz Allah'ı bırakıp sadece bir takım putlara tapıyor, aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin. O'na şükredin. Siz O'na döneceksiniz.

(Ankebut 17)

Diyanet İşleri Yeni Meali:

"Siz, Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Diyanet Vakfı Meali:

Siz Allah'ı bırakıp birtakım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Ancak O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Edip Yüksel Meali:

'Yalan uydurup ALLAH'tan başka putlara tapıyorsunuz. ALLAH'ın dışında taptıklarınız size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece ALLAH'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır.'

(Ankebut 17)

Elmalılı Orjinal Meali:

Siz, Allahı bırakıp da sade bir takım evsana tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz haberiniz olsun ki o sizin Allahdan beride ma'bud diye taptıklarınız sizin için bir rızka malik olamazlar, onun için rızkı Allah yanında arayın ve ona kulluk edip ona şükreyleyin, hep döndürülüb ona götürüleceksiniz

(Ankebut 17)

Elmalılı Yeni Meali:

Siz Allah'ı bırakıp da sadece bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki, o sizin Allah'tan başka taptıklarınız size bir rızık verme gücüne sahip olamazlar; onun için rızkı Allah katında arayın ve O'na kulluk edip O'na şükredin! Hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!"

(Ankebut 17)

Erhan Aktaş Meali:

"Siz ise, Allah'tan başka, birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve yarattığınız putlarla[1] iftira ediyorsunuz. Şunu iyi bilin ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz, size bir rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse, rızkı Allah'tan isteyin. Ve yalnızca O'na kulluk edin. O'na şükredin. Eninde sonunda O'na döndürüleceksiniz."

1)Taşlardan ve birtakım nesnelerden putlar yaparak; kendi ilahınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Sonra da bu ilahları Allah'ın konumuna yükselterek, O'na iftira ediyorsunuz.

(Ankebut 17)

Gültekin Onan Meali:

"Siz yalnızca Tanrı'dan başka birtakım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Tanrı'dan başka taptıklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Tanrı'nın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Hakkı Yılmaz Meali:

(16,17) İbrâhîm'i de elçi gönderdik/kurtardık. Hani o, toplumuna: “Allah'a kulluk edin ve O'nun koruması altına girin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Şüphesiz siz Allah'ın astlarından birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Haberiniz olsun ki sizin Allah'ın astlarından mabut diye o taptıklarınız, sizin için bir rızık vermeye güç yetiremezler. Onun için rızkı Allah yanında arayın ve O'na kulluk edin ve O'na sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyin. Yalnızca O'na döndürüleceksiniz” demişti.

(Ankebut 17)

Halis Bayancuk (Ebu Hanzala) Meali: /

“Siz, ancak Allah’ı bırakıp birtakım putlara ibadet ediyor ve aslı astarı olmayan yalanlar uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, size rızık verme gücüne sahip değiller. Rızkı Allah’ın yanında arayın. O’na ibadet edin ve O’na şükredin. (Çünkü sonunda) O’na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Harun Yıldırım Meali:

“Siz yalnızca Allah’tan başka birtakım putlara ibadet ediyor ve aslı olmayan yalanlar düzüyorsunuz. Gerçek şu ki, sizin Allah’tan başka ibadet ettikleriniz, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, O’na ibadet edin ve O’na şükredin. Yalnız O’na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Hasan Basri Çantay:

"Siz ancak Allahı bırakıb putlara tapıyor, yalan uydurub düzüyorsunuz. Hakıykat, sizin Allahı bırakıb tapdıklarınız size bir rızık vermiye muktedir olamazlar. O halde rızkı Allah katında arayın. Ona ibadet edin. Ona şükredin. Siz ancak Ona döndürü (lüb götürü) leceksiniz".

(Ankebut 17)

Hayrat Neşriyat Meali:

“(Siz) ancak Allah'dan başka birtakım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Şübhesiz ki, Allah'dan başka tapmakta olduklarınız, size bir rızık vermeye mâlik olamazlar; öyle ise rızkı Allah'ın katında arayın ve O'na kulluk edin, hem O'na şükredin! (Çünki sonunda) ancak O'na döndürüleceksiniz.”(1)*

(Ankebut 17)

Hubeyb Öndeş Meali: /

(16-18) İbrahim'i de [göndermiştik]¹. Hani milletine "Allah'a kulluk edin ve ona (karşı gelmekten) sakının. Eğer, bilmekteyseniz, bu sizin için daha iyidir (hayırlıdır). Siz, sadece Allah'tan beride bir takım putlara kulluk ediyorsunuz ve bir uydurma (ifk) yaratıyorsunuz. Gerçek şu ki, Allah'tan beride kendilerine kulluk ettikleriniz sizin için herhangi bir rızka sahip değildir. Rızkı, Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Sadece ona geri döndürülürsünüz. Eğer, yalanlıyorsanız, [bilin ki] sizden önceki topluluklar da yalanlamıştı. Elçiye, ancak apaçık bir duyuru yapmak düşer." demişti.

(Ankebut 17)

Hüseyin Atay Meali:

Siz Allah’ın yerine ancak bir takım putlara tapıyorsunuz ve aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah’ın yerine taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın, O’na kulluk edin, O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

İbni Kesir Meali:

Siz; sadece Allah'ı bırakıp putlara tapıyor, aslı astarı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu Allah'tan başka taptıklarınızın size rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse, rızkı Allah katında arayın, sadece O'na kulluk edin, O'na şükredin. Siz; ancak O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

İlyas Yorulmaz Meali:

“Ancak Allah dan başka kulluk ettikleriniz, yalnızca ellerinizle yaptığınız uydurma putlardır. Sizin Allah dan başka ibadet ettiğiniz putlar, size rızık verme gücüne sahip değiller. Rızkı Allah dan isteyin, O na kulluk edin ve yalnızca O na şükredin, O na döndürüleceksiniz” demişti.

(Ankebut 17)

İskender Ali Mihr Meali:

Fakat siz, Allah’tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin, Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı, Allah’ın katından isteyin ve O’na kul olun ve O’na şükredin. O’na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

İsmail Hakkı Baltacıoğlu Meali:

Siz Allah'ı bırakıp da putlara tapıyorsunuz. Böylece yalan uydurup duruyorsunuz. İşte Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın sizi azıklandırmıya güçleri yetmez. Onun için azığı yalnız Allah katında arayın. Yalnız Ona tapın, yalnız Ona şükredin. Sizler ancak Ona döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Kadri Çelik Meali:

“Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapmakta ve birtakım yalanlar uydurmaktasınız. Şüphesiz sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Mahmut Kısa Meali:

“Bakın, siz Allah’ın yanı sıra birtakım putlara tapıyorsunuz ve O’ndan başka varlıkların da itaate lâyık olduğunu iddia ederek, Allah’a karşı bile bile yalan uyduruyorsunuz! Çünkü sizin Allah’ın yanı sıra kulluk ettiğiniz kimseler, size gökten ve yerden rızık veremezler; öyleyse, rızkı sadece Allah’ın yanında arayın, yalnızca O’na kul olun vebunca nîmetlerine karşılık O’na kulluk ederek şükredin! Unutmayın ki, hepiniz bir gün ölecek ve hesap vermek üzere O’nun huzuruna çıkarılacaksınız.”

(Ankebut 17)

Mehmet Ali Eroğlu Meali:

"Eğilip Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve birtakım yalanlar uyduruyorsunuz sizler Bir Allah'tan başka taptıklarınız rızık verme gücüne sahip değildir. O halde rızkı arayın sizler Ulu Allah'ın katında. O'na kulluk edin, O'na şükredin. Sonunda O'na döndürüleceksiniz sizler.

(Ankebut 17)

Mehmet Türk Meali:

“Siz kesinlikle Allah’ı bırakıp birtakım putlara1 tapmaktan ve sadece yalan üretmekten2 başka bir şey yapmıyorsunuz.3 (Gerçek şu ki) sizin Allah’tan başka taptıklarınız, size rızık (bile) veremezler. Öyleyse rızkı Allah’ın katında arayın, kulluğu ve şükrü sadece Ona yapın. (Sonunda) Ona döndürüleceksiniz.” dedi.*

(Ankebut 17)

Muhammed Celal Şems Meali:

“Şüphesiz siz Allah’ı bırakıp, ancak putlara taparsınız ve yalan (sözler) uydurursunuz. Allah’ı bırakıp taptıklarınız, sizin için kesinlikle hiçbir rızık sahibi değildirler. Onun için rızkı (yalnız) Allah’ın Katından isteyin, (ancak) O’na ibadet edin ve (yalnız) O’na şükredin. Sizler (ancak) O’na döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Muhammed Esed Meali:

(Ve devamla) "Siz Allah'ı bırakıp (cansız) putlara tapıyorsunuz ve böylece bir yalandan örnekler veriyorsunuz! Kuşkusuz, Allah'ı bırakıp taptığınız (o şeyler ve varlıklar) size rızkınızı verebilme gücüne sahip değildirler: O halde bütün rızkınızı Allah katında arayın, (yalnız) O'na kulluk edin ve O'na hamd edin: çünkü sonunda yine O'na döndürüleceksiniz!"

(Ankebut 17)

Mustafa Cemil Kılıç Meali:

"Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz. Yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size yaşamlık veremezler. Siz yaşamlığı Allah'ın yanında arayın. Ona tapın ve ona şükredin. Sonunda ona döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Mustafa Çavdar Meali:

– Siz ancak, Allah ile arazına koyup putlaştırdıklarınıza kulluk ediyor ve onlara asılsız nitelikler yakıştırıyorsunuz. Ama şunu iyi bilin ki Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size bir rızık/lokma bile veremezler. O halde siz tüm rızkınızı Allah katında arayın ve yalnız O’na kulluk edin ve O’nun verdiği nimetlere şükredin zira sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Bknz: (35/3)

(Ankebut 17)

Mustafa Çevik Meali:

16-17 İbrahim’i de kavmine peygamber olarak göndermiştik. O da kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’ı layıkıyla tanıyın, yalnız O’nu ilah edinerek itaat ve ibadet edin, O’na karşı sorumluluklarınızın olduğunu unutmayın. Fakat siz Allah’ı bırakıp, sizin gibi yaratılmış bir kısım kimselerin heykellerini yapıp onları kendinize ilahlar ediniyorsunuz. Oysa onların ne sizleri yaratmaya ne de rızkınızı vermeye güçleri yetmez. O halde Allah’ın sizin için yarattıklarını düşünüp davetine icabet ederek O’na şükredin.” Sonunda O’na döndürülüp, dünya hayatınızı kime göre yaşadığınızdan hesaba çekileceksiniz.

(Ankebut 17)

Mustafa İslamoğlu Meali:

Baksanıza siz, Allah'ı bırakıp da birtakım heykellere tapıyorsunuz ve (onlara) düzme koşma birtakım (nitelikler) yakıştırıyorsunuz. Gerçek şu ki, Allah'tan başka kulluk ettikleriniz size rızık verecek güce sahip değiller; o halde tüm rızkınızı Allah katında arayın ve yalnız O'na kulluk edin; dahası hep O'na şükredin: (zira) O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Osman Okur Meali:

Siz Allah'a yakın saydıklarınızdan bir takım (sembollere) putlara kulluk yapıyorsunuz, aslı olmayan sözler uyduruyorsunuz. Doğrusu, Allah'a yakın sayıp, kul olduklarınız size rızık vermeye güçleri yetmez. Artık rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin. O'na şükredin. Siz O'na döneceksiniz.

(Ankebut 17)

Ömer Nasuhi Bilmen Meali:

«Siz ancak Allah'ın gayrı olan putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz, Allah'tan başka kendilerine tapındığınız şeyler, şüphe yok ki, Sizin için bir rızka malik olamazlar. Artık rızkı Allah'ın indinde arayınız ve ona ibadet ediniz ve ona şükreyleyiniz, siz (ancak) O'na döndürüleceksiniz.»

(Ankebut 17)

Ömer Öngüt Meali:

Siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyorsunuz, asılsız sözler uyduruyorsunuz. Bilmelisiniz ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınız şeyler size rızık veremezler. O halde rızkı Allah katında arayın, O'na kulluk edin, O'na şükredin. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Ömer Sevinçgül Meali:

“Allah’ı bırakıp putlara tapıyor, yalanlar uyduruyorsunuz. Allah’tan başka taptıklarınız size rızk veremezler. Rızkı Allah katında arayın. Sadece ona kulluk edin, ona şükür eyleyin. Hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Sadık Türkmen Meali:

Siz ancak Allah’ın dışında birtakım putlara kulluk ediyorsunuz ve bir iftira meydana getiriyorsunuz! Şüphesiz ki, Allah’ın dışında o kulluk ettikleriniz; size bir rızık vermeye güç yetiremezler! Onun için siz, rızkı Allah’ın tabiat kanunlarında arayın. (Allah’ın kâinatında çalışıp üreterek gereğini yapın.) O’na kulluk edin ve O’na şükredin. O’nun huzuruna döndürüleceksiniz.”

(Ankebut 17)

Seyyid Kutub Meali:

Sizler Allah'ı bir yana bırakarak birtakım putlara tapıyor, düzmece iddialar ortaya atıyorsunuz. Allah'ı bir yana bırakarak taptığınız putlar size rızık veremezler. Rızkınızı Allah katında arayınız, O'na kulluk ediniz, O'na şükrediniz, O'nun huzuruna döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Suat Yıldırım Meali:

Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz. Bunları Allah'a şerik yapmakla, açıkça yalan uyduruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka ibadet ettiğiniz putlar, sizin rızıklarınızı yaratıp sizi rızıklandırmaya güç yetiremezler. O halde rızkınızı Allah nezdinde arayın, yalnız O'na ibadet edin ve O'na şükredin, sonunda yine O'nun huzuruna götürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Süleyman Ateş Meali:

"Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allah'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Süleymaniye Vakfı Meali:

Siz hurafe üreterek sadece, Allah ile aranıza koyduğunuz putlara kulluk ediyorsunuz. Allah ile aranıza koyup kulluk ettikleriniz, size rızık verecek güçte değillerdir. Siz rızkı Allah katında arayın, ona kul olun; ona teşekkür edin; çünkü ona döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Şeref Aziz Taha ve Kemal Çelik Meali:

"Siz, Allah'ın yanısıra bir takım putlara tapıyor ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakıp taptıklarınız size rızık veremezler. Öyleyse rızkınızı Allah katında arayın. Sadece O'na kulluk edin ve O'nu övün. Çünkü sonunda O'na döneceksiniz."

(Ankebut 17)

Şaban Piriş Meali:

Siz, Allah'ı bırakıp, ancak uydurarak yarattığınız putlara kulluk ediyorsunuz. Allah'tan başka kulluk ettikleriniz size bir rızık sağlayamazlar, rızkı Allah katında arayın. O'na kulluk edin, O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz.

(Ankebut 17)

Talat Koçyiğit Meali:

"Siz, Allah'ı bırakıp bir takım putlara ibadet ediyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakıp da sizin ibadet ettikleriniz, size hiçbir rızık vermeye muktedir değillerdir. Siz, rızkı Allah katında arayın: O'na, ibadet edin ve O'na şükredin. Sonunda O'na döndürüleceksiniz".

(Ankebut 17)

Tefhimul Kuran Meali:

«Siz yalnızca Allah'tan başka birtakım putlara tapmakta ve birtakım yalanlar uydurmaktasınız. Gerçek şu ki, sizin Allah'tan başka tapmakta olduklarınız, size rızık vermeye güç yetiremezler; öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin. Siz O'na döndürüleceksiniz.»

(Ankebut 17)

Ümit Şimşek Meali:

“Siz ise Allah'tan başka birtakım putlara tapıyor ve yalan uydurup duruyorsunuz. Oysa Allah'tan başka taptıklarınızın size bir rızık verecek halleri yoktur. Siz rızkınızı Allah'ın katında arayın; Ona kulluk edin ve Ona şükredin. Sonunda Onun huzuruna döneceksiniz.

(Ankebut 17)

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Allah'ın berisinden; bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan/iftira üretiyorsunuz. Sizin Allah dışında kulluk/kölelik ettikleriniz size hiçbir rızık veremezler. Rızkı Allah katında arayın; O'na kulluk edin, O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."

(Ankebut 17)

Rashad Khalifa Meali:

"What you worship instead of GOD are powerless idols; you have invented a lie."

(Ankebut 17)